Translate

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

"ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ", Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.


 
Μέρος α’: «Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως»!

«Τώρα είναι «καιρός του λαλείν», καιρός ομολογίας»! Φως των Ιερέων και των λαϊκών, οι Ορθόδοξοι  Μοναχοί, και οι Άγγελοί Του (οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι Του). Φως όλων ημών ο Χριστός, η Παναγία μας και όλοι η Θριαμβεύουσα Εκκλησία Του! Και όχι μόνο ένας π.χ. «Ο Επίσκοπος». ΌΣΟΙ ΤΩΡΑ ΛΕΝΕ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ!

Έρχεται και πάλι ο Κύριος για να μας θυμίσει πως Αυτός είναι το Φώς όλου του κόσμου! πως φως των Μοναχών είναι οι Άγγελοί Του (οι Επίσκοποι Του)! και πως φως των κληρικών και των λαϊκών είναι οι Μοναχοί.
Μία φωνή από τα βάθη της Ορθόδοξης Μοναχικής Πολιτείας, μας σιγοψιθυρίζει: «Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως». Εάν την ακούς! δόξα, «Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί τω εργαζομένῳ το αγαθόν» (Ρωμ. 2,10), δόξα σ’ αυτὸν που κάνει το καλό. Αλλά εάν δεν την ακούς! αν δεν κάνεις το καλό, πώς να ακούσης  αυτή τη  «Φωνή», «Φωνή που δεν έρχεται ούτε απ᾿ τα ουράνια ούτε απ᾿ τα βάθη της γης· [αλλά που] έρχεται μέσα από την καρδιά.
Αδελφοί μου, « Η μυστηριώδης αυτὴ φωνή που μας κάνει να συγκλονιζώμεθα, η ανερμήνευτος αυτὴ φωνή που κάνει να σείωνται θρόνοι, λέγεται συνείδησις…  Βέβαια, ελεύθερος είσαι. Αν όμως κάνεις το κακό! ποιό κακό; Αν αντὶ να βοηθάς τον άλλο, αρπάζεις απ’ το στόμα του το λίγο ψωμὶ που έχει! αν αποφεύγεις να βοηθήσης το δυστυχισμένο! τότε και πάλι η συνείδηση σου θα μιλήσει. Θα την ακούσης;… «Θλίψις και στενοχωρία» πάνω σ’ αυτὸν «ποὺ κατεργάζεται το κακό» (ε.α. 2,9)»(† επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης). Η φωνή του π. Αυγουστίνου Καντιώτη είπε και τον παρακάτω λόγο: «Λένε για κάποιον που σκότωσε τον αδερφό του κ’ έγινε αυτός βασιλιάς, ότι πήγε να κοιμηθή. Τα μεσάνυχτα, ακούει κάτι καὶ βλέπει μιὰ σκιά. Ήταν η σκιὰ του αδερφού του· κρατούσε στα χέρια του ένα ποτήρι γεμάτο αίμα, τον πλησίασε και του έλεγε· Αδελφέ, «πίε το αίμα του αδελφού σου!». Δεν μπόρεσε να ησυχάση. Φοβερό πράγμα η συνείδησι. Γι’  αυτὸ είπα· φτάνει αυτὴ ν’ αποδείξη, ότι υπάρχει Θεός». (http://www.augoustinos-kantiotis.gr).
Το μίσος του κόσμου!
«Η φωνή που κάνει να σείωνται θρόνοι, λέγεται συνείδησις». Αλήθεια, τι νόημα έχει ο Κυριακός λόγος: «Ει μη ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον… και υμείς δε μαρτυρείτε, ότι απ' αρχής μετ' εμού έστε.» (Κατ. Ιωάννη. Κεφ. 15, 22-27). Η φωνή Του:  «Αν ο κόσμος σας μισεί, ας γνωρίζετε ότι εμένα πρώτα από εσάς έχει μισήσει.  19 Αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε το δικό του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας εξέλεξα από τον κόσμο, γι’ αυτό σας μισεί ο κόσμος.  20 Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα: “Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον κύριό του”. Αν εμένα καταδίωξαν, κι εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν, και το δικό σας θα τηρήσουν.  21 Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σ’ εσάς εξαιτίας του ονόματός μου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε.  22 Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα μιλήσει, δε θα είχαν αμαρτία. Τώρα, όμως, πρόφαση δεν έχουν για την αμαρτία τους.  23 Όποιος εμένα μισεί και τον Πατέρα μου μισεί.  24 Αν δεν έκανα μεταξύ τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, αμαρτία δε θα είχαν. Τώρα όμως και τα έχουν δει και έχουν μισήσει και εμένα και τον Πατέρα μου.  25 Αλλά αυτό συνέβηκε, για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους: Με μίσησαν χωρίς λόγο.  26 Όταν έρθει ο Παράκλητος τον οποίο εγώ θα στείλω σ’ εσάς από τον Πατέρα, το Πνεύμα της αλήθειας το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται, Εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα.  27 Και εσείς επίσης μαρτυρείτε, γιατί από την αρχή είστε μαζί μου». Κατ. Ιωάννη. Κεφ. 15, 18-27).
Φως των Μοναχών, οι Άγγελοι [οι επίσκοποι Του!]. Ο Μεγάλος Βουλής Άγγελος, δηλαδή ο Κύριος μας, είπε: «Και εσείς επίσης μαρτυρείτε, γιατί από την αρχή είστε μαζί μου». Κατ. Ιωάννη. Κεφ. 15,27). Στην  «Εγκύκλιο των Πατριαρχών» του 1848, διαβάζουμε: «Ο φύλαξ της ορθοδοξίας, το σώμα της Εκκλησίας, τουτ’ έστιν ο λαός [κληρικοί και λαϊκοί] εστίν» (Π. Τρεμπέλα, «Λαϊκοί εν τη Εκκλησία , Σωτήρ 1976, σελ. 15), και στην ανοικτή επιστολή των Αγιορειτών Πατέρων (πριν την Σύνοδο), προς Κυβέρνηση, Ελληνικό Κοινοβούλιο, Ιερά Σύνοδο και Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους έγραψαν: «…και ο σκοπός, εὰν ίδῃ τὴν ρομφαίαν ερχομένην και μη σημάνῃ τη σάλπιγγι, και ο λαὸς μη φυλάξηται, και ελθούσα η ρομφαία λάβη εξ αυτών ψυχήν, αύτη δια την αυτής ανομίαν ελήφθη, και το αίμα εκ χειρὸς του σκοπού εκζητήσω»  ( Ιεζεκιήλ 33,6).  Και συνεχίζουν: «Ως Αγιορείτες Μοναχοί και Έλληνες πολίτες, εκφράζουμε την ανέκφραστη θλίψι μας και τον πόνον της ψυχής μας δι᾿ όσα διενεργούνται στην πατρίδα μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ως μοναχοί τόσα χρόνια αγωνιούσαμε και ελπίζαμε σε μια μετάνοια και μεταστροφή. Τώρα είναι «καιρός τοῦ λαλεῖν», καιρός ομολογίας, ομολογίας Χριστού με την χάριν και την βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας μας». [http://aktines.blogspot.gr/2016/02/blog-post.html].   
Ο [ ‘’Άγγελος’’ Του ] Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, σε εισήγηση του (σε ημερίδα για τη Μεγάλη Σύνοδο, πριν την Σύνοδο)  με θέμα  «Οι αγώνες των Προφητών για την καθαρότητα της πίστης στον Γιαχβέ», είπε πως το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό… «είναι όλη ἡ Παλαιά Διαθήκη…. Η ιερά ιστορία επαναλαμβάνεται, αναδιπλούται και ανακυκλούται. Έτσι το διαβάζουμε στην Εκκλησιαστική μας Ιστορία. Πάντοτε η Ορθόδοξη πίστη μας αντιμετώπιζε τον κίνδυνο αυτό της αλλοιώσεως και της νοθεύσεως της αληθείας της από τις ψευδοδιδασκαλίες των αιρετικών. Αλλά, όπως το γνωρίζουμε, ο Θεός πάντοτε ανεδείκνυε προφήτες, οι οποίοι με την διδασκαλία τους, γραπτή και προφορική, και με τον άγιο βίο τους, κράτησαν τήν πίστη καθαρή, χωρίς το παραμικρό ξένο στοιχείο, ακολουθούντες τήν γραμμή, ότι δεν χωρεί ουδεμία παραχώρηση, ουδέ η παραμικρή, στα θέματα της πίστεως, («Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως» (Μάρτιος 2016, http://aktines.blogspot.gr).
Ο μεγάλος Δογματολόγος και απλά λαϊκός αγγελιοφόρος Του, ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας, ξεκαθαρίζει  το  νόημα  μίας  απλής  και  ταπεινής  φράσης:  «Οι αγώνες των Προφητών»! «θα προφητεύσουν!»… «Δεν πρέπει να εκλαμβάνωμεν αυτό ως απαραιτήτως συνεπιφέρον και την πρόγνωσιν και προεξαγγελίαν των μελλόντων. Προφητικόν Χάρισμα είναι εκείνο, το οποίον, ως εξηγεί ο θείος Πατήρ, (ο Ιερός Χρυσόστομος) διανοίγει τας εσωτερικάς αισθήσεις της ψυχής εις κατανόησιν του θείου θελήματος και των σωζουσών αληθειών της χριστιανικής πίστεως και της ελπίδος, και το οποίον καθιστά τους πιστούς πάντας [Κληρικούς και λαϊκούς]  διδακτούς Θεού»!!! (Οι λαϊκοί εν τη Εκκλησία, σελ. 222).        
ΦΩΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ! ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  -  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΡΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Α' ΣΤΟ  ΚΑΤΑ  ΜΑΤΘΑΙΟΝ. «Επειδή ούτε στους αποστόλους έδωσε κάποιο γραπτό ο Θεός, αλλά αντί για γράμματα υποσχέθηκε να δώσει την χάρη του (αγίου) Πνεύματος. "Επειδή εκείνος (ο Παράκλητος) θα σας υπενθυμίσει" λέει (ο Κύριος) "τα πάντα". Και για να μάθεις ότι τούτο πολύ καλύτερο ήταν, άκουσε και δια του προφήτη τι λέει: "Θα συνάψω με σας καινούρια διαθήκη και θα δώσω τους νόμους μου στην διάνοιά τους και πάνω στις καρδιές τους θα γράψω και όλοι θα γίνουν θεοδίδακτοι". Και ο Παύλος δείχνοντας αυτή την υπεροχή έλεγε ότι λάβαμε νόμο "όχι σε λίθινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς". Επειδή όμως με το πέρασμα του χρόνου παραστράτησαν, άλλοι μεν λόγω γνώμης, άλλοι δε λόγω βίου και τρόπων, χρειάστηκε πάλι η υπενθύμιση από τα γράμματα. Κατανόησε, λοιπόν, [αδελφέ μου, λαϊκέ και Ιερέα] πόσο μεγάλο κακό είναι, εμείς που αν και οφείλαμε να ζούμε καθαρά, ώστε να μην χρειαζόμαστε τα γράμματα, αλλά αντί για βιβλία να προσφέρουμε τις καρδιές (μας) στο (άγιο) Πνεύμα, επειδή απωλέσαμε εκείνη την τιμή και καταντήσαμε να χρειαζόμαστε αυτά (τα γράμματα)….» [http://users.otenet.gr/~gmcr/bible/Anagki.htm].
 Πάλι ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας μιλάει για τον κίνδυνο της αλλοιώσεως και της νοθεύσεως της αληθείας, από τις ψευδοδιδασκαλίες των ‘’αιρετικών’’ όλων των αιώνων! και τα παρακάτω λόγια του συνδέουν το χτες με το σήμερα. Λέει:  «Στην σύγχυση πού υπήρχε στο Ισραήλ του Γιαχβέ με τον Βάαλ, ο προφήτης Ηλίας έθεσε ορθά το πρόβλημα: Ή ο Γιαχβέ ή ο Βάαλ είναι Θεός. Τρίτον τι δεν χωρεί! Είναι ως να λέγουμε σήμερα: Ή εμείς οι Ορθόδοξοι ή οι Παπικοί είναι Εκκλησία. ΜΙΑ είναι ἡ Ἐκκλησία»!        
«Τώρα είναι «καιρός του λαλείν», καιρός ομολογίας»! Φως των Ιερέων και των λαϊκών, οι Μοναχοί Του.  Μετά την Σύνοδο! Σε ανοικτή Επιστολή οι  Αγιορείτες Πατέρες προς: Τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, Τούς εἴκοσι καθηγουμένους μετά τῶν συνοδιῶν αὐτῶν, Καί πρός ἐνημέρωσι τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 20/6/2016 (3/7/2016 ν.ἡμερ..) Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὁμολογητῶν, ὁσίων, ἱεραρχῶν καί μαρτύρων
 Σεβαστοί Πατέρες,
Μελετήσαντες μετά πάσης προσοχῆς τά κοινοποιηθέντα τελικά κείμενα τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καθώς καί τίς ἀπαντήσεις ἐγκρίτων θεολόγων καί μητροπολιτῶν, προαγόμεθα ὅπως ἐκθέσωμεν τά ἀκόλουθα.
Τό συμπέρασμα πού ἀβίαστα ἐξάγεται ἐκ τῆς μελέτης των εἶναι ὅτι τελικῶς ἡ σύνοδος αὐτή ἀποδεικνύεται ἀντορθόδοξη, ληστρική καί αἱρετική, διότι: 1. Ἀκολούθησε καινοφανεῖς μεθοδεύσεις στήν θεματολογία καί τίς πρακτικές της. 2. Ἀπέκλεισε τούς Ἐπισκόπους καί κατέλυσε τήν Ὀρθόδοξη συνοδικότητα καί ἐν γένει χρησιμοποιήθηκαν ἀντορθόδοξοι μέθοδοι στόν τρόπο λειτουργίας της. 3. Δέν ὑπῆρχε ἐπαρκής ἐνημέρωση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος· ἀντίθετα ὑπῆρχε ἀπόκρυψη τῶν ἀποφασιζομένων κατά τήν προσυνοδική διαδικασία». [ http://inagdimitriou.blogspot.gr].
30 Ιουν 2016 // Μετά την Σύνοδο! Σε ανοικτή Επιστολή της, η Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών είπε: Η «Σύνοδος» του Κολυμπαρίου Κρήτης και η σύμπλευσή της με τον Οικουμενισμό.
Οἱ ἀνησυχίες καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ ὑγιοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆςλεγόμενης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπαληθεύθηκαν. Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε σύνοδος οὔτε ἁγία οὔτε μεγάλη. Δὲν εἶναι σύνοδος, διότι δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὶς συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· διακόπτει τὴν παράδοση τῶν ὀρθοδόξων συνόδων, δὲν ἀποτελεῖ συνέχειά τους, συνιστᾶ συνοδικὴ παρεκτροπὴ καὶ κανονικὴ καινοτομία». [http://thriskeftika.blogspot.gr/2016/06/blog-post_561.html].

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016


 ΜΕΡΟΣ Β’

«Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της Πίστεως»! «Τώρα είναι «καιρός του λαλείν», καιρός ομολογίας»!
Αδελφοί εν Χριστώ. Με αφορμή την εορτή της Μεσσοπεντηκοστής γράψαμε για τους λόγους που οδήγησαν τον Ισραηλιτικό λαό σε σχίσμα,  «Καὶ ἐγίνετο μεγάλη φιλονεικία γι’ αὐτὸν [τον Ιησού και για την διδασκαλία του, και φυσικά για την Εκκλησία Του] μεταξὺ τοῦ λαοῦ· Οἱ μὲν ἔλεγαν, «Εἶναι καλὸς ἄνθρωπος», ἄλλοι ἔλεγαν, «Ὄχι, πλανᾶ τὸν λαόν». 43 Ἔγινε λοιπὸν[σχίσμα] διχασμὸς γι’ αὐτὸν μεταξὺ τοῦ πλήθους» (Κατ. Ιωάννη ζ’ 12-43). [http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2016/06/blog-post_333.html].
Είναι ο Ιησούς Χριστός, ένας καλός άνθρωπος; Είναι το «σώμα  Χριστού», δηλαδή η Εκκλησία Του, ένα «σωματείο καλών ανθρώπων»;
ΘΕΜΑ, Η  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ ! [Οἱ μὲν ἔλεγαν, «Εἶναι καλὸς ἄνθρωπος»]! Συγκατάβαση είναι η  συμπεριφορά, σύμφωνα με την οποία κάποιος ή κάτι αντιμετωπίζεται με ηπιότητα,  κατανόηση,  ανεκτικότητα κ.α.. Ο σύγχρονος άνθρωπος  της πολυπολιτισμικής, πολυπρόσωπης και διχασμένης  κοινωνίας μας ,    που φέρει την μεγάλη επωνυμία: «Άνθρωπος καλής θελήσεως», σίγουρα είναι και ένας διχασμένος τύπος, με ποικίλες  «Διαταραχές» (Προσωπικότητας!).
 Διαβάζουμε σχετικά με το στρες:  «• Εξαιτίας της ύπαρξης Διαταραχής της Προσωπικότητας επηρεάζεται όλη η ζωή του ατόμου - ιδιαίτερα οι σχέσεις του - με αποτέλεσμα [να έχει] σημαντική αναπηρία στις τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής - αγάπη, εργασία, διασκέδαση. • Συχνά το άτομο αποδίδει τα προβλήματα του στο περιβάλλον κι όχι στον εαυτό του….. • Πολλές επιπλοκές συνοδεύουν τις Διαταραχές της Προσωπικότητας. Οι πιο κοινές είναι: κατάθλιψη, αυτοκτονία, βία και αντικοινωνική συμπεριφορά, παροδικά ψυχωτικά συμπτώματα, βραχέα ψυχωτικά επεισόδια, κατάχρηση ουσιών». [http://www.psychologia.gr/disorders].
 -[«Η φιλαργυρία κάνει τον άνθρωπο Χριστοκτόνο και αυτόχειρα*» (π. Ιουστίνος Πόποβιτς)].
 Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο άπειρος στις μεθοδίες της σάρκας  και του πονηρού εαυτού μας,  ο νέος  άνθρωπος  που μαζί με τους καλόβουλους συμβούλους του, βάζει πλάτη για να μπορέσουμε [λέει και όλοι εμείς]  τελικά!  «να σηκώσουμε το βάρος της ανθρωποσύνης μας, χωρίς να συντριβούμε ή να ευτελιστούμε» [Ε.Π. Παπανούτσος, Πρακτική Φιλοσοφία, σσ. 111-121, Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα, 2008 (Διασκευή)]. ΤΕΛΙΚΑ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, μέσα στην όλη σύγχυση της παγκοσμιότητας, και της υψηλής ποιότητας ΤΟΥ, καλείτε να ανταποκριθεί και να στηρίξει,  να εργαστεί : «για την ειρήνη και την ασφάλεια» (παρακαλώ), όλου του κόσμου, χτίζοντας γέφυρες και γκρεμίζοντας φραγμούς, και όρια, και δόγματα, και «Πιστεύω»!
 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ,  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ. Σήμερα προσκαλείτε ο νέος  να γίνει  κι αυτός ένας μικρός θεός!   Θεός  της «Ειρήνης» και της συνδιαλλαγής!  να γίνει συγκαταβατικός:   ανεκτικός, διαλλακτικός, ενδοτικός, επιεικής…. «Τέλειος», ή καλύτερα  «τελείως κοϊρόδ*».!  Στη συμπεριφορά του θα πρέπει να δείχνει-  καταδεκτικότητα , ανεκτικότητα,  ηπιότητα, ανεξικακία, επιείκεια (επιείκεια προς εχθρό), κατανόηση…..  Επίσης να δείχνει, γενναιοφροσύνη έως  ‘’παραβλέψεως’’!   και όχι μόνο «παράβλεψη*  των ελαττωμάτων» του άλλου , αλλά κυρίως  παραίτηση*,  από την άσκηση οποιουδήποτε «Νόμιμου δικαιώματος» Του…… και μετά από όλα αυτά- να κερδίζει ένα μοναδικό αριθμητικό όνομα, και έναν  ‘’πιστωτικό λογαριασμό’’!   ίσως και κάποιο μυστικό τίτλο τιμής ή και  νεοεποχικής εξουσίας!   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1. Είναι άξιο προσοχής  ότι η συγκατάβαση  αφορά,  Μία Παγκόσμια Συμπεριφορά!   Η παραπάνω τώρα ‘’συμπεριφορά’’  επιβάλλετε έντεχνα στην ζωή μας,  ως ο βασικός κανόνας - σχέσης μας προς τον άλλο! Ο ΑΛΛΟΣ!
 Η επιείκεια μου, που εγώ πρέπει να δείξω…  δεν προέρχεται από Μία Ορθόδοξη καρδιά,  αλλά  «προέρχεται  από τη συναίσθηση της ψυχολογικής κατάστασης της θέσης, των προβλημάτων κτλ. ενός άλλου»! Η συναίσθηση* τώρα, της ψυχολογικής κατάστασης του άλλου (λόγω των πολλών  προβλημάτων του) ανθρώπου….   η κατανόηση* πάλι σε σημείο που «να προσποιείται* κάποιος ότι δεν αντιλαμβάνεται π.χ. κάτι μεμπτό δείχνοντας έτσι επιείκεια, ανοχή*… έχει ως αποτέλεσμα ή καλύτερα ως τελικό προϊόν - τον άνθρωπο της «βαθιάς σιωπής», τον υπνωτισμένο!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2. Ζητούμενο εδώ είναι η  «παράβλεψη των ελαττωμάτων» του άλλου και όχι η συγχώρηση του! Βέβαια εμείς ως άνθρωποι, είτε  «αλλήλους - συν- χωρέσουμε», είτε  «αλλήλους-συν- χωριστούμε», είτε «αλάλους- συν-ιδεάσουμε»… αυτό που έχει μοναδική αξία για εμάς τους Ορθοδόξους, είναι μόνο ο Λόγος του Θεού και των αγίων Του. Όσο για το θέμα μας (ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ,  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ),  προσδίδει σ’ αυτό μεγάλη  τραγικότητα η φράση: «Πλανάσθε, μή είδότες τάς Γραφάς».  
«Πλανάσθε, μη ειδότες τας Γραφάς»!  «Ο φύλαξ της ορθοδοξίας, το σώμα της Εκκλησίας, τουτ’ έστιν ο λαός  εστίν» (Εγκύκλιος Πατριαρχών 1848/ Π. Τρεμπέλα, «Λαϊκοί εν τη Εκκλησία , Σωτήρ 1976, σελ. 15).              
Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι των Αγίων Πατέρων μας, σήμερα,  Κυριακή 17 Ιουλίου εορτάζει  η Αγία Μαρίνα, γιορτάζει η πόλη μας, η  Πτολεμαΐδα. Ιδιαιτέρως όμως την Κυριακή αυτή εορτάζουμε την ανάμνηση μίας αληθινά Ορθόδοξης Συνόδου! Στο τυπικό που κρατούν συχνά οι ψάλτες στα χέρια τους και το οποίο συμβουλεύονται, για να μην βγουν από την ψαλτική ‘’οδό’’,   γράφει: « 17 Κυριακή. Των Αγίων και Θεοφόρων χλ’ (630) Πατέρων της εν Χαλκιδόνι  Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου(451). Μαρίνης μεγαλομάρτυρος. Σπεράτου και Βερονίκης μαρτύρων».
Είναι  γνωστή η αιτία* του Θαύματος της Αγίας Ευφημίας, που έχει πάλι σχέση με αιρετικούς (Μονοφυσίτες Το θαύμα αυτό έκανε και συνεχίζει να κάνει όλους τους πιστούς, όλων των αιώνων να πανηγυρίζουν ξανά και ξανά. Τελικώς αποχωρίστηκαν, από την Ορθόδοξη Εκκλησία, και αργότερα, αποτέλεσαν δικές τους «Εκκλησίες».   Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος, καταδίκασε τους αρχιμ. Ευτυχή και τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας των Μονοφυσιτών Διόσκορο. Απόγονοι αυτών είναι οι Κόπτες, Συριάνοι, Ιακωβίτες, Αρμένιοι, Αιθίοπες κ.α.. )!
Δυστυχώς και μ’ αυτούς (Μονοφυσίτες) ο κ. Βαρθολομαίος συνεχίζει να έχει άριστες φιλίες.  Δεν θεωρεί ο ίδιος ότι  είναι αιρετικοί! Ο Θεός να τον λυπηθεί. Βαρθολομαίος  στο όνομα, αλλά δυστυχέστατος  «θολο-μαίος»  στην πραγματικότητα.
Για τον αιρετικό όμως Ευτύχη και για τους οπαδούς του, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης μας είπε άλλα:   «Ο Αἱρετικός, ἐξ αιτίας τοῦ ὁποίου συνεκλήθη ἡ Τετάρτη (Δ΄) Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἦτο ἕνας ποὺ ὠνομάζετο Εὐτυχής. Ἦταν μοναχός, καλόγερος, ἀρχιμανδρίτης. Εὐτυχὴς στὸ ὄνομα, ἀλλὰ δυστυχέστατος στὴν πραγματικότητα. Διότι δίδαξε πράγματα ἀντίθετα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας». [http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=54286#more-54286].
Οι οπαδοί του Ευτυχούς, ονομάστηκαν Μονοφυσίτες. Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε την αιρετική διδασκαλία του Ευτυχούς, ο οποίος δίδασκε ότι ο Χριστός είχε μόνο μία φύση, την θεία.  Αυτή η θέση του Ευτυχούς  ήταν, είναι και θα είναι, μία μεγάλη προσβολή για την Παναγία μας….  «Αυτήν την αυθαίρετη θεωρία επινόησε ο Αρχιμανδρίτης  Ευτυχής τον 5ο αιώνα παρασύροντας μαζί του στην πλάνη πολλούς ακόμη (π.χ. Σεβήρος, Διόσκορος κλπ.). Η 4η Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε αυτήν την αίρεση. Η απόφαση επικυρώθηκε με το γνωστό θαύμα της Αγίας Ευφημίας. Δυστυχώς πολλοί αποκόπηκαν από την Εκκλησία μένοντας έως τώρα στην πλάνη και παραδεχόμενοι μόνον τις 3 πρώτες Συνόδους».[https://intheopatoron./2012].
 ΕΠΙΜΕΤΡΟ
 «Επειδή (όμως) οι αιρετικοί δεν πείθονταν στις αποφάσεις της Συνόδου»!!!
Σε άλλη ‘’πηγή’’ διαβάζουμε: «Εν τη Συνόδω ταύτη (πράξ. η΄.) ο μακάριος Θεοδώρητος ειπών• «Ανάθεμα Νεστορίω, και τω μη λέγοντι Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν, και τω μερίζοντι τον ένα Υιὸν τον μονογενή.» Αλλά και τον Ευτυχή αναθεματίσας, και πάσαν αίρεσιν, και υπογράψας εις τα παρά της Συνόδου ψηφισθέντα, εδικαιώθη… Τα δε πρακτικά της παρούσης Συνόδου εις τρεις τόμους διαιρούνται» [https://el.wikisource.org/wiki].
 Είναι  γνωστή η αιτία* του Θαύματος της Αγίας Ευφημίας! «Επειδή (όμως) οι αιρετικοί δεν πείθονταν στις αποφάσεις της Συνόδου»!!! Η Σύνοδος της Κρήτης, πράγματι δεν αναγνώρισε ως όφειλε καμία προηγούμενη Σύνοδο με την δικαιολογία ότι η Σύνοδος αυτή είναι «Νέου είδους»!!!
 Επειδή όμως,  οι φιλοαιρετικοί και οι φιλοϋπνωτισμένοι ένεκεν φιλαργυρίας, δεν πείθονταν στην απόφαση του λαού για τη Σύνοδο της Κρήτης ας ακούσουμε κα πάλι: << Η Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών [30 Ιουν 2016] είπε:  «Ἡ ἐκκλησιολογικὰ κυνικὴ καὶ προκλητικὴ ὁμολογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ὅτι «δὲν εἶναι ἀντίγραφο τῶν παλαιῶν συνόδων ἀλλὰ ἕνα νέο εἶδος συνόδου», ἐπαινεθεῖσα ἀπὸ τὸν πρωτοστάτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἰκουμενικὸ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τὸν καὶ πρόεδρο τῆς «Συνόδου», καθιστᾶ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες ἀρχιερεῖς, ποὺ τὴν ἀποδέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα, καινοτόμους καὶ παραβάτες τῆς μακραίωνης συνοδικῆς καὶ κανονικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑποκείμενους στὴν κρίση μιᾶς μελλοντικῆς ἀληθοῦς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.
Ἡ εἰκόνα τῶν συμπροσευχομένων μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους αἱρετικῶν παρατηρητῶν, Μονοφυσιτῶν, Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν καὶ οἱ φιλόφρονες πρὸς αὐτοὺς λόγοι καὶ ἐκδηλώσεις βοοῦν καὶ κραυγάζουν γιὰ τὴν πρωτοφανῆ συνοδικὴ καινοτομία καὶ τὴν εὐθεία προσβολὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
Δὲν εἶναι ἁγία [η Σύνοδος], διότι ὁρισμένα σημαντικὰ κείμενα τὰ ὁποῖα ἐνέκρινε εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ληφθεῖσες διὰ τῶν αἰώνων ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἰδιαίτερα ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν>>. [http://nefthalim.blogspot.gr/2016/07/blog-

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016


Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. ΘΕΜΑ'  Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                (Ο π. Θεόδωρος Ζήσης, στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου!)
   Στις  12 Ιουλίου 2016, ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο  καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης, ο μοναχός Σεραφείμ (υιός του π. Θεοδώρου) και ο π.  Ματθαίος Vulcanescu,  συμμετείχαν σε «Στρογγυλή Τράπεζα» στο Κισινάου της Μολδαβίας.
   Διαβάσαμε σε σχετικό σχόλιο: «Στρογγυλή Τράπεζα στο Κισινάου της Μολδαβίας για τη Σύνοδο της Κρήτης 12/07/2016. Συμμετείχαν ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο  καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης, ο μοναχός Σεραφείμ και ο π.  Ματθαίος Vulcanescu». [http://aktines.blogspot.gr/2016/07/o_16.html ].
   Αυτή ήταν πράγματι μία Ορθόδοξη συνάντηση που είχε ως θέμα  την «Σύνοδο της Κρήτης»!
   Σήμερα,  18 Ιουλίου 2016, ο π. Θεόδωρος Ζήσης, με μια συνοδεία επτά Πατέρων, έφτασε το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου και στάθηκε ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους, για να πει τις εμπειρίες από την Μολδαβία, αλλά κυρίως για να μας ακούσει!  Φυσικά, η «Ορθόδοξη συνάντησή» μας,  είχε το ίδιο ακριβώς θέμα: «την Σύνοδο της Κρήτης». Μας μίλησε αρκετά για τα όσα έζησαν εκείνες τις ήμερες… για την ευσέβεια των ανθρώπων εκεί, καθώς και για τις Ορθόδοξες ανησυχίες τους που κλιμακώνονται.. Σε εκείνη την «Στρογγυλή Τράπεζα» συμμετείχαν επίσημα εκκλησιαστικά πρόσωπα.
   Η αργοπορία ορισμένων προσκεκλημένων από Καστοριά και Φλώρινα, έγινε η καλή αφορμή να δοθεί ο χρόνος στον π. Θεόδωρο να εκφράσει την ανάγκη για ενότητα των Ορθοδόξων αγωνιστών κατά της ψευτοσυνόδου. Εκεί στην Μολδαβία μίλησε μπροστά σε ένα σώμα πιστών, περίπου 2000 ανθρώπων, και στα πρόσωπά τους είδε, όπως μας είπε, ζωγραφισμένη την καλή αγωνία καθώς και  τον φόβο για τα επερχόμενα δεινά. Επίσης διέκρινε και μία αγωνιστική συνείδηση….. που δυστυχώς (είπε) λείπει από τα  ορθόδοξα παιδιά (της Ελλάδος)! Σύνθημα μας,  λοιπόν, και συμπέρασμα αυτής της ημίωρης συζήτησης ήταν και είναι: Η «Ενημέρωση της Πόλε-ως σου»!  
   Εδώ και ένα μήνα πολλά υπεύθυνα πρόσωπα οργώνουν την ήπειρο μας, για χάρη των Εκκλησιών μας οι οποίες είναι άπειρες σε θέματα Δογματικά,  Κανονικά και σχετικά με τα «Δικαιώματα των Λαϊκών». Ο χριστιανικός κόσμος τους προσκαλεί ως ‘’Ειδικούς’’ Πανεπιστημιακούς, αλλά ΚΥΡΙΩΣ ως ανθρώπους απλούς και ‘’άοπλους’’ από «Βιασύνη» και «Κακό θυμό»! [ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2016/06/blog-post_914.html ].
   Ως τελικό πόρισμα της συνάξεως αυτής ήταν το δικαίωμα που έχει ο κάθε πιστός στην «αγία ανυπακοή», βεβαίως μετά από τις αποφάσεις στην Σύνοδο της Κρήτης. Εκφράστηκε με βεβαιότητα τόσο από τον π. Θεόδωρο όσο και από τους λοιπούς παρευρισκόμενους ότι η Σύνοδος δεν είναι ούτε «Αγία», ούτε «Μεγάλη», ούτε και «Σύνοδος»!
   Έτσι πιστοποιήθηκε, βάσει των Ιερών Κανόνων (Πηδάλιον), ότι η διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη ή του οικείου Επισκόπου δεν συνιστά σχίσμα. Είναι θέμα συνείδησης και δικαίωμα που δίνει η Εκκλησία στον πιστό (κληρικό και λαϊκό) να διακόπτει το μνημόσυνο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι διακόπτει και την κοινωνία με τους αδελφούς του που μνημονεύουν τους παραπάνω (μέχρις ότου φυσικά να καταδικαστούν ως «Οικουμενιστές» από μία επόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο)! Μάλιστα, ήδη στην Εκκλησία της Γεωργίας, όπως μας είπε ο π. Θεόδωρος, πολλοί ιερείς έχουν πάψει το μνημόσυνου του οικείου Επισκόπου, ο οποίος αναγνωρίζει το δικαίωμά τους αυτό και η συγκατάβαση του αυτή φαίνεται από το ότι  σε τράπεζα που παρέθεσε παρευρέθησαν αρκετοί από αυτούς τους ιερείς. Επίσης, πρόσθεσε πως αν αυτή την στάση κρατούσε η Εκκλησία της Ελλάδος στο ζήτημα του Παλαιού Ημερολογίου θα έδινε το δικαίωμα σε όποιον ήθελε να επιλέξει μεταξύ παλαιού και νέου εορτολογίου και δεν θα είχαμε το «σχίσμα» αυτό (ένα θέμα που δεν απασχόλησε καθόλου την Σύνοδο της Κρήτης!).
   Ο π. Θεόδωρος Ζήσης,  ο καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης και άλλοι πολλοί πατέρες οργώνουν τον ορθόδοξο κόσμο και προετοιμάζουν τους πιστούς για μία Ορθή επίλυση του νέου μεγάλου «ημερολογιακού» ζητήματος που έφερε στην επιφάνεια η της «17-27 Ιουνίου 2016» Σύνοδος της Κρήτης.
   Σε «ορθόδοξες συναντήσεις» για τη Σύνοδο της Κρήτης, όπως στη Μολδαβία, ο π. Θεόδωρος Ζήσης  με συνοδεία άλλων παλεύει για την ενημέρωση του πιστού λαού. Αυτοί, λοιπόν, αγωνιούν και αγωνίζονται… Εσύ; Αγωνιάς; Αγωνίζεσαι; Αν ναι, με ενότητα και στρατηγική;
 
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
   Γνωρίζουμε ότι η πίστη μας είναι «Θωμάς»! Είναι βιωματική και όχι εγκεφαλική, και όπως τονίζει ο Γέροντας Αγάθωνας, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους… η πίστη μας είναι «θωμάς»΄ ψηλαφώ, βιώνω… πέφτω σηκώνομαι - πέφτω σηκώνομαι- πέφτω σηκώνομαι- πέφτω σηκώνομαι- πέφτω σηκώνομαι… [www.youtube.com/watch?v=Ww9Z8ViPV4M].
 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016