Translate

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

[ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ] ΕΦΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σταύρος Στυλιανού.
Ἐξ ἀριστερῶν μόλις καί φαίνεται ὁ επίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναίος Μπούλοβιτς,
στό μέσον ὁ ἅγιος Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης καί Γέρων Ἀθανάσιος Σταυροβουνιώτης,
ἐνῷ στά δεξιά ὁ προσφέρων τινά εὐλογία ὁ πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Ειρηναῖος.

[ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ] ΕΦΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ἡ Μεγαλοκωνσταντίνειος Ἀκρόπολις καί τό ἱερό Κέντρον ἤ καί Κοινόβιον τοῦ Ὀρθοδόξου Καθολικοῦ Ἡσυχασμοῦ ἐν τῇ νῆσῳ Κύπρῳ ἡἹερά Μονή Σταυροβουνίου, ὑποδέχθηκεν μετά βαΐων καί κλάδων πρό ὁλίγων ὡρῶν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κ. Εἰρηναῖον μετά τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Ἀνάμεσα στην σερβική συνοδία του, ξεχώρισεν ὁ γράφων τόν θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Ἀμαθοῦντως κ. Νικόλαον ἀλλά καί τόν θεοφιλέσταστον Χωρεπίσκοπον Καρπασίας κ. Χριστοφόρον.
Ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας μετά τῆς Συνοδίας αὐτοῦ, προχώρησε τιμητικῶς εἰς τό Καθολικόν τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, ὅπου τοῦ ἐψάλλει τό πολυχρόνιον καί ἔπειτα ἀντηλάχθησαν οἱ καθιερωμένες ὁλιγόλεπτες ὁμιλίες ἀβροφροσύνης. Τήν ὁμιλίαν τῆς μεγαλόπνοης ὑποδοχῆς ἐκ μέρους τοῦ ἁγίου Γέροντος καί Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου κυρίου Ἀθανασίου Σταυροβουνιῶτη, τήν διενήργησεν, ὁ περίφημος Πνευματικός τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἱερομόναχος κύριος Διονύσιος Σταυροβουνιώτης.

Ὀρθοστατῶν ἀγέρωχος, ἀγέραστος, ἀειθαλῆς καί ἀκμαῖος εἰς τό Ἡγουμενικόν θρονίν του, πλησίον τοῦ Σέρβου Πατριάρχου κ. Εἰρηναίου, σιωπηλός, πράος, ἀνεξίκακος, ταπεινός ἐν Χριστῷ καί ἀδιαλείπτως προσευχόμενος, ὁ πολυσήμαντος ἔν ζωῇ ἅγιος Γέρων, καί πολύχρονος φύλαξ τοῦ Παναγίου καί Ζωοποιοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς μετέωρης ἀετοφωλιᾶς τῆς Κύπρου μας ὁ Ἀρχιμανδρίτης κύριος Ἀθανάσιος Σταυροβουνιώτης. Ὁ ἅγιος Γέροντας Ἀθανάσιος μετά τῆς Στουδιτικῆς συνοδίας αὐτοῦ ἦτο ἐκεῖνος, ὡς γνωστόν, πού ἐπευλόγησεν καί διενήργησεν ῥωμαλέον ἀνοικτόν ἀντιρρητικόν καί ὁμολογιακόν ἀγώνα κατά τῶν Συγκρηστιστῶν ἐνοίκων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ὁ ἵδιος ὅσιος Γέρων, ὑπέγραψεν μάλιστα τήν περιβόητον «Ὁμολογία Πίστεως κατά τῆς Πανιαρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἀλλά καί πάλιν ὁ ἴδιος συνυπέγραψε βροντερῶς κατά τῶν «Νεοεκκλησιολογικῶν» πλανῶν, αἱρέσεων καί κακοδοξιῶν τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου. Ἄς ἐμπνευσθῶμεν ἅπαντες ἐπί τῆς ἠχηρᾶς πνευματικῆς ζωηράδας τοῦ Γέροντος Καθηγουμένου κ. Ἀθανασίου.

Ἐπίσης, εἰς το Καθολικόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀντηλάχθησαν πολύτιμα δώρα, μεταξύ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας μέ τόν Γέροντα Ἀθανάσιον. Ἄν πρόσεξα καλῶς, ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας δώρησε μίαν θαυματουργή καί ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριχερούσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Χιλανδαρίου. Δώρησε ἐπίσης καί πολύτιμα ἱστορικά βιβλία διά τό αἱματοβαμένον Κόσσοβον. Ἡ ἰδική μου ἔκπληξις ἦτο, ὅταν ὁ Σέρβος πατριάρχης εὐχαρίστησεν καί ὁμίλησεν στόν Γέροντα Ἀθανάσιον εἰς την Ἑλληνικήν Γλῶσσα. Εἰς την ὁμιλία του ἄκουγα Σέρβικα καί ἐμετέφραζεν κάποιος ἑλληνομαθεῖς Κληρικός τῆς συνοδίας του. Θεωρῶ, ὅτι ἀδίκως κατηγοροῦν τους Σέρβους διά δῆθεν Σλαβικόν ἐθνοφυλετισμόν. Ἔπειτα, ἐξεναγήθην (ὁ πατριάρχης) στούς μετέωρους πανοραμικοῦς ἐξῶστες καί βεράντες τῆς ἱερᾶς μονῆς Σταυροβουνίου, ὅπου ἐθαύμασεν ὁλάκερην τῆν ἁγιοτόκον Κύπρον. Στήν πορεία ὁδηγηθήκαμεν ἅπαντες πρός τό Μεγάλο Ἀρχονταρίκι καί ἐπίσημον Συνοδικόν τοῦ θεοσκέπαστου ἱεροῦ Κοινοβίου ὅπου μᾶς προσεφέρθησαν λιτά μοναστηριακά κεράσματα (γλυκόν, νεράκι καί καφές). Ἐκεῖ βέβαια ὁ πατριάρχης κ. Εἰρηναίος συζήτησεν (καί πάλιν στήν Ἑλληνικήν)  μέ ἁπλᾶ ἐρωτήματα μέ τούς Σταυροβουνιῶτες πατέρες ὅπου καί ἔλαβεν εὐγενικῶς τίς ἀπαντήσεις... [Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ]

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ορθόδοξος Θεολογῶν

  • Δεῖτε το ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ σε Docs, PDF καί Google Drive. 
  • Ἀκολουθῶσι ἐφτά (7) ἐρασιτεχνικά στιγμιότυπα (ὁλιγάλεπτα βίντεο) τά ὁποία εἶναι καρπός ἀγαπητικῆς διακονίας τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κ. Σταύρου Στυλιανού, ταπεινοῦ φίλου καί προσκυνητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου. Τόν ευχαριστοῦμε θερμά διά τήν πολύτιμον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΝ φωτο-βιντεοειδησεογραφικήν συμβολήν  καί συνεργασία του.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΙΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ὁ γαλήνιος καί γλυκῆς πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Ειρηναίος
ἀγναντεύει καί θαυμάζει τήν ἀνεπανάληπτη θέα ὁλοκλήρου 
τῆς θεοκρέμαστης μεγαλονήσου Κύπρου
καί προσεύχεται μαζί μέ τήν Στουδιτική ἀδελφότητα
τοῦ ἱεροῦ Κοινοβίου τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου
διά τήν ἄμεση ἀπελευθέρωση τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας. (π.ν.)


ΠΗΓΗ