Translate

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ, ΤΩΝ "ΑΒΡΑΑΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ‘’ΑΒΡΑΑΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ’’

«Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8)
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_____________________
Πως μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρητιστική  θεωρία των καλουμένων ‘’Αβααμικών θρησκειών’’,  που είχε διατυπωθεί από τον Γάλλο ισλαμολόγο Louis Massignon (1883-1962);  O ισλαμολόγος Louis Massignon είχε διατυπώσει τη θεωρία του αυτή με το σκεπτικό ότι οι μονοθεϊστικές θρησκείες όπως τις καλεί, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός και Ισλάμ, έχουν κοινό πατέρα των Αβραάμ, την πίστη του Αβραάμ στον ένα Θεό και το κοινό καθήκον να υπακούουν στον ένα Θεό. 

Αυτό που είπε ο Κύριος στον Αβραάμ «και ενευλογηθήσονται εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης» (Γεν. 12,3), υπόσχεση η οποία αναφέρει ότι, δι’ ενός από τους απογόνους του θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, εννοώντας τον Χριστό, το λησμονεί. 

Ως γνωστό η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Δικαίου Αβραάμ στις 9 Οκτωβρίου.  Δεν έχει τη σχέση που εννοούν ο Δίκαιος Αβραάμ με τους αρνητές του  του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.  Πως μπορεί λοιπόν να ομιλούν για ‘’Αβρααμικές θρησκείες’’; 

Θα δανεισθούμε  τον λόγο  του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου προς τα πλήθη που εξέρχοντο των πόλεων για να βαπτισθούν από αυτόν «Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8). 

Μπορούν και οι κάθε λογής αιρετικοί Αρειανοί, Γνωστικοί, Χιλιαστές κλπ να ισχυριστούν ότι «έχουν κοινό πατέρα των Αβραάμ, την πίστη του Αβραάμ στον ένα Θεό και το κοινό καθήκον να υπακούουν στον ένα Θεό», σύμφωνα με τον ισλαμολόγο Louis Massignon.  Η συγκρητιστική αυτή θεωρία των καλουμένων ‘’Αβααμικών θρησκειών’’,   βολεύει τους διαθρησκειακούς οικουμενιστές, γιατί συνηγορεί στο πλήθος οικουμενιστικών ολισθημάτων των.  Η  θεωρία των καλουμένων ‘’Αβρααμικών θρησκειών’’ αποτελεί  εργαλείο  πλέον των  διαθρησκειακών  οικουμενιστών.  

Η ομαδοποίηση είναι παντελώς άτοπος, συγκρητιστική  και απαράδεκτος.    Οι Διαθρησκείακοί Διάλογοι ποιο σκοπό έχουν;  Να γνωρίσουν την Αληθινή Πίστη οι αρνητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή την ανθρωπάρεσκη συνύπαρξη; Κατά κανόνα σχεδόν αγνοείται η αγάπη εν αληθεία.  Απλά εφευρίσκουν ‘’κοινά’’ κατ’ αυτούς, για να συντηρείται το συνυπαρξιακό ιδεολόγημά των. Τελικά η αγάπη τους αποδεικνύεται ανθρωπάρεσκη, όπως και ο διάλογος αγάπης που διεξάγεται ερήμην της αληθείας.  Καταδεικνύεται τοιουτοτρόπως το ανθρωπάρεσκο της αγάπης των.  

Οι συγκρητιστικοί όροι «Αβρααμική οικουμένη»,  «Αβρααμική πνευματικότητα» και «Αβρααμικό πνεύμα», είναι ενδεικτικοί του τι επιδιώκεται, καθώς και το απαράδεκτο της ομοδοποίησης αυτής.  Ο Διαθρησκειακοί Διάλογοι αρκούνται στην εφεύρεση ‘’κοινών’’ κατά την άποψή τους, με απώτερο στόχο την ανθρωπάρεσκη συνύπαρξη. 

Δανειζόμενοι λοιπόν τον λόγο  του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τους λέμε απλά,«Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8). Η Αληθινή Πίστη, η Πίστη στον Χριστό, όπως η Μια Αγία Εκκλησία τη διδάσκει, δεν μπορεί συγκρητιστικά να ομαδοποιηθεί, με τους αρνητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕ

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Την εορτήν των Αγίων Θεοφανείων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εορτή των Φώτων την καλούμε.  Φυσικά τα Άγια Θεοφάνεια καλούνται Φώτα γιατί κατά τους πρώτα χριστιανικά χρόνια οι πρώτοι Χριστιανοί εβαπτίζοντο την παραμονή της Εορτής.  Η Υμνογραφία της Εκκλησίας μας γέμει από  αναφορές που δικαιολογούν την ονομασία εορτή των Φώτων.

