Translate

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ: ΤΡΙΣ ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗ ΚΑΙ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ" ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΕ, ΕΞΕΧΑΣΑΤΕ, ΟΤΙ ΕΠΡΟΣΒΑΛΑΜΕΝ "ΤΗΝ ΤΙΜΗ" ΚΑΙ "ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΙΝ" ΣΑΣ;

Ἄκρως ἐμπιστευτικόν: Τρίς μοιχεπιβάτη καί "παναγιώτατε" τῆς Θεσ/νίκης κ. Ἄνθιμε, ἐξεχάσατε, ὅτι ἐπροσβάλαμεν "τήν τιμή" καί "τήν ὑπόληψίν" Σας;

Στίς 28 Νοεμβρίου τοῦ 2014 μ.Χ., περιγράφαμεν, τά ἑξῆς διά τόν Σεβ. κ. Ἄνθιμον, σέ εἰδικόν καί κριτικόν δοκίμιόν μας, μέ τίτλον ΒΡΟΝΤΕΡΟ “ΠΥΞ-ΛΑΞ” ΠΡΟΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 

"Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, δυστυχώς, εκ μίας πρώτης προσωπικής εκτιμήσεως, μας φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων, καθότι είχε δύο φορές την ευκαιρία, να ομολογήσει ευθαρσώς, εις το όνομα της Ευαγγελικής ονοματοφάνειας, τα πράγματα με το όνομά τους, επέλεξε να παρατηρήση και να προσβάλει δημόσια καί απαράδεκτα, τον εξαιρετικό κληρικό του, π. Θ. Ζήση, αντί μάλιστα να τον υποστηρίξη, ως ώφειλε, και έτσι φάνηκε ανά την Οικουμένη ό,τι μπορεί να βάλει και νερό στο κρασί του  και να ελαττώσει την σφοδρή αντίσταση κατά των διαφόρων οσφυοκαμπτών καθηγητών της σχολής μας!!! Παναγιώτατε άγιε Ποιμενάρχη μας, όταν εκφράζετε ισχυρές και απόλυτες θέσεις, περί της Μακεδονίας μας, εννοώ στα εθνικά μας θέματα, η στάση σας ως ποιμένας δεν είναι απόλυτη και σαφέστατα, ασυζητητί ακλόνητη;  Τότε, πώς μπορείτε να ζητείτε στα θέματα πίστεως, διαφορετική στάση συγκριτικά με την  δική σας στάση στα εθνικά; Τα εθνικά ζητήματα έρχονται πρώτα ή τα της πίστεως; Άλλωστε, πώς μπορείτε στα θέματα πίστεως, λ.χ. Οικουμενισμού, Μονοφυσιτισμού, Σοδομισμού κ.α., να βάζετε νεράκι στο κρασί σας, ενώ στο εθνικό ζήτημα δεν δέχεστε μύγα στο σπαθί σας; Ζηλέψατε την εθναρχίζουσα στάση (με τις γνωστές αβαρείες των στα της Πίστεως!) των μακαριστών Αρχιεπισκόπων, Κύπρου Μακάριο Γ’ και Αθηνών Χριστοδούλου; Αλήθεια, γιατί δεν συντάσσεσθε άγιε Θεσσαλονίκης, στους ομολογιακούς αγώνες της Ιεράς Συνάξεως Κληρικών, Μοναχών και λαϊκών; Γιατί Παναγιώτατε, δεν έχουμε δεί την υπογραφή σας, στο περίφημο Ομολογιακό και εκκλησιολογικό κείμενο της “Ομολογίας Πίστεως” κατά της Παναιρέσως του Οικουμενισμού, ή έστω στο μόλις πρόσφατο θεολογικό κείμενο που αποσαφηνίζει την αιρετική στάση και κακόδοξη εκκλησιολογία του αιρετικού και Αρχιοικουμενιστή, Οικουμενικού Πατριάρχη μας; (...)" [1]

Στίς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 μ.Χ., καταγράφαμεν ἐκ νέου, καί καταγγέλαμεν δημοσίως, τίς ἄμεσες ἀπειλές, σέ φιλικά μας πρόσωπα διά μέσῳ τοῦ facebook, ἐκ τινός ταλαίπωρου καί ἀ-νόητου ὑπαλλήλου τοῦ Μητροπολίτου τῆς Θεσ/νίκης, δηλ. ὑπό τοῦ κ. Δημοσθένη Τσαβδαρίδη: 

"Μιά απορία φυσικά και ένας λογισμός, δεν μας αφήνει πλέον να κοιμηθούμε, φίλοι και φίλες: Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας ο κ. Άνθιμος διαφωνεί μέν, με την ίδρυση εισαγωγικού τμήματος ομολογιακών Ισλαμικών σπουδών και σηκώνει δήθεν πόλεμο, κατά του συγκεκριμένου αντισυνταγματικού, αντιεπιστημονικού και αντιεκκλησιολογικού εγχειρήματος και εγκληματικών ενεργειών κατά των συγκεκριμένων εξωεκκλησιαστικών (γράφε ο κακόδοξος “ΚΑΙΡΟΣ”!) και εκκλησιαστικών προσώπων (γράφε μια χούφτα Αρχιερείς!) !!!  Από την άλλη δε, αποπειράται ανεπιτυχώς να φιμώσει, τους μαχητικούς και ομολογητές κληρικούς του!... Επίσκοπος της Εκκλησίας και Παναγιώτατος να σου πετύχει! Θερμή παράκληση, άγιε Μητροπολίτα, για να μην λάβει περαιτέρω διαστάσεις η διένεξή μας, με τον άθλιο και ενοχλητικό υπάλληλό σας: Κόψτε του τον βήχα τελεσίδικα, διότι παρενοχλεί και απειλεί διαδικτυακώς, δια του Facebook, φιλήσυχους ανθρώπους  και προσβάλει αποτελεσματικά και ηλίθια, το όποιο κύρος σας αλλά ταυτόχρονα και το σεπτό σας πρόσωπο, μαζί και την Ιερά Μητρόπολη μας!" [2]
Στίς 11 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 μ.Χ., παραμονές τοῦ ἁγίου Σπυριδώνου, λάβαμεν, μίαν ἀπειλητικήν  καί ἐκφοβιστικήν νομικίζουσαν προϊδοποίησιν μέν, ἀλλά ἀτεκμηρείωτην, συκοφαντικήν καί ἀνυπόστατην δέ, ἐκ τινῶν μασσωνικῶν κύκλων καί τῶν Νομικῶν Συμβούλων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Θεσσαλονίκης. Τήν ἐπομένη ἡμέραν ἀκριβῶς, ἡμέρα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα, ἄν θυμάμαι καλῶς, ἔλαβεν, τήν ταυτόσημον ἀπειλητικήν προϊδοποίησιν καί τό ἀντιοικουμενιστικόν καί ὁμολογιακόν ἱστολόγιον ΚΑΤΑΝΥΞΗ. [3]

Πλέον, ἔχουν περάσει 2 ὁλόκληρα σχεδόν χρόνια, καί ἔγινε φανερόν στούς πάντες, μάλιστα μέ τό πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ὅτι τόσον τό ἡμερολογιακόν ἱστολόγιον τά ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ὅσον καί τό ἀντιοικουμενιστικόν καί θεολογικόν ἱστολόγιον ἡ ΚΑΤΑΝΥΞΗ, ἐνοχλοῦσασιν εὐλόγως τά μέγιστα, τόν ἀδιατάρακτον ὕπνον, τοῦ εἰς τριπλοῦν μοιχεπιβάτη "παναγιωτάτου" κ. Ἀνθίμου. Ἔκ τοτε, ἀναμένουμεν ὑπομονετικά καί στωϊκά, ἀπό τό 2014 μ.Χ. ἔως τήν σήμερον τοῦ 2016 μ.Χ., τήν ἡμερομηνίαν καί τόν τόπον τῆς ἐκδικάσεως τῶν ἀξιόποινων καί ποινικά κολάσιμων ἐνεργειῶν μας, κατά "τῆς τιμῆς" καί "τῆς ὑπολήψεως" τοῦ ἀλλοτριοεπισκόπου τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀναμένουμεν, καλῶς ἤ κακῶς, τήν ἐπίσημον καί ταχυδρομικήν μηνυτήριον ἀναφοράν... μόνον πού εἰς μάτην ἐπερίμεναν οἱ ἀδημονοῦντες! 

-Ἆραγέ, κ. Ἄνθιμε, πόσα χρόνια ἀκόμη θά ἀναμένουμεν; 
-Πόσον ἀκόμη, νά σᾶς περιμένουμεν, πληρεξούσιε δικηγόρε τοῦ Διαβόλου, κ. Θεόδωρε Ζέρβα; 

Τό ἐρώτημα, σαφῶς καί εἶναι, ρητορικόν. Ἐξάπαντος, ἐζητήσαμεν τότε, δια τινᾶς ἀντιρρητικῆς ἀλληλογραφίας, καί μέ πάσαν σαφήνεια, ἀπό τῶν Μασσώνων καί Νομικῶν Συμβούλων τοῦ ἐν λόγῳ τριπλῳ-μοιχεπιβάτῃ καί ἀρχιοικουμενιστῇ  Μητροπολίτῃ, νά μᾶς ὑποδειχθοῦσιν ἀποδεικτικά, μέ πάσαν Νομικήν ἀκρίβειαν, τά σημεῖα, οἱ κακόβουλες καί ἀξιόποινες πράξεις μας, ἵνα τῷ ὄντι τά διορθώσουμεν καί ἀπολογηθοῦμεν πάρ΄ αὐτά...Ἐξάπαντος, οὔτε αὐτό κατέστει ἀκόμη... δυνατόν! [4]

Ἄν μή τί ἄλλο, ἄν ἦτον πραγματικόν καί ὑποστατόν τό κατηγορητήριον-καί ὄχι δυσφημιστικόν, φαυλεπίφαυλον, ἐκφοβιστικόν, φασιστικόν, νοσηρόν, καθῶς καί ἄκρως συκοφαντικόν, εἰς βάρος μας-ὤφειλαν ἤ ὄχι, οἱ μεγίστοι συμβουλάτορες τοῦ ἀξιότιμου Μητροπολίτου κυρίου Ἀνθίμου, νά μᾶς ἐνημερώσουν μέ ἀκρίβειαν, ποῦ ἀστοχήσαμεν; Ἄν ἀπό τήν ἄλλη σῦν τῷ χρόνῳ, πού τῷ ὄντι ἀποδεικνύεται, ἀναντίρρητα μάλιστα, ὅτι ἦτον ἁπλῶς, ἔνα ἐκφοβιστικόν καί ἀπειλητικόν, ἐξάπαντος ὅμως ἕνα ἐνυπόγραφον καί Νομικόν ἔγραφον, ἐκ τινᾶς βεβαίως ἐμπαθοῦς καί Μητροπολιτικῆς ἐντολῆς· δέν ἀντιλαμβάνονται ὅμως ποσῶς, οἱ ἐν λόγῳ ἀνεγκέφαλοι καί κακόμοιροι μασσώνοι καί οἰκουμενιστές, Νομικοί καί καθηγητάδες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί ἄλλοι αὐλικοί σύμβουλοι, μαζί μέ τόν κύριον οἰκουμενιστήν Ἄνθιμον, ὅτι αὐτο-προσβάλλουν καί αὐτο-ὑποσκάπτουν "τήν τιμήν καί τήν ὑπόληψιν" των, ἀλλά καί τό μείζον, ὅτι διασύρουν κατάφωρα τήν Ἱερά Μητρόπολιν τῆς Συμβασιλεύσας Πόλις μας, μαζί καί τά τινά θεσμικά ἀξιώματά των, συκοφαντώντας ἀνελέητα, ἀπειλητικά καί ἀναπόδεικτα, ἁπλοῦς συνανθρώπους των; 

Στίς 16 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 μ.Χ., διατυπώνουμεν συνεσκιασμένα τήν ἄποψι: 

"Ο ρασοφόρος σφετεριστής «Μακεδονομάχος» του «Ερυθρού ανασκολοπισμού» των τότε ισχυρών πύργων και καστρών της Συμβασιλεύουσας, «όνομα και μή χωριό», απεφάσισεν προχθές, και πάλιν αναφανδόν, να αποβάλει προσωρινά το προσωπείο του «Μωαμεθανοκτόνου» και να βγεί για «κυνήγι Μαγισσών», με μεγαλοκαρχαρίες Νομικούς και σφηκοφωλέους Θολο-λόγους στο πλευρό του, προς επίδειξη της εξουσιαστικής ισχύως του ως σύγχρονος Γολιάθ, ή και ωσάν ο χωροδεσπότης της Κυβερνοχώρας, ίνα ανεύρει με χωροφυλακίστικο τρόπο τους Δαβίδες (για να τους κάνει βίδες!) και να σουβλίσει τα «σφαχτάρια με τις σφενδόνες», αγνοώντας ο καημένος ό,τι οι «σφενδόνες» μαζί με τους Δαβίδες, δύνανται να κλωνοποιούνται, σε πολλαπλάσιες άλλες  ιερές σφενδόνες και δεν δύνανται να φιμωθούν, ελέω Θεανθρωποκρατίας, και ουχί εξ ανόνητων φλουφλουρισμάτων και εξ αμελών τσομπαναραίων...!" [5]
Στίς 20 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 μ.Χ., ἀπαντοῦμεν, σέ μίαν ἀνοικτή ἐπιστολή τινῶν ἀχρεῖων  Νεοπαγανιστῶν, κατά τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἀνθίμου. [6]

Ἀκριβῶς παραμονές τῆς Πρωτοχρονίας, τήν 31 Δεκεμβρίου τοῦ 2014 μ.Χ., "ψάλλαμεν τά κάλαντα", οὔπς ἀποδεικνύωμεν ἡθέλαμεν νά ποῦμεν, βάσιν τινῶν συγκεκριμένων γραπτῶν στοχεῖων καί φωτογραφικῶν ντοκουμέντων ἐκ τοῦ ἱστολογίου τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Θεσ/νίκης, τό Συγκρητιστικόν καί Μονοφυσίτικον προσωπεῖον της, τό ὁποῖον, δυστυχῶς, εἶναι τό ἀκριβῶς ταυτόσημον, μέ ἐκείνον, τοῦ διευρημένου Νεοεκκλησιολογισμοῦ καί Οἰκουμενιστικοῦ πατριαρχείου μας. [7]

Μέ τό πού ἐμπήκεν τό νέον ἔτος, στίς 10 Φεβρουαρίου τοῦ 2015 μ.Χ., ἀσκήσαμεν ὀφειλώμενην τινά κριτικήν σέ κήρυγμα τοῦ Σεβ. κ. Ἀνθίμου. [8]

Ὡστόσο, περί ὅσων τινῶν ἀναγνωστῶν μας, ξενίζονται ἰδιαίτερα, διά τούς Κανονικούς καί Θεολογικούς ὅρους πού χρησιμοποιοῦμεν, καλῶς ἤ κακῶς, ὅπως λ.χ. στά ἐπί τῆς εἰς τριπλοῦν μοιχεπιβασίας τοῦ Θεσσαλονίκης, περί τοῦ ἀντικανονικοῦ, ἐξάπαντος Θεομίσητου καί ἀνιεροκρύφιου Μεταθετοῦ τῶν ἐπισκόπων, ἔχομεν μελετήσει καί ἐρευνήσει, τό κατά δύναμιν, πρό τοῦ Δεκαπενταυγούστου τοῦ 2015 μ.Χ., ἐνῶ ἦδη ἔχομεν καταγράψει καί δημοσιεύσι μετά τόν Δεκαπεντάυγουστον τοῦ 2015 μ.Χ. τινά εἰδικόν δοκίμιον, καθῶς καί μίαν ἄκρως ἀποκαλυπτικήν ἐπιστολήν (τοῦ 1965 μ.Χ.) ἐκ τοῦ ὁσίου Γέροντος καί περίφημου εἰδικοῦ Κανονολόγου, πατρός Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, μαζί καί ἄλλα σωρηδόν σημαντικά στοιχεῖα, καί ἐκ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς κυροῦ Νικοδίμου κ.ο.κ. [9]

Ἐπίσης, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ἀντέξαμεν (!) ἄλλον, να ἀναμένουμεν τόσους πολλούς μήνες, τόσον τήν Ἱερά Μητρόπολιν τῆς Θεσσαλονίκης ὅσον καί τόν μασσώνον Δικηγόρον κ. Θεόδωρον Ζέρβα, ἵνα μᾶς ἀποστείλουσιν, ἐξάπαντος στοιχειωθετημένα καί ἀποδεικτικά, τήν ἐπίσημον μήνυσιν καί τά περί τῆς τινᾶς ἐκδίκασις τῶν ἐγκλημάτων μας, καταγράψαμεν στίς 7 Σεπτεμβρίου τοῦ 2015 μ.Χ., ἕνα ἀκόμη, καί εἰς διπλοῦν, κριτικόν καί ἀντιρρητικόν δοκίμιον κατά τοῦ τριπλῳ-μοιχεπιβάτου κ. Ἀνθίμου. [10]

Λογικά, θά προβληματίζεστε, φίλοι καί φίλες, ποῦ ἀποσκοπεῖ ὅλος αὐτός ὁ σχολιασμός καί ἐτοῦτη ἡ μακροσκελή παροντική, ἐν ἔτει τοῦ 2016 μ.Χ., σημαντική παρελθοντική ἀνασκόπησις, τῶν ἀντιρρητικῶν σχολιασμῶν, δοκιμίων καί μελετῶν μας;! Μά φυσικά, ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ: Ἀναμένουμεν, νά ἀποδειχθεί, γραπτῶς, τουλάχιστον, νομικῶς, εἴτε καί δικαστικῶς, ἐξάπαντος ἡ σοβαρότητα τῶν παλιομασσώνων Νομικῶν Συμβούλων τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, γιά νά ἀποδειχθεῖ ἔτσι, καί ἡ σοβαρότητα τοῦ ἐντολέα μηνυτοῦ καί θιγμένου τάχα μου, ἀρχιοικουμενιστοῦ-μοιχεπιβάτου Μητροπολίτου κυρίου Ἀνθίμου. Διαφορετικά καί ἑτεροχρονισμένα, θά ἔπρεπεν ἤ ὄχι, ἐμεῖς νά ἔχωμεν ἀναμφίβολα τινά μείζον προσωπικόν παράπονον, γιά τινά συκοφαντικήν δυσφήμισην, ἀναπόδεικτον κρίσιν, ἀνίερον κατάκρισιν, ἐξουθένωσιν, δημόσιον ἐξευτελισμόν καί ἄδικην λοιδωρίαν, κατά τῶν προσώπων μας, ἐκ τῆς σεβαστῆς μας ἱ. Μητροπόλεως;

Ἐξάπαντος καί ἐν κατακλείδι, μέ τήν ἀνίερον πολεμικήν στάσιν τοῦ Μητροπολίτου Θεσ/νίκης, κατά τινῶν συγκεκριμένων ὁμολογητῶν Κληρικῶν τῆς μητροπόλεως, ὑποχρεούμεθα ἀμυντικῶς, νά ἀντιπαραβάλομεν καί τήν δικήν μας στάσιν, γνώμην καί ἄποψι· Προσπαθοῦμεν δηλαδή νά ἀποδείξουμεν 7 σημαίνοντα πράγματα: 

Πρῶτη ἀπόδειξις, ὅτι ὑφίστανται ἐκ τῆς πλευρᾶς μας ἀναντίρρητα καί σωρηδόν τινῶν θεολογικῶν καί ἐκκλησιολογικῶν ἐπιχειρημάτων. 2ον. Ὅτι ἀναμένουμεν πεισματικά καί ὑπομονετικά, νά ὀδηγηθοῦμεν εἰς τινά πολιτικά δικαστήρια, ἵνα ἀναμετρηθοῦμεν ρωμαλέα, μέ τούς Νομικούς καί Δικαστάς, τοῦ μασσωνικοῦ Νεοελλαδικοῦ κατεστημένου. 3ον. Ὅτι δέν πτοοῦμεθα, Χάριτι Θεοῦ, ἀπό τίς ἀπειλές καί τούς συκοφαντικούς ἐκφοβισμοῦς ὑπό τινῶν ἱσχυρῶν, κατά κόσμον, καί λυκοποιμένων Οἰκουμενιστῶν. 4ον. Ὅτι δέν ἀσχολοῦμεθα-καθῶς μᾶς συκοφαντοῦσιν ἀνόητα-μόνον, μέ τόν Νεορθόδοξον Μητροπολίτη τῆς Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, ἀλλά, ἀσχολούμεθα συστηματικά καί ἀντικειμενικά, ἐκ τινᾶς θεσμικῆς ἰδιότητας, μέ κάθε κακόδοξον ἀλλοτριοεπίσκοπον καί θολο-θεολόγον. 5ον. Ὅτι τελικῶς, τό μοναδικόν καί μείζον πρόβλημα, ἐξάπαντος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς ἀνιέρου καί ἄλαλης Ἱεραρχίας τῆς Νεοελλαδικῆς Συνόδου, πού ἐπικύρωσεν κάκιστα καί κακόβουλα, δῆθεν συνοδικῶς, τήν δυσμενήν μετάθεσιν τοῦ παπα-Νικόλαου Μανώλῃ τοῦ καί νέου Ὁμολογητοῦ καί Καλοῦ Ποιμένος τῆς ἐνορίας τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ ἐκ Θεσ/νίκης, γι΄ αὐτόν τόν λόγον καί εἰδικά, διά ταύτα καί παρά ταύτα, συμφωνοῦμεν (sic)  μέ τόν κ. Ἄνθιμον, ὅτι οἱ τινές ἀπείθαρχοι κληρικοί, πρέπει νά καθαίρωνται. 6ον. Ὅμως, τό οὐσιαστικόν ζήτημα καί πραγματικόν πρόβλημα, ἐξάπαντος δέν εἶναι οἱ τινές ψευδο-ἀπείθαρχοι καί δῆθεν ἀπροσάρμοστοι κ.λπ. κατ΄ἀκρίβειαν ὑποδειγματικοί κληρικοί, ἀλλά οἱ τῷ ὄντι κακόδοξοι καί δυσσεβείς κληρικοί παρά πάντων τῶν ἱερατικῶν βαθμίδων! 7ον. Ἄρα κοντολογίς, ὅσοι ἀποδεικτικά, ἐνεργοῦσιν τινά ἀντικανονικήν μοιχεπιβασίαν ἀλλά καί διά τινῶν ἄλλων ἀντικανονικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀδικημάτων, πολλῷ δέ μᾶλλον ὅσοι διενήργησαν, τήν ὄχι μίαν ἤ καί δύο, ἀλλά τήν εἰς τριπλοῦν (!!!) μοιχεπιβασία, καί ἐμμένουσιν  ἀμετανόητα εἰς τά κακόδοξα καί δυσσεβή φρονήματά των, ὡς αἱρετίζοντες κληρικοί, τί θά ἔπρεπεν ἆραγέ, νά ὐποστοῦσιν, βάσιν τοῦ Ἱεροῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας; 

Εἰς τριπλοῦν μοιχεπιβάτης, εἶναι ὄστις: Α΄. Ἐκλέχθηκεν δῆθεν, διά Μητροπολίτης τινᾶς ἐπαρχίας, διά πολιτειοκρατικούς λόγους, ἐξάπαντος παρανόμως καί ἀντικανονικῶς,  καί δεῖ ἐν ὅσον ζοῦσεν ἀκόμη ὁ Κανονικός ἐπίσκοπος τῆς ἐν λόγου ἐπαρχίας. Β΄. Ὅποιος ἐγκαταλείπει καί χωρίζεται, ἀπό τήν  φτωχήν Μητρόπολίν του, ἵνα ἐπιβαίνει, καί ἔτσι μοιχεύει, ἀντικανονικῶς, εἰς τινά ἄλλην  πλουσιώτερην καί μεγαλύτερον Μητρόπολιν. Γ΄. Καί τέλος, ὅποιος διαστρέφει, σωρηδόν, τήν Ὀρθόδοξην Πατερική Θεολογίαν τῆς Ἐκκλησίας καί ἀναμιγνύει Αὐτήν, συγκρητιστικῶς,  μέ τινά ἑτερόδοξα ἤ καί ἑτερόθρησκα στοιχεία. Καταλάβατε;


Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου