Translate

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ), Η «Καινή», χώρια από την «Διαθήκη».Κριτές και ταυτόχρονα Πορνευτές;

Θέσεις και σκέψεις μετά την Μεγάλη Σύνοδο.
 
Θέμα: Οι άνθρωποι καλής θελήσεως. Μία καλή αφορμή! Η «Καινή», χώρια από την «Διαθήκη» που δόθηκε στους Δικαίους  της Παλαιάς και στους Αγίους Του!  
Φαίνετε πως ξεχάσαμε το γνωστό  ρηθέν: «Το αίμα αυτού πάνω σ’ εμάς και πάνω στα παιδιά μας»! 
 
 «Όταν είδε λοιπόν ο Πιλάτος ότι τίποτα δεν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, αφού έλαβε νερό, ένιψε τα χέρια του απέναντι στον όχλο λέγοντας: «Αθώος είμαι από το αίμα τούτου. εσάς θα αφορά». 25 Και αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το αίμα αυτού πάνω σ’ εμάς και πάνω στα παιδιά μας».  26 Τότε τους απόλυσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού, αφού τον μαστίγωσε, τον παράδωσε για να σταυρωθεί» (Κατ. Ματθ. 27).
«Και πάνω στα παιδιά μας»;
Ο π. Αυγουστίνος είπε:  « Δεν είνε κατάλληλος ο καιρός για σύγκλησι Οικουμενικής Συνόδου, διότι ερωτώ επίσης· ποιοί θα λάβουν μέρος στην Σύνοδο….. Θα είνε λοιπόν δεκτοὶ στην Σύνοδο ιεράρχες που ήλθαν σε μυστηριακή κοινωνία με αιρετικούς; Και αντιθέτως* θ᾽ απουσιάζουν εκείνοι που θα έπρεπε να μετέχουν στην Σύνοδο καὶ ποὺ ο λόγος τους θα έπρεπε να βαρύνη περισσότερο· και αυτοὶ είνε οι νεώτεροι ομολογηταὶ της πίστεως, όσοι επέζησαν απὸ τους φοβεροὺς διωγμούς. Από ποιούς, παρακαλώ, θα συγκροτηθή η Σύνοδος αυτή; Που τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα; που οι ήρωες και ομολογηταί, που θ’ αποτελούν εγγύησι Ορθοδοξίας; Αλλοίμονο, τέτοια πρόσωπα θα λείπουν. Κυρίαρχη δε θέσι θα κατέχουν στη Σύνοδο πρόσωπα υπόδικα ενώπιον της Ορθοδόξου συνειδήσεως, επίσκοποι και μητροπολίται άνευ ποιμνίων, με τίτλος κενούς, που θα αγορεύουν ελαφρά τη συνειδήσει, χωρὶς αίσθημα ευθύνης.  Υπὸ τέτοιες συνθήκες συγκαλουμένη η Μεγάλη Σύνοδος θα αποτύχη οικτρά και θα γίνῃ πηγὴ νέων πνευματικών συμφορών για τον Ορθόδοξο κόσμο.) [(†) επίσκοπος Αυγουστίνος] [Περιληπτικὴ μεταγλώττισης άρθρου από το περιοδικό «Χριστιανική Σπίθα» (φ. 344/Ἰούλ.-Σεπτ. 1971) και το βιβλίο Σφενδόνη Β ’(Αθήναι 1989, σσ. 133 κ.ε.)!!!
Όποιος ακόμη αδελφοί μου δεν κατάλαβε τον μεγάλο κίνδυνο, και την εσχάτη προδοσία της πίστεώς μας, που συντελέσθηκε στο Κολυμπάρι της Κρήτης, θα αναγκασθεί να ‘’θυσιάσει’’ τα παιδιά του, σ’  ένα καινούργιο βωμό που φέρει την επιγραφεί’ «ούτος εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων», δηλαδή, ούτος εστί ο νέος τύπος του ολοκληρωμένου ανθρώπου, ο αληθινός βασιλιάς και ο αληθινά χρήσιμος άνθρωπος…. δηλαδή το κορόιδο του21ου αιώνα του απατεώνα* ο «άνθρωπος καλής θελήσεως»! Το νέο «Χρήμα» θα είναι πλέον τα κορόιδα, οι «ελεύθεροι άνθρωποι».. τα άπειρα δηλαδή έθνη, οι άπειροι βασιλείς (αγόρια και κορίτσια) και οι άπειρες (επιστημονικές) γλώσσες… και με μία λέξη ο αφώτιστος άνθρωπος του 21ου βαθμού που την συνθέτουν κυρίως* οι φιλάργυροι!!!
Υπόσχονται, με τα πτώματα των νέων ανθρώπων να οικοδομήσουν γέφυρες για να ενώσουν τον εαυτό τους με τον ανθρωποκτόνο πατέρα τους ! Τώρα που απέκτησε ο κόσμος δύο Πατέρες… τους λείπει πολύ ο τρίτος και Μεγάλος!
Η ανεργία χτυπά τις πόρτες των μεγάλων Ιερέων, αλλά απειλεί κι αυτήν την Βασιλίδα! «Δεν είναι χριστιανός όποιος δεν γκρεμίζει τοίχους, και όποιος δεν χτίζει γέφυρες ή τουλάχιστον δεν πατά επί πτωμάτων»!    Οι εργολάβοι των πνευματικών έργων υπόσχονται πολλές θέσεις εργασίας στους άπειρους νέους μας. Τα ελληνόπουλα μαγεμένα και υπνωτισμένα από το εργολαβικό πνεύμα του καιρού μας, μεθυσμένα από το πνεύμα της νέας εποχής, έπιασαν δουλεία μοιράζοντας την Αγία Γραφή, εθελοντικά, από πόρτα σε πόρτα…. και που παρακαλώ;… μήπως σε κάποια μακρινή ακατήχητη χώρα; Πράγματι, τέτοιες ενέργειες επιφέρουν τεράστια κέρδη στους επαγγελματίες εργοδότες τους, στους  ΑρχΙερείς της αισχύνης!
Πως όμως έτσι ξαφνικά, 10 ημέρες  μετά την σύνοδο της Κρήτης, κατέβηκε το πνεύμα και επέπεσε στην Δυτική Μακεδονία; Μήπως επειδή το μήνυμα που εξέπεμψαν οι πιστοί της Εορδαίας εισακούστηκε και ενόχλησε τον ανεπιθύμητο Πατριάρχη μας, τον καθόλου αγαπητό, ένεκεν ότι δεν είναι πια φίλος των αγίων αλλά, ο Πορνευτής των παιδιών αυτών που μοίραζαν την «Καινή»; Εάν προσβάλω όποιον Ορθόδοξο Χριστιανό ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
Τα παιδιά αυτά, μοίραζαν μεν την «Καινή», αλλά όχι και την «Διαθήκη» του Ιησού!!! Και διότι*  ο Θεός των Πατέρων μας έκανε συμφωνία από παλιά με τους Δίκαιους και έπειτα με του αγίους (και όχι με τους ανήθικους) και εξ αιτίας αυτών των Αγίων Πατέρων, γινόμαστε και εμείς οι ασεβείς αλλά μετανοιωμένοι , μέτοχοι ζωής και κληρονόμοι των δικών τους αιμάτων!  Πορνευτές των Ιουδαίων και των Ελληνοπαίδων,  έως πότε θα σας ανέχεται ο Θεός; Όσο για εμάς μην στενοχωριέστε… κάθε υπομονή μας, στις μεθοδιστικές σας επιδιώξεις, θα γίνεται η καλή αφορμή για να πλέξουμε τον ύμνο της ελευθερίας που μας χάρισε ο Ιησούς Χριστός, και που δεν είναι μία προσωρινή απελευθέρωσή μας από κάποια επήρεια οινοπνεύματος, αλλά, η ελευθερία της ανυπακοής ειδικά στους ασελγώντας πάνω στα καθαρά και αγνά σώματα των παιδιών μας, και των μαθητών μας! Αλλοίμονο ανόητοι! Ο θεός ζει!!! Η  ανυπακοή στην αληθινή Εκκλησία των Αγίων = αιώνιος θάνατος! Ισχύει πρώτα για εμένα και*  συγγνώμη για το ξεθάρρεμα.    
Σίγουρα, δεν αργεί ο Θεός!  Σίγουρα, και δεν αργεί ο Θεός, και θα στείλει κάποιο 16χρονο, για να θυμίσει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, τους δύο εκείνους μεγάλους Κριτές και ταυτόχρονα Πορνευτές των κοριτσιών του Ισραήλ! Αδελφοί μου, επειδή εσχάτη ημέρα είναι*  μόνο η ημέρα εκείνη που η Εκκλησία του Χριστού απειλείται από σχίσμα… μπροστά λοιπόν σ’  αυτόν τον κίνδυνο φωνάζουμε και λέμε: Τους κριτές ποιος τους έκρινε; Ας βάλουμε, όχι πολλά, αλλά ένα μόνο 16χρονο καταβιασμένο πνευματικά παιδί, που το ευλογούν με τι αλογίες τους και με την ειρήνη που του εύχονται, αντίθετα*  ανάβουν τα πάθη τους και  έτσι δηλητηριάζουν την αγνή και άδολη ψυχή του….  να τους κρίνει λοιπόν ένα τέτοιο παιδί, και αυτό ας αποδώσει την δίκαια κρίση,  και ο θεός ας ορίσει την τιμωρία τους προς σωτηρία όλων μας . Αμήν
 Ευχόμαστε,  οι άνεργοι φιλοσοφολογιότατοι νέοι μας, οι άεργοι ψευτοθεολόγοι του κόσμου μας, όλων των θρησκευτικών αποχρώσεων, καθώς και οι ξεπερασμένοι ψευδομεσσίες του 20ου αιώνα, να μείνουν άνεργοι για λίγο καιρό, μέχρι να συνέλθουμε από το ειδωλολατρικό μας μεθύσει! Όλοι αυτοί μαζί μοιάζουν,  με το μυστικό και μυστήριο εκείνο Τρίγωνο, μέσα στο οποίο δύναται (όπως λένε) να χαθούν οι αναμνήσεις των αγίων μας, αλλά και να διαλυθούν οι κακές ενέργειες που διασπούν την ειρήνη και την ενότητα του κόσμου! Η ‘’αγάπη’’ όπως φωνάζουν* δεν μπόρεσε να ένωση τον κόσμο! Απέτυχε! Μία νέα «ενεργειακή φράση» αποτελεί γι’  αυτούς την ελπίδα του κόσμου, για ειρήνη και ασφάλεια! Οι άνθρωποι καλής θελήσεως. Αυτός που έχει αυτιά ας ακούει, όσο ακόμη υπάρχει Ιντερνέτ.
  Η συνθηκολόγηση της Κρήτης!  Η συνθηκολόγηση της Κρήτης ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς συμφωνιών. Το χρυσάφι που μασάνε τα τελευταία 100 χρόνια στα προσυνεδριακά συνέδρια τύπου Π.Σ.Ε., εξέλιξαν την Σύνοδο αυτή, σε βασιλική εργαλειοθήκη, και τα κλειδιά αυτής  άνοιξαν το φρέαρ της αβύσσου και πετάχτηκαν έξω στους δρόμους της Μακεδονίας άπειρα, μικρά και μεγάλα ‘’παιδιά’, που και αυτά έχουν φυσικά ευθύνη, όπως και οι γονείς τους… για να μην πω* και οι πρώην  πνευματικοί τους για την πιθανή  κακομεταχείρισης των!
Τελικά άνοιξαν και πάλι οι Ιεραποστολικοί δρόμοι! Όχι βεβαίως  με ‘’κινδύνους ληστών’’, αλλά με τον φραπέ στο ένα χέρι και στο άλλο τη σακούλα με τα συνθήματα του τύπου: «ο Θεός Μας αΓαπάει!»…. δηλαδή  και*  το  «ο Θεός» με μικρό όμικρον, και*  το «αΓαπάει» με δύο συνθήματα’ α) το αΓαπάει με μικρό άλφα… και β) το δεύτερο γράμμα, δηλαδή το γάμα, με Γάμα κεφαλαίο, και στο τέλος και θαυμαστικό(!)!!! Η άλλη πάλι συνθηματική φράση: «ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ, ΜΟΡΜΟΝΟΥΣ, ΚΤΛ.», είναι πράγματι ένα ‘’κενό’’  μήνυμα, αντίγραφο της «κυνικής και προκλητικής ομολογίας» του αρχιεπισκόπου Αλβανίας ότι η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» της Κρήτης, «δεν είναι αντίγραφο των παλαιών συνόδων αλλά ένα νέο είδος συνόδου»!!!
Όσο για το μήνυμα του «Ιωάννη του Χρυσοστόμου», που εκπέμπουν οι άπειροι  πνευματικοί Έλληνες Ιερολοχίτες μας:  «Αιτία όλων των κακών του κόσμου είναι η άγνοια των Γραφών.»,,,, ας έχουμε και εμείς, και τα ελληνόπουλα αυτά, υπόψη ότι*  «ΡΙΖΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ έχει ονομαστεί η φιλαργυρία, αλλά είναι φανερό ότι η φιλαργυρία αποτελείται απὸ κενοδοξία και ηδονή. ΤΥΦΛΩΝΕΤΑΙ ο νους μ΄ αυτά τα τρία πάθη, την φιλαργυρία δηλαδή, και την κενοδοξία και την ηδονή.( Όσιος Μάρκος ὁ Ασκητής).  Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, θα μας πει: «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ και ορισμός της αφιλαργυρίας είναι το να θέλει κάποιος να μην έχει, με την ίδια ένταση που ο άλλος θέλει να έχει». Και ο  Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τέλος θα απαντήσει και στους εργολάβους του πνεύματος, και στα ευλογημένα νιάτα της Ελλάδος μας που παρασύρονται από την ‘’Θρησκευτική εύκολη αναζωπύρωση’’ του καιρού μας! Λέει ο άγιος:  « ΤΡΙΑ είναι τα αίτια της φιλαργυρίας• η φιληδονία, η κενοδοξία και η απιστία. Χειρότερη απ’  τα άλλα δύο είναι η απιστία.  Ο ΦΙΛΗΔΟΝΟΣ αγαπάει τα χρήματα για να εξασφαλίζει τις απολαύσεις του• ο κενόδοξος τα χρησιμοποιεί για να δοξασθεί• ο άπιστος για να τα συσσωρεύσει και να τα φυλάξει από φόβο για την πείνα, τα γηρατειά, τις αρρώστιες ή την ξενιτειά. Κι ελπίζει περισσότερο στα χρήματά του παρά στον Θεό, αυτόν που δημιούργησε τα πάντα και που φροντίζει ακόμα και για τα πιο μικρά και ασήμαντα ζώα.
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
«Δεν είναι σύνοδος, διότι δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὶς συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· διακόπτει τὴν παράδοση τῶν ὀρθοδόξων συνόδων, δὲν ἀποτελεῖ συνέχειά τους, συνιστᾶ συνοδικὴ παρεκτροπὴ καὶ κανονικὴ καινοτομία. Ἡ ἐκκλησιολογικὰ κυνικὴ καὶ προκλητικὴ ὁμολογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ὅτι «δὲν εἶναι ἀντίγραφο τῶν παλαιῶν συνόδων ἀλλὰ ἕνα νέο εἶδος συνόδου», ἐπαινεθεῖσα ἀπὸ τὸν πρωτοστάτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἰκουμενικὸ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τὸν καὶ πρόεδρο τῆς «Συνόδου», καθιστᾶ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες ἀρχιερεῖς, ποὺ τὴν ἀποδέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα, καινοτόμους καὶ παραβάτες τῆς μακραίωνης συνοδικῆς καὶ κανονικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑποκείμενους στὴν κρίση μιᾶς μελλοντικῆς ἀληθοῦς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου». [ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ // Η «ΣΥΝΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ].
 
[Αφιερώνεται στον Χρήστο και στο θεολόγο, και στα άλλα παιδιά και κορίτσια, που γνώρισα και αγάπησα εκεί* στο πάρκο της οδού Αδύσσης].
 
Δημήτριος Εμμανουήλ , Ιεροψάλτης. 

Πτολεμαΐδα,  10 Ιουλίου 2016 (+Αγίων 45 ΜΑΡΤΥΡΩΝ εν Νικοπόλει Αρμενίας: Εμαρτύρησαν… Ερρίφθησαν εντός καμίνου και ετελειώθησαν).


ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ. Ένα δώρο για σένα τον Ορθόδοξο ακόμη Χριστιανό!
Ο Οικουμενισμός είναι καλός;  Όχι! «Ο Οικουμενισμός έχει πνεύμα πονηρίας και κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα»! (Γέρων Εφραίμ ο Κατουνακιώτης).
 
Ο Δημ. Τσελεγγίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, πριν την Σύνοδο είπε:  «Επιχειρείται θεσμική νομιμοποίηση του συγκρητισμού-οικουμενισμού από την Μεγάλη Σύνοδο».
Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι των αγίων Πατέρων μας,  στην «κατασκηνωτικής» φύσεως Σύνοδο της Κρήτης, όλοι σχεδόν οι αρχιερείς μας, που συμμετείχαν, συνθηκολόγησαν και θέλησαν να  χαρίσουν*  το βαρύ χρέος που έχουν όλες οι αιρέσεις ως προς την Ορθή διδασκαλία της «Mίας αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας» του Χριστού!!! Χάρισαν λοιπόν αντικανονικά (όσο παράξενο και αν σας φαίνετε) τον ευλογημένο τίτλο τιμής’  «Εκκλησίες», στον υπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο, δηλαδή στους Προτεστάντες και στους Ρωμαιοκαθολικούς, Μονοφυσίτες, κ. α..  (Εκκλησία = Σώμα Χριστού!).
 Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός, σχετικά είπε: « Δεν είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να είναι αντίθετο με τον εαυτό του· άλλοτε να καταδικάζει, στις όντως άγιες συνόδους, τις αιρέσεις και να αναθεματίζει τους αιρετικούς, και άλλοτε, όπως στην «σύνοδο» της Κρήτης, να τις θεωρεί εκκλησίες. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι ευθές, αναλλοίωτο και άτρεπτο, διεστραμμένες και αλλοιωμένες είναι κάποιες από τις αποφάσεις της συνάξεως του Κολυμπαρίου που έχουν κατεξοχήν δογματικό περιεχόμενο. Δεν ελήφθησαν εν Αγίῳ Πνεύματι, αλλ’  εν άλλῳ πνεύματι, σκολιώ και αλλοτρίω»!!!(ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, 30 Ιουν 2016).
Η εδώ και 50 χρόνια προσχεδιασμένη κακόδοξη Σύνοδος της Κρήτης (σύμφωνα και με πολλούς Αγιορείτες Πατέρες που ετοιμάζονται να την καταδικάσουν και επίσημα με την διακοπή του μνημόσυνου του κ. Βαρθολομαίου, αλλά και όσων συμπορεύονται με τον «ακάθαρτο» Οικουμενισμό),  είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την εμφάνιση πλήθους Προτεσταντών, και στην πόλη μας,  όπου με την σειρά τους ανταπέδωσαν χάρη συμφιλίωσης τα δικά τους δώρα! Στην μία όψη της σακούλας και πάνω ακριβώς από την εικόνα με το «Πακέτο», έγραψαν: «Ένα δώρο για σένα»!  
Η ανταλλαγή των δώρων!  Την Κυριακή της Πεντηκοστής, όπως είναι γνωστό, γιορτάζουμε την συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό.   Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: <<Δύο εχθροί όταν συμφιλιώνονται στέλνουν δώρα ο ένας στον άλλο. Η ανταλλαγή των δώρων είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους>> .Με το παράδειγμα αυτό ο ιερός Πατήρ εκφράζει την βεβαιότητα της Εκκλησίας μας για το «ότι σβήστηκε η αμαρτία μας και συμφιλιώθηκε ο Θεός μαζί μας». Ο Αρχ. Ιερεμίας Φούντας τονίζει: <<Εμείς  οι άνθρωποι με την Ανάληψη του Χριστού στείλαμε δώρο στον ουρανό, στον ουράνιο Πατέρα, την ανθρώπινη φύση μας’  γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα, το σώμα που έλαβε από ‘μας τους ανθρώπους, από «τα καθαρώτατα αίματα της αγίας Θεοτόκου», όπως λέγει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός>>.
 Δυστυχώς όμως αδελφοί, η Εκκλησιαστική Ιστορία μας, διασώζει και μία ακόμη συμφιλίωση, δύο μεγάλων  ανδρών και κριτών του Κυρίου μας*  του Πιλάτου και του Ηρώδη! Αυτοί οι δύο αντάλλαζαν τον Ιησού (Τον όντα Άγιον) ως ‘’Δώρο’’… και από κρίση σε κρίση, πέτυχαν εις βάρος Του, την συμφιλίωσή τους!  Ο Πιλάτος έφτασε και στο τελικό συμπέρασμα (της αξιολόγηση Του)*  «νίπτω τας χείρας μου..».  Αλλοίμονο όμως, εάν η παραπάνω, «νίπτω τας χείρας μου..» τακτική  συνεχιστεί  και από τους αγίους Επισκόπους μας που πρόκειται να συνεδριάσουν φέτος τον Νοέμβριο στην  Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ουαί! Ο λαός του Θεού, άλλο δεν βαστά!
Ο   Άγιος Νεκτάριος στο δίτομο έργο του «Μελέτη ιστορική περί των αιτίων του σχίσματος» λέει: «Τις ήδη αγνοεί τούς λόγους του σχίσματος; Η ενότης ήδη διεσπάσθη εσωτερικώς, ο ηθικός δεσμός απεκόπη, το χάσμα ηνέῳκται, και το απόστημα έστηκε μέγα διαχωρίζον την Δυτικήν, ή μάλλον την Ρωμαϊκήν της Ανατολικής ή μάλλον της μιάς αγίας καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας. Οι πάπαι απέβησαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες η δε Ρωμαϊκή Εκκλησία, αυτοκράτειρα εκκλησία, η εκκλησία των εκκλησιών και ο επίσκοπος Ρώμης, επίσκοπος των επισκόπων όλου του κόσμου. Ήδη Ο πάπας Εγένετο θεάνθρωπος διότι χειρίζεται θείῳ καΙ Ανθρωπίνῳ δικαίῳ δύο υψίστας δυνάμεις την θείαν δύναμιν και την ανθρωπίνην . Τις αντιστήσεται προς αυτούς; Τις δύναται να ατενίσῃ προς το ύψος το παπικόν; Τις να αντοφθαλμίσῃ προς την μεγαλοπρέπειαν αυτών; Η Δύσις άπασα ήδη προσπεσούσα προσεκύνησεν αυτόν αλλ’ η Ανατολή δεν υποτάσσεται, η Ανατολή εμμένει εν τοίς της Εκκλησίας κανόσι… Οι Πάπαι και αμαρτάνουσι και κολάζονται και θα κολάζονται μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας ίσως και αιωνίως διά τα προς την Ελληνικήν Εκκλησίαν κακά και τας ψευδενώσεις και τας ασεβείς και αντιχριστιανικάς διατάξεις».
ΕΠΙΜΕΤΡΟ /// Το θέμα της ένωσης των Εκκλησιών, ας το αφήσουμε στο Θεό…!
Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+12 Ιουλίου), τονίζει: «Επειδή το θέμα της ενώσεως των Εκκλησιών είναι κάτι το πνευματικόν και ανάγκην έχουμε πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ τον Θεόν και είναι θεολόγοι, σαν τους Πατέρας της Εκκλησίας, και όχι νομολόγοι, που προσφέρανε και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτόν τους εις την διακονίαν της Εκκλησίας (αντί μεγάλης λαμπάδας), τους οποίους άναψε το πύρ της αγάπης του Θεού και όχι ο αναπτήρας του νεωκόρου. Ας γνωρίζωμεν ότι δεν υπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, αλλά και πνευματικοί. Επομένως, η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθή με συνεταιρισμόν αμαρτωλών (διότι διπλήν οργήν θα λάβωμεν), αλλά με μετάνοιαν και τήρησιν των εντολών του Κυρίου…… Επίσης, ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί. Όμως, δεν είναι ανησυχητικόν. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χρίστου και Αυτός την κυβερνάει.. Πιστεύω ότι θα κάμετε αγάπην και θα το χρησιμοποιήσετε δια μέσου του θρησκευτικού σας φύλλου. Σας ευχαριστώ» (Άγιος Παΐσιος).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με συνεταιρισμό αμαρτωλών Πατριαρχών και επισκόπων και Ιερέων και λαϊκών θεολόγων, διότι διπλή οργή θα λάβουμε! Αλλά με μετάνοια και τήρηση των εντολών του Κυρίου… ο Θεός να φυλάξει την πόλη της Πτολεμαΐδας.  Αμήν.
 
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης. 

11 Ιουλίου 2016 (+ Αγίας μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου ΕΥΦΗΜΙΑΣ, Αγίου ΚΝΔΕΟΥ, Νεομάρτυρος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ και  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)