Σε στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού της Εορτής ψάλλομε, «τον φωτισμόν ημών, τον φωτίσαντα πάντα άνθρωπον». Στο «και νυν» πριν την Είσοδον κατά την Εσπερινή Ακολουθία ψάλλομε, «του δοξάζειν σε Σωτήρ, τον φωτισμόν των ψυχών ημών».

Μετά τα Παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα ψάλλομε, το τροπάριον «Επεφάνης εν τω κόσμω, ο τον κόσμον ποιήσας, ίνα φωτίσεις τους εν σκότει καθημένους· Φιλάνθρωπε δόξα σοι».  Στους στίχους που ακολουθούν του τροπαρίου αυτού ψάλλομε την κατακλείδα του τροπαρίου αυτού, «Ίνα φωτίσεις τους εν σκότει καθημένους· Φιλάνθρωπε δόξα σοι».

Μετά τα υπόλοιπα Παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα ψάλλομε, το τροπάριον, «Αμαρτωλοίς και τελώναις, δια πλήθους ελέους σου επεφάνης Σωτήρ ημών, που γαρ είχε το φως σου λάμψαι, ειμή τοις εν σκότει καθημένοις; δόξα σοι». Στους στίχους που ακολουθούν του τροπαρίου αυτού ψάλλομε την κατακλείδα του τροπαρίου αυτού «Που γαρ είχε το φως σου λάμψαι, ειμή τοις εν σκότει καθημένοις; δόξα σοι».

Κατά τη Θεία Λειτουργία, ο υμνογράφος τον Άγιον Ιωάννη τον Πρόδρομο θέλει να ερωτά «πως φωτίσει ο λύχνος το Φως;»    Μετά το Ευαγγέλιο και τα ‘’Ειρηνικά’’ εις την ευχή που διαβάζει ο ιερέας μυστικώς,  αναφέρει μεταξύ άλλων το εξής : «το φως το εκ φωτός, ο ελθών εις τον κόσμον του φωτίσαι αυτόν».

Εις άλλην ευχή που διαβάζει ο ιερέας μεγαλοφώνως,  αναφέρει μεταξύ άλλων το εξής : «το Φως το απρόσιτον, το φωτίζον πάντα άνθρωπον εις τον κόσμον λάμψον καμοί τω αναξίω δούλω σου, φώτισον μου της διανοίας τα όμματα».

Το τροπάριον της εορτής «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε» έχει τον καταληκτικό στίχο «Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι».  Εις την Λιτή σε ιδιόμελον του Κοσμά Μοναχού αναφέρονται και τα εξής : «Ω του θαύματος! δίχα πυρός  αναχωνεύει, και αναπλάττει άνευ συντρίψεως, και σώζει τους εις αυτόν φωτιζομένους, Χριστός ο Θεός και Σωτήρ των ψυχών ημών».

Εις τον όρθρον ψάλλομε «Πνεύμα δε το Άγιον, επί σε κατεγίνετο εν ω και φωτισθέντες βοώμεν∙ Δόξα τω εν Τριάδι Θεώ».  Το κοντάκιον της εορτής «Επεφάνης σήμερον», καταλήγει με το «ήλθες εφάνης το Φως το απρόσιτον».

Φυσικά υπάρχουν και άλλες αναφορές στην Ακολουθία της εορτής.  Αυτό το υμνογραφικό βίωμα του Ορθοδόξου λαού μας, ήταν φυσικό να περάσει και εις τα κάλαντα των Φώτων με την αρχή, «Σήμερα είν’ τα Φώτα κι ο φωτισμός και γιορτή μεγάλη κι αγιασμός».  Δικαίως λοιπόν την εορτήν των Αγίων Θεοφανείων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εορτή των Φώτων την καλούμε.
ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ, ΠΟΥ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ‘’ΕΞΟΡΙΖΟΥΝ’’ ΑΠΟ  ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΝΟΥ

«Την μνήμην μετεωρίζοντες του νου», κατά τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
_______________
Κέντρα ολιστικής ιατρικής ανακοινώνουν την οργάνωση συναντήσεων αφιερωμένων στις αρχές του αγιουρβέδα, τη γιόγκα και το διαλογισμό. Κέντρο  ολιστικής ιατρικής τον παρελθόντα  μήνα Δεκέμβριο  του 2015, πραγματοποίησε  διάλεξη με θέμα ‘’Αγιουρβέδα  και ολιστική ιατρική’’.  Κέντρο  ολιστικής ιατρικής προγραμματίζει από τώρα και προσκαλεί για σεμινάρια γιόγκα, διαλογισμού και αγιουρβέδα,  την Άνοιξη του 2016.

«Απαιτεί ημάς πάντως ο νους, όταν αυτού πάσας τας διεξόδους τη μνήμη αποφράξωμεν του Θεού, έργον οφείλον αυτού πληροφορείν την εντρέχειαν», λέγει ο Άγιος Διαδοχος Φωτικής και κατά τη μετάφραση του π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, «η φύσις του νου επιβάλλει όπως, όταν με την μνήμην του Θεού του κλείσωμεν όλας τας διεξόδους, έχη κάποιαν εργασίαν που να απασχολή όλην την ενεργητικότητά του». 

Δυστυχώς οι εναλλακτικές πλάνες της γιόγκα, του διαλογισμού και του αγιουρβέδα κλείνουν όλες τις διεξόδους για τη μνήμη του Θεού, απασχολώντας όλη την ενεργητικότητά του.  Τοιουτοτρόπως επιτυγχάνουν εναλλακτικώς την απόλυτη λησμοσύνη του Θεού.  Μέχρι και Ινδούς ‘’ειδικούς’’ επιστρατεύουν για τις διαλέξεις των, σχετικά με τη γιόγκα και το διαλογισμό.  Δεν πρέπει να υποτιμάται η επικινδυνότητα των εναλλακτικών αυτών πλανών για ένα Χριστιανό.

«Επιστήσομεν ημών τη διανοία  προς μόνην την μνήμην του Θεού αφορώντες» λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής.  Αντορθόδοξη οδός απωλείας είναι το νεοεποχίτικο εναλλακτικό πείσμα της απολύτου λησμοσύνης του Θεού.  Αποτελούν όλες αυτές οι εναλλακτικές διαλογιστικές πλάνες, τρόπους   «ίνα μη ο νους τούτο ειδώς ακριβώς τη μνήμη του Θεού οπλίζηται», σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Διαδόχου  Φωτικής.  Εξορίζουν οι πλάνες αυτές τη μνήμη του Θεού από το νου. Δεν είναι τυχαίο που η πλάνη ‘’αγιουρβέδα’’, προβάλλεται από τους Γκουρού Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι. 

Το  ‘’αγιουρβέδα’’, αναφέρεται στον  άνθρωπο και το σύμπαν, μιλώντας για τρία ‘’επίπεδα ύπαρξης’’ του ‘’υλικού παχυλού σώματος’’, του ‘’νοητικού σώματος’’ και της ‘’εσώτερης φύσης τους’’.  Στη γιόγκα ομιλούν για εναρμόνιση σώματος και πνεύματος, με τελικό σκοπό τη πλάνη του διαλογισμού. Αναφέρουν μάλιστα ότι μέσω της γιόγκα θα βοηθηθεί ο άνθρωπος ‘’να ενεργοποιήσει το δυναμικό του νου και της δημιουργικότητάς του’’.   Για τούτο ομιλούν για  «έλεγχο των νοητικών διακυμάνσεων».  «Με την γιόγκα δεν μετεωρίζεται μόνο ο νους, αλλά είναι σαν να τον έχει βάλει ο διάβολος στο τραμπολίνο και μετά τον εκσφεντονίζει», λέγει ο ‘Οσιος Παΐσιος.  Σε αυτές τις πλάνες ‘’θεοποιούνται’’ οι ανθρώπινες δυνάμεις και ‘’εξορίζεται’’ η μνήμη του Θεού από το νου.

Ως γνωστό η ολιστική πλάνη αναφέρεται σε αρχές που διέπουν το σύμπαν, ενσωματώνοντας τις έννοιες πνεύμα, νους, σώμα, προσδίδοντας τους  ‘’μεταφυσική’’ χροιά.  Δεν είναι λίγα τα κέντρα εναλλακτικών πλανών όπου συνδιαφημίζονται  η ολιστική ιατρική, η γιόγκα, το  αγιουρβέδα, ο διαλογισμός, το ρέϊκι κλπ

Ένα από τα πορίσματα Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Εναλλακτικές Θεραπείες – Ολιστική Ιατρική – Υγιεινή Διατροφή : Μια Επιστημονική και Ορθόδοξη Χριστιανική προσέγγιση», που πραγματοποίησε η «Παγκύπρια Ένωση Γονέων» το έτος 2005, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εκκλησίας Κύπρου, τόνιζε ότι «Η Εκκλησία δεν καταφεύγει στη φύση για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά στον Τριαδικό Προσωπικό Θεό». Τούτο παραθέτομε ως απάντηση για την νεοεποχίτικη πλάνη περί απροσώπου κατευθύνοντος νου, που ‘’ολιστικώς’’ συνέχει τα πάντα στο σύμπαν. Ευτυχώς η Εκκλησία μας, αντιμετωπίζει Ορθοδόξως τις εναλλακτικές αυτές πλάνες.