Translate

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: Ο ΓΕΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΜΕΓΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ!Ὁ Γέρων Ἀγάθων, Μέγας Ὀρθόδοξος Οἰκουμενιστής!Δόξᾳ τῷ Θεῷ πού τήν σήμερον ἡμέρα, Παραμονή Θεοφανείων, ὑφίστατο καί ἕνας, τῷ ὄντι ἐν Χριστῷ ἑτερο-Φωτισμένος καί Θεολόγος  Γέρων τῆς Φιλόκαλλης Ὀρθοδοξίας! Ὄχι σάν τόν αὐτόκλητον καί αὐτοφώτιστον καί δεῖ, κακόδοξον Οἰκουμενιστήν, πλύν Δογματολόγον καθηγητή, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, κ. Χρυσόστομον Σταμούλην...

Εἶναι ἕνα πράγμα νά σέ φωνάζουν, καί νά εἶσαι,  Γέρων καί Φωτισμένος ἐκ τοῦ Θεοῦ,  ὡς ὁ Καλλόγερος (=ἐκ τοῦ θεϊκοῦ Κάλλους +Γέρων) καί ἀγαθός Ἡγούμενος π. Ἀγάθων, καί ἐντελῶς διαφορετικόν πράγμαν, νά σέ φωνάζουν Χρυσόστομον, καί νά μήν εἶσαι τέτοιος, διότι αὐτόβουλα καί ἐλεύθερα, ἐπιλέγεις, ἑκών ἄκων, τήν πλανεμένην ἀλλά καί βολεμένην, εἰδικήν κατηγορία, τῶν κακογέρων καί ἀφώτιστων θεολόγων...!

Ὁ Γέρων Ἀγάθωνας μαζί μέ τήν ἀδελφότητα του, καθῶς καί μέ τά πνευματικά του παιδιά ἐν τῷ κόσμῳ, ἔχουσιν συνταχθεῖ-χρόνια τώρα- Χάριτι Θεοῦ, μετά τῶν ἀντιοικουμενιστικῶν καί παπομάστιγων ἀγώνων, καί  ἐμπνέουσιν εἰς ἅπασαν τήν ὀρθοδοξοῦσα  Οἰκουμένην, τούς ἐν δυνάμει καί ἐν ἐξελίξει Χριστιανούς, τόσον παρακλητικά ὅσον καί ὁμολογιακά. Ὅσα Ἁγιορείτικα Μοναστήρια, δέν ἀκολουθοῦσιν, τήν ρωμαλέα, ἀπολογητικήν καί ὁμολογιακήν ἀντίστασιν-γραμμήν, τοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιοικουμενιστοῦ καί πατρός Γέροντα Ἀγάθων, εἶναι ἀξιοκατάκριτα, μιᾶς καί κινδυνευούσης τῆς πίστεως, στήν Μοναχική Πολιτείαν καί τάξιν, δέν ὑφίστατο καθόλου οὐδετερότητα, ἤ καί διστακτικότητα, ἵνα ὁμολογηθεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς Πίστεως.

Κρεμώμαστε τῷ ὄντι, ἀπ΄ τά Χαριτωμένα καί Χριστοφόρα χείλη του, κάθε φορά, πού ὁ ἕτερος Καππαδόκης, ὁμολογητής-ἀγωνιστής καί ἔγγαμος κληρικός, ὁ παπα-Νικόλαος Μανώλῃ, δίδει εἰς τήν δημοσιώτητα, βίντεο-ντοκουμέντο, μέ τήν μορφή καί τά λεχθέντα τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος Ἀγάθωνος!

Δυστυχῶς, ὁ γράφων, ὅταν ἦτον φοιτητής, καί σεριάνιζε εἰς τό Ἅγιον Ὅρος, δέν τόν ἀξίωσε ἡ Παναγία μας Θεοτόκος, νά φιλοξενηθεῖ, εἰς τήν Ἱερά Μονή Κωνσταμονίτου! Ἴσως κάποια μέρα ἀξιωθῶ... Ἐξάπαντος σύχναζα κάπου ἀλλοῦ, ὅπου καί εἶμουν ἄκρως ἀναπαυμένος... Ἄν καί προέκυψεν νά ὑπάγω κάποιαν χρονιά, καί εἰς τούς συμπατριώτες μου, τούς Κυπρίους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, δέν ξέρω ἀκριβῶς τό γιατί, ἀλλά δέν μέ ἀνέπαυσε λ.χ. καθόλου τό ἐκκοσμικευμένο μοναχικόν φρόνημα, τό εἰδικόν ἐρωτηματολόγιον-φακέλωμα εἰς τήν ὑποδοχήν,  τό μεταμοντέρνο τεχνολογικόν πνεῦμα, τῶν ἀνσασέρς καί τῶν κλιματιστικῶν, ἐντός τοῦ χῶρου τῆς φιλοξενίας κ.λπ., ἔνοιωθα, καλῶς ἤ κακῶς, σαν νά βρισκόμουνα σέ ξενοδοχεῖον Hilton  πέντε καί ἔξι  ἀστέρων, ἀντί σέ ἱερόν Μοναστήριον.

Ὁ Γέροντας Ἀγάθων, ἐμπνέει τήν ὁμογένεια τῶν Ἑλλήνων, ἐμπνέει Χριστιανούς τῆς Κύπρου, Χριστιανούς τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Αὐστραλίας, καθῶς κ.ἄ. ἐθνοτήτων, γι΄αὐτό τόν λόγον, δικαίως καί εὐλόγως τόν ἀποκαλοῦμεν αὐθόρμητα, ὡς Μέγαν Ὀρθόδοξον Οἰκουμενιστήν,  ὁ ὁποίος μάχεται μέ ἱεράν στρατηγικήν καί ἰερά πολεμικήν, κατά τῶν αἱρετικῶν-κακογέρων Οἰκουμενιστῶν, καί καταληψιῶν, τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεώς μας. Ὄντως οἱ κακόφρονες Οἰκουμενιστές, φοβούνται τούς ὀρθόδοξους ἀντιοικουμενιστές, διότι οἱ δεύτεροι, ἐκφράζουν τήν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως διότι ἀπλᾶ... τήν ζοῦνε! Ὅταν δέν ζείς τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκφράζεις ἀκαδημαϊκές ἀσέβειες, ἀντι-χρυσοστομικά φληναφήματα, ἐξάπαντος συστρατευμένα αἱρετικολογήματα, ὅπως τοῦς ἀναβαθμιστές θεολόγους, τοῦ σατανικοῦ ΚΑΙΡΟΥ. Τρομάρα των!

Εἴθε ὁ Καλός Θεός, μέ τά ἅγια Θεοφάνειά Του, νά φωτίσει καί νά μεταστρέψει τούς κακοκαιρίτες καί μικρόψυχους Οἰκουμενιστάς ἀλλά καί κρυφοδαγκανιάρηδες..., ἵνα μή χάσουν, τήν αἰώνιον προοπτικήν, τῆς ἀδιάλειπτου Παραδείσιας καί ψυχοσωματικῆς Θεοπτίας! Ἐκτός κι ἄν ἡ κάθαρσις-φώτησις καί ἡ θέωσις, διενεργεῖτο, καί εἰς τόν Πανθρησκειακόν καί παναιρετικόν Οἰκουμενισμόν;! 

Νά μᾶς (ἀπό)δείξουν τότε, τούς ἀγίους των, πλύν τῶν παλιομασώνων "ἁγίων" καί "προφητῶν" πατριαρχῶν: τοῦ Μελετίου Μεταξάκη (ὄν καί  τήν μνήμην αὐτοῦ, ἐγκωμιάζει, (!!!) ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος καί πάσα ἡ φατριά του) καί  τοῦ Ἀθηναγόρα.

Τοῦ Π.Π.Ν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου