Translate

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

«Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει» - Όσιος Παΐσιος

Του Β. Χαραλάμπους,  θεολόγου
______________________
Το νέο έτος 2016, βρίσκει το πλήρωμα της Εκκλησίας να αγωνιά για την έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.  Τα κατά καιρούς ποικίλα οικουμενιστικά ολισθήματα, και οι λανθασμένες εκκλησιολογικές ερμηνείες, αυξάνουν τα ερωτηματικά.   Μη Ορθόδοξες εκκλησιολογικές  θέσεις οι οποίες εδράζονται στη θέση ότι υπάρχει μια άλλη παράλληλη εκκλησία ως μέλος της καθ’ όλου Εκκλησίας, με αιρετικές  θέσεις και με δικούς της ‘’αγίους’’ μετά το Σχίσμα του 1054, αυξάνουν την έγνοια για την έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. 

Αλήθεια είναι δυνατό να φρονούμε ότι υπάρχει άλλη εκκλησία παράλληλη, ένας άλλος ‘’πνεύμονας’’, ως μέρος της καθ’ όλου Εκκλησίας, κατά το οικουμενιστικόν άτοπον;  Εδώ και χίλια χρόνια ο ένας ‘’πνεύμονας’’ (κατά την οικουμενιστική αντίληψη) αποφασίζει ερήμην του άλλου;   Είναι αυτή  Ορθόδοξη εκκλησιολογία;

Παρενθετικά να αναφέρομε ότι αποτέλεσμα της μη Ορθόδοξης  εκκλησιολογικής  θέσης, της εν παραλλήλω εκκλησίας και της θεωρίας των δύο πνευμόνων, είναι και ο δισταγμός για σύγκλιση Οικουμενικής Συνόδου. Δυστυχώς ούτε η συμβολικότητα της αρχικής σκέψης για επιλογή του Ιερού Ναού της Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη, καθότι σε αυτόν τον Ναό είχε συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος, έγινε αιτία για σύγκλιση Οικουμενικής Συνόδου.

Πεισματικά αγνοούν οι ολισθαίνοντες σε μη Ορθόδοξες εκκλησιολογικές  θέσεις, τον λόγο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία κατέχει την ακεραίαν διδασκαλίαν του Θεανθρώπου Χριστού, διότι ίσταται άνευ υποχωρήσεων εις την θεανθρωπίνην μεθοδολογίαν των Αγίων Αποστόλων και των Οικουμενικών Συνόδων».  

Γιατί περιμένουν τους  κακόδοξους Παπικούς, για να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος;  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει : ‘’Το μεν γαρ ομόγνωμον και ομόθρονον, το δε αντίδοξον και αντίθρονον· και η μεν προσηγορίαν, η δε αλήθειαν έχει διαδοχής». Το αντίδοξο των κακοδόξων Παπικών, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. 

Τα κατά καιρούς ποικίλα οικουμενιστικά ολισθήματα, επαυξάνουν την αγωνία στο πλήρωμα της Εκκλησίας, για την έκβαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.  Η αγωνία είναι δικαιολογημένη όχι όμως και η ακρότης της απελπισίας.

Η επιστολή του Οσίου Παϊσίου προς τον Αρχιμανδρίτη  Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, αναφορικά με τις οικουμενιστικές και  φιλενωτικές ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι  «Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί.  Όμως δεν είναι ανησυχητικόν.  Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει», αποκλείοντας κάθε εκτροπή στην ακρότητα της απελπισίας, για το τι μέλλει γενέσθαι στην Εκκλησία.


«ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΗ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ», ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

«Ζηλεύουν (οι Άγγελοι) τον θεαθρωπισμόν του ανθρώπου, διότι εκείνοι είναι υπηρέται ...και αυτοί θα μας υπηρετούν» - π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Σε διαδικτυακό βίντεο που τιτλοφορείται «O πνευματικός νόμος μέρος 2ο», με ομιλία του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, που πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής : «...ζηλεύουν (οι Άγγελοι) τον θεαθρωπισμόν του ανθρώπου, διότι εκείνοι είναι υπηρέται εις διακονίαν αποστελλόμενοι, ενώ εμείς είμεθα υιοί του Θεού και αυτοί θα μας υπηρετούν»

Παλαιότερα μίλησε πάλι με  μειωτικό και απαράδεκτο για τους Αγίους Αγγέλους τρόπο λέγοντας ότι, «Οι λαμπρότατοι Άγγελοι που κρατούν εις τους ώμους τους την Παναγίαν Θεία Θεότητα και δοξολογούν, ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε εμείς.  Διότι εμείς εγίναμε αδερφοί Του Κυρίου, Του Πατρός ενώ αυτοί υπηρέτες.  Αυτά να μην ξεχνάτε αδερφοί μου γιατί θα είναι τα ισχυρότερα οχυρώματα της μάχης μας εναντίον του παραλόγου και της διαστροφής».

Τα λόγια του Αγίου Βασιλείου περί των Αγίων Αγέλων, «θεάσαι την αγγελικήν κατάστασιν, ει άλλη αυτοίς πρέπει κατάστασις πλην  του χαίρειν και διαθυμείσθαι· ότι ηξίωται παρεστάναι Θεώ και απολαύειν του απορρήτου κάλλους της δόξης του κτίσαντος ημάς» (Περί Ευχαριστίας  4,PG31,228A), αρκούν για να αντιληφθούν τα μειωτικά περί αυτών, από τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό.

Την σωτηρία του ανθρώπου οι Άγγελοι διακονούν.  Δεν είναι υπηρέτες, αλλά διάκονοι εις σωτηρίαν. Αυτό εξάλλου καταμαρτυρεί και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου «λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» Εβρ. 1,14.  Ο άνθρωπος που ενθυμείται το «ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ’αγγέλους» Ψαλμ. 8,6, αντιλαμβάνεται ότι ο Θεός αποστέλλει τα λειτουργικά αυτά πνεύματα για τη σωτηρία μας.

Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τσάμης στο σύγγραμμα του «Εισαγωγή στη σκέψη των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας», εύστοχα σχολιάζει, «τη διακονίαν (των αγγέλων) τούτην ο Άγιος Βασίλειος, τη χαρακτηρίζει ως ‘’περιστατική τινα ενέργεια’’» και ότι «κύριο έργο τους είναι η ενατένιση του κάλλους του Θεού και η διηνεκής δοξολογία του».

Ανάξιοι χαρακτηρίζονται οι Άγιοι Άγγελοι σε σχέση με το τι αξιώνεται από το Θεό ο άνθρωπος, από τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό.  «Φώτα δεύτερα νοερά εκ του πρώτου και ανάρχου φωτός τον φωτισμόν έχοντα», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για τους Αγγέλους.  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εις την Προς Κληδόνιον Πρώτην Επιστολήν ερωτά  «ει δε βούλει άγγελος προς Θεόν και προς άγγελον άνθρωπος;».  Ο Άγιος Βασίλειος λέγει για τους Αγίους Αγγέλους, «πως αν την μακαρίαν διεξήγον ζωήν, ει μη δια παντός έβλεπον το πρόσωπον του Πατρός του εν τοις ουρανοίς» (Περί Αγίου Πνεύματος). 

Εις την Ακολουθίαν του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος αναφέρει, «Χαρά ουν χαίρε, και αγαλλιάσει αγαλλιώ, ότι σήμερον εξελέξατο σε, και διεχώρισε Κύριος ο Θεός, από της εν κόσμω  ζωής, και έθετό σε, ως εν προσώπω αυτού, εν τη παραστάσει της Μοναχικής τάξεως, εν τη στρατειά της Αγγεοειδούς ζωής, εν τω ύψει της ουρανομιμήτου πολιτείας∙ Αυτώ αγγελικώς λατρεύειν... ».  Πως ο μοναχός που κατά την κουρά του καλείται εις την «Αγγελοειδή ζωή» και τον Κύριο «αγγελικώς λατρεύειν», να δέχεται να ακούει για τους Αγγέλους «ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε εμείς»;

Είναι λυπηρό αντί να προβάλλονται οι λόγοι των Αγίων μας περί των Αγγέλων, επιμόνως να προβάλλονται τα λόγια ένος μοναχού που και αίρεση περί της Θείας Χάριτος δίδαξε, και ηρώδειο κακοδοξία περί των εκτρώσεων.

ΚΑΤΑΡΤΙΑ ΑΛΛΟΥ ΤΑΞΙΔΕΜΟΥ
                                                 
Του Β.  Χαραλάμπους
_____________
Αχάραδα
αρχίνισε να χιονίζει στ’ Άγιον Όρος.

Η  ομορφιά του λευκού
στις στέγες  στο Δοχειάρι.

Τ’ ορθρινό δοξολόγημα
ίσαμε που πρόλαβε τ’ ολόλευκο.

Σαν βγει για καλά ο ήλιος
θα βγει κι ο πολυχρόνιος γέροντας
στον Δοχειαρίτικο εξώστη
εκεί ανάμεσα στις μεγάλες καπνοδόχους
κατάρτια κάποιου άλλου ταξιδεμού.