Translate

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΡΟΝΙΑΣΤΗΚΕ, ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΝΤΑΙ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ, ΔΙΑ ΤΙΝΑ "ΑΔΙΟΡΑΤΑ" ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΘΡΟΝΙΑΣΤΗΚΕ, ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΝΤΑΙ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ, ΔΙΑ ΤΙΝΑ "ΑΔΙΟΡΑΤΑ"  ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 


1ον. Μά γιατί ἐνοχλούνται καί διαμαρτύρωνται, μερικοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού ὁ ἀξιότιμος καί σεβαστός Καθηγητής μας, Κοσμήτωρας (sic)  πλέον· ὅταν ὁ Ἀρχιοικουμενιστής κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, θέλει νά  ἀποκαθηλώσει καί νά μεταφέρει, ἀπό τό ἰσόγειον τῆς Σχολῆς μας σέ ἄλλον ὄροφον, τό εἰκονοστάσιον μέ τήν ἱερά Εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ἵνα μή προκαλούνται, ἄκουσον-ἄκουσον, οἱ Μωαμεθανοί φοιτητές καί ἰσλαμο-καθηγητές, τοῦ πρόκειται νά ἐγγραφοῦσιν προσεχῶς εἰς τό σατανοκίνητον καί νεοϊδρυθέν  Τμήμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν; Γιατί ἐνοχλοῦνται; Εἶναι Ἐκκλησιαστικόν ἀγροτεμμάχιον ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης; Ὅχι βέβαιαν! Ἄρα ὅτι καί νά διαπράξουν, οἱ Νεορθόδοξοι Καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, εἶναι ὑπερ ἄνω τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Θεσσαλονικέων, μιᾶς καί λαμβάνουν ἐξωτερικήν καί ἀλλογενήν γραμμήν, δηλ. ἀπ΄ εὐθίας ἐκ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου Κων]Πόλεως.

2ον. Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός ὅμως, μᾶς ἐδίδαξεν, μᾶλλον, νά μή εἴμεθα προκλητικοί καί ἀνακριτικοί κατά τῶν ἑτεροδόξων, νά μή εἴμεθα ὁμολογητές καί ἀκλόνητοι εἰς τίς Εὐαγγελικές ἀρχές Του, ἐξάπαντος ποῦ Ἐκείνος μᾶς ἔθεσεν πρῶτος· καί ἐναντίον τῶν ἀλλόδοξων ἐχθρῶν μας, ἐπιβάλλεται πάσι θυσίαν, νά τούς ἀγαποῦμεν, ἄνευ ὅρων καί ὁρίων... ἀπροϋπόθετα καί μέχρι αὐτοεξευτελισμοῦ τῆς Πίστης καί τῆς ἰδιοπροσωπείας μας; Νά τοῦς δανίζωμεν, (!) τίς μάνες, τίς ἀδελφές, τίς θυγατέρες μας, γιατί ὄχι καί τίς γυναίκες μας, ἵνα ἀποδείξωμεν ἔμπρακτα τήν "Χριστιανική" ἀγάπη μας! Καλά δέν τά λέγω; 

3ον. Ἡ ἱ. μητρόπολις Θεσσαλονίκης, μέ ἡγέτην τόν τρις μοιχεπιβάτην κακόγερον καί Νεοβαρλααμίτην κ. Ἄνθιμον, ἀρκέστηκεν ἁπλῶς, νά κάνει μίαν κλαυσίγελον, ἡμεριδοῦλα τῆς πλάκας, καί νά προσβάλλει ἄμεσα καί δημοσίως τόν φόβον καί τόν τρόμον τῶν ΚΑΙΡΟΣκόπων καθηγητῶν, καί νά διαφωνήσει θεωρητικά καί χλιαρᾶ, μέ τίς πραξικοπηματικές ἐνέργειές τῶν Νεογραικῶν σλαμολάγνων Καθηγητῶν τοῦ ριστοτελείου (Ν.Ι.Κ.Τ.Α.), τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἀλλά μάλιστα ὁ κ. Ἄνθιμος, συνέχισε νά συνεργάζεται  καί νά λαμβάνει τίς ψυθιριστικές ἄνομες ὑπηρεσίες ἐκ τῶν  Ἱεροκορανιστῶν Καθηγητῶν μας.

- Τό σοβαρόν ἐρώτημα πού προκύπτει, εἶναι, γιατί οἱ ταλαίπωροι καί ἀσεβείς θεολόγοι Καθηγητές, ἀπαξιώνουν συστηματικῶς, τήν ἱερᾶ βούλησιν τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, δηλ. τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῶν Θεσσαλονικέων; 

-Διατί συμπεριφέρονται ὥς κράτος ἐν κράτει;

-Ποίες ἑτερόδοξες καί ἀλλόδοξες Πρεσβείες πρόκειται νά τούς χρηματοδωτοῦσιν;

4ον. Ὅλοι οἱ ἐν Ἑλλάδι ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας, πού πρόκειται, λίαν συντόμως νά διαμαρτυρηθοῦν (καί καλά κάνουν οἱ ἄνθρωποι), Πανελλαδικά καί ἡχηρᾶ, μερικοί σώφρονες διά τό ἠλεκτρονικόν φακέλωμα, ἄλλοι ἀνόητοι καί δεισιδαίμονες διά τά ἀνυπόστατα, ἔωλα, "ἀδιόρατα", ἀόρατα, σπερμολογήματα, φλυαρρήματα, λυρρήματα, τσιπολογήματα, ἄῤῥητα ῥήματα, ἄστοχα πιθανολογήματα, κ.ο.κ. εἴτε αὐτά λέγονται 666, εἴτε 669, εἴτε λέγονται μασωνικές δάδες, εἴτε λέγονται σατανικές πεντάλφες, εἴτε λέγονται παγανιστικές σβάστικες, εἴτε λέγονται καί εἰκονίζονται οἱ Μπάφομετς καί Βελζεβούληδες· γιατί ἆραγέ, δέν ὀργανώνονται, ΤΟΣΟΝ καιρόν, γιά δυναμικές κινητοποιήσεις, ἔστω πανλαϊκές διαμαρτυρίες, κατά τῶν Οἰκουμενιστῶν, Ἄθεων καί Μασσώνων, Καθηγητῶν, τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ ΑΠΘ; 

-Ὅλο αὐτό τῆς Μεταπατερικῆς καί Ἀγαρινῆς Αἱρέσεως, δέν εἶναι νοητόν καί ἐμφυτευμένο  ψυχοσωματικόν, ὑδροκυάνειον τσιπάκι, καί μάλιστα ὁλόχρυσον, μιᾶς καί πωλεῖται χωρίς Χριστόν καί λίαν συντόμως μέ βοῦλα τοῦ ψευδοπροφήτη Μωάμεθ; Ὁ Μωάμεθ τί ἦτον, καί εἶναι, διά τούς Χριστιανούς; Δέν εἶναι πανάρχαιος Ἀντίχριστος, τσι(π)ράκι τοῦ Σατᾶν;

5ον. Ἡ ἐν λόγῳ ὑπόθεσις καί τό τραγικόν ζήτημα, περί τῆς ἰδρύσεως Μωαμεθανικῶν-Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ἐντός, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στό ΑΠΘ, εἶναι τά τελευταία χρόνια, εἰς τήν ἐπικαιρότητα. Ὁ Ἰσλαμισμός ὅμως, μᾶς διδάσκει ὁ  Μέγας Δογματολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Ἱωάννης ὁ Δαμασκηνός, εἶναι ἡ τῷ ὄντι Θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἀκόμη δέν εἴμεθα ὑποψιασμένοι;

6ον. Ὅλοι σχεδόν, οἱ καλῶς ἤ καί κακῶς ἀνησυχοῦντες, θά διαμαρτυρηθοῦσιν, ἐξάπαντος διά τό ἐπερχόμενον ἠλεκτρονικόν φακέλωμα, καί διά τό δύσμοιρον τσιπάκιν, τό ὁποῖον φέρνουν πλέον τά ἠλεκτρονικά καί βιομετρικά, κρατικά ἔγραφα. Διαμαρτύρωνται οἱ Χριστιανοί κ.ἄ., μέ τήν ὑποψίαν καί ΜΟΝΟΝ, ἀλλά ἄνευ ΑΚΛΟΝΗΤΩΝ καί ἰσχυρῶν ἀποδείξεων, ὅτι ὑφίσταντο, ἀόρατα καί ἀδιόρατα, ὕπουλα δῆθεν, τινά σατανικά θρησκευτικά σύμβολα. Τό ταλαίπωρον  καί Ἀντίχριστον Συρηζαίϊκον Τσιπ(ρ)άκιν, ὅμως, μᾶς ἐξαθλίωσεν, κοινωνικά, θρησκευτικά καί ἐκκλησιαστικά, δέν ἔχωμεν νά φάμεν, νά πιοῦμεν καί ἐξάπαντος ἀναντίρρητα νηστικοί κοιμώμεθα! Ἐνῶ τά χαϊβάνια, πολλά Τσιπράκια καί ἄλλοι τινες κομπλεξικοί, ἐξάπαντος  καί τσιράκια ψευδο-πνευματικῶν, κοιμώνται καί ἀλληλοτρώνε, τίς σάρκες μας, διότι, ἐπιθυμώμεν,  ὥς ἄνθρωποι θνητοί, τά ἠλετρονικά κακόμοιρα τσιπάκια τοῦ Καίσαρος, ἵνα φάγωμεν τινά μακαρονάδαν, καί ὅχι χαβιάριον καί ἀστακομακαρονάδαν παρέα μετά τῶν Νεογιανναριστῶν καί Νεοφαναριώτικων θλιβερῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν.

7ον. Ἐνῶ ἤδη, ἕνας γέρων Ἀντίχριστος, τό ἀντιχριστιανικόν θρησκειολογικόν ἔνδυμα αὐτοῦ, ἡ κατ΄ ἐξοχήν Θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου σύμφωνα, μέ τήν κοινός γνωστήν, Συμφωνία  τῶν Θεοφόρων Πατέρων, πού ἄσκησαν κριτική κατά τοῦ Ἰσλάμ, θεσμοθετεῖται προχθές καί ὄχι τήν σήμερον, ἐνδοελλαδικά, αὔριο καί ἐνδοκυπριακά, ἐξάπαντος πολιτειοκρατικά, ἀντισυνταγματικά, ἀντικανονικά, ἀντιδογματολογικά, ἀντιεκκλησιολογικά καί ἀδιαμαρτύρητα σχεδόν, ὑπό Κλήρου καί Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καί τό χαζοποίμνιον ὀνειρεύεται κρυμένα ἀντιχριστο-τσιπ(ρ)άκια!

8ον. Μιλάμεν, ὅτι κάποτε, ὅταν ταπεινά φρονῶ, παρατηρώντας τήν ἀντιχριστιανικήν ἐπικαιρότητα, ὅτι τό πρόβλημα, δέν ἔγκειται, ΚΑΘΟΛΟΥ, εἰς τούς ἔμμισθους Ἀντίχριστους Μασσώνους-Συγκρητιστές, Ἀρχιοικουμενιστές, Ἰσλαμολάγνους, Ἄθεους, Καζαντζακικομανείς, κ.λπ. κρατικούς ὑπαλλήλους καί Καθηγητές μας, διότι αὐτοί, ἐνεργοῦσιν, τήν ἔμμισθη ὑπηρεσία των. Ὅλοι ἑμεῖς, ἀδελφοί καί πατέρες μου, τί κάμνωμεν; Παίζωμεν Τ[τ]σιπ(ρ)άκιον πόλεμον ἀναμεταξύ μας;

9ον. Τό πρόβλημα, προσωπικά θεωρῶ, ὅτι ἔγκειται καί ἐστιάζει, γενικῶς, εἰς τήν προβληματικήν Ἑλλα-δικήν μας Ἱεράν Σύνοδον, ἐλέω ἐλλείματος, ἐν Ἁγίῶ Πνεύματι, Συνοδικότητας, ἀλλά συνάμα, προβληματική εἶναι ἡ στάσις καί ἡ Συγκρητιστική τάσις τῶν ἁπανταχοῦ Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μιᾶς καί εἶναι ζήτημα ΚΑΘΑΡΑ Πίστεως. Καί τά ζητήματα Πίστεως, δέν ἀφοροῦσιν, τά στενά γεωγραφικά καί κρατικά ὅρια. Εἰδικῶς, ἄν θέλωμεν νά εἴμεθα, ἄκρως ἀντικειμενικοί, τό πρόβλημα ἐκπηγάζει, κυρίως, ἐκ τῶν χλιαρῶν Φαριζαϊκῶν ἀντιδράσεων τοῦ Ἀρχιοικουμενιστή Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ΚΑΙ ἐκ τῆς χλιαρότητας πολλῶν Θεσσαλονικέων Κληρικῶν, Μοναχῶν, καί Λαϊκῶν πιστῶν, ἀλλά καί ἐκ τῆς ἀδιόρατης "πνευματικο-ἐπιτροπικῆς" ἐποπτίας, καί  ὑπό τοῦ προδότου καί Αἱρετικοῦ Οἰκουμενιστοῦ πατριάρχη τῆς Φραγκοπαποσύνης καί Νεογραικοσύνης κ. Βαρθολομαίου. Καί ἐννοεῖται σαφῶς, καί διά τῆς προβληματικῆς, παράδοξης καί ἄνευρης στάσεως, τοῦ Θεοτοκοβάδιστου Ἁγίου Ὅρους. Ἡ Ἱερά Κοινότητα ἐσώπασεν, πλύν ἐπαινετῶν καί λαμπρῶν ἐξαιρέσεων. Σέ ἐπίσημον ὅμως ἐπίπεδον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας, καμία ρωμαλέα ἄσκησις, καμία σοβαρᾶ πίεσις, καμία ἀπειλῇ, κατά τινός τῷ ὄντι Γραικύλου καί  νάνου Ἀντίχριστου Δημάρχου/ων καί ἰδιαίτερα ἐστιάζεται ἡ προβληματική, κατά τοῦ Μητρ. Ἀνθίμου, καί δεῖ κατά τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ποιός διδάσκει, τήν σήμερον, τούς μελλοντικούς πατριάρχες,  ἀρχιεπισκόπους, μητροπολίτες, ἀρχιμανδρίτες, καλογέρους, θεολόγους, ἱεροκύρηκες καί κατηχητές;  Διότι ἀγαπητοί μου διαδικτυακοί συνάνθρωποι, συνσερφαριστές, πρέπει νά τό χωνέψωμεν, ὅτι  πίσω ἀπό ὅλα αὐτά, ἐξάπαντος κρύβεται, ὁ "πνευματικός" ἡγέτης τῶν "Νέων Χωρῶν", ὁ Νεοεκκλησιολογιστής πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, πού ἀγρυπνεῖ (sic) διά τάς ψυχάς ἡμῶν, διό καί προετοιμάζει εἰς τήν νῆσον Κρήτην, μέ τίς ἀλογίες τῶν "ὀρθοδόξων" Κρητῶν Ἰεραρχῶν, μέ τινά διακαήν πόθον, μίαν  Νέα Ληστρική καί λυκοποιμαντικήν Σύνοδον, ἵνα ἐμπεδώσει καί ἐμπεδωθεῖ, Κανονικά, Ἐκκλησιολογικά καί Δογματολογικά, τήν ἀντιχριστιανικήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Ἄν τό θέμα, εἶναι πράγματι, θέμα Ἀντιχρίστου, πρέπει νά στοχεύσωμεν, ἤ ὄχι, στό κεφάλιν του; 

10ον. Κάποιοι ὅμως, ἀρκετοί, πολλοί καί διάφοροι, ἐπιμένουν νά τρέμουν καί νά τρομάζουν, διά τινά "ἀδιόρατον" (!) καί ἀντιχριστιανικόν ἀριθμόν 6-6-6 πού "μέλλει" νά τοποθετηθεῖ εἰς τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες. Ὁ Ἀντίχριστος θρονιάστηκε, μοιχεπιβαίνοντας, ποῦ ἀλλοῦ; Καί ἔχει πλέον ἀπαιτήσεις, διότι κάνει ἐξωθεσμικές ἀποκαθηλώσεις Θεανθρώπινων καί ἱερῶν Εἰκόνων, σέ Θεολογικές Σχολές, σέ ἀνίερες Μητροπόλεις, σχολεία, νοσοκομεία, λίγο ἀκόμη καί σέ ἐκκλησιές τῆς χώρας, καί ὁ κόσμος τῷ ὄντι στήν κοσμάρα του. Εἴτε στό Ἀντίχριστον Τσιπράκι. Εἴτε στό μικρό, τό πούδρενο καί νανοτεχνολογικό τσιπάκι! Καλά νά πάθωμεν.

Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου