Translate

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 1. ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. 2. «ΑΝΕΠΟΥΛΩΤΗ ΠΛΗΓΗ Η ΟΥΝΙΑ», ΤΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΙΤΙΑΙΩΝ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Λαζάρου βρίσκεται στην Λάρνακα της Κύπρου.  Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου.  «Παρά την αποβάθρα ευρίσκεται ο ναός του Αγίου Λαζάρου, ευρύχωρος και υψηλός, στερεά ωκοδομημένος, ως βασιλικόν παλάτιον…», με αυτά τα λόγια  περιγράφει ο Μοναχός Βασίλειος Μπάρσκυ, τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου, στη Λάρνακα της Κύπρου.  Ο Ιερός Ναός τούτος χρονολογείται από τον 10ον αιώνα.  Είναι ένα πιο τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κύπρου. 

Πάμπολλοι προσκυνητές τον επισκέπτονται.   Έρχονται από όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως από την Ρωσία, καθότι οι σχέσεις  με την ομόδοξη Ρωσία μαρτυρούνται από πολύ παλαιά.  Μεγάλος  Ναός του Αγίου Λαζάρου, υπάρχει και στο Μοναστήρι του Πσκωφ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες το ιερό προσκύνημα του Αγίου Λαζάρου, τα παλιά χρόνια οι προσκυνητές το συμπεριελάμβαναν στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων.   Λειτούργησε και ως Μοναστήρι.  Πάμπολλα θαύματα μαρτυρούνται στο προσκύνημα τούτο του Αγίου Λαζάρου. Το μαρτυρεί εξάλλου και το Συναξάριον του Αγίου Λαζάρου. «Κακείσαι δε θάπτεται πολλά θαύματα κατεργασάμενος…»  γράφει το Συναξάριον.

Εκεί τάφηκε ο Άγιος Λάζαρος, μάλιστα υπήρχε επιγραφή που έγραφε «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού».  «Μνημείον δεύτερον όπου ο Άγιος Λάζαρος τέθαπται». Σήμερα μέρος του ιερού λειψάνου του Αγίου Λαζάρου βρίσκεται στο Ναό του στη Λάρνακα.  Ήταν εξάλλου φυσικό η Πόλις στην οποία είχε ταφεί, να φιλοξενεί μέρος του Αγίου λειψάνου του. 

Όπως αναφέρει το Συναξάριον του Αγίου, μετά την έγερσή του, οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας τον χειροτόνησαν πρώτο Επίσκοπο Κιτίου. «Προς την Κύπρον νήσον  διαδιδράσκει» αναφέρει το Συναξάριον του Αγίου Λαζάρου.  Όπως αναφέρει ο Άγιος Επιφάνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου στο ‘’Κατά αιρέσεων’’  «Εν παραδόσεσιν εύρομεν ότι τριάκοντα ετών ην τότε ο Λάζαρος ότε εγήγερται∙ μετά δε το αναστήναι αυτόν άλλα τριάκοντα έτη έζησε».

Στην πόλη αυτή τάφηκε.  Όπως αναγράφεται στο Συναξάριον του Αγίου Λαζάρου, «Οι δε Αρχιερείς και τον Λάζαρον αποκτείναι διενοήθησαν· διότι πολλοί αυτόν ορώντες Χριστώ διατρίβων, εσύστερον παρά των Αποστόλων Αρχιερεύς της Κιτιαίων αναδεικνύεται πόλεως.  Καλώς δε και θεοφιλώς πολιτευσάμενος μετά τριακονταετή χρόνον της αυτού αναβιώσεως θνήσκει και πάλιν». 

Εξωτερική εντοίχεια ευχαριστήριος ανάγλυφη πλάκα, αναφέρει τη χορηγία του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Λέοντος Στ΄, η οποία δόθηκε ως αντάλλαγμα για τη μεταφορά των ιερών λειψάνων του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη.  Τη μεταφορά καθώς και την υποδοχή στην Κωνσταντινούπολη των ιερών λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, λεπτομερέστατα την περιγράφει ο Επίσκοπος Καισαρείας Αρέθας.

Εις την Ορθρινή ακολουθία στης εορτής του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου (Κανών β΄, Ωδή ε΄) ψάλλομε «Ίκεσίαις Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας τε, ημάς αξίωσον, θεατάς γενέσθαι, του Σταυρού και του Πάθους σου Κύριε, και της λαμπροφόρου, των ημερών και της λαμπροφόρου, των ημερών και βασιλίδος, Αναστάσεως της σης φιλάνθρωπε». 

Και εμείς αυτό που το Σάββατο του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, προ της Κυριακής των Βαΐων ψάλλομε, αυτό ας έχομε ως ευχή τις Άγιες τούτες μέρες, όπως γίνομε όντως θεατές των Παθών του Χριστού μας και αξιωθούμε της λαπροφόρου Αναστάσεώς του. «ΑΝΕΠΟΥΛΩΤΗ ΠΛΗΓΗ Η ΟΥΝΙΑ», ΤΟΝΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Στην πρόσφατη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας που συνήλθε στις 26 Απριλίου 2016 στην Αγία Πετρούπολη, οι Συνοδικοί Αρχιερείς τόνισαν ότι η Ουνία αποτελεί «ανεπούλωτη πληγή στις σχέσεις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών» (mospat.ru.gr).   Όντως η Ουνία είναι πληγή ανεπούλωτη, αν και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι το πρώτιστο πρόβλημα  που καθορίζει τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στον Παπισμό, είναι οι κακοδοξίες του.

«Εκκλησία ομολογήτρια», αποκάλεσε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας ο Πατριάρχης Μόσχας  Κύριλλος, στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας που συνήλθε στις 24 Δεκεμβρίου 2015 στην Πατριαρχική και Συνοδική κατοικία της Ιεράς Μονής Αγίου Δανιήλ Μόσχας (mospat.ru.gr). 

Για τον καταστροφικό της ρόλο στην κρίση στην Ουκρανία, κατηγόρησε τη λεγόμενη ελληνο-καθολική «εκκλησία», ο επί των εξωτερικών υποθέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.  «Ως ειδικό σχέδιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας», η οποία «αποβλέπει στην μεταστροφή των Ορθοδόξων στο Ρωμαιοκαθολικισμό», ανέφερε σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην εφημερίδα National Catholic Register. 

Ο προηγούμενος Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος, σε δήλωσή του στις 9 Φεβρουαρίου 2006 είχε πει «Η δράση των Ουνιτών στην πρώην Σοβιετική Ένωση αποτελεί εμπόδιο στη βελτίωση των σχέσεών μας με τον Πάπα».  Είχε προειδοποιήσει τότε ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος  τον Πάπα για τις δόλιες ενέργειες του ουνίτη καρδιναλίου Husar της πόλης Livn.  Αν μελετήσει κανείς τα εγκλήματα δολιότητας των ουνιτών, θα αντιληφθεί γιατί η τόση επιμονή για την Ουνία.

Πόσους Ορθοδόξους δεν ξεγελούν οι ουνίτες ‘’επίσκοποι’’ και ‘’ιερείς’’, που ενδύονται με άμφια όμοια των Ορθοδόξων;  Η σκοπιμότητά είναι γνωστή. Γιατί θέλουν να χρησιμοποιούν τους λειτουργικούς τύπους των Ορθοδόξων;  Φυσικά για τους ευνόητους λόγους.  Να υπενθυμίσομε ότι αυτοί οι Παπικοί ουνίτες  ‘’αδελφοί’’  άρπαξαν Ορθόδοξο Ναό το έτος 1989 στο Ιβανο-Φραγκόσκ και εξεδίωξαν τον  Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Ιβανο-Φραγκόσκ Μακάριο, μαζί με τους Ορθόδοξους εκκλησιαζομένους, την ώρα μάλιστα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία. 

Να αναφέρομε επίσης και την  ουνίτικη απόπειρα αφαίρεσης της Λαύρας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ποτσάγιεφ, καθώς και της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου από τους σχισματικούς.  Μεγάλες προσπάθειες κατέβαλαν οι Ουνίτες για εκμεταλλευτούν τη δυσάρεστη κατάσταση με τους σχισματικούς στην Ουκρανία. 

Δυστυχώς η μεγάλη λύπη για την ουνιτική δολιότητα ως ακρότητα λογίζεται, για όσους απώλεσαν  την ακριβή αίσθηση της αυτοσυνειδησίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι δηλαδή αυτή αποτελεί την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.