Translate

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη
Ἐξαιρετικές καί φερέλπιδες οἱ πατριωτικές δηλώσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀθηναγόρα για το Κυπριακόν. Οἱ δηλώσεις πού πρόκειται να σχολιάσουμεν εἶναι καταγεγραμμένες στο Ἐκκλησιαστικόν Ἱστολόγιον «ΑΡΧΩΝ». [Δεῖτε ΕΔΩ] Εἶναι σπάνιον τοῦτο το φαινόμενον, Κληρικοί τοῦ κλίματος τοῦ -ὑπὸ Ἰσλαμικὴν κατοχὴν- Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νὰ διακηρύττουν, ἔπ ἄμβωνος καὶ μὲ στεντόρεια τὴν φωνήν νὰ γίνει ἡ περιπόθητη ἀπελευθέρωσις τῶν ἑλληνοκυπριακῶν Κατεχόμενων ἐδαφῶν μας. Τόσο σπάνια ἔχει κατηντήσει ἡ ἐν λόγῳ ῥωμαλέα καί διεκδικητική, ἐθνική ἐνέργεια, ὅπου ἔπαψε πρό πολλοῦ να διακηρύττεται, ἰδιαίτερα ἀπό Ἑλλαδῖτες Ἱεράρχες (και ἐννοῶ ἀπό την Κρήτη μέχρι την Ἀλεξανδρούπολη), ἐλέω ὑψίστης ψυχωτικῆς και μανικῆς ἠττοπάθειας ἐκ παραλλήλου -καί Μασσωνικῆς προδοσίας- πού ὑπέστην ἡ Ἀθήνα ἀφ΄ ἑαυτοῦ της (τόσον διά τῆς Ἀμερικανοκίνητης Χούντας ὅσον καί διά τον καρπόν της περί τόν ἠττημένον Ἑλληνοκυπριακόν ἀμυντικόν Πόλεμον τοῦ 1974 κατά τῶν Κεμαλικῶν Μωαμεθανῶν) …!

Θέλω να πῶ δηλ., ὅτι τόσα χρόνια παρατηρῶ μίαν ἐπιλεκτικήν, γενική ἀλλά και εἰδικήν, ἀδιαφορίαν-ἡττοπάθειαν (κεκλεισμένου ἐντός τοῦ ἑλλαδολατρικοῦ καβουκίου), θέλετε βραχυκύκλωμα, εἰς βάρος τοῦ Κυπριακοῦ Ζητήματος, λές και ἡ Κύπρος μας, δέν εἶναι τό ἔσχατον ἑλληνικόν νησίν ἤ καί μέρος τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς ἀθάνατης Ῥωμῃοσύνης μας! Δεν ξέρω κἄν, τι σοβαρές ἐνέργειες και πιέσεις, διενεργούνται (και ἄν) εἰς την Διεθνή Κοινότητα, ἀπό Ἕλληνες ἤ και Κυπρίους τῆς Ὁμογένειας, ἐπί τῆς ὁριστικῆς ἐπιλύσεως (ἀπελευθερώσεως) τοῦ Κυπριακοῦ Ζητήματος(;!). Τώρα τελευταία κάτι (δια)δηλώνουν μερικοί ἑλλαδῖτες Πολιτικοί. Ὅλως παραδόξως (μετά το ἀποτυχημένον «Γκιουλενικόν πραξικόπημα» κατά τοῦ κ. Ἔρντογαν) θυμηθήκαν τό ἐνιαίον Ἀμυντικόν Δόγμαν Λευκωσίας-Ἀθηνῶν; Ποῖος «Πλανηταρχικός Δάκτυλος» τους ὑπαγόρευσεν τέτοιαν ἱστορικήν καί ἐμβόλιμον ἀνάμνησιν; Ἑξάπαντως οὔτε γνωρίζω ἀλλ΄ οὔτε κἄν ἐπιθυμῶ νά καταλάβω τέτοια πράγματα περί τῆς νεοΚυπριακῆς και νέοἙλλαδικῆς Πολιτικῆς νέας τάξις πραγμάτων, διότι ἀντιλαμβάνομαι ἐντόνως και ἐμπόνως: ὅτι και εἰς τις δύο περιπτώσεις ἔχωμεν («γιόρκιν», κατά την Κυπριακήν Διάλεκτον) ἀνδρείκειλα και νεογραικούς. Ἔχωμεν νομίζω, μείζωνα ἔλλειψιν τινός Ἀρχηγέτου-Ῥωμῃοῦ πού νά εἶναι εἰς τά ἀξιοζήλευτα ἀρχέτυπα τοῦ ἀδίκως δολοφονηθέντος καί Νεομάρτυρος Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια (Ἑλληνοκυπρίου στην καταγωγήν). Πάμε πάρα κάτω. Ἀλλά προτοῦ πορευθοῦμεν στά ἐπόμενα, ὅσοι ἐπιθυμοῦν να ἐννοήσουν σε βάθος ὡς προς τά πού ἀκριβῶς συγκλίνω, ἀμειγῶς πολιτικῶς, δεῖτε παρακαλῶ πολύ καί ἐτοῦτην τήν περίφημον ἐπιστημονικο-Στρατηγικήν καί Πολιτικήν «ἐμπειρικήν θεωρίαν» τοῦ Καθηγητοῦ κυρίου Παναγιώτη Ἥφαιστου, ἡ ὁποῖα μᾶς ἐκφράζει λίαν καλῶς:  ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΡΟΚΑΝΙΖΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΜΟΡΡΩΝ.

Τοῦτο πού με προβληματίζει εἰς τίς διακηρύξεις τοῦ σεβ. κ. Ἀθηναγόρα κ.ἄ., εἶναι: με ποῖον τρόπον ἀκριβῶς ἀλλά καί πῶς φαντάζονται τήν ἀπελευθέρωσην τῆς Κύπρου μας; Με ἀναιμάτινους καί ἀνίδρωτους ἀγῶνες; Μὲ ἀνέξοδα καί κουπανιστά λόγια τοῦ ἀέρος; Ἤ ἄν θέλετε, με ἀνάλογες «πλανηταρχίδιες» πολιτικές ὁδηγίες ἀπό την Ἐξωτερική Σιωνιστική Πολιτική τῆς Ἀμερικῆς και Ἀγγλίας;  Μέ χαρτοπόλεμον και ἀνόνητες (δια)δηλώσεις; Ἤ με βαθείαν ἐν Χριστῷ Μετάνοιᾳ  μετά θερμῆς πίστεως συνάμα καί παρακλητικὴν προσευχήν πού δύναται να μετακινήσει στρατεύματα καί να τά ρίξει στήν θάλλασαν; Τοῦτο δέν ἐγέγονεν Μυστηριακῶς ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ ἐπί θεοφόρου Πατρός καί Προφήτου Μωϋσέως σύν Θεῷ συνεργοῦντι ἐπί τόν θανάσιμον καταποντισμόν (για τοῦ λόγου τῷ ἀληθές: σημαντικά Ἀρχαιολογικά εὑρήματα, τινός βεβυθισμένου, στρατιωτικοῦ ἐξοπλισμοῦ, ἐντόπισαν πρόσφατα, οἱ Ἐπιστήμονες, εἰς τόν βυθόν της Ἐρυθρᾶς Θάλασσας) καί ὁλοσχερήν πνιγμόν τοῦ τότε παντοδύναμου Φαραῶ μετά τοῦ στρατοῦ του; Ἐξάπαντος ἀναζητοῦμεν, οἱ πιστοί, σαφῶς μία κατά Θεόν λύση (και ὄχι μίαν πολιτικάντικην), μίαν ἐφικτὴν σταθερά και βιώσιμην λύσην, πού να ἰκανοποιεῖ ἀναντίρρητα την συντριπτικήν πλειοψηφίαν τῶν Ἑλληνοκυπρίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πολιτῶν τῆς Κυπριακῆς Μεγαλόνησου. Παρ΄ ἐκτός κί ἄν ἐπάψαμεν νά εἴμεθα ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐλέῳ ἀκατάσχετης και πολυχρόνιας, θεολογικῆς προπαγάνδας, ἀπό ἀφορισμένους και μη θολο-θεολογοῦντες;!

Προσωπικά, δεν ξέρω ἄν θα μᾶς ὠφελήσει μία τέτοια μελλοντική ἀπελευθέρωσις, μιᾶς και λ.χ. προετοιμαζώμεθα, εἰς μίαν ἐλευθέρα πόλην, τῆς Λεμεσοῦ τῆς Κύπρου, νά οἰκοδημήσουμε και νά ἐγκαινιάσουμεν ἐθιστικά «τυχερά παίγνια» Καζίνα κ.ο.κ. ἵνα μη μεταβαίνουμεν οἱ ἀχαϊρευτοι καί νεογραικοί, Νεοκύπριοι και  Νεοκαλαμαρᾶδες, εἰς τά Καζίνα τῶν Κατεχομένων καί ἐξοπλίζωμεν (με ἰδικά μας χρήματα ἤ καί δανικᾶ ἀπό Τοκογλύφους ἀρχικλεφταρᾶδες) ἔτσι τήν Κεμαλικήν μάχαιρα τῶν βιαστῶν καί εἰσβολέων μας. Συνεπῶς, ἄν τυχόν και ἀπελευθερωθοῦμεν κάποτε, ἀπό τόν νεοΜωαμεθανόν κεμαλικόν κατακτητήν μας, ἔχωντες τά ταυτόσημα ἀδιόρθωτα ἀλλά συνάμα καί ἀμετανόητα μυαλά (διαχρονικά δέσμιοι και αἰχμάλωτοι τῶν μικρόψυχων ἐθισμῶν και ἐμπαθῶν κακιῶν μας), προσκολημένοι εἰς την ππαραδοπιστίαν, αἱσχροκέρδιαν, κλεψιάν, διαφθοράν-διαπλοκήν, ἀφιλανθρωπίαν, κουμπαροκρατίαν και κοπροκρατίαν μας, δεν ξέρω, εἰλικρινά τό ἐννοῶ, ἄν ἔχουμε κάποιον δικαίωμα νά ζητοῦμεν ἀπό τον Θεόν τήν ἐδαφική ἀπελευθέρωσίν μας;!

Το ὁμολογῶ και σᾶς το ἐξομολογοῦμε δημόσια, ὅτι προσεύχομαι ἔντονα νά ΜΗΝ ἐπιλυθεῖ, το Κυπριακόν Ζήτημα, ἀπό πολιτικάντηδες ἀλλοδαποῦς και «ἡμέτερους» Ἀρχιμασσώνους μιᾶς και ἐπιτρέψαμεν (ἅπαντες εἴμεθα συναίτιοι τούτου τοῦ «Μεταπατερικοῦ Ἁμαρτήματος» καί μηδενῶς ἐξαιρουμένου) την ἀνέγερσιν δεκάδων Τεκτονικῶν Στοῶν τοῦ Σατανᾶ, εἰς το νησίν μας. Δεν μᾶς ἀξίζει ΚΑΜΜΙΑ λευτεριᾶ ἄν δεν ξεθεμελιωθῶσιν και γκρεμοτσακιστῶσιν ἅπαξ και διαπαντῶς τά διαβολικά ἱερά τοῦ Βελίαλ. (Στην πολύκλαυστην Ἑλληνικήν ἐπικράτεια, μάλιστα μετρῶσιν, πλέον ἑκατοντάδων Στοῶν με χιλιᾶδες ἀνάμεικτα μέλη, ὑπαρξιακά διεφθαρμένων γυναικάριων και ἀνδράριων).

Ἄνευ τῆς ὀρθοδόξου Μυστηριακῆς Ψυχοθεραπείας τῆς Προσωπικότητος τοῦ σύγχρονου Ἀνθρώπου, και πάλιν, ἤ, και στα χειρώτερα μᾶλλον θα καταντήσουμεν, ὄντες ἀμετανόητοι με τά σωρηδόν πάθη νά σιγοβράζωσιν καί νά καλλιεργοῦντο στις ἀκάθαρτες και βρωμερές καρδιές μας. Μᾶς ἀξίζει δηλαδή ἡ ἐπανάκτησις και ἀπελευθέρωσις τῶν Κατεχομένων ἐδαφῶν μας; Χμ… Ἡ ταπεινή και ἰσχυρά ἄποψις τοῦ γράφωντος, ἐπιμένω ἐπί σκοποῦ καί πάλιν, εἶναι πώς: ΟΧΙ!!! Δεν μᾶς ἀξίζει ΚΑΜΜΙΑ ἀπελευθέρωσις και ΚΑΜΜΙΑ ἐξωτερική ἐλευθερία, ἄν πρώτιστα δεν διεξαχθεῖ ὁλοκληρωτικά ἐντός μας μία ὀντολογική (Πνευματικός Ἀγών) θεραπευτική  ΚΑΘΑΡΣΙΣ και ΦΩΤΙΣΙΣ. Ἐννοῶ, σαφῶς, το γνωστόν Πνευματικόν ἀπομπάζωμα, ἐκ τῶν πολυποίκιλων πυρηνικῶν ἐξἀπαντος τοξικῶν ἀποβλήτων πού κρύβουμεν μεθοδικά, ἅπαντες, ἐντός τῆς καρδίας διανοίας ψυχῆς καί ἐν τέλει εἰς τά ἔγκατα τῆς ὑπάρξεώς μας…, διά τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας. Φυσικά ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου μας, πορεύεται ταύτην την ὑπεριστορικήν (Θεανθρωπολογικήν Μυστηριακήν Οἰκονομία) καθαρτικήν-φωτιστικήν και θεοπτικήν ἐκκλησιαστικήν πορείαν-ἐμπειρίαν, ἀσχέτως καί λ.χ. ἐάν ἡ διοίκησις τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, πορεύεται φαινομενικά μίαν ἄλλην ὁδόν… την ὀδόν τῆς Τραπεζικής οἰκονομίας και ἐπιχειρηματικότητος, ἐλέω οἰκτροῦ μᾶλλον, Σεκκουλαρισμοῦ καί Κληρικαλιστικῆς ἐκκοσμικεύσεως, πού ἐκπηγάζει, ἀπό το σαρκικόν και ἴδιον φρόνημα καθῶς καί τήν ἐπαίσχυντον συμμετοχήν (ἰδιαίτερα τῶν κυπρίων Ἱεραρχῶν μας) στην πολύ-Αἵρεσιν και παναίρεσην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἱκουμενισμός και Σεκκουλαρισμός, οἱ δύο τραγικές ὄψεις τοῦ ἑνός  «παγκόσμιου νομίσματος» πού ἐκ παραχρήσεως ῥοκανίζει, διαχρονικῶς, την ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Την εὐθύνη διά τοῦτο το ἐκκλησιαστικόν καί διοικητικόν ἔν Κύπρῳ κατάντημα, φέρει νά τό ἔχει ἀποκλειστικῶς τῷ Πρῶτῳ τῇ τάξει καί «Οἰκουμενικόν» Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως μιᾶς και ὡς «ὀρθόδοξον» πανΟἰκουμενιστικόν και φοβερά ἐκκοσμικευμένον Κέντρον, διενεργεῖ καί ἐπηρεάζει μεθοδεύμενα, ΑΡΝΗΤΙΚΑ (και ἄλλοτε θετικά) τις ἀλληλο-ἐξαρτώμενες «Αὐτοκέφαλες» Τοπικές Ἐκκλησίες. Π.χ.: Ποῦ ἀκριβῶς ἐρείδεται ἡ Ἑλλαδική Αὐτοκεφαλία; Εἰς τήν ἀντιΚανονικήν καί Βενιζελικήν «Πατριαρχικήν» Πρᾶξιν τοῦ 1928 ἤ στίς εὐαγγελικές καί θεόμορφες Πράξεις τῶν θεηγόρων Ἀποστόλων; Ἐάν το Φανάριον ἀποκτήσει κάποτε, ἕναν Ὀρθόδοξον και τῷ ὄντι Οἰκουμενικόν Πατριάρχην (ὁ νῦν εἶναι: κραυγαλέα, το κατ΄ἐξοχήν καιροσκοπικόν ἀνδρείκελον παντός σχεδόν «ΚΑΙΡΟΥ» κοσμοθεωρίας καί ἰδεολογικοῦ ρεύματος) τότε θα ἀλλάξωσιν ῥιζηδόν ἄρδην τά πράγματα καί γιά τίς δορυφόρους κατά τόπον ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Διά τις ἐπόμενες, περί τές «Συνοδικές» δηλώσεις τοῦ σεβασμιωτάτου κ. Ἀθηνάγορου, θεωρῶ πῶς πάσχωσιν ἀπό σημαίνουσα ἔλλειψιν γεύσεως τῆς Καθολικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας. Ποῖον εἶναι το ἰσχυρόν-ἀληθινόν πρακτικόν μήνυμα τῆς «ἐννιαίας Ἐκκλησίας» κ. Ἀθηνάγορα; Ὅτι, καταφέρατε να ἐκκλησιοποιήσετε (συνεπῶς και να συγκολήσετε ἤ ἐννοποιήσετε) ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ τους ποικιλιδόν αἱρετικούς/ἑτεροδόξους με την Ὀρθοδοξία; Τοῦτο εἶναι ἰσχυρόν, ἤ μᾶλλον φυσανεμικόν, μήνυμα; Ἤ μήπως θεωρεῖτε, ὡς δῆθεν ἰσχυρόν μήνυμα, την μεγίστη διάστασιν και τον θλιβερόν χωρισμόν, πού διενήργησαν Κανονικῶς, τά Τέσσερα Αὐτοκέφαλα Πατριαρχεία; Το λεξίδιον «εἴχαμε», βρίσκεται σε παρελθοντικόν χρόνον, συνεπῶς εἶναι παντελῶς ἄτοπον, μιᾶς καί δεν ἔγινεν τελική (ἤ τελεσίδικη) ἄρσις τῆς «Συνοδικῆς Διάστασις» πού διενεργήθην εἰς τήν «Ἱδιόρυθμον Σύνοδον» τῆς Κρήτης. Ἐξ ἐκκλησιολογικῆς σκοπιᾶς, δέν εἴχατε δυσκολίαν, ἀλλά ΑΚΟΜΗ τήν ἔχετε, τοῦτην τήν τρομερά δυσκολίαν, ἐξάπαντως εἰς την ἐξεύρεσιν Ἐκκλησιολογικῶν και Κανονικών ἐπιχειρημάτων, ὅπως ἐπεξηγήσετε εἰς τους ὁπαδούς σας την ἐν λόγῳ ἐκκλησιαστικήν διάστασιν-διάσπασιν. Με πολιτικάντικα και σοφιστικά ἐπιχειρήματα, πείθετε μερικά χαϊβάνια και ἀρκετούς ἀφελεῖς, πού προσδοκῶσιν με λαχτάρα να πιστέψωσιν, τήν πρῶτη μπαρουφολογία ἰδιοτελῶν Κληρικῶν κ.ἄ.

Παρά ταῦτα, ὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον καί εἶναι ἀπόλυτα ὀρθόν, νομίζουμε, ὅτι πρώτιστα ἔπρεπε να ἐπιλυθεῖ (μέσα στα Ἱεροκανονικά πλαίσια) το μείζον Κανονικόν Ζήτημα πού ἐδημιούργησε, ὡς μη ὤφειλεν, ἀντιΚανονικῶς το Πρεσβυγενές Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων κατά τῶν ἐμπερίστατων Ἀντιοχειανῶν, στα περί τῆς ἐπαρχίας τοῦ δευτέρου στό Κατᾶρ. Τά Ἱεροσόλυμα τί δουλειά ἔχωσιν σέ ἀμειγῶς Ἀραβικήν ἐπαρχίαν καί ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἀραβορθόδοξης Ἀντιόχειας; Μέ ὑπαρκτήν τήν γνωστή σέ ὅλους μας «Πρεσβυγενή Ἀκοινωνησία», ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔσπευσεν ταχέως  ΚΑΙ εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου ἑνότητος τῶν πατριαρχείων, να συγκλήνει και να ἐνεργήσει, την Σύνοδο φιάσκον. Γιατί ἆραγέ; Δεν ξέρω ἄν ὁ Βελγίου, ἐξέφρασεν την ἴδιαν ἄποψιν, πρό ἤ και κατά, την διάρκεια τῆς ληστοΣυνόδου;! Ἐκ τῶν ὑστέρων πολλᾶ εὔηχα καί «πιασάρικα τραγούδια» θ΄ἀκουσθοῦν. Κρατεῖστε ὅμως μικρόν καλάθιον. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, θεωροῦμεν προσωπικά, ὅτι πλανεῖ και πραπλανεῖ την περιρρέουσα ὑπόθεσιν και ὅσους τον ἐμπιστεύονται ἀδιακρίτως, ὅταν διακηρύττει, ὅτι διά το ἴδιον ζήτημα, «φταίνε και οἱ δυό»!... Ἄς μᾶς το ἀποδείξει με γραπτά καί Κανονικά ἐπιχειρήματα! Δύναται; Ἄν ὄχι, ἄς παραμένει τότε εἰς τά ἐπιχειρηματικά και οἰκονομικά ἐνδιαφέροντα-χόμπι του, μιᾶς και τά θεολογικά δεν εἶναι (sic) ἀνάμεσα στα ἐνδιαφέροντά του. Μή ἀναφερθοῦμεν και στα περί τῆς ἀντικανονικῆς πατριαρχίας  τοῦ Πατριάρχη Θεοφίλου, πού ἐξεθρόνησεν ληστρικῶς, ἀντιΚανονικῶς καί βιαίως, μάλιστα ἄνευ Συνοδικῆς δίκης-ἀπολογίας τον Κανονικόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κύριον Εἰρηναῖον. (Ἡ ῥίζα πού ἐγέννησεν σωρηδόν ἄλλων ἀντιΚανονικῶν ἐνεργειῶν ὅπως: καί τό ἀνίερον ξεπούλημα τῆς Παλαιστιανικῆς καί Σιωνίτιδος Γῆς τοῦ Πατριαρχείου ΑΝΕΥ Συνοδικῆς Διαγνώμης κατά βάσιν τῶν ἄκρως Αποκαλυπτικῶν Ἁγιοταφιτικῶν καταγγελιῶν τοῦ ἀδίκως ἐξορισθέντα ἐν νήσῳ Κύπρῳ Ἁγιοσαββαΐτου Μοναχοῦ κ. Ἀρκαδίου· γέγονεν μάλλιστα, ὕπουλος και ἀνιεροκρυφίως διωγμός, ἑτέρων λογίων και μή Ἁγιοταφιτῶν Μοναχῶν ἐξ αἱτίας τῆς ῥωμαλαίας ἀντιοικουμενιστικῆς δράσις και στάσις των·  σημειώσατε σύν τοῖς ἄλλοις: τήν προκλητικήν φιλοξενία και συμπροσευχήν στούς  παν-Ἁγίους Τόπους, ὑπό τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν Πατριαρχῶν μετά τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα Φραγκίσκου και σύν αὐτῷ τσιράκεσιν· ἐπίσης τήν ἐξουσιαστική καί ἐπιβλητική συστηματική διάδωση τῶν συμπροσευχῶν καθῶς καί ἐπιβράβευσιν τῶν ἑτεροδόξων, ἀθέων και σατανο-μασόνων προσωπικοτήτων, κ.ο.κ.).

Ἐπίσης δυσκολευώμεθα πολύ να πιστέψομεν, τις ἐπόμενες δηλώσεις τοῦ Βελγίου, ὅτι τά ἀπουσιάζοντα Σλαβικά Πατριαρχεία (δῆθεν) «ἔχουν μετανοήσει» διά την ἠχηρά ἀπουσιά τους στα διαδραματισθέντα στο Κολυμπάριον. Μᾶλλον πρόκειται διά θεωρητικῶν φαντασιολογημάτων ἄν κανεῖς συγκρίνει, τά ἀντικειμενικά γραφθέντα και ἐξηγηθέντα, ἐξ αὐτῶν τῶν ἐν ἀπουσίᾳ πατριαρχείων. Πολλῷ μᾶλλον τι να πεῖ κανεῖς καί διά την ἰσχυράν Πατερικὴν στάσιν τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας στα τῆς συνετῆς καί μετρημένης φιλοξενίας τοῦ Πάπα τῆς Ῥώμης; Ἄς τά βλέπει ὁ Βελγίου καί οἱ σύν αὐτῷ Ἀρχιοικουμενιστές γιά νά διδάσκονται τινά ὑψηλόν ἐκκλησιαστικόν ἦθος! Ἡ ἐμπειρική πραγματικότητα καί τά κανονικά Συνοδικά Κείμενα, γραπτῶν ἐξ ὅσων ἀπουσιάζαν, ΔΙΑΨΕΥΔΩΣΙΝ βρωντερῶς τά ἀνόνητα φληναφήματα τοῦ κ. Ἀθηναγόρα.

Ὅσον ἀφορά διά τίς δηλώσεις, μᾶλλον ἀβρότητος, ἐκ τοῦ ἑτεροδόξου «προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκής Ἐπιτροπής Ζάκ Ντέ Λόρ» , ὅτι οἱ Βρυξέλλες, δῆθεν, «ἔχουν ἀνάγκη την Ὀρθοδοξία», ἄς μᾶς το ἀποδείξει μέ ἔργα ἤ ἀντικειμενικά και ἔπειτα τό ξανασυζητᾶμε τό φαιδρόν πυροτέχνημά του. Πόσοι δηλ. ἑτερόδοξοι ἐκ Βρυξελλῶν, ἔχουν κατηχηθεῖ, βαπτισθεῖ και χρισθεῖ, εἰς την ἱερά Κολυμβήθραν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας; Πόσοι; Ποιά εἶναι τά ἐπίσημα στατιστικά και ποῦ εἶναι οἱ ἐκκλησιαστικές, βαπτισματικές λίστες, διά τά Νεοφώτιστα ὀρθόδοξα Μέλη μας, στίς Βρυξέλλες; Στο «χάσε δευτέριν»; Τά περί τῶν διαφόρων «Ἐπιτροπῶν», να ἐπισημάνουμε ὅτι τά ἀκοῦμε βερεσιέ.

