Translate

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΤΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ;


Τί δυσκολεύομαι νά κατανοήσω στίς ἐνέργειες τῶν Ἀρχι-οικουμενιστῶν;


 Ἐξ΄ αρχῆς νά σᾶς ἀναφέρω καί πάλιν, ὅτι δέν δυσκολεύομαι
διόλου, νά κατανοήσω, τήν μόλις πρόσφατην Ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καί ἡγουμένου τῆς ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Χάλκης, πρός τόν "ἀμαξωτόν
Σταχτοποῦτον" Αἱρεσιάρχην τοῦ Μονάχου καί Καρδινάλιον Μάρξ. Μόνον ἔτσι, δύναμαι, νά ἐννοήσω καλύτερον καί συμβολικά, τήν  φωτογράφισιν τοῦ πρώτου, μέ τά πανέμορφα γαϊδούρια.

Ἄν ὅμως, θεωρεῖ ὁ Ἀρχιοικουμενιστής κ. Ἐλπιδοφόρος, μαζί του ἡ ἀνέλπιδος καί ἅπασα φατριά-κλίκα τῶν Ζηζιουλόφρονων Οἰκουμενιστῶν: ὅτι μαγαρίζοντας μ΄αὐτόν τόν τρόπον τήν Χάλκη, τόσον τήν ἱ. Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος ὅσον καί τήν ἱ. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Ρωμηοσύνης μας,  μέ τό νά φιλοξενεῖ φανατικούς ἀντιτριαδιστές,  ὀρκισμένους Πνευματομάχους-παπολάτρες καί ψευδο-ἀρχιεπισκόπους, πολλῶ δέ μᾶλλον διότι-ἐκ τοῦ ἰδίου ἡ δήλωσις-χρηματοδοτεῖται(!!!) ἐξ αὐτῶν, καί θά πρέπει μάλιστα, κατά τόν δικόν του πάντα νοσηρότατον καί Νεογραικυλίστικον συλλογισμόν, νά προσκυνάει τιμητικῶς, λατρευτικῶς, ἀδιαλείπτως καί δουλοπρεπῶς, τίς δυσῶδης παντόφλες αὐτῶν τῶν ἀθλίων λαοπλάνων, καί ὅτι δῆθεν μέ αὐτόν τόν φαντασιολογικόν, σκανδαλιστικόν καί προκλητικόν τρόπον, θά ἐπαναλειτουργήσει κάποτε, ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Γένους μας, καί δεῖ θά ἀπελευθερωθεῖ μαγικῶς  ἡ Πόλις τῶν ὀνείρων μας, τότε... μέ ἐκείνο τό πλευρό νά κοιμάται ὁ Σεβασμιώτατος. Αὐτοῦ τοῦ εἶδους ὅμως, τήν ἐνέργεια, δυσκολεύμαι πολύ, νά τήν ἐννοήσω. Δέν ξέρω ὅμως, ἄν δύναται, κανείς σοβαρός καί ὑπεύθυνος Οἰκουμενιστής, νά μου φτιάξει τόν νοσηρό ἐτοῦτον λογισμόν μου, μέ τινά ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα;! Ἀναμένω λοιπόν, στό ἠλεκτρονικόν μου  ταχυδρομεῖον ἐλεύθερα, τά σχόλια καί τίς ἀπόψεις σας, ἐπί τοῦτο.


Ἔχω ὅμως ἕναν λογισμόν: Εἴτε πού θά μάθομεν νά ἐμπιστευόμαστε ἀπόλυτα, τόν Θεόν , εἴτε πού θά ἐμπιστευόμαστε  τόν ἑαυτόν μας.  Λίγο τό πρῶτον,  λίγο μαζί καί τό δεύτερον, νομίζω δέν γίνεται σοβαρή δουλειά σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἐξάπαντος, ἡ ὑπερβολική αὐτοπεποίθησις εἰς τίς λ.χ. κατ΄ ἄνθρωπον διπλωματικές  ἐνέργειές των, "ἔξω βάλλει" τόν Θεόν. Καί ὅταν ἐκτοπίζεται ὁ Θεός, ἐκτοπίζεται καί ἡ εὐσέβεια, καταδιώκεται ὁ σεβασμός καί τό δέος πρός τά θεῖα, μέ τραγικήν κατάληξιν, νά ἐξορίζεται ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἀγάπη τῆς Πίστεως. 

