Translate

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ" ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ; (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΣΥΝ ΕΝΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ)

Ἡ ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, γιατί ἆραγέ φλερτάρει  μέ τήν Μεταπατερικήν Αἵρεσιν τῆς Ἀκαδημίας τῶν "Θεολογικῶν" Σπουδῶν τοῦ Βόλου; 

(Δεκαπέντε σῦν ἕνα, βασικά σημεῖα, διά βαθύτερον στοχασμόν εἰς τήν Βατοπαιδινή νοοτροπίαν)

Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηἈντιγράφω ἐκ τοῦ ἐπίσημου Ἱστολογίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Λεμεσοῦ, στήν ἐτικέτα Βιβλιοθήκη Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού τά ἑξῆς:


"Μετά από έγκριση της βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, δίνεται η δυνατότητα προς κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη ηλεκτρονικού βιβλίου, ακόμα και από Κύπρο, να έχει πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου: http://www.imdlibrary.gr/index.php/el/ καθώς επίσης η δυνατότητα αναζήτησης συμβατού πληροφοριακού υλικού στον OPAC (Open Access Catalog) της βιβλιοθήκης Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου: http://www.imd.gr/biblia/tb_books_list.php".


Δυστηχῶς ἀδελφοί καί πατέρες, λάου-λάου ξετυλίγεται τό αἱρετίζον νήμα τής ὑποδόριας κακοδοξίας τῆς ἱ. μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Αὐτό πού ἔχει πέσει στήν νοσηρά ἀντίληψίν μου, ἐπιβάλλεται ἐξάπαντος νά ἐφαρμόσω τό "εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ" καί νά σᾶς τό ἐξομολογηθῶ κάτι σοβαρόν, ἵνα μή ἐλέγχει με ἡ ἀμαυρωμένη καί ταλαίπωρη συνείδησίς μου. Δέν μπορῶ νά συγκαλύψω, τίς σωρηδόν πλάνες, καί τίς κακόδοξες ἐνέργειες τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀσχέτως ἀκόμη κι ἄν τρέφω ἰδιαίτερην ἐκτίμησιν καί συμπάθεια πρός τό σεβαστόν πρόσωπον τοῦ προκαθημένου μας ἐπισκοπου.

Μέχρι τήν σήμερον, ἔχουμεν τά ἑξῆς ἀναντίρρητα δεδομένα καί γεγονότα:

 1. Ἡ ἱερά μονή τοῦ Μαχαιρά, ἐκδίδει, ἕναν ἀρκετά ἐνδιαφέρον, βιογραφικόν καί ἀντιχιλιαστικόν τομίδιον τοῦ πρώην Γιεχωβίτη (=Χιλιασμός) κ. Νικόλαου Μαυρομάγουλου, ὁ ὁποίος δυστηχῶς τήν σήμερον, ἀσκεῖ σφοδρή διαδικτυακήν καί κατηχητικήν (μᾶλλον προσηλυτιστικήν) προπαγάνδα, ὑπέρ τινᾶς ἀρχαίας Προτεσταντικῆς αἱρέσεως τοῦ Προαδαμισμοῦ, δηλ. πιό ἀπλᾶ, προσπαθεῖ, νά συμβιβάσει τά ἐπιστημονικά δεδομένα καί πορίσματα τῶν Θετικῶν ἐπιστήμων μέ τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τήν Πατερική Θεολογία τῶν Ὀρθοδόξων, πράγμα ἄκρως ἀπαράδεκτον ἐξ ὀρθοδόξου ἀπόψεως, διότι συνιστά, σαφῶς, τήν ἦδη καταδικασθῆσα αἵρεσιν τοῦ Βαρλααμισμοῦ. Ἡ ἱερά μονή Μαχαιρά, παρά τίς ἔμμεσες διαμαρτυρίες μερικῶν πνευματικῶν παιδιῶν της, συνεχίζει δυστυχῶς  ἀκάθεκτη, νά προωθεῖ καί πουλάει τό ἐν λόγῳ βιβλίο, ἀδιακρίτως, μιᾶς καί τό βιβλίον ὀδηγεῖ μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν, εἰς τήν δυσσεβήν ἀγκαλιάν, τῆς κακοδόξου ΟΟΔΕ, ἀλλά καί τοῦ συγγραφέα αὐτοῦ ἐκ τῆς Σαλαμῖνος.
 2. Ὁ θεοφιλέστατος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, πνευματικόν τέκνον τοῦ μητρ. Λεμεσοῦ, διοργανώνει τό 2008 μ.Χ. εἰς τήν ἱερά ἀρχιεπισκοπή τῆς Κύπρου, Διαθρησκευτικά Συγκρητιστικά Συνέδρια, ἐξάπαντος μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντά του...!
 3. Ὁ Σεβ. Λεμεσοῦ, βραχυκυκλώνει παρασκηνιακῶς, φανερῶς, ἐπί τινά σκοποῦ, καί ἄλλως πως, μεταξύ τοῦ 2008 μέχρι τοῦ νῦν, κάθε ὁμολογιακήν, ἀντιπαπικήν, ἀντιοικουμενιστικήν καί  ἀγωνιστικήν προσπάθεια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἀντιαιρετικοῦ Κινήματος ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε (ΠΑ.Χ.Ο.Κ.)· μποϋκοτάρει καί φιμώνει σκόπιμα, περίφημες ὁμιλίες τινῶν διασήμων καί ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, καθῶς καί ἀντιοικουμενιστῶν Καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν μας (ὅπως π.χ. τόν π. Γεώργιον Μεταλληνόν καί τόν κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην). Διά ταύτα καί παρά ταύτα, θέτει ζήτημα εἰς τήν ἱερά Σύνοδον, κατά τό παρελθόν, διά τινά ἐξωεκκλησιασμόν τῶν μελῶν τοῦ ΠΑ.Χ.Ο.Κ., ἀλλά προσκροῦει ἄτσαλα, εἰς τήν ρωμαλέες θέσεις ἄλλων τινῶν Συνοδικῶν.
 4. Τό βιβλιοπωλεῖον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ἐμμένει, ἄχρι τῆς σήμερον, νά πουλεῖ τά Νεοεποχήτικα, βλάσφημα, κακόδοξα καί συγκρητιστικά βιβλία, τοῦ πλανεμένου Κυριάκου Μαρκίδη  κ.ἄ., καθῶς σωρηδόν ἄλλα κακόδοξα βιβλία, ἐκ τινῶν πλανεμένων καί αἱρετιζόντων ψυχοθεραπευτῶν Μεταπατερικῶν καί Νεονικολαϊτῶν-Οἰκουμενιστῶν (Χ. Γιανναρά, π. Β. Θέρμου, π. Φ. Φάρου καί Δ. Καραγιάννη κ.λπ.), ὅπως καί τινά ἐπιστημονικά θεολογικά ἐγχειρίδια, τοῦ πατριαρχικοῦ καί Ἀρχιοικουμενιστή μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα. Ὅλως παραδόξως, ὁ κ. Νικόλαος Μαυρομάγουλος (βλέπετε πιό πάνω), σέ δημόσια διαδικτυακή συζήτησιν πού εἴχαμεν στό παρελθόν, μού ἀποκάλυψε, ὅτι σχετίζετε καί ἐπικοινωνεῖ καλῶς, μέ τόν αἱρετικόν μητροπολίτην Περγάμου.
 5. Ὅλως παραδόξως, διά τήν σύγχρονον θεολογικήν πραγματικότητα, ὁ γνωστός πλέον καί λίαν ἀγαπητός Κύπριος ποιητής καί  θεολόγος, ὁ κύριος Βασίλειος Χαραλάμπους, μᾶς ἀποκαλύπτει, ἀπό τό 2012 μέχρι τῆς σήμερον, καθῶς μᾶς ἀνασκευάζει καί μᾶς ἀποδεικνύει ἀντιρρητικά, σωρηδόν πλανῶν καί αἱρετικολογιῶν, τοῦ πασίγνωστου ψευδοπροφήτου καί Γέροντα τοῦ Λεμεσοῦ, τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ. 
 6. Ἐνῶ ἕτερος Κύπριος θεολόγος, ὁ ἐξ Ἀστόριας τῆς Ἀμερικῆς ὁρμώμενος, καί οὐχί κρυβώμενος, ὁ λίαν ἀγαπητός καί ἐν Χριστῷ ἀδελφός, κύριος Παναγιώτης Τελεβάντος, μᾶς ἀποκαλύπτει κριτικά, καί ἔτσι ἀσκεῖ τήν δικαίαν, δρυμίαν κριτικήν, εἰς τινά πραγματικόν ἡχητικόν ντοκουμέντο, πού ὁ μοναχός Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός, διδάσκει, κηρύττει, καί ἐκφράζει τήν Σχολαστική καί Προτεσταντική  θεολογική τάσι καί στάσι, ἐξάπαντος τινά δυσσεβή καί αἱρετικήν, ἐπί τινῶν Βιοθεολογικῶν καί Βιοηθικῶν ζητημάτων, δηλ. ἦτον "θεολογικά" ὑπέρμαχος τοῦ Ἐμβρυοκτονισμοῦ (!) καί τῆς ἔκτρωσις, τῶν ἀγέννητων ἐμβρύων, μέχρι τοῦ τρίτου μήνα τῆς ἐγκυμωσύνης! Σκεφθεῖτε τήν ποιότητα τοῦ προφητικοῦ χαρίσματος πού εἴχεν...! Ποσότηταν, ἐξάπαντος καί εἴχεν. 
 7. Ἑμεῖς ὡς ἱστολόγιον ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ἀνεσύραμεν ἀπλῶς, ἀλλά καί ἐδημοσιεύσαμεν, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ ἀρχείου μας, τινά σημαντικόν ἔγραφον (φυλλάδιον πού ἐκυκλοφώρησεν εὐρέως τό 1996 εἰς τήν Κύπρον) καί ἀποδεικτικόν ντοκουμέντον, ἐκ τῆς ἱ. μονῆς Βατοπαιδίου, μέ ὑπογραφήν μάλιστα τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ, πού ἀποδείκνυεν ἄριστα, τό ψευδο-προφητικόν χάρισμαν αὐτοῦ.
 8. Βάσι εἰδικά, ἐτοῦτης, τῆς ντόμινο ἀποκαλύψεως, καί δεῖ ὑπό του ἀξιοτίμου ὁμολογητοῦ καί ἀγωνιστοῦ θεολόγου κ. Π. Τ., καί ἐπί τινά βάσιν ἄλλων παρελθοντικῶν του, σωρηδόν, καί δεῖ δικαίων θεολογικῶν κριτικῶν δοκιμίων τοῦ, κατά τινῶν κακόδοξων ἐνεργειῶν τοῦ πολυσέβαστου μας Μητροπολίτου, ἄρχισε καιρό τῶρα, μία δρυμίτερη στοχευμένη καί σατανική ἐκστρατεία, ἀνήθικης καί ψιθυριστικῆς ἐξόντωσίς του, μία δόλια καί συστρατευμένη, συγκεκριμένη συκοφάντησις αὐτοῦ, κυρίως κατά τοῦ σεβαστοῦ προσώπου καί τοῦ τιμίου ἦθους του· προσθέστε καί ἕνα βασικώτατον εἰς την φαρέτραν σας: ὅτι ὅλως παραδόξως, ἡ ἱ. μητρόπολις μας, δέν ἀντιμετωπίζει κανέναν ἀπολύτως, ρωμαλέα, σέ θεολογικόν ἐπίπεδον, ἀπό τοῦς θεολόγους ἐπικριτές της. Γιατί ἆραγέ;
 9. Ὅλο τό πιό πάνω καί κάτω, πού θά ἀκολουθήσουν, τά (συν)μαρτυρῶ ἐξομολογητικά, τά καταγράφω μάλιστα, διά συνειδησιακούς καί ἱστορικούς λόγους, καί τά ὁμολογῶ μάλιστα, ἐν πλήρῃ συνειδήσει, δημοσίως μέν, ἀλλ΄ ὅμως στό προσωπικόν δέ καί ἰδιωτικόν μας ἡμερολόγιον-ἱστολόγιον, ἀσχέτως, τῶν οἱανδήποτε μελλοντικῶν συνεπειῶν, πού τυχόν  μᾶλλον, μπορεῖ νά ὐποστοῦμεν, ἐκ τῆς ἀνωτάτης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς μας, δηλ. τῆς ἱ. μ. Λεμεσοῦ·  ἵνα βγάλετε τέλος πάντων, ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἀπανταχοῦ φίλοι καί φίλες ἀναγνώστες/τριες μας, τά ὅποια ἀντικειμενικά καί θεο-λογικά συμπεράσματα σας. Ἔχουμεν ὑπόψιν μας, τήν ἀλλοδαπήν παγκόσμιον καί μεγίστην εἰδωλοποίησιν, ἀλλά καί τήν ἐγχώρια σύμπασαν ἐξιδανίκευσιν, τοῦ σεπτοῦ καί καλοῦ μας ἐπισκόπου, δέν ἀναμένωμεν διόλου νά γίνωμεν πιστευτοί. Καταθέτουμεν ἁπλῶς, μίαν τινά προσωπικήν καί ἱστορικήν μαρτυρίαν, ἐξάπαντος διά τούς ἱστορικούς τού μέλλοντος. Συνήθως ὅμως, καί αὐτό πρέπει νά τό χωνέψουμεν, ὅτι τά φαινόμενα ἀπατοῦσιν· αὐτό ἰσχύει ἀπόλυτα καί διά τόν γράφωντα, ἐνῶ τά ὅποια εἴδωλα καί οἱ τινές ἀφέλειες μας, κάποτε, θά πρέπει νά συντριφθῶσιν!  
 10. Δυστυχῶς, μοῦ ζητήθηκε "εὐγενικά" ἐκ τῆς ἱ. μητροπόλεως μου, ὅπως συμπράξω καί συστρατευθῶ, ἄδικα καί ἄνομα, μέ κάθε μέσον καί τρόπον, ἐναντίον τοῦ κ. Τελεβάντου, καί ἐπειδή δέν συναινῶ καί δέν τό ἀποτολμῶ, μέ βάφτισαν, ἐξ ὅσων πληροφορούμαι, ὡς τινά "πλανεμένον θεολόγον", ἕναν "νέον Τελεβάντο" (αὐτό τό ἐξέλαβα ὡς τιμητικόν!) κ.ἄ. θλιβερές ἀνοησίες. Ἄς λέγουσιν τέλος πάντων, προφορικά καί μυστικά, ὅτι θέλουν διά ἐμένα, ἐξάπαντος ὅσα καί νά λένε, δηλώνω προκαταβολικῶς, ὅτι ἅπαντα εἶναι ἀληθινά, καί δέν διαψεύδω τίποτε, παρ΄ ἐκτός κι ἄν μέ κατηγορήσουσιν γραπτῶς, διά τινά συγκεκριμένα θεολογικά ζητήματα, ὅπου ἐκεῖ, ἐκ καθηκόντως, ἔχω τήν ἀδήριτον ὑποχρέωσιν, νά (ὑπερ)ἀμυνθῶ τοῦ ἑαυτοῦ καί τῆς προσωπικότητάς μου, καί νά ἀνταπαντήσω κατά τῶν ἰσχυρῶν Βατοπαιδινῶν πατέρων, ἀντιρρητικά! Παίγνιον ὅμως, γλύφτης, αὐλικός καί σφουγκοκωλάριος, τῆς ἱ. μητροπόλεως τῆς καρδιᾶς μας, δέν γινόμεθα, ἀλλά καί οὔτε ἐπιθυμῶμεν νά γίνουμεν, μέ ἐτοῦτην τήν περιρρέουσαν καί κακόδοξην Βατοπαιδινήν ἀτμόσφαιραν τοῦ Ἰωσηφισμοῦ. Ἔχω βιώσει καί γνωρίσει, ἀπό κοντά μάλιστα, καί τήν προηγούμενην ἐν Λεμεσῷ ἐπισκοπείαν, τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Χρυσάνθου, ἄρα ἔχω ἐμπειρικά δεδομένα, καθῶς καί ἕνα καλό μέτρον σύγκρισις. Δέν μπορῶ ἀκόμη νά τό πιστέψω, ὅτι ἡ παρούσα μητρόπολις μας, μᾶς ἔδωσε ἀνεπίσημα, τινά συγκεκριμένην, καί ἐξάπαντος συκοφαντική οἰνοπνευματικήν ὁδηγίαν καί γραμμήν, διά τινᾶς συγκεκριμένης καί εἰδικῆς κατηγορίας, κατά τοῦ κ. Τελεβάντου, ἵνα πληγεῖ ἄπαξ καί διαπαντῶς, ἡ ἀξιοπιστία τοῦ ὡς θεολόγου, ἡ τιμή του, ἡ ὑπόλειψις καί τό ὅποιον κύρος του κ.τλ. ...!
 11. Μοῦ ζητήθηκε προσωπικῶς, μέ εἰδικήν προκατασκευασμένην καί ἀγαπουλίστικην προσέγγισιν, ἀμέσως καί ἐμμέσως πλύν σαφῶς, ὑπό τινός νεαροῦ αὐλοκόλακος, ἱερομονάχου (!) τῆς ἱ. μητροπόλεώς μας, ὅπως γράψω τινά ὑπερασπιστικά κείμενα ὑπέρ τοῦ "ἁγίου Γέροντος"  Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ, καί πολεμικά κείμενα, κατά τοῦ "ἀμαρτωλοῦ καί ἀνήθικου" κ. Τελεβάντου· τά ὁποία μού τά (παρα)σέρβιραν αὐθόρμητα, ὡς τινά "ἔργα μετανοίας" μοῦ (λόγῳ τοῦ ὅτι ὑποστήριζα, δημοσίως καί διαδικτυακῶς, τόν Κύπριον θεολόγον τῆς Ἀμερικῆς κ. Π. Τελεβάντο) καθότι ὁ ἐν λόγῳ ταλαίπωρος καί νεαρός κληρικός, φρόντισε νά κατακρίνει στυγνά, χυδαία, καί μέ κραυγαλέα ἐμπάθεια, τόν κ. Τελεβάντον, πράγμα τό ὁποῖον, μέ σύνθλιψε, μέ σκανδάλισεν, μέ προβλημάτισεν βαθιά καί μοῦ χάλασε, τήν καλήν εἰκόνα πού εἶχα γιά τούς καλούς μητροπολιτικούς καί στενώτατους συνεργάτες τοῦ ἁγίου Δεσπότου μας. 
 12. Ὅλα αὐτά, ἐλαβαν χῶρα, στό πρόσφατον παρελθόν, εἰς τήν ἱ. Μητρόπολιν τῆς Λεμεσοῦ ὅπου καί ἐσύχναζα, παρουσία τῆς οἰκογενείας μου, (ἐννοεῖται ὅτι μέ παρέσυραν σκόπιμα, σέ μία γωνιάν, μακρόθεν ἐξ αὐτῶν, ἵνα μή ὑφίσταντο ἄλλοι αὐτήκοοι μάρτυρες),  ὁλίγον πρό τοῦ Πάσχα τοῦ 2015. Τέτοιον πράγμα πού μᾶς ἐζητοῦσαν, φυσικά καί δέν μᾶς τό ἐπιτρέπει ἡ θολερά συνείδησις μας,  ἀσχέτως τῆς ὅποιας ὑπερβάλλουσας καί θερμῆς ἐκτίμησις καί συμπαθίας, πού τρέφωμεν, διά τόν οἰκείον μας ἐπίσκοπον κ. Ἀθανάσιον καί διά τούς ὑφισταμένους του ἀδελφούς καί πατέρες. Ἅπαντες εἶναι καλοί ἄνθρωποι καί ἄξιοι συμπαθίας. Μέ τό ζόριν ὅμως, δέν δυνάμεθα, νά μαχαιρώνουμεν πισόπλωτα, ψυθιριστά, συκοφαντικά, ἔγκριτους, ἠθικούς, πολυτάλαντους καί παραδοσιακούς θεολόγους, καθῶς ἀκόμη καί ἄλλους ἐλάχιστους, γνωστούς ἤ ἀγνώστους, καί ταπεινούς ἀδελφούς μας. Ἄν πρέπει κάποιον νά κατηγορήσουμεν καί νά συκοφαντήσωμεν, αὐτός θά εἶναι ὁ παλαιός καί νῦν ἀχρείος ἑαυτός μας.
 13. Τόν Κύπριον θεολόγον Παναγιώτη Τελεβάντο, δέν εἴχα τήν εὐλογία νά τόν γνωρίζω προσωπικά, ὅταν διέμενεν εἰς τήν Κύπρον πρό ἐτῶν, ἁπλᾶ τόν μελετῶ περιστασιακά καί συγκριτικά, ὅπως μελετῶ, σωρηδόν ἄλλους πολλούς,  καλούς ἤ κακούς καθηγητές μου, ἀδελφούς καί πατέρες θεολόγους. Τόν δέ ἀγαπημένον μου Μητροπολίτην κ. Ἀθανάσιον, τόν μελετῶ χρόνια ὁλόκληρα, ἀκοῦω μέχρι τῆς σήμερον, τρίς φορές τήν ἡμέρα (δηλ. λαμβάνω τό γαλατάκι ΝΟΥΝΟΥ μου, μιά χαρά καί δυό τρομάρες) τίς χαριτωμένες καί διασκεδαστικές ὁμιλίες του ἀπό τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν μας. Μάλιστα ἐπί σειρᾶ ἐτῶν, εἶμουν αὐτήκοως καί αὐτόπτης, κατηχούμενος καί πιστός ὀπαδός του, στίς δεκαπενθήμερες καί κατηχητικές ὁμιλίες κ.ἄ. διαλέξεις, τσάγια καί συνέδρια, περί τῶν κατηχητῶν καί θεολόγων τῆς Μητροπόλεως. Μέχρι πού, καί πάλιν τό 2015, λίγο πρό τοῦ Πάσχα, ἐνήργησεν δημοσίως, μίαν κακόβουλην, ἐμπαθέστατην, παράδοξην ὁμιλίαν, κατά τῆς Ἱεραποστολικῆς καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ὀργάνωσις καί Ἀδελφότητας Θεολόγων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, "Ο ΣΩΤΗΡ" Λεμεσοῦ ἐν τῇ Κύπρῳ,  εἰς τήν ὁποῖαν, μᾶλλον ἦτον καί ἡ προ-τελευταία φορά πού ἐπαρεβρέθησα, διότι μέ ἐσκανδάλισεν, τά μέγιστα, ἡ σφοδρή στάσις καί οἱ δημόσιες κατηγορίες, κατά τῶν φιλότιμων ἀφιερωμένων ὀργανωσιακῶν ἀδελφῶν καί πατέρων.
