Translate

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ


Δημητσάνα - Μεγαλόπολις, Κυριακή 21 Αὐγούστου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Χριστιανοί μου,
1. Σᾶς εὔχομαι ἡ καλή σας καρδιά νά ἀγαπάει θερμά τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας. Αὐτό θά γλυκαίνει τόν πόνο μας καί τίς δυσκολίες στήν ζωή μας. Γι᾽ αὐτό καί στήν προσευχή σας κάθε μέρα νά λέτε: Χριστέ μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου σέ Σένα καί ὅ,τι καί νά μοῦ συμβεῖ νά μήν φύγω ποτέ ἀπό Σένα. Ναί, χριστιανοί μου. Ὅ,τι καί νά μᾶς συμβεῖ, ὅσες δυσκολίες καί ἄν ἔρθουν κατ᾽ ἐπάνω μας νά μήν μᾶς κάνουν αὐτές νά κλονιστοῦμε στήν πίστη μας στόν Θεό. Ὅταν στήν ζωή μας μᾶς συμβαίνει κάτι ἀντίθετο ἀπ᾽ αὐτό πού θέλαμε, νά λέμε: Ἄ, γιά τό καλό μου ἦταν πού μοῦ συνέβηκε ἔτσι.
2. Νά προσεύχεστε, χριστιανοί μου! Ὁ καλός καί προοδευμένος χριστιανός διακρίνεται ἀπό τήν ἀγάπη του στήν προσευχή. Ἀλλά νά τήν γεύεστε τήν προσευχή, νά τήν λέτε μέ τήν καρδιά σας. Πέρα δέ ἀπό τήν ἀτομική προσευχή πού θά λέτε, γιά δικά σας προσωπικά αἰτήματα, νά λέτε καί προσευχές πού ἔχει καθορίσει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὅπως τό «Πάτερ ἡμῶν...», τό «Θεοτόκε Παρθένε...» καί ἄλλες. Ὡραῖο ἀκόμη εἶναι νά λέτε κάθε μέρα κάτι, ἔστω καί λίγο, ἄν δέν μπορεῖτε πολύ, ἀπό τούς «Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας» μας. Ἔχει δύναμη αὐτή ἡ προσευχή, οἱ Χαιρετισμοί στήν Παναγία. Ὁπωσδήποτε ὅμως κάθε μέρα, εἴτε τό πρωί εἴτε τό βράδυ πρίν ἀπό τόν ὕπνο, νά λέτε τό «Πιστεύω...». Αὐτό ἔχει συνοπτικά ὅλη τήν πίστη μας. Στήν προσευχή μας, γιά νά γίνει αὐτή εἰσακουστή ἀπό τόν Θεό, πρέπει νά ὁμολογοῦμε τήν ὀρθή πίστη μας, γι᾽ αὐτό πρέπει νά λέμε τό «Πιστεύω...». Καί νά παρακαλᾶμε τήν Παναγία μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, νά μᾶς κρατάει σταθερούς στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας, ὅπως μᾶς τήν παρέδωκαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, χωρίς τά μπερδέματα τῶν Οἰκουμενιστῶν. Καί νά ὁμολογοῦμε σταθερά τήν πίστη μας αὐτή. Ἡ Ἐκκλησία μας καθόρισε στήν βραδυνή προσευχή μας πρίν ἀπό τόν ὕπνο, πού τήν λέμε «Ἀπόδειπνο», νά λέμε τό «Πιστεύω...». Ξέρετε γιατί; Γιατί ὁ ὕπνος εἶναι εἰκόνα τοῦ θανάτου. Εἶναι «ἕνας μικρός θάνατος», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅπως καί ὁ θάνατος εἶναι «ἕνας μεγάλος ὕπνος»! Μέ τήν σκέψη, λοιπόν, τοῦ θανάτου κατά τόν ὕπνο μας λέμε τό «Πιστεύω...», γιά νά μᾶς βρεῖ ὁ θάνατος ἔχοντας ὁμολογήσει τήν πίστη μας. Καί εἶναι πολύ δυνατό αὐτό γιά τήν καλή μας ἀπολογία στόν Χριστό.
3. Τέλος, χριστιανοί μου, σᾶς συνιστῶ ὁποιαδήποτε ὥρα καί στιγμή, μαζί μέ τίς ἄλλες δουλειές σας, εἴτε καί περπατώντας στόν δρόμο εἴτε καί ξαπλωμένοι ἀκόμη στό κρεββάτι, νά λέτε τήν σύντομη ἐκείνη προσευχή πού ἔχει πέντε λόγια («πεντάλογη» προσευχή). Εἶναι ἡ προσευχή «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ»! Αὐτή ἡ προσευχή εἶναι παλαιά, λεγόταν καί στά χρόνια τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀκόμη, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπό τήν Καινή Διαθήκη. Εἶναι δέ ἡ προσευχή αὐτή μία ὁμολογία πίστεως. Γιατί, ὅποιος ὁμολογεῖ τόν Χριστό ὡς «ΚΥΡΙΟ», τόν δέχεται ὡς Θεό. Ὅποιος ἔπειτα τόν Χριστό τόν λέει «ΙΗΣΟΥ» τόν ὁμολογεῖ καί ὡς ἄνθρωπο. Ὁμολογεῖ, δηλαδή, ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Θεός ὤν, σαρκώθηκε στήν Παναγία μας, ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος καί ἔλαβε τό ὄνομα «ΙΗΣΟΥΣ». Καί τόν σαρκωθέντα Αὐτόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν ΙΗΣΟΥ, τόν λέμε ἔπειτα στήν προσευχή μας αὐτή «ΧΡΙΣΤΟ». Μέ τήν ὀνομασία αὐτή δεχόμαστε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἄν καί ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος καί πῆρε τό ὄνομα «ΙΗΣΟΥΣ», ὅμως δέν ἔπαυσε νά εἶναι Θεός. Εἶναι καί τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Μέ μία λέξη: «ΧΡΙΣΤΟΣ»! Τό «ΧΡΙΣΤΟΣ» σημαίνει «ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ». Βλέπετε λοιπόν, Χριστιανοί μου, ὅτι τό «ΚΥΡΙΕ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ» ἔχει ὅλη τήν πίστη μας γιά τόν Χριστό. Εἶναι μία σύντομη ἀλλά τέλεια ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ, ἡ ὁποία δέν χωρίζεται ἀπό τήν ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑ.
Καί τελευταῖα, στήν μικρή αὐτή προσευχή πού σᾶς λέω, τήν «πεντάλογη», ἐρχόμαστε στόν ἑαυτό μας καί ὁμολογοῦμε μέ ταπείνωση ὅτι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Γι᾽ αὐτό, μή ἔχοντας τίποτε ἄλλο νά ποῦμε στόν Χριστό γιά τά ἁμαρτήματά μας, λέμε τό «ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ». Δέν χρειάζεται δικαιολογία καί ἀπολογία γιά τά ἁμαρτήματά μας. «Πάσης», λοιπόν, «ἀπολογίας ἀποροῦντες ταύτην Σοι», ὦ Χριστέ, «τήν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότην οἱ ἁμαρτωλοί προσφέρομεν: ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ»!
Χριστιανοί μου, σᾶς εὔχομαι ὁλόκαρδα νά γεύεται ἡ ψυχή σας τόν Θεό μέ τήν προσευχή, πού εἶναι τό γλυκύτερο ἀπ᾽ ὅλα. Ναί, δέν ὑπάρχει γλυκύτερο ἀπό τήν προσευχή. Εἶναι ἐπικοινωνία καί ἕνωση μέ τόν Θεό! Ἄν δέν νοιώθουμε τήν γλύκα αὐτή τῆς προσευχῆς εἶναι δεῖγμα αὐτό ὅτι δέν ἔχουμε προοδεύσει, ὅτι δέν πᾶμε καλά πνευματικά. Ναί, δέν πᾶμε καλά πνευματικά χωρίς προσευχή καί ἄς φαίνεστε ἐσεῖς ὅτι κάνετε καλά ἔργα, κ.λπ., καί ἄς λέγω καί ἐγώ ὅτι εἶμαι Δεσπότης. Προσωπικά χαίρομαι καί «ζηλεύω» τίς ψυχές ἐκεῖνες πού ἀγαποῦν τήν προσευχή καί νοιώθουν τόν γλυκασμό της καί κλέβουν χρόνο ἀπό ἄλλα γιά τήν σωστική αὐτή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό.

Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἸερεμίαςΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 14 Αὐγούστου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Ἀπό τήν Παλαιά
Διαθήκη
Ἡ οὐσία τῆς θρησκείας μας!

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ προφήτου Μιχαία. Ἀνήκει στούς 12 μικρούς προφῆτες, ἀλλά εἶναι πολύ μεγάλος κατά τήν θεολογία του, εἶναι ὁ μεγαλύτερος ὅλων τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί ἄν μοῦ ἔλεγε κανείς νά τοῦ πῶ τήν καλύτερη περικοπή ἀπό ὅλη τήν Παλαιά Διαθήκη, θά τοῦ διάβαζα ἀπό τόν προφήτη Μιχαία τήν περικοπή πού θέλω νά σᾶς παρουσιάσω σήμερα. Παρακαλῶ, προσέξτε:
2. Ὁ προφήτης Μιχαίας ἔζησε κατά τήν ἐποχή τοῦ 8ου αἰώνα π.Χ. Πρίν ἀπό αὐτόν ἦταν ὁ προφήτης Ἀμώς, μετά ἀπό τόν προφήτη Ἀμώς ὁ προφήτης Ὠσηέ καί μετά ἀπό αὐτόν ὁ προφήτης Ἠσαΐας. Μετά τόν προφήτη Ἠσαΐα ἔχουμε τόν προφήτη Μιχαία. Ἀκοῦστε: Ὁ προφήτης Ἀμώς κήρυττε τόν Θεό ὡς δικαιοσύνη, γιατί αὐτό ἀπαιτοῦσε ἡ ἐποχή του νά τονίσει. Ὁ προφήτης Ὠσηέ ἔπειτα κήρυττε τόν Θεό ὡς ἀγάπη. Ἕνα οἰκογενειακό του ἐπεισόδιο, τό ὁποῖο, σάν προφήτης αὐτός, τό ἑρμήνευσε προφητικά, τοῦ ἐπέβαλε νά τονίσει τήν ἀγάπη περισσότερο, γι᾽ αὐτό καί τόν ὠνόμασαν «Ἰωάννη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης»! Ὁ Ἠσαΐας μετά τόν Ὠσηέ κήρυξε τόν Θεό ὡς παντοκράτορα, ὡς παντοδύναμο, κύριο καί ἐξουσιαστή ὅλου τοῦ κόσμου· «καδώς» ἑβραϊκά, πού σέ μᾶς ἑρμηνεύεται μέ τό «ἅγιος». Καί ἀπέναντι αὐτοῦ τοῦ παντοκράτορα ἁγίου Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει «φόβο», συντριβή καί ταπείνωση. Ἀπόλυτο ὑπακοή στά προστάγματά Του.
3. Μετά ἀπό τούς προφῆτες αὐτούς ἔρχεται, χριστιανοί μου, ὁ προφήτης Μιχαίας. Στά χρόνια τοῦ προφήτου αὐτοῦ οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦσαν τόν Θεό περισσότερο. Καί κατέφευγαν στούς ἱερεῖς καί τούς ρωτοῦσαν τί νά κάνουν, γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Ἀλλά οἱ ἀπαίδευτοι ἱερεῖς, ἀπαίδευτοι καί συμφεροντολόγοι, δέν ἔλεγαν στούς ἀνθρώπους αὐτούς πού τούς ρωτοῦσαν σωστά λόγια, ὅπως νά προσεύχονται στόν Θεό καί νά κάνουν καλές πράξεις, ἀλλά τούς ἀπαντοῦσαν ὡς ἑξῆς: Τούς ἔλεγαν νά φέρουν στόν Θεό κριάρια καί μοσχάρια γιά θυσία καί λάδι πολύ· ἀκόμη δέ μερικοί – πολύ αὐστηροί καί ἀκραῖοι αὐτοί – τούς ἔλεγαν νά θυσιάσουν καί τό πρωτότοκό τους παιδί, γιά νά συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματά τους (βλ. Μιχ. 6,6.7).
4. Ἔρχονταν ἔπειτα οἱ ἄνθρωποι αὐτοί καί στόν προφήτη Μιχαία καί τόν ρωτοῦσαν καί αὐτόν τί νά κάνουν γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Καί ἔλεγαν στόν προφήτη ὅ,τι τούς εἶπαν οἱ ἄλλοι, οἱ ἀπαίδευτοι ἱερεῖς. Καί τόν ρωτοῦσαν: Νά δώσουν στόν Θεό κριάρια καί μοσχάρια καί λάδια πολλά; Νά δώσουν τό πρωτότοκό τους παιδί γιά θυσία; Ἀλλά ὁ σωστός προφήτης τοῦ Θεοῦ, ὁ Μιχαίας, τούς ἀπαντοῦσε: Ὄχι ἄνθρωποι, ὄχι! «Σᾶς ἀναγγέλθηκε ποιό εἶναι τό καλό καί τί ὁ Θεός ζητάει ἀπό σᾶς». Γιατί, χριστιανοί μου, λέει «σᾶς ἀναγγέλθηκε»; Ἀπό ποιούς τούς ἀναγγέλθηκε; Ἀπό τούς προηγούμενους προφῆτες, τόν Ἀμώς, τόν Ὠσηέ καί τόν Ἠσαΐα, τούς ὁποίους ὅμως αὐτοί δέν διάβαζαν, ἀλλά πήγαιναν σέ ἀπαίδευτους ἱερεῖς καί ζητοῦσαν νά κάνουν αὐτούς γιά καθοδηγούς.
5. Συνεχίζει, λοιπόν, ὁ προφήτης Μιχαίας καί λέγει σέ αὐτούς, πού τόν ρωτοῦσαν τί νά κάνουν γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. «Τίποτε ἄλλο – τούς λέγει – παρά μόνο δικαιοσύνη νά ἐξασκεῖτε, μέ ἀγάπη νά φέρεστε καί ταπείνωση νά ἔχετε ἔναντι τοῦ Θεοῦ σας» (Μιχ. 6,8).
Τρία πράγματα, χριστιανοί μου, λέει ὁ προφήτης Μιχαίας στούς ἀνθρώπους πού τόν ἐρωτοῦσαν τί νά κάνουν γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Τό πρῶτο εἶναι «νά ἐξασκοῦν δικαιοσύνη». Εἶναι τό κήρυγμα τοῦ προφήτη Ἀμώς, πού κήρυττε τόν Θεό ὡς δικαιοσύνη, ὅπως εἴπαμε. Τό δεύτερο, πού λέγει ὁ προφήτης Μιχαίας, εἶναι «νά φέρονται μέ ἀγάπη». Εἶναι τό κήρυγμα τοῦ προφήτη Ὠσηέ. Καί τό τρίτο πού ζητᾶ ὁ προφήτης Μιχαίας εἶναι οἱ ἄνθρωποι «νά ἔχουν ταπείνωση ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ». Αὐτό τό κήρυττε μέ πολλά του κηρύγματα ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὁ ὁποῖος κήρυττε τόν Θεό ὡς παντοκράτορα καί ἅγιο («καδώς»), ἔναντι τοῦ Ὁποίου, ὅπως εἴπαμε οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά φέρονται μέ ταπείνωση καί ἀπόλυτη ὑπακοή.
6. Δηλαδή, ὁ προφήτης Μιχαίας στήν ἀπάντηση πρός τούς ἀνθρώπους πού τόν ρωτοῦσαν τί νά κάνουν γιά νά εἶναι ὅπως τούς θέλει ὁ Θεός, δέν εἶπε τίποτε τό δικό του, ἀλλά ἐπανέλαβε τά κηρύγματα τῶν προηγουμένων του προφητῶν, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ὠσηέ καί τοῦ Ἠσαΐου. Γι᾽ αὐτό καί στούς ἀνθρώπους πού τόν ρωτοῦσαν τούς ἀπάντησε, «σᾶς ἀναγγέλθηκε», «σᾶς εἰπώθηκε». Τούς εἰπώθηκε ἤδη ἀπό τούς προηγούμενους προφῆτες. Γιά νά τό ποῦμε καλύτερα, ὁ προφήτης Μιχαίας σέ ἕνα μόνο στίχο τοῦ βιβλίου του, στόν 6,8, συνόψισε τήν διδασκαλία ὅλων τῶν προηγουμένων του προφητῶν. Σάν νά πῆγε, δηλαδή, ὁ προφήτης σέ τρία ὡραῖα περιβόλια, ἔκοψε ἀπ᾽ αὐτά τό καλύτερο λουλούδι τους, ἔκανε ἕνα μπουκέτο καί τό προσφέρει σ᾽ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα γιά νά μοσχοβολήσει ὁ κόσμος!
Χριστιανοί μου, ἡ οὐσία τῆς θρησκείας μας, μᾶς λέγει σήμερα ὁ προφήτης Μιχαία πού ἑορτάζουμε, εἶναι αὐτά τά τρία: Νά εἴμαστε δίκαιοι, νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά ἔχουμε εὐλάβεια καί ταπείνωση πρός τόν παντοκράτορα Θεό μας, «φόβο» Θεοῦ, ὅπως τό λένε τά ἱερά βιβλία.
Ναί, αὐτά τά τρία εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἀληθινῆς θρησκείας μας.
Καλή Παναγιά!
Μέ πολλές εὐχές
†Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, 15 Αὐγούστου 2016

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ!

1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑορτάζει ἡ Παναγιά μας. Σήμερα ἔχουμε τήν μεγαλύτερη Θεομητορική ἑορτή, τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
Τί νά σᾶς πῶ γιά τήν Παναγία μας σήμερα, χριστιανοί μου; Ὅ,τι καί ὅσα ἄν πεῖ κανείς γιά τήν Παναγία, δέν θά μπορέσει ποτέ νά συνθέσει ἐπάξιο ὕμνο γι᾽ Αὐτήν.
Θά σᾶς πῶ πρῶτον νά ἀγαπᾶτε τήν Παναγία. Καί ξέρω ὅτι τήν ἀγαπᾶτε. Καί ἐγώ μαζί σας ἀγαπῶ τήν Παναγία. Καί τῆς ὑποσχόμαστε ὅτι καί κεραμίδι νά μᾶς βάλουν στό στόμα, δέν θά σταματήσουμε ποτέ νά Τήν ὑμνοῦμε καί νά μιλᾶμε γι᾽ Αὐτήν. Ναί, Τῆς ὑποσχόμαστε, «οὐ σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε τάς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι»!
Πάντα, χριστιανοί μου, νά προσευχόμαστε στήν Παναγία. Ὅλοι νά μάθετε ἐκείνη τήν ὡραία προσευχή, τό «Θεοτόκε Παρθένε...» καί νά τό λέτε πολλές φορές τήν ἡμέρα. Ἀλλά καί ἄν δέν ξέρετε τήν προσευχή αὐτή, μόνο τό «Παναγία μου, Παναγία μου» καί ἄν λέτε, καίετε τόν διάβολο μ᾽ αὐτό. Ναί, ἀκούει ὁ διάβολος «Παναγία» καί τρέμει.
2. Εἶναι ἀνάγκη, χριστιανοί, ἡ προσευχή μας στόν Θεό νά περνάει ἀπό τήν Παναγία. Γιατί ὅπως ὁ Χριστός γιά νά ἔρθει σέ μᾶς πέρασε ἀπό τήν Παναγία πρῶτα, σαρκώθηκε σέ Αὐτήν καί ἔπειτα ἦρθε σέ ᾽μᾶς, ἔτσι καί ἡ προσευχή μας, γιά νά φθάσει στόν Θεό, πρέπει νά περνάει ἀπό τήν Παναγία πρῶτα. Νά προσευχόμαστε, λοιπόν, στήν Παναγία.
Καί ἀκόμη, ἀφοῦ ὅλοι μας ἀγαπᾶμε τήν Παναγία, σέ ὅλα τά σπίτια πρέπει νά ὑπάρχει ἡ ἁγία της εἰκόνα. Δέν μπορῶ νά φανταστῶ σπίτι ὀρθόδοξου χριστιανοῦ πού νά μήν ἔχει εἰκόνα τῆς Παναγίας. Καί σέ αὐτή τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας νά βάζετε οἱ μεγάλοι τά παιδιά σας νά προσεύχονται σέ κάθε δυσκολία τῆς οἰκογένειας. Αὐτό τά παιδιά δέν θά τό ξεχάσουν ὅταν μεγαλώσουν, καί θά θεωροῦν τήν εἰκόνα αὐτή σάν ἱερό κειμήλιο καί θά τήν δείχνουν μέ συγκίνηση στά δικά τους παιδιά.
Καί ὄχι μόνο στά σπίτια σας νά ἔχετε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀλλά καί ἐπάνω σας, στήν τσέπη σας, νά ἔχετε τήν Παναγία. Ἔχω τυπώσει μία τέτοια μικρή εἰκόνα γιά σᾶς, μέ τό «Θεοτόκε Παρθένε...» στήν πίσω ὄψη καί τήν δίνω παντοῦ. Ἄν κανείς σας δέν τήν ἔχει πάρει, νά μοῦ τήν ζητήσει ὅταν μέ δεῖ.
3. Εἶναι μεγάλη ἡ δόξα, χριστιανοί μου, τῆς Παναγίας μας. Τά Χερουβίμ εἶναι τίμια. Ἀλλά ἡ Παναγία εἶναι «τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμ». Τά Σεραφίμ εἶναι ἔνδοξα. Ἀλλά ἡ Παναγία εἶναι «ἐνδοξοτέρα» καί μάλιστα «ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ». Ἄν μοῦ ἔλεγε κανείς νά τοῦ ἐκφράσω μέ μία λέξη ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς πίστης μας, ὅλη τήν Ὀρθοδοξία, θά τοῦ ἔλεγα τήν λέξη «Παναγία»! Ναί! Ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς δημιουργίας, ὅλο τό σοφό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὅλη ἡ δόξα τοῦ σεσωσμένου ἀνθρώπου, ὅλα αὐτά ἐκφράζονται στό πρόσωπο τῆς Παναγίας. Γι᾽ αὐτό καί Τῆς λέγουμε: «Χαῖρε τῶν δογμάτων Αὐτοῦ (τοῦ Θεοῦ) τό κεφάλαιον»!
Καί ἐπειδή, χριστιανοί μου, ἡ δόξα τῆς Παναγίας μας εἶναι πολύ μεγάλη, εἶναι ἀνείπωτη, γι᾽ αὐτό και ἐμεῖς, ὡς προσφορά καί τιμή σ᾽ Αὐτήν, τῆς προσφέρουμε τό πιό μεγάλο, μεγαλύτερο ἀπό τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἄλλο. Καί ποιό εἶναι τό μεγαλύτερο καί ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα, ἀπό ὅσα κάνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι; Τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα καί τό πιό ἅγιο ἀπό ὅλα εἶναι, χριστιανοί μου, ἡ θεία Λειτουργία! Τήν θεία Λειτουργία τήν προσφέρουμε γιά ὅλους καί γιά ὅλα: «Ὑπέρ προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν...», ἀλλά ἀκοῦτε, ἔπειτα ἀπό αὐτά, τόν ἱερέα νά λέει: «Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας Ἀχράντου, Ὑπερευλογημένης...». Τήν θεία Λειτουργία, δηλαδή, τήν προσφέρουμε καί τήν ἀφιερώνουμε «ἐξαίρετα», δηλαδή, ἰδιαίτερα στήν Παναγία. Καί ἡ Παναγία εὐχαριστεῖται καί Αὐτή ἰδιαίτερα γιά τό μέγιστο αὐτό Δῶρο σ᾽ Αὐτήν. Ἀλλά θέλει νά βλέπει συγκεντρωμένα στήν θεία Λειτουργία ὅλα Της τά παιδιά, ὅλους ἐμᾶς τούς βαπτισμένους χριστιανούς. Γι᾽ αὐτό, ὦ φιλέορτοι χριστιανοί, υἱοί καί θυγατέρες τῆς Θεοτόκου, ὅταν ὁ παπᾶς σας στό χωριό χτυπάει τήν καμπάνα καί σᾶς καλεῖ γιά τήν θεία Λειτουργία, πέρα οἱ ἄλλες δουλειές καί νά ἑτοιμάζεστε γιά τήν Ἐκκλησία, λέγοντας: «Πᾶμε στήν Ἐκκλησία, γιατί μᾶς περιμένει ἡ Παναγία. Πᾶμε νά πάρουμε τήν Εὐχή Της»!
Χρόνια σας πολλά. Εὔχομαι ἡ Παναγία νά προστατεύει σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας. Τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὅλο, ΑΜΗΝ!

Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας


ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Kυριακή 7 Αὐγούστου 2016

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ
Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ

1. Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τά χρόνια πού ζοῦμε εἶναι δύσκολα καί περίεργα. Ἀλλά θά εἶναι καλύτερα νά μᾶς πεῖ ὁ εὐλογημένος Γέροντας ἅγιος Παΐσιος πῶς εἶναι τά σημερινά μας χρόνια, πού ἦταν πολύ κοντινός σ᾽ αὐτά:
Οἱ ἄνθρωποι σήμερα, λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος, «ἄλλοι εἶναι μέ χάπια, ἄλλοι παίρνουν ναρκωτικά... Κάθε τόσο τρεῖς-τέσσερις ξεκινοῦν νά κάνουν μιά καινούργια θρησκεία. Ἄλλοι βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί θέλουν νά αὐτοκτονήσουν ἤ νά κάνουν κανένα κακό, γιά νά γίνει σαματᾶς. Δέν εἶναι ὅτι τούς περνάει αὐτό σάν βλάσφημος λογισμός καί τόν διώχνουν. Βαρέθηκαν τήν ζωή τους καί δέν ξέρουν τί νά κάνουν. Μοῦ εἶπε ἕνας: “Θέλω νά μέ γράψουν οἱ ἐφημερίδες ὅτι εἶμαι ἥρωας”. Οἱ ἄλλοι χρησιμοποιοῦν μερικούς τέτοιους καί κάνουν τήν δουλειά τους. Πάλι καλά, ἀνάλογα, λίγα γίνονται».
2. Ὅμως, ἀγαπητοί μου, μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Γέροντας παρηγορητικά, ὅτι ἀκριβῶς γιατί εἶναι δύσκολη ἡ ἐποχή μας, γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τήν βοηθάει περισσότερο. Ἀκοῦστε πῶς μᾶς τά λέει: «Τό καλό εἶναι πού δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός. Ὁ Καλός Θεός τόν σημερινό κόσμο τόν φυλάει μέ τά δυό Του χέρια· παλιότερα μόνο μέ τό ἕνα. Σήμερα, μέσα στούς τόσους κινδύνους πού ζεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὁ Θεός τόν φυλάει ὅπως ἡ μάνα τό μικρό παιδί, ὅταν ἀρχίζει νά περπατάει. Τώρα μᾶς βοηθοῦν πιό πολύ ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ Ἅγιοι, ἀλλά δέν τό καταλαβαίνουμε. Ποῦ θά ἦταν ὁ κόσμος, ἄν δέν βοηθοῦσαν!... Τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἀνθρώπων παίρνει χάπια καί εἶναι σέ μιά κατάσταση... Ἄλλος μεθυσμένος, ἄλλος ἀπογοητευμένος, ἄλλος ζαλισμένος, ἄλλος ἀπό τούς πόνους ξενυχτισμένος. Ὅλοι αὐτοί βλέπεις νά ὁδηγοῦν αὐτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, νά κάνουν ἐπικίνδυνες δουλειές, νά χειρίζωνται ἐπικίνδυνα μηχανήματα. Εἶναι ὅλοι αὐτοί σέ κατάσταση νά ὁδηγοῦν; Μποροῦσε νά ἔχει σακατευθεῖ ὁ κόσμος. Πῶς μᾶς φυλάει ὁ Θεός καί δέν τό καταλαβαίνουμε! Παλιά, θυμᾶμαι, πήγαιναν οἱ γονεῖς μας στά χωράφια καί πολλές φορές μᾶς ἄφηναν στή γειτόνισσα νά μᾶς προσέχει μαζί μέ τά παιδιά τά δικά της. Ἀλλά τότε ἦταν ἰσορροπημένα τά παιδιά. Μιά ματιά ἔριχνε ἡ γειτόνισσα καί ἔκανε τίς δουλειές της καί ἐμεῖς παίζαμε ἥσυχα. Ἔτσι καί ὁ Χριστός, ἡ Παναγιά, οἱ Ἅγιοι παλιά μέ μιά ματιά παρακολουθοῦσαν τόν κόσμο. Σήμερα καί ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι τόν ἕναν πιάνουν ἀπό ᾽δῶ, τόν ἄλλον ἀπό ᾽κεῖ, γιατί οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἰσορροπημένοι. Μέ τόσα ἐπικίνδυνα μέσα πού ὑπάρχουν σήμερα θά εἶχε σακατευθῆ ὁ κόσμος, ἄν δέν βοηθοῦσε ὁ Θεός. Ἀλλά ἔχουμε καί Πατέρα τόν Θεό καί Μάνα τήν Παναγία καί ἀδέλφια τούς Ἁγίους καί τούς ἀγγέλους, πού μᾶς προστατεύουν.
Πόσο μισεῖ ὁ διάβολος τό ἀνθρώπινο γένος καί θέλει νά τό ἐξαφανίσει! Καί ἐμεῖς ξεχνοῦμε μέ ποιόν παλεύουμε. Νά ξέρατε πόσες φορές ὁ διάβολος τύλιξε τήν γῆ μέ τήν οὐρά του γιά νά τήν καταστρέψη! Δέν τόν ἀφήνει ὅμως ὁ Θεός· τοῦ χαλάει τά σχέδια. Καί τό κακό πού πάει νά κάνει τό ταγκαλάκι, ὁ Θεός τό ἀξιοποιεῖ καί βγάζει μεγάλο καλό. Ὁ διάβολος τώρα ὀργώνει, ὁ Χριστός ὅμως θά σπείρη τελικά.
Καί πάντα βλέπουμε ὅτι ὁ καλός Θεός στίς μεγάλες δοκιμασίες δέν ἀφήνει νά περάσουν περισσότερες ἀπό τρεῖς γενιές, γιά νά ὑπάρχει προζύμι. Πρίν τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία οἱ Ἰσραηλίτες ἔριξαν σέ ἕνα ξεροπήγαδο τή φωτιά ἀπό τήν τελευταία θυσία πού ἔκαναν, ὥστε νά βροῦν μετά ἀπό τήν ἴδια φωτιά καί νά ἀρχίσουν πάλι τίς θυσίες. Καί πράγματι, μετά ἀπό ἑβδομήντα χρόνια, ὅταν ἐπέστρεψαν, βρῆκαν ἀπό ἐκείνη τή φωτιά καί ἄρχισαν τίς θυσίες. Σέ κάθε δύσκολη περίοδο δέν παρασύρονται ὅλοι. Ὁ Θεός διατηρεῖ μία ζύμη γιά τίς ἑπόμενες γενιές».
3. Μᾶς προειδοποιεῖ ὅμως ὁ ἅγιος Παΐσιος, χριστιανοί μου, ὅτι θά ἔλθουν καί δυσκολώτερα χρόνια, γι᾽ αὐτό καί πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε περισσότερο νά μή φύγουμε ἀπό τόν Θεό. Μᾶς λέει, λοιπόν ὁ ἅγιος Γέροντας: «Ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά γίνει τώρα ἕνα τράνταγμα γερό. Ἔρχονται δύσκολα χρόνια. Θά ἔχουμε δοκιμασίες μεγάλες... Νά τό πάρουμε στά σοβαρά, νά ζήσουμε πνευματικά. Οἱ περιστάσεις μᾶς ἀναγκάζουν καί θά μᾶς ἀναγκάσουν νά δουλέψουμε πνευματικά. Καλό ὅμως εἶναι νά τό κάνουμε χαρούμενα καί προαιρετικά καί ὄχι ἀπό θλίψεις, ἀναγκαστικά. Πολλοί Ἅγιοι θά παρακαλοῦσαν νά ζοῦσαν στήν ἐποχή μας, γιά νά ἀγωνισθοῦν. Ἐγώ χαίρομαι πού ἀπειλοῦν μερικοί νά μέ ξεκάνουν, ἐπειδή μιλῶ καί τούς χαλῶ τά σχέδια.... Πάντως θά δοῦμε φοβερά γεγονότα. Θά δοθοῦν πνευματικές μάχες. Οἱ Ἅγιοι θά ἁγιασθοῦν περισσότερο καί οἱ ρυπαροί θά γίνουν ρυπαρώτεροι. Νιώθω μέσα μου μιά παρηγοριά. Μιά μπόρα εἶναι καί ὁ ἀγώνας ἔχει ἀξία, γιατί τώρα δέν ἔχουμε ἐχθρό τόν Ἀλῆ-Πασᾶ ἤ τόν Χίτλερ ἤ τόν Μουσολίνι, ἀλλά τόν διάβολο. Γι᾽ αὐτό θά ἔχουμε καί οὐράνιο μισθό. Ὁ Θεός ἄς ἀξιοποιήση τό κακό σέ καλό σάν Καλός Θεός. Ἀμήν».
4. Εὐχαριστοῦμε, χριστιανοί μου, τόν ἅγιο Γέροντα Παΐσιο γιά τήν σημερινή του διδαχή. Ἄς μήν ἀπογοητευόμαστε λοιπόν καί ἄς μήν τά χάνουμε γιά ὅσα βλέπουμε καί ἀκοῦμε νά συμβαίνουν στά χρόνια μας, γνωρίζοντας ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μας καί ὅλοι οἱ ἅγιοί μας δέν μᾶς ἐγκαταλείπουν, ἀλλά σήμερα βοηθοῦν ἐμᾶς περισσότερο ἀπό παλαιά, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Γέροντας.
Ἀλλά, ὅπως μᾶς εἶπε πάλι ὁ ἅγιος πατέρας Παΐσιος, καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε πολύ νά μείνουμε σταθεροί στήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μήν χάσουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, «τόν οὐράνιο μισθό», ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Γέροντας, δηλαδή τόν γλυκό Παράδεισο, τήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ.
Καλό Δεκαπενταύγουστο μέ τήν εὐχή τοῦ ἁγίου Παϊσίου. Καλή Παναγιά!

Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας