Translate

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ 


Ἀξιότιμοι κύριοι καί κυρίες τοῦ Τομέα καί τοῦ Τμήματος Ἀρχείου Πληθυσμοῦ καλημέρα σας καί καλήν ἐβδομάδα!

Ἐπιθυμῶ ὡς Κύπριος πολίτης, κατόπιν τῶν νόμιμων δικαιώματων μου, νά λάβω καί νά ἐνημερωθῶ διά κάποιες τεχνο-λογικές ἀπαντήσεις, περί τῆς Βιομετρικῆς κυπριακῆς ταυτότητας. Καί κατά κύριον λόγον, ἀπορῶ τά μέγιστα, διά τίνα λόγον, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ παραλαβή της; 

Χιούμορ: Ἐάν δέν ἐπιθυμώμεν, νά ὑποταχθῶμεν καί νά ὑπακούσωμεν, εἰς τήν παράλογον ὑποχρέωσιν, πού ζητεῖ ἡ Κυπριακή Πολιτεία μας, τίνες θά εἶναι οἱ συνέπειες; Φυλάκησις; Νομική καί Ποινική δίωξις; Θανατική ποινή; Πολιτική διαπόμπευσις; Πολιτειακή ἐξόντωσις τῶν ἀνυπότακτων; Ἐξοστρακισμός; Ἐξορία; Ἀπαγχονισμός; Λαιμητόμος; Θανατηφόρα ἔνεσις ἤ ἐξόντωσις σέ θάλαμον ἀερίον σύμφωνα μέ τά Ἀμερικάνικα ἀρχέτυπα; Ποῖον ἀπ΄ ὅλα; Γιά νά μιλήσωμεν ὅμως καί σοβαρώτερα.

Ἀναμένω μέ μεγάλον προβληματισμόν, τουλάχιστον τίς λογικές ἀπαντήσεις σας, περί τούτων τῶν  ἀποριῶν μας*: 

1) Ποιές ἀκριβῶς θά εἶναι οἱ χρήσεις αὐτῆς τῆς βιομετρικῆς κάρτας;

2) Θά ἀποτελεῖ καί μέσο οἰκονομικῶν συναλλαγῶν εἰς τήν πορείαν;

3) Θά εἶναι τά δεδομένα της γιά ἐθνική μόνο χρήση ἤ καί γιά διασυνοριακή; (τά δεδομένα θά λαμβάνονται καί ἀπό τίς χῶρες πού άνήκουν στήν Schengen;)

4) Ποιᾶ εἶναι τά τεχνικά χαρακτηριστικά της; Θα φέρει μαγνητική ταινία; Μικροτσίπ; Bar Code;

5) Ἔχει ἐγκριθεῖ ἡ χρήση της ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων; Ποιές εἶναι οἱ νομικές προϋποθέσεις;

6) Μέ τήν Βιομετρικήν ταυτότητα θά λάβει ὁ κάθε Κύπριος πολίτης ἕναν ἐνιαίο μοναδικό κωδικό ἀριθμό γιά τήν Κύπρο, τήν Εὐρώπη ἤ παγκοσμίως;

7) Πέραν τοῦ ἐνιαίου κωδικοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ, θά ἐνυπάρχει σέ αὐτή τήν κάρτα κάποιος κωδικός ἀσφαλείας, ὅπως π.χ. ὁ ἀριθμός 666;

8) Αὐτή ἡ Βιομετρική ταυτότητα στά πλαίσια  ποίας Κοινοτικής Οδηγίας γίνεται; Ἀφορά τήν πρακτική ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης Schengen; Καί ἄν ναί, ἀποτελεῖ κάποιο προστάδιο καί θά ακολουθήσει ἄλλος τρόπος ἐφαρμογῆς της στήν συνέχεια;  Ἤ πρόκειται γιά τό τελικό στάδιο;

9) Ποία ἀκριβῶς ἀσφάλεια θά παρέχει αὐτή ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα; Μήπως σε εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο συζητήθηκε ἡ πρῶτη φάση  νά εἶναι στήν κάρτα καί στό τελικό στάδιο νά τίθεται στό χέρι καί στό μέτωπο γιά μεγαλύτερη ἀσφάλεια;

Θά ἀναμένω ἐξάπαντος μέ ἀγωνία, καθῶς καί διά τίς ὅποιες πληροφοριακές, εἰδικές ἀπαντήσεις σας, ἵνα λάβωμεν τίς ἀποφάσεις μας σοβαρώτερα.

Μέ τιμή 
Παναγιώτης Π. Νούνης

* Οἱ εὔλογες καί λογικές ἀπορίες μας, δέν εἶναι δικῆς μας ἐμπνεύσεως, ἀλλά ἦτον, χειρουργικά καί ἐπιστημονικά ἐρωτήματα, πού ἔθεσεν ἐπίσημα (2010) ὁ Ὅμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ καί Δογματολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὁ  κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, πρός τόν τότε Ὑπουργόν Ἐσωτερικοῦ κ. Ραγκούση διά τό ζήτημα τῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτη" (Βιομετρικές Ταυτότητες). 

ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ:ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ "ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ"; ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΘΕΣΑΜΕΝ; ΑΡΑΓΕ ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΚΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ; 
Ναί ἄς ἀποφασίζονται ἀπό τόν ὅποιον Διευθυντή, οὐδεῖς ἀμφισβητεῖ τήν θεσμική ἰδιότητα αὐτοῦ.
Γιατί δέν λάβαμεν ΣΟΒΑΡΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ διά τήν μορφή, τόν τύπο, τά ὅποια σχέδια καί  τά ἄλλα ἄγνωστα καί γνωστά στοιχεία πού περιλαμβάνονται εἰς τίς Βιομετρικές Ταυτότητες; 
Ναί μᾶλλον καλός εἶναι ἐτοῦτος ὁ Νόμος, ἀλλά δέν ὑφίστατο τινά Νομική καί Ἠθική ὑποχρέωσις, νά ΜΑΣ ἀποκαλύψετε ΠΑΝΤΑ τά στοιχεία πού ἀναφέρει τό 63ον Ἄρθρον παράγραφος 2 (δεῖτε πιό πάνω); Γιατί παρακαλῶ δέν ἀπαντάτε μέ ἀκρίβειαν εἰς τά λογικά ἐρωτήματα μας, τά ὁποῖα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ διόλου "ὑποθετικά σενάρια";

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου