Translate

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΠΟΙΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΟΝ ΡΟΝΤΙΟΝΩΦΕυγένιος Ροντιόνωφ

ΑΓΙΕ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΓΕΝΙΕ
                                                            
Του Β. Χαραλάμπους
_____________
Τον Σταυρόν του Χριστού
ουκ ηρνήθης
Άγιε Νεομάρτυς Ευγένιε
της Ρωσίας το μέγα καύχημα.

Του Θεού Λόγου Ομολογητής
γέγονας Άγιε
των χριστομάχων Ισμαηλιτών
περιφρονήσας την άνοιαν.

Τον Σταυρόν του Κυρίου της δόξης
μη αρνησάμενος
σταυροφόρος γέγονας
υπομείνας εις τέλος
του μαρτυρίου τον θάνατον
από των δεξαμένων την θεοστυγή
και θεομάχον του Ισλάμ την ασέβειαν.
ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

(Απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αγιότητά του)

                          Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
                                    _____________________
Με τη σύντομη αυτή αναφορά, για τον Άγιο  Κωνσταντίνο, επιχειρείται μια διαφορετική απαντητική προσέγγιση για την Αγιότητα του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία εδράζεται στα εκκλησιαστικά κριτήρια της αναγνώρισης του ως Αγίου.  Θα ήταν σφάλμα να παρασυρθούμε απαντητικά στη συλλογιστκή που επιβάλλουν οι πολέμιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γιατί έτσι οδηγούμαστε σε άλλες ατραπούς. Το κριτήριο της αγιότητας κάποιου, αποτελεί έργο της Εκκλησίας.

Το κριτήριο της Αγιότητας του Αγίου Κωνσταντίνου, το ανευρίσκομε στην ακολουθία του Αγίου ο οποίος καλείται Άγιος και Ισαπόστολος.  Εις την Ακολουθίαν του Εσπερινού στα Στιχηρά ψάλλομε «Πρώτος καθυπέταξας, την αλουργίδα αείμνηστε Βασιλεύ εκουσίως Χριστώ, αυτόν επιγνούς Θεόν, και παμβασιλέα,…» και εις το Δοξαστικό των Στιχηρών «…την οικουμένην ως προίκα προικοδοτήσας τω Κτίστη σου».

Αβίαστα έρχεται το εύλογο αλλά και απλό ερώτημα «Μήπως οι αδίκως κατηγορούντες τον μεγάλον αυτόν Άγιον, ο οποίος είχεν αποποιηθεί το παλαιόν έθος της θεοποίησης του Αυτοκράτορα, χάριν του Πάντων Βασιλέως,  τους άλλους Αγίους τιμούν;  Ή τούτο οφείλεται στο πολέμιον πάθος και στην περισσή αγωνία, των παγανιστών κυρίως,  για την της πλάνης αγωνίαν;»  Συνειρμικά έρχεται κατά νουν η αιτία της πλάνης αυτής «επειδήπερ ειδώλων κατεφρόνησεν»[1], καθώς και αυτό που ψάλλομεν  εις το Δοξαστικόν των Στιχηρών προσομοίων «…εξ απιστίας εις πίστην Θεότητος μετοχετευθείς».

Είναι παντελώς λανθασμένη η συλλογιστική, για τη μη αναγνώριση της αγιότητας κάποιου να εδράζεται και εις στον πρότερο του Αγίου Βαπτίσματος βίο και έτσι απαντητικά να ακολουθείται αυτή η συλλογιστική. Φυσικά καλοπροαίρετα έχουν δοθεί απαντήσεις με σοβαρά επιστημονικά ιστορικά στοιχεία και καλά δόθηκαν. Ο πρότερος του βαπτίσματος βίος «ουδέ επ’ ελάχιστον» αποτελεί τεκμήριο μη αναγνώρισης κάποιου ως αγίου, όσον αφορά εκτροπάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τις κακοπροαίρετες αυτές κατηγορίες οι οποίες στερούνται παντελώς επιστημονικής ιστορικής σοβαρότητος.  Εις το Αγιολόγιο της Μίας Αγίας Εκκλησίας βρίσκομε και Αγίους που ο πρότερος του βαπτίσματος βίος ήταν ακόμη και ακόλαστος.  Αυτοί οι οποίοι «ουκ έγνωσαν του μυστηρίου την δύναμιν»[2]αδυνατούν να καταλάβουν τη μεγάλη χάριν του Αγίου Βαπτίσματος.

Κατά το Μυστήριο του Βαπτίσματος ο ιερεύς αναγινώσκει «Απόδυσον αυτού την παλαιότητα» και ακολούθως επεύχεται «Υπέρ του γενέσθαι το ύδωρ τούτο ένδυμα αφθαρσίας».  Και ο Άγιος Κωνσταντίνος καταξιώθηκε της μεγάλης χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος   «αποδυθείς την παλαιότητα αυτού».  Επιπλέον ο μεγάλος αυτός  Άγιος δια την Εκκλησίαν και Μέγας δια την Ιστορίαν, αντάλλαξε την βασιλική αλουργίδα, με την λευκή του Αγίου Βαπτίσματος ενδυμασία, με την οποία ήταν ενδεδυμένος μέχρι τον θάνατό του.


1.«ειδώλων κατεφρόνησεν» -  Από την Ακολουθίαν του Αγίου Κωνσταντίνου
2. «έγνωσαν του μυστηρίου την δύναμιν»  -  Φράση παρμένη από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΛΗΣΜΟΝΟΥΝ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΥΠΕΔΕΙΚΝΥΕ  ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
___________________
Είναι πολύ δύσκολο να  γράφεις για ένα τέτοιο θέμα, όταν εκ των προτέρων γνωρίζεις ότι πιθανότατα θα προσκρούσει στην  άκαμπτη εμπάθεια και ιδιοτέλεια κάποιων, που στο συγκεκριμένο θέμα των εκλογών,  πεισματικά επιμένουν να αγνοούν τον Αγιορείτη Όσιο. Είναι πολύ λυπηρό ένας Χριστιανός από τη μια να ομολογεί ότι το πρώτιστο γι’ αυτόν είναι η Πίστη του και από την άλλη να γίνεται συνεργός και συνένοχος για την εκλογή κομμάτων με δεδηλωμένη αντιεκκλησιαστική πολιτική. 

Είναι γνωστό ότι η άθεη μαρξιστική ιδεολογία καθορίζει τη στάση της  Αριστεράς σε πολλά θέματα Εκκλησιαστικής Παράδοσης, μιας παράταξης που κροτούσε χείρας στα απάνθρωπα και αντίθεα κομμουνιστικά καθεστώτα.

Να υπενθυμίσουμε τη στάση του ΑΚΕΛ στο θέμα του συμφώνου συμβίωσης καθώς και στο θέμα της υιοθεσίας από ομοφυλόφιλα ‘’ζευγάρια’’.   «Ασκήσαμε πιέσεις στην κυβέρνηση να επανακαταθέσει το νομοσχέδιο.  Απαντήσαμε με αποφασιστικότητα σε συντηρητικούς και φασίζοντες κύκλους που αμφισβητούσαν και αμφισβητούν, πολλές φορές έξω από τα αποδεκτά πλαίσια τα δικαιώματά σας», ανέφερε ο βουλετής του ΑΚΕΛ κ. Χρ. Χριστοφίδης στο χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση των ACCEPT  Κύπρου, σύμφωνα με την εφημερίδα ‘’Φιλελεύθερος’’ ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2015. 

«Είμαστε περήφανοι ως ΑΚΕΛ, γιατί οι μισοί περίπου ψήφοι στο Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης το 46 τοις εκατό, προήλθαν από την ομάδα του ΑΚΕΛ», ήταν η αναφορά του βουλευτή του ΑΚΕΛ.  «Το ΑΚΕΛ, δια στόματος του στελέχους του», έγραφε το σχετικό δημοσίευμα «τονίζει ότι συνεχίζει να εκφράζει το δικαίωμα στην υιοθεσία ΛΟΑΤ ατόμων, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως ισχύει για όλους τους πολίτες».  Δυστυχώς η εμπάθεια θα αγνοήσει και πάλι τα σοφά λόγια του Οσίου Παϊσίου. 

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το δικαίωμα των ΛΟΑΤ στην υιοθεσία», τόνισε ο βουλετής του ΑΚΕΛ κ. Χρ. Χριστοφίδης στο χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση των ACCEPT  Κύπρου.  Δυστυχώς η εμπάθεια θα αγνοήσει και πάλι τα σοφά λόγια του Οσίου Παϊσίου.

Πόσο ακόμα πιο λυπηρό είναι να στηρίζουν εκ των προτέρων με τη ψήφο τους και  ιερωμένοι ακόμα, το κόμμα με τη μαρξιστική ιδεολογία;    Λίγοι, πολύ λίγοι θα έλεγε κανείς, όμως αν αυτοί επηρεάζουν κόσμο ή ο περίγυρος αυτών επηρεάζεται από αυτούς, το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο μεγάλο.   ‘’Όποιον αγαπά πιο πολύ τον Θεόν και την πατρίδα, αυτόν να ψηφίσετε’’, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.  Πόσοι όμως τ’ ακούουν;  Είναι όντως απαράδεκτο εκ των προτέρων να γνωρίζουν την  αντιεκκλησιαστική στάση κάποιων και να εμμένουν στη συνενοχή των. 

Εφόσον εκ των προτέρων οι πολιτικοί του χώρου αυτού, έχουν δεδομένη τη ψήφο των πιστών χριστιανών (και μάλιστα ιερωμένων κάποτε), ανεξαρτήτως πολιτικών και άλλων συμπεριφορών τους, ανώδυνα θα ψηφίζουν νομοσχέδια που αντίκεινται στην Εκκλησιαστική Παράδοση.   ‘’Όποιον αγαπά πιο πολύ τον Θεόν και την πατρίδα, αυτόν να ψηφίσετε’’, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Δυστυχώς η εμπάθεια όμως κάποιων,  θα αγνοήσει και πάλι τα σοφά λόγια του Οσίου Παϊσίου.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Αντί κάποιοι του χώρου τούτου να τηρήσουν ευγνώμονα σιωπή για τους ολίγους αυτούς ιερωμένους που τους ψηφίζουν, ως αντιμίσθιο σε κάποιους από αυτούς αναφέρουν μη κολακευτικά λόγια.  Φυσικά είναι περιττό να αναφέρω ότι τα μη κολακευτικά λόγια, έλκουν την καταγωγή στη διαχρονική στάση της παράταξης αυτής σε θέματα Εκκλησιαστικής Παράδοσης, λόγω της μαρξιστικής ιδεολογίας με τη γνωστή θεώρηση στο θέμα της Πίστης.