Τά «θλιβερά θέματα τῆς Συρίας», μπορεῖ να τά συζητάσατε, στο Λευκωσιάτικον Συνέδριον, ἀλλά μη ξεχνάτε φίλοι και φίλες, ὅτι στο Ἀμερικανοκίνητον Συνέδριον τῶν Μεγαλόσχημων, Φαρισαίων και Γραματαίων τοῦ Κολυμπάριου, ἀπό ὀξύαν πικροχολία και ἄκρατην ἐμπάθεια, δέν ἔμεινεν «ἐκκλησιαστικός»  λόγος (!) πού νά μήν ἐξεστομίθην κατά τῆς Συρίας!... Ντροπή σας!! Ποιοί νομίζετε ὅτι εἴστε; Τά «δευτερία τῆς Τριάδος»; «Θεοί, μετά Θεόν»; Κατανοητόν ὅμως, ὅτι ἐπροκάλεσεν, τυφώνα και ἐξέγερσιν, ἐξάπαντος ἀμαυρωμένων καί οἰκουμενιστικῶν «συνοδικῶν» συνειδήσεων, ΚΥΡΙΩΣ ἡ ἀπουσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀντιόχειας, πράγμα πού σημαίνει πολλά διά πολλούς…

Ἡ Ἀντιόχεια τοῦτη την στιγμήν, πρωτίστως ἔχει ἀνάγκη ἀπό πραγματικούς φίλους και συμμάχους (και ὄχι ἀμερικανόδουλους καί ἰσλαμολάγνους Γραικύλους) ἵνα ὀρθοποδήση ὡς Κράτος. Ἡ Μεγάλη Ῥωσία (ἔστω ἀκόμη καί διά τά γεωπολιτικά συμφέροντα της) ἀπέδειξεν ἀναντίρρητα, σέ πολιτικόν καί γεωστρατηγικόν ἐπίπεδον, ὅτι μπορεῖ ἀνέτως, νά σταθεῖ, σημαίνων ἀνάχωμα καί «καρδιακή φίλη» κατά τῆς ἐπελάσεως τῆς Πολιτικῆς και Θρησκευτικῆς Παγκοσμιοποίησις τοῦ Σιωνιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Παρέμεινε να δοῦμεν, την τελεσίδικη στάσιν της (τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Ῥωσίας τοῦ κ. Ποῦτιν) κατά τῆς ἐπέλασις τοῦ Πανθρησκειακοῦ και «Ἐκκλησιολογικοῦ» Οἰκουμενισμοῦ… ἐκ παραλλήλου και ἐπί τῶν Ληστρικῶν Κειμένων τῆς Κρήτης. Προσδωκοῦμεν ἀπό τους ἀδελφούς Ῥώσους τινά ἐπίσημον ἀνασκευήν τῶν ἐν λόγῳ κακόδοξων Κείμενων καί την ὁριστικήν καταδίκην τους, καθῶς και την καταδίκην τῆς ψευδοΣυνόδου. Ζητοῦμε πολλά;

Το χάσατε το Πατριαρχεῖον (τῆς Ἀντιόχειας) σεβ. κ. Ἀθηναγόρα, μέσα ἀπό τά χέρια σας ἐξ αἰτίας τῶν Πολιτικῶν (!) καί Ἐκκλησιαστικῶν (;!) ἐπιλογῶν σας· μιᾶς καί τό «Οἰκουμενικόν» Πατριαρχεῖον: πῶς ἀκριβῶς δύναται νά ἀποδείξει, ἔμπρακτα, τήν στρατηγικὴν καί γεωπολιτικὴν οἰκουμενικότητά του, ὄντας σιδεροδέσμια αἰχμάλωτον εἰς τόν Μωαμεθανόν πολιτικόν κ. Ταγίπ Ἔρντογαν, ἐπίσης ὄντας αἰχμάλωτον εἰς τήν Σιωνιστικὴν  καί πάγιαν αἱματοδώτησιν-χρηματοδώτησιν ἐξ Ἀμερικῆς, πού (συν)ἀμφώτερα εἶναι «ὀρθόδοξα» ΕΤΕΡΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΗ σατανική δάκτυλος, σύγκρουσις πολυδαίδαλων συμφερόντων, γιά τά πολύκλαυστα καί ἐμπερίστατα δεινά τῶν πολύ-ἀγαπημένων Ἀντιοχειανῶν καί  Ρωμῃῶν ἀδελφῶν μας; Συντασσόμενον (το Φανάριον), με την «ἀδύναμη» -κατά τον ἐκκολαπτόμενον Πλανητάρχην Ντόνταλντ Τράμπ- Ἐξωτερικήν καί Ἰμπεριαλιστικὴν Πολιτικὴν τοῦ Σιωνισμοῦ τῶν Ἀμερικανῶν πού ἐδιέλυσαν κυριολεκτικῶς μίαν χώρα καί αἱματοκύλησαν τό ὁλάκερον ἔθνος-κράτος τους;

Πόσα ἑκατομμύρια δολλάρια και εὐρῶ, ἐξοδεύθησαν ἀκριβῶς καί ἐν τέλει εἰς την «Πανορθόδοξον Σύνοδον» τῆς Κρήτης; Πόσο ἐκόστισεν κατ΄ἀναλογίαν για τις Δέκα «Αὐτοκέφαλες» Ἐκκλησίες; Θα ὑπάρξει οἰκονομική διαφάνεια, ἤ θα ἀποσιωπηθεῖ καί τό ἑν λόγῳ γεγονός τῆς παχυλῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ληστοΣυνόδου; Γιά ποῖον λόγον δέν ἐστάλθησαν, ἀπό μέρους τοῦ «Οἰκουμενικοῦ» Πατριαρχείου τῆς Κων/Πόλεως, ἤ ἔστω ἀπό ἄλλον φιλάδελφον Πατριαρχεῖον, διακριτικά και ἀθόρυβα, ἕνα σημαντικόν μέρος τῶν ἑκατομμύριων χρημάτων, ὡς (παν)οἰκουμενική ὑποστήριξη σέ ἀνθρωπιστική ἤ καί γιά στρατιωτική βοήθεια τῆς Συρίας;  Γιατί ἕνα ἄλλο μέρος ἐξ αὐτῶν, δέν δόθηκε μέ νόμιμον ἤ ἄλλον τρόπον, ὥστε να ἀσκηθῶσιν ἰσχυρές καί ἔλλογες, πολιτικές πιέσεις, στην Διεθνή καί Ἀγγλοαμερικανική Κοινότητα, καθῶς ὅπου και ἄν ἀλλοῦ θά ἐπεβάλλετο, γιά ἀπόλυτην (ὑπό)στήριξην τῆς Συριακῆς Κυβερνήσεως και τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀντιόχειας, ὅπως (κατα)-παυθεῖ με κάθε μέσον τοῦτη ἡ πενταετής αἱματοχυσία-γενοκτονία; Ἀντ΄ αὐτῆς τῆς θερμῆς οἰκουμενικῆς (ὑπο)στηρίξεως, οἱ «ἅγιοι Συνοδικοί», πιππιληδόν παπαγάλιζαν τά ἀνούσια «ἐθνοφυλετικά» φληναφήματά των κατά τῶν Ἀντιοχέων καί Ῥώσων συμμάχων τους…! Λές και ἐζήλεψαν την ἰσχυρώτατην σχέσιν τους.

Ἐπιλογικά: ἀφῆστε τότε κατά μέρος τίς πολιτικάντικες ἰδεοληψίες σας κ. Ἀθηναγόρα και διδαχθεῖτε τέλος πάντων τό κάτι τις ἀπό τον ἅγιον καί Μέγαν Πατριάρχη τῶν Γεωργιανῶν Ἠλίαν τον Β΄. Μέ τίς ἀνθρώπινες ζωές (λ.χ. τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν κ.ἄ, ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων Ἀντιοχειανῶν) δέν παίζουμε νεοΦαναριώτικην «ῥωσικὴν ῥουλέτα» με ἀμερικανικόν (!) ὀπλισμόν, σφαῖρες καί δολλάρια· διότι πρόκειται διά μείζωνα θρασυδείλεα ὑποκρισίαν, ἐκκλησιαστική ἀνηθικότης και τραγέλαφος βλασφημεία, κατά τῆς ἀνθρωπότητος, ὅταν ξαφνικά καί μεταΣυνοδικά (βεβαίως-βεβαίως) θυμώμεθα δῆθεν τά «θλιβερά θέματά της» ὅταν πρό καί κατά την διάρκειαν τῆς κακοΣυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, την θάψατε μέ μανικόν φονταμενταλιστικόν οἶστρον καθῶς καί φανατικώτατον τρόπον, ἄκρως καί ὁλοσχερῶς!... Ἔλεος (!!) λοιπόν, με την φαναριο-σατανική διγλωσσία σας. Ἔ-λε-ος!!!

Παναγιώτου Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν