Translate

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΙΔΟΥ ΠΩΣ AΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ)
ΙΔΟΥ ΠΩΣ AΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ  ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Τίς τελευταίες μέρες ὅλα σχεδόν τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσις ἀρπάξανε κυριολεκτικά μπουρλώτο ἀπό μίαν καλικέλαδον τραγουδίστριαν  τινῶν λαϊκῶν ἀσμάτων, τήν ἀξιότιμην ἐν Χριστῷ ἀδελφῇ μας κυρία Εἰρήνη Μερκούρη.

Μεταφέρουμεν αὐτούσια μερικές ἐξαιρετικές καί συνάμα  ἐκπληκτικές (ἀπομαγνητοφωνημένες)   ὁμολογιακές δηλώσεις τής, οἱ ὁποίες μᾶς ἔκαναν ἐντύπωσιν:


"Ὅλοι ἔχουμε κάνει λάθη, γι΄ αὐτό ἔχουμε τόν Πνευματικό καί ἐξομολογούμαστε"!"Παιδιά εἶναι ὑπέροχο τό νά ἐξομολογεῖσε καί νά Κοινωνᾶς"!"Ὅλοι τρέχουν στούς Ψυχολόγους καί τούς Ψυχιάτρους, γιατί;"!"Τό ζῶ καί το νοιώθω, ἔντονα, τά τελευταία πέντε χρόνια, ὅσον ἀφορά τήν ἱερά Ἐξομολόγησιν καί τήν Θεία Κοινωνία"!!!"Ὁ Θεός βοηθάει πολύ μετά (ἐκ τῶν πιό πάνω βασικῶν προϋποθέσεων), ὁ ἄνθρωπος φωτίζεται καί βλέπεις ἀλλιῶς τά πράγματα, οὐσιαστικά, ἀληθινά, χριστιανικά.""Ὅταν εἶσαι ἐξομολογημένος καί Κοινωνημένος, οἱ προσευχές σου ἀκούγονται!""Πολλές Χριστιανές πάνε μέ Μουσουλμάνους... εἶναι ξεπούλημα ψυχῆς"!"Δέν θά εἶναι ποτέ εὐλογημένος αὐτός ὁ γάμος (ὁ μεικτός ἐννοεῖ, με ἑτερόδοξον ἤ ἑτερόθρησκον), διότι τό λέγει τό Εὐαγγέλιον καί ὁ Χριστός"!"Ὁ Καθολικισμός ("Ρωμαιοκαθολικοί", Φραγκολατίνοι, Λουθηροκαλβίνοι, Προτεστάντες, Οὐνίτες κ.λπ.) καί οἱ Ἰεχωβίτες (Χιλιαστές) εἶναι Αἵρεση ἀγάπη μου"."Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀληθινή καί ζωντανή Πίστη στόν Χριστό καί τήν Ἁγία Τριάδα"."Ἄλλοι περιφανεύονται διά κάτι Βοῦδδες καί κούκλες χοντρές... αὐτά εἶναι εἴδωλα, εἶναι κούκλες, εἶναι ψεύτικα πράγματα, ἕνας εἶναι ὁ Θεός, ὁ Χριστός, καί ἀδιαφορῶ διά κάθε ἄλλην θρησκεία."Καταδικάζω τά εἴδωλα καί ἀδιαφορῶ"."Ἡ Πίστη μου εἶναι ἀκλόνητη, κάθετη, ξεκάθαρη καί αἰώνια στόν Χριστό, στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους. Νά τά λέμε ἔτσι ὅπως εἶναι."Ἀκόμη καί σέ Μουσουλμανική οἰκογένεια νά γεννιόμουνα, ἐγῶ πάλι θα εἴμουνα Χριστιανή"! "Καταδικάζω τά εἴδωλα, δέν τά σέβομαι καί ἀδιαφορῶ""Δέν εἴμαστε οἱ ἴδιοι (μέ τούς Παπικούς), διότι ἐσεῖς κοινωνάτε μέ πατατάκι"."Τό Σώμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπό (ἔζυμον) ἄρτον καί κρασί"."Ὡφείλω νά τό πῶ ὅτι ὁ Καθολικισμός καί ὅτιδηποτε ἄλλο εἶναι αἵρεση, ἐκτός ἀπό τήν Ὀρθοδοξία, ὡφείλω νά τό πῶ καί θέλω νά τό πῶ. Ἔγῶ κάνω Ὁμολογία καί θά τήν κάνω μέχρι νά πεθάνω, καί σέ ὅποιους ἀρέσει."


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

1ον. Τό ἀηδονάκι τοῦ Χριστοῦ ἡ κυρία Εἰρήνη προσπαθεῖ παρακλητικά καί ἀγαπητικά να ἐπανασυνδέσει τούς Νεοέλληνες καί Νεοκύπριους μέ τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας! Ἀλλά ποῦ νά λογικευθοῦμεν ὅμως; Τό ὁποῖον ἱερόν Μυστήριον, δυστυχῶς, ἀρκετοί ἄφρωνες, ἀνόητοι καί ἀλαζώνες, τό ὑποτιμῶσιν ἐλέω φαιδρῶν προκαταλήψεων καί ἄθεου φανατισμοῦ, κυρίως ὅμως ἀπό ἐσκοτασμόν τῆς νοερᾶς ἐνεργείας τῆς Καρδίας καί τῆς Ψυχῆς των. Ἐξάπαντος μόνον οἱ ἀχαΐρευτοι ὑποτιμῶσιν τά σωρηδόν Θεανθρωπολογικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τινός ψυχολογικοῦ συνδρόμου μειονεξίας καί κατωτερότητας. 

2ον. Στούς ψυχιάτρους καί στούς ψυχολόγους, τρέχουσιν πολλοί ἄνθρωποι, ἀδιάκριτα,  διά νά τούς γίνει, ἡ ἄρσις τῶν πολυποίκιλων ἐνοχῶν καί ἀστοχιῶν τους. Ἀυτό εἶναι πασίγνωστον καί διά τά μωρά τοῦ νηπιαγωγείου. Πληρώνουν ἀδρᾶ, καί χρονοτριβῶσιν ἀδίκως, δηλ. ματαιοπονούν, διά να ἐδραιωθῶσιν βαθύτερα εἰς τήν διαβολόπνευστη ἰσχυρογνωμοσύνη, τήν ἐωσφορική ἀλαζωνία καί τήν κολάσιμον ἀμετανοήσια τους. Ἐν τῷ Ἆδῃ καί μετά θάνατον ὄμως, δέν μᾶς σώζουν οἱ πολλές ἐπισκέψεις μας εἰς τούς ψυχιάτρους καί ψυχολόγους καί δῆ ἀπερίσκεπτες ἐπισκέψεις σέ ἀνθρώπους... πού δέν πιστεύωσιν διόλου εἰς τήν ὕπαρξη τῆς Ψυχῆς καί εἰς τήν μετά θάνατον Ζωήν! Ἐξάπαντος οἱ ἐν λόγῳ ἐπιστήμονες εἶναι χρήσιμοι, διά τινές ἐξαιρετικές καί σπάνιες περιπτώσεις καί ἐκεῖ μέ ἱερά διάκριση. Πρέπει νά γίνει κατανοητόν, ὅτι ὁ ψυχοσωματικός ἄνθρωπος, δέν θεραπεύεται, διά τῶν διάφορων Οὐμανιστικῶν ἤ ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν, ἀλλά διά τῆς Θεανθρωπίνης ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν, τήν ὁποῖαν ἄφεση χορηγεῖ, μόνον, τό Μυστήριον τῆς Μετάνοιας καί ὁ κατά Χάριν Θεανθρωπισμός. 

3ον. Συμφωνοῦμεν λοιπόν, μέ τήν ἀδελφή μας Εἰρήνη, ὅτι ὁ ἐν Χριστῷ Φωτισμός διενεργεῖται διά μέσῳ τῶν ἀπείρων Μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί ὄχι βέβαια διά μέσῳ τῶν αἱρέσεων ἤ καί τῆς ψυχικῆς καί διανοητικῆς γνώσεως πού φουσκώνει τά μυαλά μας. Ὄντως ἔχει δίκαιον, ἡ χαριτωμένη λαϊκή τραγουδίστρια, ὅτι ὁ κατά Χάριν καί ἐν Μετανοίᾳ ἄνθρωπος, βλέπει με διαφορετικόν ὁφθαλμόν τά πράγματα τοῦ κόσμου τοῦτου καί ἀσφαλῶς βιώνει θαυμαστές ἐμπειρίες καί ὑπέρλλογες καταστάσεις, καθότι εἰσακούγονται, οἱ ἔμπονες καί καρδιακές προσευχές τοῦ κάθε ἐνεργοποιημένου Χριστιανοῦ. 

4ον. Οἱ Μεικτοί Γάμοι τώρα, ὄντως εἶναι ἀντικανονικοί, ἀντιευαγγελικοί καί ἀντιπαραδοσιακοί. Καί πάλιν ἐδῶ ἔχει δίκαιον ἡ Χριστιανή Εἰρήνη. Αὐτά τά θεολογικά νάματα φυσικά, πότε ἀκούσαμεν νά τά διατυπώσουν, οἱ νῦν Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες καί θεολόγοι; Μάλλιστα δέ ἀκούμεν τά ἀκριβῶς ἀντίθετα,  ὅτι δηλ. "κατ΄ οἰκονομία" ἐπιτρέπονται οἱ Μεικτοί Γάμοι καί οἱ Συμπροσευχές, πράγματα παντελῶς ἄτοπα καί ἀνυπόστατα, μιᾶς καί οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἀπόλυτα ξεκάθαροι διά τό ζήτημα. Δυστυχῶς εἶναι ἀναντίρρητα φανερόν, ὅτι πλέον οἱ ἁπλοί πιστοί, εἶναι πιό πολύ συνειδητοποιημένοι καί γνωρίζουν, διότι βιώνουσιν, τήν ἀκρίβεια καί τήν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως των, ἀπ΄ ὅτι μερικοί ριψάσπιδες καί αἱρετικοί ἐκπροσώποι τῆς Ἐκκλησίας. 

5ον. Ἀντί λ.χ. νά βγεῖ τό Οἰκουμενικόν Πατριάρχειον, ἤ ἔστω τινά ἱερά Σύνοδος ὁποιασδήποτε Τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά νά τά πεῖ  ὅλα αὐτά, τά λέει πρός τιμήν της ἕνας ἄνθρωπος καί δή μία λαϊκή τραγουδίστρια! Ἐπαληθεύεται προφητικά δηλαδή, ἡ ἱερά Παράδοσις τῶν Ὀρθοδόξων, ὅπου ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεως διασώζεται καί διαφυλάττεται ὑπό ἑνός καί μόνον ἀνθρώπου. Μάλλιστα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμῃῶν καί Ρωμαιγῃσῶν, πνέει σήμερον τά λοίσθια ὡς τρεμοσβησμένη λυχνία καί μισοσβησμένον Φανάριον διότι ἔχει βραχυκυκλωθεῖ διά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐκ τῶν Διαθρησκειακῶν καί Διαχριστιανικῶν λυκοφιλιῶν του καί δή μέ τήν ἄνομο σχέση του μέ τόν Ἀντίχριστο Φραγκολατινισμό καί Λουθηροκαλβινισμό. Μιᾶς καί σπεύδει νά θεσμοθετήσει καί νά ἐπικυρώσει, θεσμικῶς, διά τῆς μέλλουσας Ληστρικῆς καί Πανκακοδόξου Συνόδου εἰς τήν Κρήτη, τίς σωρηδόν πλάνες καί αἱρέσεις τῶν ἀναθεματισμένων πολυ-αἱρετικῶν συστημάτων.

6ον.  Ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον, ἡ δούλη τοῦ Χριστοῦ κυρία Εἰρήνη, διότι ἅπαντα τά θρησκεύματα καί οἱ Αἱρέσεις εἶναι γεννήματα καί τέκνα ἐκ τοῦ πατρός τοῦ ψεύδους, τουτέστιν τόν Διάβολον. Αὐτά ὅλα σχεδόν, ὅσα ἔκφρασε ἡ περίφημη αὐτή γυναίκα, δέν εἶναι προσωπικές ἤ καί ὑποκειμενικές ἀπόψεις της, ἀλλά εἶναι ἡ διαχρονική Πατερική Θεολογία καί ἡ ἐπίσημη Διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἄρα ἐν κατακλείδι μᾶς ἔβαλεν γυαλιά καί ἐθεολόγησεν ἀπλανῶς καί με ἀνδρεία, καί νά μή φοβούμεθα νά τό παραδεχθῶμεν. Ἡ ἀλήθεια νά λέγεται χωρίς φόβο καί πάθος. Ὅσοι τυχόν κατηγορῶσιν καί λοιδωρῶσιν, τίς ὁμολογιακές καί θεολογικές θέσεις της κ. Εἰρήνης, εἶναι σάν νά κλωτσοῦν τά πόδια τους ἐπάνω σέ καρφιά και βελώνια.

7ον. Τέλος, ἄν ὁ Κύριος καί Θεάνθρωπος Χριστός μας ἐπέλεγε καί ἔκανε τήν πρῶτη καί δημόσια ἐμφάνιση Του, εἰς τόν αἰώνα μας, θά ἐπέλεγεν στά σίγουρα, πέραν ἀπό ταπεινούς ψαράδες... μέχρι καί λαϊκούς/ές τραγουδιστές/τριες, διά στενούς μαθητές καί ἀποστόλους Του, καί ὅχι βεβαίως τούς Φαριζαίους ρασοφόρους Οἰκουμενιστές. Ὁ Χριστός μας, μισεῖ θανάσιμα τόν Θρησκευτικόν Συγκρητισμόν. Ἡ ἐκλεκτή ψυχή τῆς Εἰρήνης, ὄρθωσε δημόσια καί Χάριτι Θεοῦ, καί ράπισεν ἡχηρῶς καί ὁμολογιακά, τόν ἐπάρατον διαβολικόν Οἰκουμενισμόν, τοῦ Ἐπισκοπομονισμοῦ τῶν Νεοεκκλησιολογιστῶν. Ὁ Χριστός μας, διαθέτει σύγχρονους τρόπους καί χρησιμοποιεῖ μάλιστα τά σύγχρονα μέσα, διά νά ἀναδείξει νέους Ὁμολογητές ἤ Ἀπολογητές τῆς Πίστεως, πού κονιορτοποιῶσιν μέ μερικά σταγονίδια ἀλήθειας, ὡκεανούς ψεμμάτων. Εὖγε της!!!Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη
ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου