Translate

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΟ DORTMUND, ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΕΙ ΒΑΘΕΩΣ, ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Οἱ αἱρετικολογίες τοῦ Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, στό Dortmund, ἔχουν σκανδαλίσει βαθέως, τό οἰκουμενικόν πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας
Ἡ συγκεκριμένη ρωμαλέα, ἐπώνυμη ἀνάρτησις καί δημοσίευσις
τῆς ἐν Χριστῶ ἀγωνισαμένης ἀδελφῆς, ἀπό τήν Ἀυστραλία,
κυρίας Σπυριδοῦλας Ἀντωνοπούλου,
καί ὁ ὁλοφάνερός κατασκανδαλισμός
τοῦ καθολικοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας
ἦτο μία βασική  ἀφορμή,
τῆς πιό κάτω σχολιαστικῆς ἀντιρρητικῆς δοκιμιογραφίας μας.(
π.ν.


  •   Ἔχουσιν ἦδη περάσει, δύο ὁλόκληρα χρόνια, ἀπό τό 2014, πού ὁ Σεβασμιώτατος τῆς Λεμεσοῦ,  διεκήρυξεν δυστυχῶς, στό Χριστώνυμο πλήρωμα τοῦ Dortmunt τῆς Γερμανίας, φοβερές πλάνες καί αἱρέσεις, δίδοντας ἔτσι ἰσχυρόν ἄλλοθι, στίς σωρηδόν αἱρετίζουσες ἐνέργειες τῶν ὀρκισμένων Οἰκουμενιστῶν.
  •   Ὁ Σεβασμιώτατος καί καλός Μητροπολίτης μας ὁ κ. Ἀθανάσιος, ἔχουμεν τήν προσωπική ἄποψη, ὅτι δέν εἶναι ὀρκισμένος καί φανερός Οἰκουμενιστής, μιᾶς καί ὡς μέλη τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας του, τόν ἔχουμε ἀκοῦσει νά διδάσκει κατά καιρούς, κατά τῶν Διαθρησκειακῶν καί Διαχριστιανικῶν Διαλόγων καί κατά τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησις. Δέν τόν ἔχουμε ἀκοῦσει, ποτέ μας, νά ἐκφράζει Προδρομικόν ἔλεγχον διά τινά ἀντιρρητικόν λόγον κατά τῶν ἀντικανονικῶν καί κακόδοξων ἐνεργειῶν τῶν Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων. Γιατί ἆραγέ; Δέν μελέτησε σέ βάθος τόν βίον τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Ἀθανασίου καί τοῦ Μεγάλου, τῷ ὄντι Γέροντος, καί Ἁγίου Ἀντωνίου; Δέν ἐνεργεῖ δυστυχῶς, διακριτικά, ρωμαλέα, ἀπολογητικά καί ὁμολογιακά, ὅπως ἐνεργοῦσαν πλειστάκις, οἱ ἁγίοι προκατόχοι του, οἱ Προπάτορες Προφήτες καί οἱ Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί αὐτό μᾶς καταθλίβει σφόδρα.
  •   Ἀπόδειξις:  Τό 2008, διοργανώθηκε μέ τήν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Ἀθανασίου, ὑπό τινός πνευματικοῦ παιδιοῦ του, τοῦ Χωρεπισκόπου Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, μετά τοῦ νύν Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, ἕνα φαντασμαγορικόν  Διαθρησκειακόν show καί  Συνέδριον, καί δεῖ εἰς τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπήν! Ὁ ἄγιος Λεμεσοῦ, οὔτε φωνήν, ἀλλ΄οὔτε τζαί ἀκρόασιν. Αὐτά μᾶλλον ἐδιδάσκετο, ὡς Ἁγιορείτης, ἀπό τόν Γέροντά του τόν Ἰωσήφ τον Βατοπαιδινόν;!
  •    Νά ἀναφέρωμεν μήπως, μέ τινά ἀλφαβητικήν σειρᾶ, τίς σωρηδόν, ψευδοπροφητείες, πλάνες, ψευδοδοξίες, κακοδοξίες καί τίς φοβερές αἱρέσεις τοῦ προσωπικοῦ του Γέροντα, τοῦ μ. Ἰωσήφ; Ὁ παραδοσιακός θεολόγος-οἰκονομολόγος-ποιητής, Κύπριος στήν καταγωγή καί βέρος Ρωμῃός, ὁ κύριος Βασίλειος Χαραλάμπους, ἔχει φανερώσει, ρωμαλέα καί κόντρα στό κατεστημένον τῶν Βατοπαιδινῶν ἐν τῇ νῆσῳ Κύπρῷ κ.ἄ., καί ἔχει ξετινάξει, ἀναιρέσει καί δεῖ ἔχει ἀνασκευάσει, τίς πάμπολλες αἱρετικολόγιες Νεοβαρλααμίζουσες διδασκαλίες τοῦ ταλαίπωρου κεκοιμημένου μοναχοῦ. Κάποιοι ἀκόμη, ἀ-νόητοι μᾶλλον, μιλοῦν ἀδιάκριτα περί τινᾶς ἀγιοποίησις τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ Β., χωρίς νά ἐκδικασθοῦσιν μέχρι στιγμῆς Συνοδικῶς, οἱ σωρηδόν καί διάφορες ἀθεολόγητες θέσεις καί ἀπόψεις τοῦ μακαριστοῦ, καθῶς καί ἄλλες σοβαρώτατες καταγγελίες ἐπί τοῦ ἠθικοῦ ἀλλά καί ἐπί σειρᾶ δογματικῶν ζητημάτων, καταγγελίες ἐκ τινῶν ἐπώνυμων θεολόγων.
  •   Ἐπίσης, μία ἄλλη ἀπόδειξις: παρασκηνιακά καί διαχρονικά, ἔχει ἀποδεδειγμένα πρακτικῶς, μποϋκοτάρει, ὁμολογιακούς ἀγώνες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί θρησκευτικοῦ σωματείου ΠΑ.Χ.Ο.Κ. Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε· μποροῦν κάλλιστα οἱ δυσπιστοῦντες καί θερμοί ὀπαδοί τοῦ Δεσπότου μας,  νά ἐρωτήσουν, τήν σημερινή Γενικήν Διοίκησιν τοῦ ΠΑ.Χ.Ο.Κ., ἤ, καί τά ἐκατοντάδες μέλη του, ἵνα πληροφορηθοῦσιν μέ ἀκρίβειαν, τίς σωρηδόν ἀντιομολογιακές ραδιουργίες τοῦ ἐν λόγῳ Μητροπολίτου.
  •   Κατά τά ἄλλα, λεκτικῶς καί μόνον, ὁ χαρισματικός ὁμιλητής καί Δεσπότης μας, μᾶς διδάσκει συνεχῶς, ὅτι οἱ Διαθρησκειακοί Διάλογοι, γίνονται εἰς μάτην καθότι εἶναι ἔργα πονηρά, καί ἐνέργειες τοῦ Διαβόλου! Δικαιολογεῖται, συνεχῶς, ὡς καλός Γέροντας,  γιά τίς ἄστοχες  ἐνέργειές του, καί μᾶλλον μᾶς ἀποκοιμίζει ὡς καλός ποιμήν, μέχρι νά ὡριμάσουμεν πνευματικά. Ὅμως, δέν μᾶς ἔχει διδάξει, ἀκόμη, τό ἀμέσως ἐπόμενον, θεο-λογικόν κεφάλαιον, τῆς Δογματικῆς Πατερικῆς Θεολογίας: Ὅσοι συμμετέχουν, συνεργοῦσιν καί συνευδοκοῦσιν, εἴτε παρασκηνιακά, εἴτε καί σιωπηλᾶ, διά τινά τέτοια Συγκρητιστικά μασκαραλίκια καί Θεομίσητα πανηγύρια, τί μέρος τοῦ λόγου εἶναι; Τόν συμφέρει ἆραγέ, νά μᾶς τό διδάξει; Μᾶλλον ὄχι! Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι ἄλλον, καί ἀκόμη βαθύτερον: Γιατί τότε καί εἰδικά εἰς τήν Μητρόπολη Γερμανίας, ἐδίδαξε εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, τά ἀκριβῶς ἀνάποδα καί τά ἄκρως ἀντίθετα, ἐξ ὧν παραδοσιακῶς διδάσκει εἰς τήν ἐπισκοπήν του, δηλαδή τινές αἱρετίζουσες διδασκαλίες; Καί γιατί ἆραγέ, τόσον καιρόν, δέν ἔχει ἀπολογηθεῖ δημοσίως, διά τόν δημόσιον καί οἰκουμενικόν σκανδαλισμόν τῶν Ὀρθοδόξων;
  •  Ὡστόσον, μία ἀμυδρᾶ καί κακόδοξη τάσις, ἐξάπαντος ὑφίστατο, ὄχι ὑπό τινῶν μεμονομένων καί ἴσως νοσυρῶν καχυποψιῶν, ἀλλά βάσι καί δεῖ τινῶν ἀναντίρρητων σημαντικῶν γεγονότων καί στοιχεῖων, πού ἀποκαλύπτονται συνεχῶς στά φῶτα τῆς δημοσιότητος· δηλαδή (αὐτο)φανερώνεται δυστυχῶς,  ἕνας ἀδιόρατος σιγονταροοικουμενισμός, ἐκ τῶν σεβαστῶν Βατοπαιδινῶν πατέρων, ἀδελφῶν καί ἀπογόνων τοῦ πλανεμένου καί μακαριστοῦ Μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ, μιᾶς καί ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραίμ, ἐξέφρασε δημοσίως καί ἀντικανονικῶς, τινά συγκρητιστικήν, κακόδοξην, ἀντιευαγγελικήν καί ἀντιπατερικήν διδασκαλίαν, ὑπέρ τῶν Συμπροσευχῶν (!) μετά τούς σχισματικούς καί τούς αἱρετικούς· δικαιολογώντας ἔτσι τήν ἀντικανονική καί ἀδιάκριτον οἰκουμενιστική ψευδόδοξον γραμμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, πράγμα ἀπολύτως ἄστοχον.
  •   Καί μετά, ὅλοι ἐμεῖς, τά χαϊβάνια οἱ πιστοί, τό λεγάμενον καί ἄλογον (;) ποίμνιον, φανατιζόμαστε ἰδιοτελῶς, ἐξάπαντος ἀπό περίσσιαν προσωποληψίαν-εἰδωλολατρείαν, ὑπέρ τοῦ δεῖνα καί τοῦ τᾶδε... Γέροντα, ἐκ τινός νοσηροῦ Γεροντισμοῦ καί ἐκ τινᾶς κακίστου καί ἀδιάκριτης ὑπακοῆς, σέ πρόσωπα μέν ἀπολύτως σεβαστά, γιά το πολυκύμαντον καί φαινομενικόν ἔργον τους, χωρίς νά εἶναι δέ  μέ πάσαν ποιμαντική ἀκρίβειαν ὡς  ἐπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν...!
  • Τήν ἱεράν καί ἁγίαν ἀνυπακοήν, τήν ὁποῖαν διδάσκει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί ἅπασα ἡ χωρεῖα τῶν Θεοηγόρων καί Θεοφόρων Πατέρων, τήν ἔχομεν ὑπόψιν μας, ἤ εἰς μάτην ἐκκλησιαζώμεθα;


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Προσθήκη λεζάντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου