Translate

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, [ΒΙΝΤΕΟ] ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣΒ΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. Α. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ (ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Πρόκειται γιά τήν δεύτερην (2ην) δημόσια τηλεοπτική-τηλεφωνικήν παρέμβαση τοῦ θεολόγου κ. Παναγιώτη Π. Νούνη κατά τῶν πλανεμένων κακοδοξιῶν τοῦ Ἀφορισμένου καί Νεορθόδοξου θεολόγου κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη.

Ὁ πρώην Εὐρωβουλευτής καί πρώην θεολόγος κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, ἀναντίρρητα ἔχει ἀφορισθεῖ, ἐπίσημα, ἀπό Κανονική Πενταμελή Συνοδική Ἐπιστροπή τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Δεῖτε ἐδῶ τόν Κανονικό Ἱεροσυνοδικόν Ἀφορισμόν τοῦ:

«… Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τόσο γιὰ τὶς κακοδοξίες, τὶς ἐσκεμμένες παρερμηνεῖες, τὸν χλευαστικὸ τρόπο ἀναφορᾶς στὴν πίστη, στὰ ἤθη καὶ στὶς παραδόσεις μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀήθη συμπεριφορά του ἀπέναντι σ΄ αὐτὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐπιβάλλει σ΄ αὐτὸν τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, τὴν ἀποκοπή του δηλαδὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέχρις ὅτου αὐτὸς ἀνανήψει, ἀποκηρύξει τὶς πλάνες καὶ τὶς κακοδοξίες του καὶ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ…».

Λόγῳ τοῦ ἱστορικο-ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ καί πλέον ἀφορισμένος θεολόγος, δέν ἀνέχεται τήν ἀντίθετη καί τεκμηρειωμένη θεολογική ἤ και βιοηθική ἄποψη, καί λογοκρίνει επιτηδείως, μέ κραυγαλέο φασισμό πάντες σχεδόν τούς ἐνιστάμενους τηλεθεατές του πρόκειται νά σᾶς παραθέτουμεν δημόσια, γραπτῶς καί ἐκτενῶς, τίς προσωπικές ἐκτιμήσεις καί θεολογικές ἀντιρρήσεις τοῦ κ. Παναγιώτου Νούνη (Συνεργάτης ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἀρθογράφος τῆς Ἐφημερῖδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ») γιά τήν περιρρέουσα συστηματική καί μεθοδευμένη συμπλεγματικο-θεολογικήν κατάσταση στά κυπριακά Μ.Μ.Ε.

Δεῖτε ἐπίσης περί τοῦ Ἀφορισμοῦ: «Αφορισμός του Ανδρέα Πιτσιλλίδη από την Εκκλησία της Κύπρου», http://thriskeftika.blogspot.com.cy/2...

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2...

Το παρασκήνιο του αφορισμού του Ανδρέα Πιτσιλλίδη, http://www.philenews.com/el-gr/top-st...

Ποινή αφορισμού στον Αντρέα Πιτσιλλίδη, http://www.sigmalive.com/simerini/new...

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ: https://www.scribd.com/document/28345...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ» ΜΕ ΕΙΔΙΚΗΝ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΛΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
«... Δ΄. Το ἐπόμενο καί δεύτερον θεο-λογικό σφάλμα πού ἐντόπισα κατά τοῦ ἀστρολόγου κ. Παπέϋ καί τό ἀνέφερα εἰς την τηλεφωνική παρέμβασίν μου, ἦτο: ὅτι τό «Ἄστρον τῆς Βηθλεέμ» ΔΕΝ ἦτο Ἀστρονομικό οὔτε Ἀστρολογικόν φαινόμενον κατά ὅπως ἀντίθετα, θεωρεῖ ἤ νομίζει, ὁ «Χριστιανός» Ἀστρολόγος. Σαφῶς καί ἀποδεικνύεται ὅτι ἦτο Πνευματικόν, Θεολογικόν καί Χαρισματικόν τό φαινόμενον, ὅπως δύναται νά ἀποδειχθεῖ καί ἡ ἱστορικά ἀκριβῆς Ἡμερολογιακή (ἐν τόπῳ και χρόνῳ) Γέννησις τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀστρολόγος, ἀπό διακαήν μᾶλλον πόθον καί ζῆλον στά ἀστρονομικά γράμματα, φαντάζεται καί αἰθεροβατεῖ σέ ἀνύπαρκτα Ἀστροφυσικά φαινόμενα. ... Κατ΄ ἐπίρρωσιν τῆς γνώμης μας φέραμεν ὡς μαρτυρίαν τους ἐξ Ἑλλάδος Καθηγητές τῆς Ἀστρονομίας, ὅπου ἐκεῖ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΩΣΙ πράγματι σε βιντεοσκοπημένη ἐκπομπή τους μέσα ἀπό την Πατερική Γραμματεία (ἱερό Χρυσόστομον καί πάλιν) ἀλλά καί ἀπό ἄλλες θρησκειολογικές καί Ἀποκρυφιστικές Πηγές, ὅτι το «Ἄστρον» πού ὁδήγησεν τοῦς Μάγους στήν Βηθλεέμ, ὅντως δέν ἦτο Ἀστρονομικόν φαινόμενον.

Ε΄. Εἰρήσθῷ ἐν παρόδῳ, ὅτι μία σημαίνουσα ἀξιωματική Ἐπιστημονική Ἀρχή καί ἡ ἀπαρασάλευτη τεκμηρειωμένη δογματική ἄποψις, τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ἀστρονομίας, κατά ὅσων ἀστρολόγων-μέντιουμ-μελλοντολόγων κ.ο.κ. νοσφίζονται, ἀλυσιτελῶς καί ἰδιοτελῶς, τό θετικόν ἐπιστητόν της, εἶναι: ὅτι ἡ τοῦ Διαβόλου ἀκρόπολις ἡ Ἀστρολογία καί τά σύν αὐτῷ συμπαρομαρτοῦντα της δέν εἶναι θεμελιακή Οὐμανιστική Ἐπιστήμη ἀλλά παρα-ἐπιστημονικόν φαινόμενον στήν σφαίρα μάλιστα τοῦ δεισιδαίμωνος Πνευματισμοῦ καί ἀποκρυφιστικῆς Μεταφυσικῆς. ...» 

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ].
• ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΟΝ», https://theanthropologia.wordpress.com/

Ἠλεκτρονικόν ταχυδρομεῖον: panagiotisnounis@gmail.com


• ΣΚΑΪΠ (SKYPE): nimfwn2