 14. Κερασάκι στήν τοῦρτα, ὅλων αὐτῶν τῶν πιό πάνω ἀναντίλεκτων καί σωρηδόν στοιχείων, ἦτο οἱ κακόδοξες καί Οἰκουμενιστικές δηλώσεις τοῦ μητροπολίτου μας, εἰς τήν Γερμανία στό Ντόρτμουντ. Ἐκήρυξεν δηλαδή, τήν βλάσφημον αἵρεσιν τοῦ Ἐπισκοπομονισμοῦ καί τοῦ Νεοεκκλησιολογισμοῦ τῶν πατριαρχικῶν Συγκρητιστῶν, καί τό ἐπιχειρηματολόγησεν ἄτοπα, ὑπό τινός ἀστόχου καί ἀπαράδεκτου Συμβολικοῦ παραδείγματος, διά τό δῆθεν ἀκίνδυνον, τῆς δυσσεβοῦς καί κακοδόξου διακοινωνίας (=intercommunio) μέ τούς αἱρετικούς. Σαντυγή τῆς ὑδροκειάνιου ταρτίτσας, ἧτον ἡ ἀντικανονική καί κακόδοξι δήλωσις, τοῦ ἡγουμένου Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ, ὑπέρ τῶν ἀνιέρων Συμπροσευχῶν μέ σχισματικούς καί αἱρετικούς. Ὅργιον κακοδοξιῶν δηλαδή ἐκ τινῶν Βατοπαιδινῶν πατέρων. Καί ἀκόμη, οἱ σωρηδόν ἀπανταχοῦ ὀπαδοί, κοιμώμαστε ὄρθιοι καί βάζωμεν καλόν λογισμόν, στραβάρα μας!
 15. Ξέχασα νά ἀναφερθῶ, ὅτι γίνεται συστηματικῶς ἐγκωμιασμός, τοῦ αἱρετικοῦ, Ἀρχιοικουμενιστή καί Ἀρχιμασσώνου, οἰκουμενικοῦ πατριάρχη τῆς Κων]Πόλεως Μελετίου Μεταξάκη, ὑπό τοῦ Σεβ. Λεμεσοῦ καί τῶν στενῶν συνεργατῶν του. Αὐτό ὅμως θά τό ἀναπτύξωμεν, μᾶλλον προσεχῶς, σέ ξεχωριστόν καί εἰδικόν δοκίμιον.

Ὅλα αὐτά τά θλιβερά γεγονότα, τά ὁποία, εἶναι πάμπολλά διά νά εἶναι τυχαία, φυσικά καί δέν μᾶς ὀδηγοῦσιν, σέ ζηλωτικούς λογισμούς, τινᾶς ἀσύντακτου, ἄτακτης καί ἀνίερου ἀποτείχησις (ἄν καί μᾶς καλύπτουν, οἱ ἱεροί Κανόνες, βάσι τινῶν σημαντικῶν προϋποθέσεων), ἀλλά συνεχίζουμεν ἀκάθεκτοι ἐντός Της Ἐκκλησίας, νά βάζουμεν τινά καλόν λογισμόν, διότι ἔτσι μᾶς διδάσκουσιν, οἱ πατριαρχικοί Ἁγιορείτες καί Βατοπαιδινοί πατέρες μας,  καί μεῖς τότε, ἐμμένουμεν ἀκάθεκτοι, ὑπό τινᾶς μᾶλλον ψύχωσις, νά προσευχῶμεθα καί νά  ἐκκλησιαζώμεθα ἐν δυνάμει, ὅπου μνημονεύεται, ὁ καλός μας ἐπίσκοπος τῆς Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος,  εὐχόμενοι κατά βάσιν καί διά πάντα, ὅπως ὀρθοτομεῖ, πάντοτε, τόν λόγον τῆς ἀληθείας. Τόν ὀρθοτομεῖ ὅμως; Ἐξάπαντος, ἔχουμεν λάβει διαχρονικά τινά πνευματική καί ἐπιστημονική καθοδήγησιν: ἐκ τινῶν Πνευματικῶν πατέρων μας·  ἐκ τινῶν παραδοσιακῶν Καθηγητῶν μας· ἀλλά καί ἐκ τινῶν ἄλλων φωτισμένων οἰκουμενικῆς ἐμβέλειας-Διδασκάλων-τῆς Ἐκκλησίας μας· ὅπως ἀσκήσωμεν τήν ἱεράν καί ἁγίαν ἀνυπακοήν, κατά τῶν παράλογων ἐπιδιώξεων, αἱρετιζόντων ἐνεργειῶν καί κακοδοξιῶν τῆς σεπτῆς ἱ. μητροπόλεως μας.
Τό μείζον, τό λογικόν καί τό ἀναντίρρητον ἐρώτημα, πού προκύπτει σαφῶς, στήν περίπτωσι πού τυχόν ἅπαντα τά ἐν λόγῳ 15 (!) σημεῖα μας, ἦτον καί εἶναι, καρποί, φαντασιολογικῆς, ἐμπαθοῦς, συκοφαντικῆς και διαβολόπνευστης τινᾶς διαθέσεως, ἤ καί νοσηρᾶς τάσεως, εἶναι τό ἐξῆς: 

 • Ἆραγέ διά ποῖον λόγον καί διά τίνα αἰτίαν, ἡ ἱερά μητρόπολις τῆς Λεμεσοῦ, ὁ πολυτάλαντος καί χαρισματικός μητροπολίτης μας, σχετίζεται, ἤ καί προσπαθεῖ νά συσχετίσει, τό Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς Θεοσώστου ἐπαρχίας του Λεμεσοῦ, καί ὄχι μόνον, μέ τήν ἐξάπαντος ἑτερόδοξον Μεταπατερική-Νεοπατερική καί δεῖ τήν Νεοεκκλησιολογικήν καί Συγκρητιστικήν (=Οἱκουμενιστική Ἐκκλησιολογία) τάσιν καί στάσιν, τῆς καθολοκληρίαν ὑπόπτου, Αἱρετικῆς Ἀκαδημίας τῶν "Θεολογικῶν" σπουδῶν, τοῦ Βόλου; [1] 
 • Πιό ἁπλᾶ, διά τούς ἁπλοϊκούς: Ἄν ὑποκριθῶμεν πρός λεπτοῦ, ὅτι  ἀπ΄ ὅλα τά πιό ἐπάνω σημεῖα, τίποτα ἀπολύτως δέν ἐσυνέβην, καί ὅτι ἅπαντα βαίνουν ἀπ΄ τό καλόν στό καλύτερον· καί ὅσα μάλιστα ἐσημειώσαμεν, εἶναι διά τινά προσωπικήν καί ἡμερολογιακήν χρήσιν μεταξύ φίλων καί συγγενῶν διά προβληματισμόν· καί ὅτι εἶναι  ἕνας συνηθισμένος χειμερινός ἐφιάλτης, ἐλέω τινᾶς κακόψητου μπριζόλας, ἤ καθόλου παράξενον, φαντασίες καί ὀράματα, τινός πλανεμένου καί συκοφάντη θεολόγου· τό ἐρώτημα πού τίθεται αὐτόματα εἶναι, γιά ποῖον λόγον, μία ὀρθοδόξουσα καί ἱερά μητρόπολις τῆς Λεμεσοῦ, νά φλερτάρει, καί νά σχετίζεται ἐπικίνδυνα, μέ μίαν ἐγνωσμένου κύρους κακοδοξούσαν, καί ἀνίερον μητρόπολιν, ἐκείνης τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Σεβ. Δημητριάδους κ. Ἰγνατίου;


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

[1] Θεολογική Ημερίδα: Πατερική Θεολογία καί μεταπατερική αἵρεση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου