Translate

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΥΠΕΡΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ

Του Β. Χαραλάμπους
__________
Κοπαδιαστά οι αχτίνες
του χειμωνιάτικου ήλιου
πεισματικά στριμώχθηκαν
από τα καμαρωτά τζάμια
μ΄ ημερήσιο φως γεμίζοντας
το Καθολικό της Μονής Ιβήρων.

Στην ορθρινή ακολουθία
λευκογένειος γέρων στο ψαλτήρι
αργά να ψέλνει τον ιαμβικό κανόνα
με κατάνυξη περισσή
όση ώρα κι αν χρειαστεί
ακολουθώντας της καρδιάς του τη συρμή.

Η προσευχή τούτη των ταπεινών
π΄ ασταμάτητα προσφέρεται
στον Κύριο της Δόξης.ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΥΠΕΡΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΕ

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Το τελευταίο καιρό παρουσιάζεται υπερβολική προβολή του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού.  Τούτο είναι επικίνδυνο καθότι ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός έχει διδάξει σοβαρές κακοδοξίες, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια ανασκευής από τους προβάλλοντες αυτόν. 

Πρωτίστως θα πρέπει να αναφερθούμε ότι για πρώτη φορά μετά από αιώνες, από τον καιρό του αιρετικού Βαρλαάμ του Καλαβρού, παρουσιάζεται αιρετική θέση περί της Θείας Χάριτος, από τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό.  Υπενθυμίζομε τα λόγια του όπου αναφέρεται η κακόδοξη διδασκαλία του : «Όταν η Θεία Χάρις αυτό το διαπιστώσει, ότι ο νους αυτός εξύπνησε και πήρε τη θέση του σαν πρόσωπο και ο νους είναι το πρόσωπο, τότε υποτάσσεται η Χάρις εις τον νουν, μυστήρια μυστηρίων.  Κι άλλοτε σας τα είπα αυτό, αλλά σας το είπα συγχωνευμένα.  Δεν είναι παράξενα τούτα.  Ο νους του ανθρώπου που είναι πρόσωπον και το καθ’ εικόνα και ομοίωσιν, είναι υπεράνω της Χάριτος.  Η Χάρις του Θεού είναι άκτιστος ενέργεια μέσω της οποίας κατασκεύασε τα πάντα και τα διοικεί.  Αλλά αυτή είναι εργαλείο, ο νούς είναι πρόσωπον,  τόσον το καθ’ εικόνα και ομοίωσιν.  Γι’ αυτό και το φόρεσε ο Θεός Λόγος και το έχει αχώριστα στην αιωνιότητα της δόξης του, ο Πατήρ του μέλλοντος αιώνος». 

Όπως τότε οι βαρλααμίτες θεωρούσαν το άκτιστον, θαβώρειον Φως, ως «χείρον νοήσεως», έτσι και ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός θεωρεί ότι «ο νους του ανθρώπου που είναι πρόσωπον και το καθ’ εικόνα και ομοίωσιν, είναι υπεράνω της Χάριτος», το οποίο αποτελεί ξεκάθαρα αιρετική και βλάσφημη διδασκαλία. Να αναφέρομε ότι και οι βαρλααμίτες θεωρούσαν το άκτιστον, θαβώρειον Φως, ως «χείρον νοήσεως».  Την αιρετική αυτήν πλάνη πολέμησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Να αναφέρομε και τον κακόδοξο χλευασμό του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, για τη στάση  της Μονής Σταυροβουνίου στο θέμα των εκτρώσεων;  Το ηχητικό ντοκουμέντο, απομαγνητοφωνημένο έχει ως ακολούθως :
«Ερ. Οι εκτρώσεις, τα παιδιά τα οποία έγιναν από εκτρώσεις τότε θα είναι…τότε θα είναι στην ηλικία…
π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός – Κοίταξε, εάν είναι έμψυχα, εδώ υπάρχει μια διαφορά, άλλο είναι το ζων και άλλο είναι το έμψυχο.  Εδώ η Εκκλησία δεν έχει μιλήσει, αλλά κρατάει την παράδοσιν της Παλαιάς Διαθήκης.  Εάν είναι εξεικονισμένο, δηλαδή περίπου στον τρίτο μήνα, που παίρνει πλέον την…και τη μορφή, εφόσον ζωντανά είναι είπα και από  πρίν ακόμα, πριν να ενωθεί εκ της γυναικός και του ανδρός το σπέρμα, είναι ζωντανά από τότε είναι.  Άλλο είναι το ζων και άλλο είναι το έμψυχον.   Έμψυχον γίνεται κατά την Παλαιάν Διαθήκην, κατά την Γραφήν γίνεται μετά την εξεικόνισίν του, όταν πάρει την μορφήν, κατάλαβες; …γίνεται στον τρίτο μήνα.  Τότε λειτουργεί και η καρδιά του, κτυπάει, και λειτουργεί το…δηλαδή ο εγκέφαλος έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα της προσωπικότητος.  Εάν είναι από κει και ύστερα, αυτή είναι ζωντανό.  Δηλαδή από κεί και πέρα όμως είναι άδηλο δεν έχει όραμα.  Αυτό μας δείχνει η Γραφή, δεν ξέρω…
Τώρα οι παπάδες λένε, ου, ου, ου, αν ακούσεις τους παπάδες τι λένε.   Έχει και κάποιους εκεί στο Σταυροβούνι (κακόδοξος γέλως), με τι δογματισμούς ομιλούν (κακόδοξος γέλως).  Ρε, τελείωσε, είναι φόνος, από το Θεό θα…(κακόδοξος γέλως)».

Να αναφερθούμε στην κατ’ επανάληψη ατυχέστατη αναφορά του που παραπέμπει στην ανσέλμειο πλάνη.  Αναφέρομε μόνο μια εξ’ αυτών των αναφορών του : «Εδώ δεν ζούμεν για τον εαυτό μας, ανήκομεν σ’ αυτόν ο οποίος είναι διπλούς Κύριος και κατά φύσιν και κατ’ οικονομία ως ανακαινιστής, πληρώνοντας δια του αίματός Του τη δική μας ενοχή».

Θα αρκεσθούμε μόνο σ’ αυτές τις αναφορές του, απλά για να καταδειχθεί η επικινδυνότητα της υπερβολικής προβολής του.  Ο καθένας που επιθυμεί να προβεί σε υπερβολική προβολή του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, ας ανασκευάσει προηγουμένως τις κακοδοξίες που δίδαξε.
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Η αναφορά στη δημοσιευθείσα απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης, ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών μη ευρισκωμένων εν κοινωνία μετ’ αυτής» αντιστρατεύεται στο ότι η Εκκλησία είναι Μία και μοναδική.

Δεν είναι μόνο η αναφορά σε άλλες  εκκλησίες (χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε συνηγορία σε τέτοια αναφορά για τις αιρέσεις), αλλά και ο τονισμός περί αναγνώρισης της «ιστορικής ύπαρξις άλλων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών μη ευρισκωμένων εν κοινωνία μετ’ αυτής».

Η αναφορά σε αναγνώριση δεν αφήνει περιθώρια χαρακτηρισμού αβρότητας.  Ο ρηματικός τονισμός καθιστά την αντίθεση σαφέστατα μεγαλύτερη και ξεκάθαρα αντιβαίνουσα στη μοναδικότητα της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης  Εκκλησίας.

Είναι λάθος να καλούνται Εκκλησίες οι ποικίλες αιρετικές ομάδες. Ορθά παρατηρεί ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος ότι «Εμείς ομολογούμε μια Εκκλησία και όλα τα άλλα είναι αιρέσεις και σχίσματα.  Θεωρώ ότι Θεολογικά και δογματικά και νομοκανονικά η απόδοση του τίτλου ‘’Εκκλησία’’ σε αιρετικές ή σχισματικές κοινότητες  είναι παντελώς λανθασμένη γιατί μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπως και αναφέρεται και στο άρθρο 1, και δεν μπορεί να ονομασθή από εμάς μια αιρετική ή σχισματική κοινότητα ή ομάδα ως Εκκλησία, εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Επίσης ο Ηγούμενος της Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος, αναφέρει  ότι ‘’είναι σφάλμα να θεωρηθούν Εκκλησίες, οι κακόδοξες χριστιανικές κοινότητες της Δύσης’’. Στην Επιστολή της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, επισημαίνεται  ότι «εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες Εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και σχίσματα.  Επίσης επισημαίνεται επίσης με σαφήνεια ότι το  «να ονομάζονται οι αιρέσεις και τα σχίσματα  ‘’Εκκλησίες’’  είναι από θεολογική, δογματική και κανονική άποψη εντελώς λανθασμένο». 

«Κατά την ενιαίαν στάσιν των Πατέρων και των Συνόδων η Εκκλησία είναι μόνον μια, αλλά και μοναδική, διότι ο εις και μοναδικός Θεάνθρωπος, η Κεφαλή της, δεν δύναται να έχει πολλά σώματα.  Η Εκκλησία είναι  μία και μοναδική, διότι είναι το σώμα του μοναδικού Χριστού» αναφέρει με εκκλησιολογική σαφήνεια ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.