Translate

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΤΑ "ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ" ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΔΥΣΩΔΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΑ ΦΛΥΑΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝΤΑ  "ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ" ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΔΥΣΩΔΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΑ ΦΛΥΑΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Τά ὁποία "βαθιά νερά" καί τήν θεολογία τοῦ Θεοῦ, δηλητηριάζει, ἐξάπαντος μέ πάμπολλες τοξικές καί πυρηνικές κακοδοξίες καί βοθρολύμματα, ὁ Πολιτικοθρησκευτικός ἡγέτης τοῦ "Ρωμαιοκαθολικισμοῦ", ὁ Vicarius Antichristi, δηλ. μέ σωρηδόν σατανικές Αἱρέσεις, ὅπως: 

π.χ. α΄. τό Ἐωσφορικόν Πρωτεῖον τοῦ πάπα· β΄. τό Ἀλάθητον τοῦ πάπα· γ΄. τό Φιλιόκβε τοῦ Παπισμοῦ, πού ὑποτιμά ἀθεολόγητα τό Ἄγιον Πνεύμα· δ΄. τόν ἀντίχριστον Οὐμανισμόν καί τήν ἐξορία τοῦ Θεανθρωπισμοῦ καί τοῦ Θεανθρώπου διά τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Μεσσαιωνικοῦ καί ξεπερασμένου Δυτικοῦ ψευδο-Χριστιανισμοῦ· ε΄. τήν πολυ-αἱρετικήν θεολογία τῶν Βατικάνειων Ληστρικῶν Συνόδων τίς ὁποίες (ἀπο)μιμείται ὁ ἐν Ἀντιχρίστῳ ἀδελφοξάδελφος του καί πατριάρχης τῶν Νεορθοδόξων Μεταξακιστῶν, ὁ κ. Βαρθολμαῖος· στ΄. τήν κτιστή Χάρη, ἀντί τήν Ἄκτιστον, καί ἄρα τελικῶς,  ζ΄. τήν χριστιανική εἰδωλολατρεία!
Τά ἄνομα καί ἄκυρα λ.χ. ψευδομυστήρια τῶν Φραγκολατίνων καί παιδεραστῶν Καρδιναλίων, μιᾶς καί ἐκτός ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν ὑφίσταντο ἔγκυρα Μυστηρία ἤ ἐνυπόστατη καί ἑνεργούμενη ἱεροσύνη. Ἄρα εἶναι ὑποχρέωσις ὁλονῶν μας νά ἐπανεύρωμεν τήν ὀρθήν Ἀποστολική καί Πατερική Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπίσης, δέν εἶναι παπάδες οἱ Καρδινάλιοι παιδοβιαστές κ.ἄ., ὅσοι βιάζωσιν μικρά καί ἀνυπεράσπιστα παιδάκια, διότι κανένας ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας Του, δέν θά διέπραττεν τέτοιαν ἀσέβειαν καί βαρύν ἔγκλημα πρός τά ἀγγελούδια Του.

Τήν αἱρετική Μαριολογία τῆς ὑπερβάλλουσας ἀνυψώσεως, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ὡσάν ἕνα ἀκόμη κατά φύση ἀναμάρτητον (!) Θεάνθρωπον καί ἄρα λοιπόν, ἐκ τῆς παπικῆς θολο-θεολογίας, ὑφιστατο Ἁγία Πεντᾶς (!!!), ἡ Ἁγία Τριάδα, ἡ θεά Θεοτόκος καί ὁ αὐτο-θεοποιημένος πάπας μέ τά ἀπανταχοῦ παπάκια του.

Ὅλοι τους, αὐτοχειροτόνητοι θεοί, ἄνευ τινάς βοηθείας, ἐκ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, καί τῆς κατά πλάτος καί ἐν βάθει Καθολικότητος τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ἄπαγε δηλ. τῆς πολυθεΐας καί εἰδωλομανίας, τῶν ἀνοήτων Λατίνων.

Θέλετε μήπως καί ἄλλα βοθρο-θεολογήματα; Τί νά τά κάνωμεν;

Μέ τέτοια μολυσμένα καί βορβορῶδη "βαθιά νερά" τοῦ πάπα Φραγκίσκου καί τοῦ Σιωνιστικοῦ Βατικανοῦ τῶν Παπικῶν καί Νεορθοδόξων Οἰκουμενιστῶν τοῦ Φαναρίου, εἶναι ἆρά γε δυνατόν, νά καταδυθῶμεν μέ πάσαν ἀσφάλεια εἰς τά "βαθιά νερά τοῦ Θεοῦ";...(!!!)

Καί ἐν κατακλείδι, ἆρά γε σέ ποῖον θεόν ἀκριβῶς, πιστεύει ὁ "ἅγιος πατέρας" μας, ἵνα τόν ἀκολουθήσωμεν στό θεολογικόν καί πνευματικόν μακροβούτιν του;

Στόν ἀρχέκακον ὄφιν, τόν Βελίαλ, τόν Βαάλ, δηλ. στόν Μέγα Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.), τουτέστιν τόν Μπάφωμετ, ἤ μήπως τόν Μαμωνά τής "Ἁγιοπνευματικῆς" τράπεζας τοῦ Βατικανοῦ πού κάνει πλάτες τῆς Ἰταλικῆς φατριᾶς τῆς Cosa Nostra;

Τά ἐρωτήματα μας εἶναι διά βαθύτερον προβληματισμό καί ῥητορικά σχήματα καί ὄχι διά τινά πολεμικήν διάθεσιν κατά τῶν ἀδελφῶν μας καί ὁπαδῶν τοῦ Παπισμοῦ ἤ καί τοῦ Νεορθόδοξου Γραικολατίνικου Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία καί Ἀδιαίρετη, καί ἔχομεν τήν ὑποχρέωση ἄν θέλωμεν νά λεγόμεθα Χριστιανοί καί ὀπαδοί τοῦ Ναζωραίου Θεανθρώπου, πρέπει νά ψάξομεν καί τήν ἐντοπίσωμεν.
  
Ὑγ. Εὐχαριστῶ διά τήν φιλοξενία (γράφω τό παρόν σχόλιον σέ σελίδα τῶν παπιστῶν Καττόλικων) καί σᾶς ἀναμένουμεν εἰς τά Χανιά τῆς Κρήτης, εἰς τήν Ληστρική Σύνοδον τῶν Νεοφαναριωτῶν ταγῶν μας, διά νά ἐνώσουμεν τίς δυσσώδεις καί ἀκάθαρτες καρδιές μας, διά μίαν Χριστιανική Πανθρησκεία, ἐξάλλου πῶς θά γίνει ἡ (προς)ἔλευσις τοῦ Ἄνομου καί ἔσχατου μεγίστου Ἀντιχρίστου, ἄν δέν ἐπέλθει ἡ ψευδένωσις τῶν Ἐκκλησιῶν καί Θρησκειῶν; Καί ἔχεις μερικοῦς ψευδοευσεβείς βλαμένους νά ψάχνωσιν νά βροῦσιν 666άρια σέ καρτοῦλες καί τσιπ[ρ]άκια, μιᾶς καί ὁ Φραγκολατινισμός εἶναι ἕνα ἐκ τοῦ ἀναντίρρητου Ἀντιχριστιανικοῦ προ-χαράγματος.Τρομάρα των!

Τοῦ Παναγιώτου Π. ΝούνηΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΝΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ:

 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΤΩΧΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΟΛΙΣ, 2014, σσ. 81. [INTERVISTA CON PAPA FRANCESCO, CIVILTA CATTOLICA, τχ. 3918, ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΙΗΣΟΥΪΤΩΝ, 2013.]2 σχόλια:

 1. Αλλο πράγμα η Κριτική. αλλο πράγμα η αποψη κάποιου θέματος και άλλο
  πράγμα οι υβρεις..
  Από πουθενά δεν κατάλαβα σαν Αναγνώστης τον λογο του μενους του
  αρθρογραφου στη προκειμένη περίπτωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Ανώνυμος10 Μαρτίου 2016 - 6:32 μ.μ.

  Μπορεῖτε ἀγαπητέ ἀνώνυμε ἄνθρωπε νά μᾶς ἀποδείξετε πού εἶναι οἱ ὕβρεις μας καί ποῦ ἔγκειται τό μένος μας;

  Πού νά διαβάσατε ἀκόμη καί τήν βιβλιοκρισία μας κατά τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ ἐγχειριδίου τοῦ "ἁγίου πατέρα" μας...

  Ἐκεῖ νά δεῖτε ὑβρισίες καί μένος...!

  Σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν ἀνόνητη παρέμβαση σας, ἄν ὄντως ἔχετε τό θάρρος τῆς γνώμης σας, καί εἴστε πράγματι ἕνας καλοπροαίρετος καί σοβαρός ἄναγνωστης μας, στό ἐπόμενο σχόλιο σας καταγράψετε μας τό ὀνοματεπώνυμο σας καί σέ πιό πόστο σάς ἔχει τοποθετήσει ὁ Ἀντίχριστος τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης...

  Ἐλπίζω μόνον να μή εἴστε ὁ ψευδοἐπίσκοπος τῆς κακιᾶς στιγμῆς ὁ Οὐνίτης Νικόλαος Φώσκολος....;!

  ΑπάντησηΔιαγραφή