Translate

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΝ (;!) ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟΝ  ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΝ (;!) ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μεγίστη τραγέλαφος, ἡ ὑπόθεσις, πού κάνει τήν γύρα τῆς μπλοκόσφαιρας, ὅτι ἄκουσον ἄκουσον, ἕνας ταγμένος Ἀρχιοικουμενιστής, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου ἀρνήθηκε δῆθεν, νά ὑπογράψει, τό σκανδαλιστικόν κακόδοξον καί γριδῶδες κείμενον: «περί τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν ὑπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον».

Ἔχω μία ἀπλῆν ὑποψία, μᾶλλον, καί σᾶς τό ἐξολογοῦμαι δημοσίως, ὅτι ἔγινε κάποιον λάθος ἁπλοϊκόν καί λεκτικόν, καί ἀντί τοῦ Σεβ. κ. Βασίλειου,  ἦθελαν νά ποῦν κατά τήν δικήν μας ἄποψιν τό ὄνομα τοῦ Σεβ. κ. Βαρνάβα. Πάντως ἔχει γίνει τά τελευταία εἰκοσιτετράωρα τό πιό "in" καί τό πιό "cool" καλοκαιρινόν ἀνέκδοτον τῆς πλάκας καί δή τῆς  μετα-Συνοδικῆς ἐποχῆς πού ἄφησεν ἡ κακόφημος Ληστρική Σύναξις ἐν Κολυμπαρίῳ.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: Ὅσοι ἀγαπητοί συνάδελφοι μπλόκερς, Κληρικοί καί θεολόγοι καθηγητᾶδες, καθῶς καί ἄλλοι Ἐκκλησιαστικοί ρεπόρτερς, ἤ καί συγγραφεῖς,  διέπραξαν τό μέγα λάθος νά δηλώσουν ἤ καί ἀναδημοσιεύσωσιν, τήν ἐν λόγῳ αὐθαίρετην καί ἔωλην δημοσίευση, μέ τό ὄνομα του Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, εἰς τήν λίστα τῶν σύγχρονων Ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν, δηλ. μέ τήν καταφατική  μομφήν ἀλλά καί ἀδιασταύρωτην πληροφορία, ὅτι μετεμορφώθει -ὅλως παραδόξως- ἀπό στυγνός καί ὀρκισμένος Λυκοποιμήν... σέ μέγας Μάρκος Εὐγενικός (!) ἔχετε τήν ὑποχρέωσιν νά τοῦ ἀπολογηθεῖτε δημοσίως, Α-ΠΑ-ΝΤΕΣ, ἕνας πρός ἔνας, διότι τοῦ ἐχαλάσατε, καταφατικῶς, τό αἱρετίζων image του, δηλ. τό καταμπαζομένον καί ἀμαυρωμένον Οἰκουμενιστικόν μητρῶον του, τό ὁποίον καί του μεταβάλατε -σίγουρα ἄθελά σας- καί ἐν μιά νυκτί, σε τινά ὀρθόδοξον καί καλόδοξον ὁμολογητήν Ἱεράρχην, ὅπερ παντελῶς ἄτοπον καί τραγελαφικόν, δι΄ ὅποιον σαφῶς γνωρίζει ἀπό κοντά τίς σωρηδόν διαχρονικές καί συστηματικές, ἐξάπαντος Συγκρητιστικές ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Κωνσταντίας ἐν Κύπρῳ.

Δόξᾳ τῷ Θεῷ πού ὑφίστατο ἡ μετάνοια... διά ἠμῶν τούς μπλόκερς! Γιά τέτοιους Λατινόφρονες ψευδΕπίσκοπους δέν ξέρω ἄλλο τί νά πῶ... στέρεψαν τά λόγια.

Ὅμως ἀπό τήν ἄλλη, τί ντροπῆς πράγματα εἶναι αὐτά, πού ἐξαναγκάσατε τόν ἄνθρωπον νά βγάλει, ἔκτακτον εἰδικόν ἀνακοινωθέν περί διαψεύσεως τῶν ἐσφαλμένων πληροφοριῶν, πού διεδώσατε μερικοί;

 Ποιός σᾶς ἔδωσε κύριοι/ες τέτοιον δικαίωμα, νά σπιλώνετε ἀλλοτριωμένες, τιμές καί ὑπολήψεις, ἤ καί νά «κακολογεῖτε» ἐκκλησιαστικές σημαντικές προσωπικότητες, καί δή τέτοια τεράστια (!) ἐπισκοπικά, ἀνδρείκελα καί φερέφωνα, τοῦ ἀμερικανοκίνητου καί Ἐπισκοπομονιστικοῦ Φαναρίου;

Συνεχίστε ἀδελφοί καί πατέρες, ἐπάξια τό ἀντιοικουμενιστικόν ἔργον σας, ἀλλά πλέον, μέ αὐστηρά ἀντικειμενικόν τρόπον. Μή πληγώνουμεν ὅμως, ἀδίκως, τούς σεπτούς μητροπολῖτες μας πού ἀγρυπῶσιν πῶς καί μέ ποῖον διφορούμενον τρόπον θά ἀλλοιώσουσιν τήν Πατερική Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι ἀνεπίτρεπτα πράγματα, ἄνθρωποι σοβαροί, νά βαφτίζωμεν, τό ἀρνί γιά λύκο, καί τόν λυκάνθρωπον προβατάνθρωπον. Δέν ξέρω ἄν μέ τήν σημαντική πρόοδον τῆς Βιογενετικῆς καί Βιομηχανικῆς, ἄν προέκυψεν, τινά παράδοξη κλωνοποίησις, λύκου μετά τινάς κοκκινοσκουφίτσας, καί βγαίνει in vitro  τινά ὑβριδικόν κοκκινολυκοσκουφίτσα! Ἐξάπαντος τέτοιου εἴδους παραμύθια τῆς συμφορᾶς, μᾶλλον πρόκειται, νά ξαναγραφῶσιν μέ νεοεποχήτικες ἐκδοχές, διότι ἔτσι ὅπως καταντήσαμεν, ἐξάπαντος εἰς τά ἐκκλησιαστικά πεδία ἐν ἔτει 2016 μ.Χ., τό προσυπογράφω, μέ τήν ἐπιστημονική μου ἱδιότητα μάλιστα, ὅτι δύνανται οἱ κατά τά φαινόμενα σεβάσμιες κοκκινοσκουλίτσες (Σκούλοι=Παφῖτες) νά καταβροχθήσωσιν ἀνέτως τινά λυκόν.


  • Τό Ἱστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κατά τῆν 1ην Ἰουνίου 2016 δημοσίευσεν εἰδικόν δοκίμιον μέ τίτλον: ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΣΥΝΟΔΟΝ; Στό ἐν λόγῳ κείμενον καταγράψαμεν ἐν δυνάμει, μέ πάσα σαφήνεια, τήν προσωπικήν ἄποψίν μας διά τόν «σκοτεινόν ρόλον» τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίας μιᾶς καί διοργάνωσεν τινά Θεολογική Ἡμερίδα εἰς τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, ἵνα προπαγανδίσει καί προετοιμάσει, τό ἔδαφος, διά τήν δῆθεν «Πανορθόδοξην Σύνοδο» τῆς Κρήτης. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • Ἐπίσης τό Ἱστολόγιον «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  κατά τήν 8ην Ἰουνίου 2016 ἐδημοσίευσεν εἰδικόν ἀντιρρητικόν δοκιμίον μέ τίτλον: ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Καί πάλιν ἐκαταγράψαμεν τήν ἄποψίν μας, κατά τῶν κακόδοξων ἐνεργειῶν τοῦ Σεβ. Κωνσταντίας κ. Βασίλειου.  [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • Ὠστόσον, κατά τήν 14ην Ἰουνίου 2016 λαμβάνομεν προσωπικῶς, ἐκ τοῦ ἡλεκτρονικοῦ μας ταχυδρομείου, εἰδικόν, ἀντιρρητικόν, σφόδρα ἀντιοικουμενιστικόν καί τινά σημαντικόν θεολογικώτατον κείμενον, ὑπό τινός ἐκλεκτοῦ καί ἐνεργοῦ μέλους τῆς Παγκυπρίου Ἐνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) καί σοβαροῦ στελέχους καί συνεργάτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, τοῦ θεολόγου/ἐκπαιδευτικοῦ κυρίου Γεωργίου Κυριάκου, τό ὁποῖον κείμενόν του, ἐδημοσίευσεν, ὡς ἀποκλειστικήν εἴδησιν τό Ἱστολόγιον "ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" μέ εἰδικόν τίτλον: «ΣΤΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ» Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ « ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΣΥΝΟΔΟ. Τό ἐν λόγῳ  καταπληκτικόν δοκίμιον τοῦ κ. Γ. Κυριάκου ἦρθε στά μέσα τοῦ Ἰούνιου, καί ἐπιβεβαιώσεν πανηγυρικῶς, ὅσα ἑγράφαμεν ἀρχές τοῦ Ἰουνίου κατά τῆς ἔντονης προπαγανδιστικῆς προεργασίας ἐκ τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν τῆς νήσου Κύπρου. [Δεῖτε ΕΔΩ]
  • Tελικῶς, κατά τήν 9ην μέ 10ην Ἰουνίου, ὁ ὑπογράφων, παρακολούθησε προσεκτικά τινά εἰδικήν τηλεοπτικήν συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστιανιανῆς κυρίου Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, εἰς τό ΡΙΚ, ὅπου καί ἐκατέγραψα, κριτικῶς, τίς προσωπικές ἐντυπώσεις-ἀντιρρήσεις μου. Ὅσα ἐδιακήρυξεν ὁ μακαριώτατος Κύπρου εἶναι ταυτούσια μέ τά πιστεύω τοῦ σεβασμιωτάτου Ἀμμοχώστου. Δηλαδή πλάνες καί αἱρετικές δοξασίες. 
  • Ἐκείνες τίς ἡμέρες, ἐκδώθην μάλιστα τινά εἰδικόν ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ἀνακοινωθέν, ὑπό τῆς "Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου", [μᾶλλον δεσποτικῶς, ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί ἄνευ τῆς σύμφωνης γνώμης τῶν πολλῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν] καθότι ἄρχισαν οἱ ἀποκαλυπτικές δημοσιεύσεις πού πέντε (5) Αὐτοκέφαλα Πατριαρχεία, Πρεσβυγενῇ καί Νεοπαγῇ, ἀπεφάσισαν ὅπως, ἀσκήσουν τινά πίεση πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Κων/Πόλεως, ὅπως  ἀναβληθεῖ προσωρινῶς, ἡ Σύνοδος κορυφῆς τῶν Προκαθημένων ἐν Κολυμπαρίῳ. Σχολιάσαμεν ἐκτενῶς καί τά δύο ζητήματα εἰς τόν προσωπικόν ἱστοχῶρον μας. Tό ἀντιρρητικόν δοκίμιόν μας ἔχει δημοσιευθῇ τόσον εἰς τό προσωπικόν ἡμερολογιακόν χῶρον, τοῦ Ἱστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», μέ τίτλον ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ καί ἐπισήμως, δημόσια, εἰς τήν ἐβδομαδιαίαν Ἑλληνική καί μάχιμον Ἐκκλησιαστικήν ἐφημερίδα ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» μέ εἰδικόν τίτλον: «ΝΑΙ εἰς τά μυστήρια τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ εἰς τά μυστήρια τῶν ΓΟΧ!» εἰς τό μόλις φρεσκώτατο φύλλον πού μόλις ἐκυκλοφόρησεν πρό ὁλίγων ἡμερῶν. [Δεῖτε ΕΔΩ ἀλλά καί ΕΔΩ]
  • Δέν δύναμαι ὅμως παρα ταύτα, νά ἀντιληφθῶ καλῶς, τήν λεπτώτατην εἰρωνία, τοῦ ἀγαπητοῦ θεολόγου ἐξ Ἀμερικῆς, κύριου Παναγιώτη Τελεβάντου τοῦ Κυπρίου, ὅταν ἐρωτά ρητορικῶς: «Αν όντως ο Πανιερότατος Κωνσταντίας δεν υπέγραψε το κείμενο δεν φαίνεται λογικό να το έκανε για τους λόγους που οδήγησαν τους υπόλοιπους επισκόπους να το πράξουν. Μήπως το ήθελε ακόμη πιο οικουμενιστικό;» [Δεῖτε ΕΔΩ καί ΕΔΩ]

Σαφῶς καί θά τό ἤθελεν πιό οἰκουμενιστικόν! Ὑπήρχε τινά φροῦδα ἐλπίδα ὑπό τινῶν ρομαντικῶν τύπων, ὅτι θά τό ἤθελεν ὀρθόδοξον καί ὁμολογιακόν; Ἀστεία πράγματα καί καλόν τό ἀμερικάνικον χιούμορ. Ἔχομεν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνη, εἰς τήν χαλκέντερη γραφίδα, τοῦ ἀξιότιμου κυρίου Π. Τελεβάντου διά τίς αἰχμηρές καί (τε)λεβέντικες μαχαιριές πού μπήγει, δικαίως καί διακριτικῶς, κατά ἐγνωσμένων Αἱρετικῶν καί τετυφωμένων Ἀρχιοικουμενιστῶν καί δή κατά τοῦ δυστυχοῦς Σεβ. Κωνσταντίας, Σεβ. Μεσσηνείας, κ.ἄ.

Δέν ἔχομεν ἐμπιστοσύνη ὅμως, κατά ὅσων ἀδιακρίτως, καταγράφει καί εἰκάζει, κατά τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Βουλουδάκη καί κατά τοῦ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ" μιᾶς καί εἶναι, ἀναπόδεικτες φαντασιολογικές μεθοδεύσεις καί σοφιστίες, ἐξ ἰδιοτελῶν μᾶλλον κινήτρων.

Πάντως δέν μπορῶ βρέ ἀδελφοί/ές νά τό συνειδητοποιήσω ἀκόμα, ὅτι ἐγκωμιάσθην ὁ Σεβ. Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, ὡς νέος «Μάρκος Εὐγενικός» ἤ καί «Μάξιμος Ὁμολογητής» τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι θά ἦτο ἕνα ἀπό τά νεκραναστάσιμα θαύματα τῆς Κύπρου. Προσέξτε ὅμως νά δεῖτε λυκοποιμαντική θρασύτηταν! Μόλις ἔσπευσαν νά τόν ἐγκωμιάσωσιν, ἐν ἀφελώτητι καρδίας, ὡς τέτοιον  καλόν καί ἱερόν ἄνδρα, ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΝ, ἔσπευσεν ἄρδην ἐνοχλημένος, ὑπό τινός πονηροῦ καί ἀκαθάρτου πνεύματος, ὅπως διαψεύσει (!) ὁ ἀθεόφοβος καί ἀνάξιος ἐπίσκοπος τίς χαρές καί τά πανηγύρια τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν διό καί ἐλυπήθην σφόδρα μέ τήν χαρά τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας... τοῦτος εἶναι ὁ ἀρχιπανηγυρτζῆς τοῦ Κολυμπαρίου καί τῆς κατεχόμενης Ἀμμοχώστου μας, καί μᾶς ἐπιβεβαιώσεν ὅτι, ἦτο, εἶναι καί θά παραμείνει, φανατικός ζηλωτῆς τινῶν ὑψηλῶν Ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, ἀντί γιά φύλαξ και ταγός τῶν ἱερῶν θεσμῶν, ὅπερ καί ἀποδείχθην ρητῶς καί κατηγορηματικῶς καί ἄριστον κοππέλιν καί ὑπήκοος τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου καί Πάπα τῆς Νέας Ρώμης ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

Διότι, οἱ οἰκουμενιστές ἔχωσιν τέτοια διεστραμμένη τάσιν, νά διαβάλλωσιν καί νά ἀλλοιώνoυσιν πάν ὅτι ὀρθόδοξον βρεθεῖ ἔμπροσθεν τους. Τούς λαλεῖς περί Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τούς τρέχωσιν τά σάλια λές καί ὁμιλεῖς περί cheese cake...! 

Ὁ Θεός νά ἐλεήσει πάντως τούς δυστυχεῖς ἀδελφούς μας, διότι εἶναι, πράγματι, τό πλέον φοβερώτερον πάθος ἀπ΄ ὅλα τά γνωστά θανάσιμα ἁμαρτήματα πού ἐγνώρισεν ἡ ἀνθρωπότης. Πρέπει νά μάθομεν τελικῶς  νά κλαίμεν γοερῶς εἰς τάς ἐλλειματικάς προσευχάς μας περί τούτων τῶν ταλαίπορων κληρικῶν καί θεολόγων, μιᾶς καί μέ τά Πατερικά ἐπιχειρήματα καθῶς καί μέ τήν ἔλλογη ἤ καί ἀποδεικτική ἐπιχειρηματολογία μας, ΔΕΝ πείθωνται ΚΑΘΟΛΟΥ, δυστυχῶς, καί κυρίως οἱ ἄκρως πεπλανεμένοι, βεβυθισμένοι καί μεμεθυσμένοι πολυ-αἱρετικοί νόες. Ἔτσι συνεπῶς, μᾶλλον ματαιοπονοῦμεν ἤ καί πονούμεν εἰς μάτην... ἀπό τό γράψιμον. 

Ἤ μᾶλλον, γράφομεν κυρίως ἔμπονα, ἵνα προλάβομεν τό ΕΝΑ καλοπροαίρετον ἀλλά καί ἀποπροσανατολισμένον Λογικό πρόβατο πού βρίσκεται καθαρά, σέ πνευματική σύγχυση, ἐλέω τῶν ἀλλεπάληλων ἀντιφατικῶν καί πολυδαίδαλων διαδικτυακῶν μηνυμάτων πού βομβαρδιζώμεθα συνεχῶς, ἅπαντες οἱ χρῆστες τοῦ διαδικτύου. Μή ξεχνάτε φίλοι/ες ἱστολόγοι, ὅτι ὁ Σεβ. κ. Βασίλειος, διοργάνωσε τινά Θεολογική Ἡμερίδα μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν τσιρακίων αὐτοῦ, καί λοιδωροῦσε, καταλαλοῦσε, κατέκρινε καί συκοφαντοῦσε, γενικῶς, τά Ἐκκλησιαστικά καί Θεολογικά Ἱστολογια... αὐτά πρός γνῶσιν διά νά μάθωμεν μέ τί σόϊ Κληρικαλιστές ἔχωμεν νά κάνουμε. 

Ἐξάπαντος ὁ μητροπολίτης κ. Βασίλειος, θά πρέπει νά ἐννοήσει κάποτε, ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, ὅτι ἡ Εὐαγγελική καί Θεανθρωπολογική Ἀλήθεια ΔΕΝ ἐπιδέχεται ὀρθολογική μέτρησιν, δηλ. εἴτε στατιστικῶς εἴτε  μαθηματικῶς εἴτε ἄλλως πως κατά βάσιν τῶν θετικῶν καί οὐμανιστικῶν ἐπιστημῶν. Ὁ ὑλοκρατικός Οὐμανισμός δέν δύναται νά μετρήσει τινές ἀξίες. Δέν μετριέται ὁ δημιουργικός ἕρως μεταξύ τῶν ἀνδρογύνων. Δέν μετριέται ἡ ἀληθινή φιλία μετά τῶν πλησίων. Δέν δύναται νά μετρηθεῖ ὁ ἄπειρως ἕρως μαθητοῦ τινός ὑπέρ τοῦ καθηγητοῦ του. Δέν μετριέται ἡ φιλάνθρωπος καί ἐν Χριστῶ ἀγάπη ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν. Δέν μετρεῖται προφανῶς ἡ ἐνυπάρχουσα (πράγμα σπάνιον) ἐρωτική διάθεσις περί τινός ἐπιστητοῦ χόμπι ἤ καί ἐπαγγελματικῆς εἰδίκευσις. Δέν μετρούνται ἡ ἰδανική δημοκρατία, δικαιοσύνη, ἀξιοκρατία, φιλότιμον, εὐαισθησία, κ.ο.κ. Πολλῶ μᾶλλον δέν δύναται νά (ἀνα)μετρηθεῖ ἡ κατ΄ ἐξοχήν Ὑποστατική Ἀλήθεια, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἰδέα, οὔτε κίνησις, μηδέν ποσότητα κ.λπ. ἀλλά εἶναι Τό ἀπόλυτα Δυφυσίτικον καί κτιστο-Ἄκτιστον  Δεύτερον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Οἱ Οἰκουμενιστές Κληρικοί καί θεολόγοι, ὑπερτιμῶσιν ἀνόνητα, καί παραδόξως, τήν ποσοτική (ἀνά)μέτρησιν λές καί βρίσκονται σέ ἐπιστημονικόν ἐργαστήριον καί οὔχι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐν Συν-ὅδῳ. Τέτοια ἐκκλησιαστική τρικυμία ἐν κρανίῳ, σέ τέτοιο τιτάνιον βαθμόν, δέν ἔχει συσωρευθεῖ ΠΟΤΕ ἄλλοτε εἰς συγκεκριμένη μετανεωτερικήν χωροχρονική τοποθεσία.

 Τό Κολυμπάριον πρέπει νά προταθεῖ διά τό "Χρυσόν Βατόμουρον" καί νά ἐγγραφεῖ εἰς τά περισπούδαστα βραβεία Γκίνες. Καί ὁ λόγος; Σπάσιμον τοῦ φράγματος τῆς τραγελαφικῆς ἐπἄπειρου βλακείας. Μέχρι καί ὁ Ἀίνστάϊν ἐδιαψεύσθην περί τοῦτο! Τά πιό πάνω εἶναι μία τρανή ἀπόδειξις διά τά παράλογα, ἐκκοσμικευμένα καί λογικοκρατικά, ἐξάπαντος οὐμανιστικά καί ΑΝΟΗΤΑ κριτήριά των, ἐπί τινῶν σημαινουσῶν Θεολογικῶν καί Συνοδικῶν ζητημάτων. 

Συνεπῶς ἅγιε Κωνσταντίας, κανένας δέν ἐπιθυμεῖ, τινά ὀπαδοποίησιν εἰς τό ὄνομα τινῶν συνεπισκόπων σας. Δέν ξέρω ἄν ὁ Σεβ. κ. Ἀθανάσιος ἔκοψεν τό προβληματικόν συγκεντρωτικόν σύστημα τῆς ὀπαδοποίησις τῶν Γεροντολάγνων καί Γεροντολατρῶν;! Ἡ φαιδρώτατη μομφή σας ὅμως, κατά τοῦ σεβασμιωτάτου Λεμεσοῦ, πάντως, δέν σας τιμά Σεβ. κ. Βασίλειε. [Δεῖτε ΕΔΩ]

Σημαντικός, σιγονταροσχισματικός εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Κωνσταντίας, δυστυχῶς, ὁ ὀποῖος προσηλυτίζει, τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μας στά παναιρετικά βορβορῶδη νάματα τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. Δηλαδή ὅσοι Ἐπίσκοποι ὑπεγράψανε τά γνωστά, ληστρικά Κείμενα ἐν Κολυμπαρίῳ, ΔΕΝ ἐπιθυμῶσιν τήν ἐν Χριστῶ ἑνότητα βάσει τῶν Ἁγιοπνευματικῶν προϋποθέσεων καί Εὐαγγελικῶν ὁρίων. Ἄρα εἶναι τῷ ὄντι αἰτία καί πηγή ἐκκλησιαστικοῦ διχασμοῦ, παραγωγῆς σχισμάτων καί αἱρέσεων. Μή ξεχνάτε ἐν κατακλείδι, ὅτι ὁ Κωνσταντίας ἦτο συνεργός μετά τοῦ Νέας Ἰουστιανινῆς καί πάσης Κύπρου, ἵνα μᾶς φέρωσιν τόν Ἀντίχριστον Φραγκόπαπα τῆς Ρώμης Βενέδικτον XVI , ἵνα τόν προσκηνύσει, ὁ τεταπεινωμένος καί πολλάκις ἐξευτελισμένος λαός τῆς Κύπρου μας,  «δι΄ εὐχῶν» Νεογραικῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Πολιτικῶν προσωπικοτήτων, καί δή ἁγ(ρ)ίων πατέρων.

Ἀναμένωμεν τότε, μιᾶς καί προτάσσει τήν «ἀρχιερατικήν συνείδησιν»του νά μᾶς ἀπαντήσει μέ κάποιον τρόπον, ἀφοῦ ἐργάζεται ἀόκνως διά τήν  «ἐνότητα τῶν χριστιανῶν» ἐπί τοῦ Πανθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ: πόσους ἀκριβῶς προσήλυτους Μονοφυσίτες, Ἀγγλικανούς, Φραγκολατίνους, Ρωμαιοκαθολικούς, Λουθηροκαλβίνους, Παλαιοκαθολικούς, Μασσῶνους, Ἄθεους κ.ο.κ. ἔχει φέρει εἰς ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας διά τινά Κανονική κατήχηση καί βάπτισην;

Εἴμεθα ἀρκετά περίεργοι... μιᾶς καί οἱ ἐν Κολυμπαρίῳ Σύνεδροι, μετρῶσιν τινά κοσμική πλειονοψηφίαν, ὅπως  μάθομεν ἀκριβεῖς ἀριθμούς βαπτίσεων! 

Ἔχομεν ἄδικον;


Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου