Translate

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Η ‘’AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ’’ (UNITATIS REDINTEGRATIO)ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ
Η ‘’AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ’’ (UNITATIS REDINTEGRATIO)ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ

(Εξ αφορμής αναφορών για το ‘’κοινό βάπτισμα’’, του Πάπα Φραγκίσκου στοRadio Vaticana)

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Ο Πάπας Φραγκίσκος στο Radio Vaticana, κατά την εβδομάδα προσευχής από 18 – 25 Ιανουαρίου 2016 που πραγματοποιήθηκε στη  αίθουσα Παύλος VI, αναφέρθηκε στην ‘’ενότητα των Χριστιανών, Προτεσταντών, Ορθοδόξων, Καθολικών’’.  Προς τούτο έκανε αναφορά στο έγγραφο  ‘’Αποκατάσταση της ενότητας’’ (Unitatisredintegratio) της Β΄ Βατικανής Συνόδου και ανέφερε ότι  «όλοι οι βαπτισμένοι είναι αδελφοί και αδελφές, παρά τις διαφορές μας», καθιστώντας την αλήθεια της Πίστης δευτερεύουσα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στο «κοινό βάπτισμα» όπως το χαρακτήρισε, για να ‘’καταδείξει’’ ότι η αντοχή του δεσμού του «κοινού βαπτίσματος» είναι ισχυρότερη από τις υπάρχουσες διαιρέσεις. Μίλησε για «μαρτυρία ενότητας μεταξύ των Χριστιανών, Προτεσταντών, Ορθοδόξων, Καθολικών». Δεν μπορεί το «κοινό βάπτισμα» όπως το χαρακτήρισε, να αποτελέσει κριτήριο ενότητας.

Να αναφέρουμε πληροφοριακά ότι το έγγραφο ‘’Αποκατάσταση της ενότητας’’ (Unitatis redintegratio) της Β΄ Βατικανής Συνόδου, ψηφίστηκε στις 21 Νοεμβρίου 1964 επί Πάπα Παύλου VI.   Tούτο κατ’ ουσία αναιρούσε την προηγούμενη εγκύκλιο του Πάπα Λέοντα ΙΓ΄ «Praeclara gratulationis publicae» του έτους 1894, όπου επεσήμαινε την ενότητα κάτω από τον ‘’Βικάριο του Χριστού’’, όπως καλούσε τον Πάπα. Κατ’ ουσία όμως για μια ακόμα φορά, με τη διαφωνία τούτη των δύο Παπών, καταδείχθηκε και το άτοπο του  δόγματος του Παπικού ΄’’αλαθήτου’’.

Πως μπορεί το «κοινό βάπτισμα» όπως το χαρακτήρισε, να υπερσκελίζει τις δογματικές διαιρέσεις;  Θα μπορούσε να ειπωθεί τούτο το άτοπο για τους αιρετικούς Μανιχαίους και Γνωστικούς;  Θα μπορούσε να ειπωθεί τούτο το άτοπο για τον Άρειο και τους Αρειανούς;  Θα μπορούσε να ειπωθεί τούτο το άτοπο για τον Νεστόριο;  Θα μπορούσε να ειπωθεί τούτο το άτοπο για τον Ευτυχή και τον Διόσκουρο; 

Παρερμηνεύοντας ο Πάπας Φραγκίσκος τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, «Υμείς δε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον» (Α΄Πε. 2,9) αναφέρθηκε στην κατακλείδα της ομιλίας του λέγοντας, ότι ‘’Καθολικοί, Ορθόδοξοι και Προτεστάντες, σχηματίζουν ένα βασιλικό ιερατείο και ένα έθνος άγιο’’. 

Λησμονεί ο Πάπας Φραγκίσκος πως ο Απόστολος Πέτρος ανέφερε ότι, «εγένοντο  δε και ψευδοπροφήται εν τω λαώ, ως και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας» (Β΄Πε. 2,1).  Δηλαδή κατά τον της Ρώμης ‘’αλάθητον’’ υπάρχει η ενότητα του ‘’κοινού  βαπτίσματος’’ με τους   ψευδοδιδασκάλους, ανεξάρτητα αν έχουν εισαγάγει αιρέσεις απωλείας;   Είναι αυτό ‘’θεώρημα’’ να το διαλαλούν τινές και στην Μία Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν  Εκκλησίαν, την Ορθόδοξον Εκκλησίαν;  Μπορεί να δεχθεί κανείς το ‘’θεώρημα του Πάπα Φραγκίσκου’’, δια την Μία Αγία Εκκλησία;

Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί «σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του Πνεύματος» (Εφ. 4,3) και την ενότητα Πίστεως, μη «κλυδωνιζόμενοι και περιφερόμενοι παντί  ανέμω της διδασκαλίας, εν τη κυβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδείαν της πλάνης» (Εφ. 4,14), ομολογούμεν  «εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα» » (Εφ. 4,5).


Φευγαλέα πλευτικά θα λογιούνται
                                                        
Του Β. Χαραλάμπους
____________
Δραπετεύει το θώρι
από το μικρό παράθυρο
στην Τράπεζα της Μονής Γρηγορίου
στο πελαγίσιο αγνάντεμα
στο μικρό βαπόρι της γραμμής
που για τόσο λίγο φαίνεται
από τούτο τ’ αψηλό μοναστήρι
κι ύστερα χάνεται.

Αναθυμούμαι τα λόγια του γέροντα
«πως κάθε π΄αδιαφορείς
για τους λογισμούς τους αλλοτρίους
πέρασμα θα’ναι
για λίγο, μονάχα για λίγο».

Απαντοχή μονάχα
και τα μελτέμια των τόσων λογισμών
π’ επίμονα πασκίζουν για κείνο τον τάραχο
θα φευγατίζει η τόση αδιαφορία.
Φευγαλέα πλευτικά θα λογιούνται και τούτα.


Πλευτικά  -  πλεούμενα