Translate

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩΣΙΝ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΩΣΙΝ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ  ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩΣΙΝ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΩΣΙΝ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ Συγχαρητήρια πρός τήν ἱερά Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μας!

Ἡ Συνοδική Ἐγκύκλιος πού θά ἀκούσομε ἅπαντες αὔριον, εἴς τήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι κόλαφος ἰσχυρός κατά τῶν ἀντιχρίστων πολιτικῶν μας! Εἶναι δηλ. μία μείζονα ὁμολογιακή καί μαχητική κίνησις καί ἱερά ἀντίστασις, κατά τῶν ὅσων ἄνομων καί ἀντιχριστιανικῶν νομοθετημάτων, πού ἀποπειρώνται μιά χοῦφτα βεβλαμένοι -ἄθεοι- Γραικύλοι καί Νεοκύπριοι χαζοχαρούμενοι Βουλευτές, καθῶς καί ἀρκετοί θεούσοι παλιομασσώνοι  βολεφτάδες καί νομοθέτες, πού ἀποπειρώνται τά ἄθλια ὑποκείμενα, νά μᾶς ἐπιβάλωσιν "δημοκρατικῷ τῷ τρόπῳ" εἰς τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πολιτεία καί νῆσον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μας.

Πιό συγκεκριμένα, αὔριον πού ἐορτάζει ἡ Φίλη Ὀρθοδοξία μας, μέ τήν ὁμώνυμον τιμητική ἡμέρα της, ἐκ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς περιφανῆς Οἰκουμενικῆς νίκης τῶν Ὀρθοδόξων Εἰκονόφιλων, κατά τῶν Αἱρετικῶν κακοδόξων καί ἀντιχρίστων εἰκονομάχων, οἱ ἅγιοι Συνοδικοί τῆς Κύπρου μας, εἶναι ἀποφασισμένοι μέχρι ἐσχάτων νά τά βάλωσι μέ τό διεφθαρμένον πολιτικόν κατεστημένον τῆς νήσου μας, ἵνα τουλάχιστον διασώσιν, ὅτι πλέον διασώζεται καί τό πλέον πολύτιμον, δηλ. τίς μελλοντικές γεννεές τῶν ἀγέννητων Ρωμῃῶν τῆς Κύπρου, τά ἀγέννητα ἀνθρώπινα καί ἀνυπέρασπιστα ἔμβρυα...

Δυστυχῶς ὑφιστάμεθα εἰς τήν Νέα Ἐποχή τῆς
ἐξυπνοβλακείας, σωρηδόν ψευδο-ἐρεθίσματα ἐκ τινῶν ἀνόητων ἰδεοληψίων, ὅπως π.χ. ἡ ἄμβλωση καί ἡ διακοπή τῆς κύησις εἶναι νόμιμον, καί ἄρα δέν εἶναι φόνος ἐκ προμελέτης! Μᾶλλον τῷ ὄντι ἔχομε χάσει τά λογικά μας, κυριολεκτικά! Ἄπαγε τῆς ἀνοησίας καί τῆς ἀφέλειας δηλαδή. Τέτοια παραμύθια μᾶς κοπανοῦσε καί ὁ Ἀφορισμένος πρώην θεολόγος καί τηλαστέρας κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης.

Ἔλαβε ὅμως τό μαθηματάκι του ὁ ξερόλας Αἱρετικός.  Τέλος πάντων, ᾆρά γε, θά μᾶς πεί ἕνας ἄδικος καί ὑπάνθρωπος, πολιτικός νόμος, τί εἶναι φόνος καί τί ὄχι; Τό Κυπριακόν Σύνταγμα καί οἱ Νόμοι τῆς Πολιτείας, εἶναι ᾆρά γε, μία ὑπέρτατη ἀξία ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Νόμων τοῦ Θεοῦ; Ὄχι βέβαια! Μέ ποῖον ἀλάθητον καί ἀπλανές κριτήριον, σπεύδομε τότε ἅπαντες, νά δολοφονήσομε ἕνα ἀγέννητο ἀνθρώπινο ἔμβρυον, ἔνα ἀγγελοῦδι δῶρον καί χάρισμα ὑπό τοῦ Θεοῦ; Μήπως μέ τό τρεπτόν καί προβληματικόν κριτήριο τοῦ θελήματος καί τῶν ἐπιθυμιῶν μας; Εἶναι μήπως ἀλάθητοι, ἀπλανεῖς καί πάντοτε δίκαιοι, οἱ Νόμοι τοῦ κράτους; Ὄχι βέβαια. Εἶμεθα μήπως ὑπόχρεοι, οἱ Χριστιανοί, νά ὑπακούσομε σέ τέτοια ἀντιχριστιανικά καί ἀντιευαγγελικά ἄνομα νομοθετήματα; Οὔτε πού νά τό διανοήσθε, πλήν ἄν εἴμεθα δουλοπάροικοι. Ποία εἶναι λοιπόν ἡ ὑποχρέωσις μας; Μία ραγιαδική, μαζική καί ἄβουλη, ἐξάπαντος τυφλή ὑπακοή, ἐλέω ρουσφετολογισμοῦ, σέ μιά χοῦφτα μισθοφόρους καί ὑπαλλήλους μας; Ἤ μήπως, ἔχομε τήν ἀδήριτον ὑποχρέωσι, νά τούς τιμωρήσομε ρωμαλέα καί παραδειγματικά, εἰς τίς ἐπερχόμενες Βουλευτικές ἐκλογές, ἀσκώντας τήν ἱερά μας ἀγανάκτησιν καί τήν ἁγία ἀνυπακοή μας, κατά συγκεκριμένων προσώπων "κυρίων" Βουλευτῶν καί ἄφρωνων Νομοθετῶν, πού ἀρέσκονται νά ψηφίζωσι διαβολάνθρωπους καί ἄνομους νόμους τόσον διά τούς Κιναιδολέσβιους ὅσον καί ὑπέρ τῶν μισάνθρωπων καί σιωπηλῶν Ἐμβρυοκτονιῶν;

Ἔχει φαίνεται, ἀπόλυτον δίκαιον ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν καταγράφει μέ πάσαν σαφήνεια καί ἀκρίβεια διά τό θέμα τῶν ἐκτρώσεων, ὅτι: 


"τό θέμα ἄπτεται βασικῶν ἀρχῶν τῆς πίστεως μας καί ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό Ὀρθόδοξο ἦθος τοῦ λαοῦ μας"!

Οἱ ἄνομοι καί ἀμοραλιστές, διεφθαρμένοι πολιτικάντηδες τῆς νήσου Κύπρου, ὑποτιμῶσι φαυλεπίφαυλα τούς ἁπλοῦς Χριστιανοῦς Ὀρθοδόξους καί Πολίτες-ὀπλίτες τῆς Δημοκρατίας, καί αὐτό γυρίζει, καί θά γυρίζει ἀενάως μπούμερανγκ, ἐναντίον τους, ἄχρι τῆς τελευταίας των πνοῆς, μέχρι νά ἀντιληφθῶσι, ὑπαρξιακά καί ὀντολογικά, ὅτι κανένα σώφρονα ἀνθρωπάκι δέν δύναται, νά πολεμήσει τόν Θεό, τήν Ἐκκλησία Του, καθῶς καί τούς ἱεροῦς Κανόνες Του, διότι ἡ ἄνιση ἐτοῦτη μάχη, εἶναι πνευματικά προδεδικασμένη καί καταδικασμένη, ὑπέρ τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί τοῦ Σώματος Αὐτοῦ, της Νύφης Ἐκκλησίας Του. 

Πολεμεῖτε λοιπόν ἀνίκανα καί ἄθλια ἀνθρωπάκια, ὅσον θέλετε τήν Ἐκκλησία μας, τά μούτρα σας θά σπάσετε. Μᾶς θεσμοθετήσατε, τήν παρά φύσιν ἀνωμαλία καί
τόν Σοδομισμό... ἀναμένομε πλέον νά γίνει ἀποκαΐδια ἡ νῆσος μας καί δικαίως, ἤ νά τά εἰσπράξετε εἰς τό σόϊν σας. Ἔχετε παιδιά καί ἐγγόνια. Ὁ Θεός μόνον, μπορεῖ νά σᾶς λυπηθεῖ. Μᾶς ἀξίζει λέτε ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Κύπρου μας; Ουυὔ ναί νά δεῖτε! Μᾶς ἀξίζει καταποντισμός, λιμός καί λοιμός, ὅπως ἔπαθε ἡ χαμένη καί βεβυθισμένη Ἀτλαντίδα! Καί ὄχι ἀπελευθέρωσις καί χλιαρά τσαλιμάκια. Για τίνα λόγον νά ἀπελευθερωθοῦμε; Διά νά ἀνασυγκροτήσομε κοινόν και ἀλληλέγγυον Σοδομίτικον Κίνημα "ἀδελφοξαδέλφων" ΛΟΑΤΙ Τούρκων-Κυπρίων-Τουρκοκυπρίων; Εἴμεθα μέ τά μυαλά μας κουμπάροι καί κουμέρες μου; Σιγά μή εἴμεθα.

Πολλῶ μᾶλλον τώρα πού θέλωσι νά μᾶς σερβίρωσι θεσμοθετημένα καί ἐπίσημα τήν ἐπάρατον Ἐμβρυοκτονία, εἶναι καλύτερον, νά ἐξαληφθοῦμε διαπαντῶς ἀπό τόν χάρτη μέ ἕνα ἁπλόν τσουνάμιον. Ἵνα τουλάχιστον μᾶς λυπηθεῖ εἰς τήν Δευτέρα Παρουσίαν Του.

Θά πρέπει νά γίνει ἐπί τέλους κατανοητόν, ὅτι τό ἀγέννητον ἀνθρώπινον ἔμβρυον, ὅπως ἔχει λ.χ. κληρονομικά δικαιώματα κ.λπ. ἔχει καί τό ἀνάλογον δικαίωμα, εἰς τήν βιολογική ζωή του, ὅπως καί ὅλοι μας. Δέν ἐξουσιάζει, ἡ ταλαίπωρη μάνα, τό ἀγέννητο ἔμβρυον της, ὡς
νομίζωσι ἀνόητα τινές χαζές καί κουτοπόνηρες φεμινίστριες, διότι εἶναι ξεχωριστή καί μοναδική ἀνθρώπινη ὑπόστασις, ἕνας νέος ἄνθρωπος νά πάρει ἡ εὐχή. Νέο ἐν δυνάμει καί ἐν  ἐξελίξει ἀνθρώπινο ψυχο-σωματάκι. Ἡ ἀνόητη μάνα καί οἱ ἀπολογητές τῶν ἀμβλώσεων, ἄς μάθωσι νά διακρίνουν, τά ἁπλᾶ: Εἶναι ἄλλο νά ἐξουσιάζω τό σώμα μου, μέ τήν καλή καί τήν σωτήριον φροντίδα του, καί ἕνα ἄλλο νά κατεξουσιάζω τυρρανικά καί ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ, ἕτερον σώμα, καί δή τό ἀγέννητον παιδάκι τοῦ Θεοῦ, καί νά μεταβάλλομε ὡς νέος θυληκός Ἡρώδης! 

Ἄρα λοιπόν ἄς μᾶς ἐμπεδωθεῖ: ὅποιαδήποτε "διακοπή" τῆς βιολογικῆς ἐξέλιξις τῆς ἐγκυμοσύνης τινός ἐμβρύου, διά ὅποιονδήποτε
λόγον, σέ ὅποιονδήποτε στάδιον αὐτῆς, ἀκόμη καί διά τινάς ἱατρικῆς [δέν διεκδικῶσι τινά ἀλάθητον εἰς τά ἀποφάσεις των οἱ Θετικές ἐπιστήμες, μιᾶς καί ἡ Πίστη τῶν ἀνθρώπων, ἔχει διαψεύσει ἄπειρες φορές τήν ἱατρική ἐπιστήμη] πρόφασις καί ἀπόφασις, σύμφωνα κατά τήν Πατερική Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, [Μή λαμβάνομε ἀδελφοί μου ὑπόψιν, τήν ἐσφαλμένη, τήν αἱρετική, τήν κακόδοξη, τήν Θεομίσητον καί πλανεμένη διδασκαλία τοῦ ἐκλεκτοῦ γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ, δυστηχῶς ἐπλανήθη σφόδρα ὁ Νεοβατοπαιδινός Γέρων εἰς τό ἐν λόγῳ ζήτημα] λογίζεται σαφῶς, ὡς φόνος ἐκ προμελέτης, καί ὅσοι τυχόν παράσχωσιν τινά βοήθεια σέ τέτοιαν ἀντίθεον πράξιν καί μισάνθρωπον ἐνέργεια, παρέα μέ τή φόνισσα καί παιδοκτόνο μητέρα, λογίζονται ἀσφαλῶς, ὡς συνεργοί καί συναυτουργοί, βάσει τοῦ Πνευματικοῦ Δικαίου τῆς Χάριτος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, καί ὑπόκεινται εἰς τίς ταυτόσημες πνευματικές  καί θεραπευτικές-παιδαγωγικές ποινές. Μοναδικόν ἀντίδοτον τοῦ φόνου, εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ καί ἰσόβεια χαρμολυπητερή καί Ἀναστάσιμη Μετάνοιᾳ. Δέν ὑφίστατο ἄλλη σωτήριος ἐπιλογή.

Μή ξεχάσομε νά ποῦμε: ὅτι ὅσοι ἐκκλησιαστικοί καί σοβαροί ἄνθρωποι ὑποστηρίζωσι, τήν εἰσαγώμενη ἐκ τῶν Λουθηροκαλβίνων, "διακοπή τῆς κύησις", καί τήν διακρίνωσι δῆθεν ἀπό τῆς ἐκτρώσεις, θά πρέπει νά ἀναθεωρήσωσι τίς ἐσφαλμένες βιοηθικές ἀπόψεις των, μιᾶς καί εἰς τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν πολιτισμό, δέν ὀνειρευόμαστε, ἀλλ΄οὔτε ἀναγνωρίζομε, μίαν εὐγονιστική καί ὠφελιμιστική ἀντίληψη ὡς ὁ Παπικός καί Προτεσταντικός πολιτισμός, τινάς  ἀνωτέρας καί ξεχωριστῆς φυλῆς, ὑπό τά παραμύθια καί τά σπέρματα τοῦ Νεοδαρβινισμοῦ, τοῦ σατανόσχημου Εὐγονισμοῦ, τοῦ στεῖρου Ἐπιστημονισμοῦ καί ἔν κατακλείδι τοῦ ἀδιόρατου καί γενοκτόνου σατανικοῦ Ναζισμοῦ-Φασισμοῦ καί Κομμουνισμοῦ...! Τά πράγματα νά λέγονται, ὥς ἔχωσι, μιᾶς καί δέν θά μεταβληθῶμε ἐν μιά νυκτί σέ Γερμανούς καί Ἀγγλοαμερικανάκια... τζάμπα καί τό Χόλυγουντ.

Πόσον ἄλλον θά ὑποτιμήσομε εἰς τήν Χριστιανική πολιτεία μας, τήν ἀνθρώπινη ἀγέννητη ἐμβρυακή ζωή, καί θά ὑπερτιμήσομε π.χ. τή ζωή τῶν ἀμετανόητων: διεφθαρμένων πολιτικῶν μας, τῶν ἐμπόρων  ναρκωτικῶν, τῶν σωματεμπόρων, τῶν παιδοβιαστῶν, τῶν φονιάδων, κ.ἄ. σωρηδόν ἐγκληματιῶν;
Δέν ὑποτιμάται ἔτσι, ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου; Ἀφοῦ ἔχομε δυστυχῶς, ἀδιάκριτα, καταργήσει τήν θανατική ποινή σέ αὐτούς καί τήν θεσπίσαμε... διά τά ἀνυπεράσπιστα καί ἀθώα ἔμβρυα; (!!!) Ἔχομε ἄδικον;

Δέν καταδικάζομε ᾆρά γε τόν ταλαιπωρημένο λαό μας, σέ μία σιωπηλήν γενοκτονία, σέ κραυγαλέον καί ἀδυσώπητον Καιάδαν, ἄνευ τινῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν αἰσθητηρίων καί ἀντιστάσεων; Ὑπό τό ἄγρυπνο (!) βλέμα μάλιστα, τῶν Ὀθωμανῶν καί Ἀγαρηνῶν Μουλλάδων, τῆς Κωνσταντινούπολης καί τῆς Ἄγκυρας;

Εἶναι πρός τιμήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, πού βάζει τίς Θεάρεστες καί Θεανθρώπινες στιβαρές πλάτες της, ὅπως προστατέψει, πάσι θυσία, τούς ἀγέννητους Ρωμῃούς τῆς Κύπρου μας. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔχει τήν ὑποχρέωσι νά τιμωρήσει σκληρά τούς ὑπαλλήλους του βουλευτές, πού σχεδιάζωσι... ἕνα ἀκόμη ἀντίχριστον νομοθέτημα. Ἄς ξυπνήσωμε ἐπί τέλους, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή... ἐπάνω ἀπό τήν κάλπη, νά πέσει βαριά ἡ λαιμητόμος!

Καί ἐσύ κύριε Γραικύλε Νεοκύπριε πολιτικάντη, ἄθεε καί μασσώνε, πού τυγχάνει νά διαβάζεις αὐτές τίς γραμμές, ἔχεις τήν ὑποχρέωσι, νά σέβεσε καί νά τιμᾶς τούς ἐντολοδόχους σου, τήν πλειοψηφία καί τή βούληση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πολιτῶν-ὀπλιτῶν τῆς νῆσου Κύπρου, νά σέβεσε καί νά τιμᾶς, τίς διαχρονικές ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ἀξίες, παραδόσεις, ἦθη καί ἀρχές τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι κινδυνεύει... τόσον ἡ βιολογική, ὅσον καί ἡ αἱώνια... ὑπόσταση καί προοπτική σου. Φτάνει πιά! Ἔλεος!! 


Πατήσατε  ἄθλιοι καί Θεομπαίκτες Νεογραικύλοι ἐπάνω εἰς τήν Ἁγία Τράπεζα!!! 


Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ "ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ":

1.     [ΜΕΡΟΣ Α΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΟΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ, ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝ ΔΙΧΑΣΜῼ).


2.    [ΜΕΡΟΣ Β΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ).


3.     [ΜΕΡΟΣ Γ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΟΥΣ, Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου «ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ»).


4.     [ΜΕΡΟΣ Δ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ;). 

5.     [ΜΕΡΟΣ Ε΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (1. ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ;).
6.  [ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Α΄. ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ CONSESUS PATRUM).

7. [ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (Β΄. ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ CONSESUS PATRUM).