-Τότε, τί σόϊ διπλωματία λογίζεται, ἄν ὄχι κατά Διαβόλου;


Ἐπίσης, δέν δυσκολεύομαι νά κατανοήσω, τήν φιλική ἀνταλαγή τινῶν θρησκευτικῶν δώρων, τίς ἐθυμοτυπικές σχέσεις, τά εὐγενή λόγια, τά κεραστικά κ.λπ. με τά τῶν ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων, μέ τήν ἀναντίρρητον προϋπόθεσιν φυσικά, νά μή διαπράττονται, συγκρητιστικά ἄτοποι καί Θεομάχοι Συμβολισμοί, ὅπως ἐκείνης τῆς Θεοστυγοῦς πανῶλης τοῦ δωρίζειν, δῆθεν "ἱερά"  Κοράνια στούς ἱσλαμιστές καί ἅγια Δισκοπότηρα στούς Οὐνιτο-καττόλικους! Ὅταν διενεργούνται τέτοια συγκρητιστικά αἴσχη, πρόκειται διά τρανοῦς ἀπόδειξις τῆς κατάντιας τῶν "ὀρθοδόξων" ταγῶν μας. Διότι δωρίζοντας,  π.χ. τά  "ἱερά Κοράνια" καί κατασκευάζοντας τινά "ἱερά
Τεμένη", δέν ἐξασφαλίζει κανείς μας, σέ Οἰκουμενικόν ἐπίπεδον, τήν αἰώνιον εἰρήνη καί τήν ἀπαρασάλευτην ἀσφάλεια, ἐκ τῆς Ἀντίχριστου καί αἱμοσταγοῦς θρησκείας τῶν Μωαμεθανῶν-Ἀγαρηνῶν. Ἡ πραγματική ζωή, καί ὄχι οἱ φαυλεπίφαυλες ἀκαδημαϊκές καί θεωρητικές φανφᾶρες τοῦ Σεβ. κ. Ζηζιοῦλα, τοῦ κ. Σταμούλη, τῆς κ. Ζιάκα, τοῦ κ. Μαρτζέλου, τοῦ κ. Κωνσταντίνου, τῆς κ. Κούκουρας, τοῦ κ. Βασιλειάδη, τοῦ Γιαγκάζογλου κ.ἄ., ἐξάπαντος μᾶς διδάσκει καθημερινά, καί δεῖ τηλεοπτικά, τήν ὑπάνθρωπη ἀλήθεια περί τοῦ εἰδεχθοῦς προσωπείου τῶν Τζιχαντιστῶν Ἰσλαμιστῶν. 

Ποία ἡ ἀναντίλεκτος πηγή τοῦ ἀπανθρωπισμοῦ, τῶν ἀπανταχοῦ Ἰσλαμιστῶν; Τά Ἄρλεκιν, τά Κοσμοπόλιταν, τά Playboy, ἤ τό διαβολόπνευστο Κοράνιον;  Τόσον δύσκολον πράγμα εἶναι, γιά νά γίνει διεθνῶς κατανοητόν;  Ὅποιος μελετά ἀδιάκριτα καί ἀπρόσεχτα, μέ νοσηρά θρησκευτική πίστη και ἄλογη
προσήλωση, τέτοια Σατανικά καί Μαγικά βιβλία, ὅπως τό Κοράνι, εἶναι ἐν ἐξελίξει Μαγκοῦφης καί  ἐν δυνάμει Τζιχαντιστής! Καί δέν ἐννοῶ, ὅσους τό ἐρευνοῦν, μέ κριτική καί λογική σκέψη, ἴνα ἐντοπίσουν τά προβληματικά καί παράλογα σημεῖα του. Μακάρι οἱ Μωαμεθανοί, νά τό μελετούσαν κριτικά. Ἡ ἀνθρωπότητα δέν θά εἴχε τέτοια προβλήματα. Τό μόνον πράγμα πού πιθανόν  νά ἀποσοβηθεῖ, μέ τούς δικούς μας, ψευδόδοξους "Ἱεροκορανιστές" εἶναι: ὁ δωρίζων τέτοια σατανικά Σύμβολα, νά γλυτώσει προσωρινά ἐν τῷ παρώντι βίῳ του, τό τομάριν καί σαρκίον του, καί αὐτό "καί ἄν" ἐμπίπτει, στά σχέδια τοῦ Πλάστη μας. 

Ἄρα ἐδῶ, δυσκολεύομαι πράγματι, νά κατανοήσω, τόν ἀνόητο "Ἱεροκορανισμό" ἐκ τινῶν πατριαρχῶν καί ἐπισκόπων. 

-Πρόκειται, ἤ ὄχι, διά τινά μεγίστη προδοσία κατά τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Χαρισματικῆς ἀποστολῆς των, εἰς τό ἐπισκοπεῖν, τόν λαόν τοῦ Θεοῦ;
Ὡστόσο ἀπό τήν ἄλλη, δέν δυσκολεύομαι νά κατανοήσω, τήν ἀνάγκη ἐκ τινῶν σοβαρῶν Ἐπισκόπων καί λόγιων Ἀρχιμανδριτῶν, νά φωτογραφίζονται, γιά τίς ὅποιεσδήποτες ποιμαντικές καί κοινωνικές παραστάσεις των. Αὐτό πού εἰλικρινά μέ ἐξοργίζει τά μέγιστα, καθότι δέν δύναμαι νά
ἀντιληφθῶ καλῶς τήν σημασία, εἶναι ὅταν φωτογραφίζονται, καί ἔπειτα κοινοποιοῦσιν καί μάλιστα δημοσιεύουσιν,


ἀδιάκριτα ὡς ποιμένες, τήν φωτογραφία των, ἡ ὁποία δημόσια φωτογράφησις των, ἀπεικονίζει αὐτούς: ὡς Κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας μαζί μέ διάφορα ἑτερόδοξα καί ἑτερόθρησκα  θρησκευτικά Σύμβολα. Εἶναι, ἤ ὄχι, τέτοια ἐνέργεια, ἀνίερη ἐκκοσμίκευσις καί Κληρικαλιστικός Συγκρητισμός, καί δεῖ στό μεγαλεῖον των!

Πιθανότατα μᾶλλον, νά εἶμαι καί κατ΄ ὁλίγον ὑπερβολικός στό σημεῖον ἐτοῦτο, ἄς τό κρίνει ὅμως ὁ κάθε ἀντικειμενικός ἀναγνώστης μας, διότι  δυστυχῶς, ἀκόμα σκέφτομαι: Μήπως ἀλλοιώνεται, προσβάλλεται καί ὑποτιμάται, ὁ ἱερός Θεσμός τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τέτοια τραγελαφικά καί ἀνόητα καμώματα; Ποῖον ἆραγέ ἐκπροσωποῦν ; Τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Τόν Θεάνθρωπον Χριστόν; Τήν "ἐκκλησία" τοῦ πάπα; Τήν "ἐκκλησία" τῶν παγανιστῶν; Τήν ἐγωπαθικήν  καί "ἀτομικήν ἐκκλησιολογία" των; Δέν μποροῦσιν π.χ. οἱ Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας, νά εἶναι ἄκρως διακριτικοί καθῶς καί ἐκκλησιο-λογικοί βρέ παιδάκι μου, ὥς πρός τό "τί" εἶδους φωτογραφίες δημοσιεύουν εἰς τά διάφορα Μέσα Μαζικῆς καί κοινωνικῆς Δικτύωσις, εἰς τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα; Δέν ἐπιθυμοῦσιν νά διδαχθῶμεν τήν ὀρθόδοξην εὐχαριστιακή ἐκκλησιολογίαν; Μέ τό στανιό νά μᾶς διακηρύττουσιν  μίαν κακόδοξον καί ἀχάριστον ἐκκλησιολογίαν made in Zizioulamerican; Δέν τούς ἐνοχλεῖ, ἄν σκανδαλίσουν, ἔστω, τόν ἐλάχιστον, τόν μικρόν, τόν ἄσιμον καί  τόν ἁπλόν ἀδελφόν τους; Μᾶλλον,  δυστυχῶς ἐξ ὅσων φαίνεται, πώς ὄχι,  δέν τούς ἐνδιαφέρει ποσῶς, διότι πρέπει νά φτιάξουν καί ἕνα image, γιά τήν ἀνωτέραν σταδιοδρομία των. 

Ἐπίσης δέν δυσκολεύομαι νά κατανοήσω: τήν σταδιακή καί διαχρονική  ἱστορική ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκ τινῶν φιλοσοφικῶν πλανῶν καί αἱρέσεων, εἴτε ἐκ τῆς Ρωσσικῆς θεολογίας, εἴτε ἐκ τῶν "Ρωμαιοκαθολικῶν", Προτεσταντῶν κ.ο.κ. Αὐτό μπορεῖ νά διορθωθεῖ ἄν ὑφίστατο Ἐκκλησιολογική καί Ποιμαντική βούλησις, ἄμεσα καί ἔμμεσα· διορθώνεται μέ τήν ὀρθόδοξη Πατερική κατήχησι καί Θεανθρωποποίησι τῶν εὐσεβῶν κληρικῶν καί θεολόγων μας, νά συνειδητοποιήσουν δηλ. οἱ εὐσεβείς καί οἱ ἀσεβείς, κληρικοί καί θεολόγοι, τήν ἱερά ἀποστολή των, ἴνα παραδειγματιζόμαστε καί ἐμεῖς οἱ ἁπλοί λαϊκοί. 

-Ὑπό τίνων θά ἐμπνευστούμεν ἄλλωστε; Ὡστόσο, διαδικτυακοί φίλοι/ες μου, ἕνα ἄλλο,  πού μέ δυσκολεύει καί πάλιν νά ἐννοήσω καί βραχυκυκλώνομαι, εἶναι:  οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ πάσης φύσεως ταγοί μας· ὅταν μας ὑποσκάπτουν καί ἀλλοιώνουν τήν Ἱερά Πατερική Παράδοσι τῆς Φιλομυστικῆς Ὀρθοδοξίας. Μπορεῖ κανείς μας νά ἐννοήσει, γιά τίνα ὑπέρτατον λόγον, γίνονται τέτοιες
ἀντικανονικές καί ἀντιευαγγελικές συμπροσευχές μέ τά τῶν ἐτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων, ὅταν κατ΄ ουσίαν, δέν λατρεύομεν τόν ἴδιον Τριαδικόν Θεόν; Καί τό χειρώτερον: νά φωτογράφιζουν τίς ὅποιες ἀντιεκκλησιολογικές καί ἀθεολόγητες ἐνέργειές των, ἵνα τίς κοινοποιήσουν καί δημοσιεύσουν γιά νά διαφημίσουν μεθοδευμένα καί τεχνολογικά τήν κακοδοξία των, μέ ἀπώτερον Συμβολικόν σκοπόν καί στόχον, τί; Τόν λαϊκόν Συγκρητισμόν;

-Ἐμ τί ἄλλο, θά ἦτο ὁ ἄνομος σκοπός; 


Οὐτε δύναμαι νά ἐννοήσω, γιά τίνα Ἁγιολογικόν καί Ἐκκλησιολογικόν λόγον, εἰς τήν τιμητικήν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, να συμπαρήστατο  τινά καρδινάλιοι καί κοππέλια τοῦ πάπα; Παρ΄ ὅλα αὐτά καί διά αὐτά, μπορεῖ κανείς σας νά ἐννοήσει, ἤ καί νά μου ἐξηγήσει, γιά ποῖον σημαίνων λόγον, ὁ οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, πρόσφερε, τά ἅγια τοῖς κυσίν; 
-Ἆραγέ, ποία Πανορθόδοξη Σύνοδος, ἀποφάσισεν, νά δίδεται τό ἅγιον Ἀντίδωρον, σέ ἀμετανόητους καί στυγνούς Αἱρεσιάρχες; 

-Ἡ "Πανορθόδοξος" τοῦ χάσε δευτέριν;

Ἄ μάλιστα καί κάτι καταληκτικόν, πού παρ΄ ὁλίγον νά τό ξεχάσω: ὅτι μέ τέτοιους φανατικούς καί Λατινόφρωνες ἀκαδημαϊκούς, σαφῶς καί ζηλωτᾶς οἱκουμενιστᾶς πού ἔχομεν γιόρκιν, καί "ἐντός Ἐκκλησίας", καταφέραμεν ἄριστα (sic) διά τῆς προκρούστειου κλίνης, νά ἐξορθοδοξοποιήσωμεν incognito  τινά και[ε]νοφανή καί "ὀρθόδοξον" Ἀλάθητον καί Πρωτεῖον "διακονίας", ὅπως ἐκείνων ἀκριβῶς, τῆς Βατικάνιου Ρώμης ("Πρωτείον καί Ἀλάθητον" τοῦ Ἀπ. Πέτρου)· μέ τό νά  εἰσαγάγουσιν καί νά μεταφυτεύσουν δυστυχῶς, ὡς πιθηκιστές, καί εἰς τᾶς αὐλᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας ὥς δῆθεν "Πρωτεῖον καί Ἀλάθητον" τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, τουτέστιν τῆς Νέας Ρώμης τῆς Κων]Πόλεως... 


Δηλαδή λατινιστί: "Habemus Papam";

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη