Translate

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΞΙΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 Ὁ Μητροπολίτης τῆς Αἰτωλοακαρνανίας Σεβ. κ. Κοσμᾶς, εἶναι πανάξιος Ἱεράρχης γιά δύο σημαντικούς λόγους


  Ἐξ ἀρχῆς νά ποῦμεν, ὅτι δέν εἶναι καμία ὑπερβολή ὁ τίτλος πού καταγράφουμεν, καί φαντάζει ἀνοησία καί νά τό σκεφτεῖ κανείς μας· ἀλλά μάλιστα δυνάμεθα νά σᾶς ἀναφέρουμεν, ὅτι εἶναι ἡ εὐχάριστη ὁπτική πλευρά τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας τοῦ σήμερα! Δέν σχετιζόμαστε κάπως μέ τήν ἐν λόγῳ Μητρόπολη καί τόν πανάξιο ἐπίσκοπό της, καί δεῖ ζηλεύομεν τά μέγιστα, τό ὕψιστον ἀνάστημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ὅταν τό συγκρίνουμεν μέ τινές ἄλλους αὐτοπροβαλλόμενους ὡς μεγίστους Γέροντες καί ἄσπιλους Μητροπολίτες.

  Ἄν βρέθουνται με τά βίας δηλαδή, μιά χοῦφτα δέκα πανάξιων Μητροπολίτων, μεταξύ Ἑλλαδικῆς καί Κυπριακῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας, ἀνάμεσα σέ αὐτούς τούς πέντε-δέκα, εἶναι καί ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶς!

  Λόγου χάριν, στήν Ἑλλαδικήν πραγματικότητα, τόλμησαν στό "παρά τρία", νά μιλήσουσιν ἀρκετοί ἀξιόλογοι καί μή, Μητροπολίτες, γιά τό Σύμφωνον Συμβίωσις. Ἕνας ἐκ τῶν ἀξιόλογων π.χ. Μητροπολιτῶν, εἶναι καί ὁ ἅγιος Μεσογαίας κ. Νικολάος, ὁ ὁποίος, δυστυχῶς, παρόλον πού εἶναι ἕνα ἐκπληκτικόν καί δυνατόν μυαλό, βάσιν τῶν ἀκαδημαϊκῶν σπουδῶν καί ἐμπειριῶν του, στά θεολογικά ζητήματα, μᾶς ἔχει ἀπογοητεύσει, διότι συντάχθηκε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, μέ τό στρατόπεδον τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀκαδημαϊκών, καί ἄρα περιπίπτει πλέον ἐκ τῆς συνειδήσεῶς μας, εἰς τήν Νεοβαρλααμίζουσα παρασυναγωγή τῶν αἱρετιζόντων ΚΑΙΡΟΣκόπων καί ψευδο-ἀναβαθμιστῶν θεολογίσκων τῆς Νεοορθοδοξίας. Μπορεῖ δηλαδή, νά ἔπραξε ἕνα καλόν καί νά σήκωσε τό ἐπισκοπικόν του ἀνάστημα, κατά τοῦ Συμφώνου Συμβίωσις, ἀλλά ἀπό τῆν ἄλλη συναγελάζετο καί συμμετεῖχε, ἐντελῶς σαχλεπίσαχλα, στά Οἰκουμενιστικά Συνέδρια τῶν τιμίων καθηγητῶν μας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς εἰς τό ΑΠΘ.

  Στήν Κυπριακή ἐκκλησιαστική πραγματικότητα τώρα, περί
τοῦ Σοδομισμοῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀρκέστηκε ἐφέτος τό 2015 νά βγάλει ἕνα ἀρκετά καλόν Συνοδικόν ἀνακοινωθέν, κατά τοῦ Συμφώνου Συμβίωσις... ἐνῶ π.χ. ὁ περίφημος καί χαρισματικός Μητροπολίτης τῆς Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, ἄγνωστον διά τίνα λόγον, προσπαθοῦσε ἀνεπιτυχῶς τό 2014 μ.Χ., νά βραχυκυκλώσει παρασκηνιακά τούς θεολογικούς ἀγώνες τινῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί θρησκευτικῶν σωματείων (ΠΑ.Χ.Ο.Κ. ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε) καί ἱ. Μονῶν (Ἱ.Μ. Σταυροβουνίου), οἱ ὁποίοι διαμαρτύρονταν, κατά τῶν Gay Pride! Οἱ μόνοι Μητροπολίτες πού διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα καί ἡχηρᾶ κατά τοῦ Σοδομισμοῦ, ἦτο ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας καί ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ. Ἡσαΐας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι Κύπριοι Δεσποτάδες, ἀγρόν ἡγόρασαν! 
Πολλῶ δέ μᾶλλον δέν προσέξαμεν κανέναν π.χ. Σεβασμιώτατον τῆς Μόρφου, νά βγαίνει νά διαμαρτύρεται, δημοσίως, διά τήν ψήφισιν τοῦ ἐπαίσχηντου ἀντιχριστιανικοῦ Νομοσχεδίου, τῆς ἄνομης συμβιώσεως τῶν Σοδομιτῶν καί τῶν πορνῶν. Οὔτε ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας τῆς Λεμεσοῦ, προσπάθησε νά παρεμποδίσει τέτοιαν ἀντιχριστιανική ἐνέργεια ἐκ τῆς Πολιτείας. Ἄγνωστον τό γιατί. Γνωρίζει ὅμως ὁ Θεός! Πέραν τοῦτο, ὁ Μητροπολίτης τῆς Λεμεσοῦ, βραχυκυκλώνει, καί τούς ἀντιοικουμενιστικούς ἀγώνες. Μᾶλλον ἐκ πρώτης ὅψεως, εἶναι ἄστοχες, οἱ ἐπισκοπικές συναναστροφές του μέ τόν Σεβ. Σιατίστης κ. Παῦλον καί μέ τόν Σεβ. Μεσογαίας κ. Νικόλαον κ.ἄ. νεοσσοῦς ἐπισκόπους, διότι, ἔχομεν βαρεθεῖ νά βλέπωμεν νά πηγαινοέρχονται, δεκάκις  φορές τόν χρόνον, οἱ συγκεκριμένοι κ.ἄ., ἀπό Λεμεσό-Ἑλλάδα καί Ἑλλάδα-Λεμεσό.

   Τόσα χρόνια ποιμαντορίας τοῦ Λεμεσοῦ, δέν εἶδαμεν, μίαν φορά, τόν ἐπίσκοπον τῆς Γορτυνίας κ. Ἰερεμίαν Φοῦντα, τόν Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ, τόν ἐπίσκοπον Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τόν ἐπίσκ. Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμάν κ.ἄ. ἐκλεκτούς καί παραδοσιακούς Ἱεράρχες. Τό βρίσκεται τυχαίον ἀδελφοί καί πατέρες, ἤ ἕστω συμπτωματικόν; Ἄν διδάχθηκα κάτι, ἀπό τήν ταλαίπωρη ζωή μου, εἶναι, ὅτι τίποτα δέν γίνεται τυχαία. Ὅπως δέν εἶναι, καθόλου τυχαίες, οἱ ποιμαντικές ἐπιλογές τοῦ Σεβ. Λεμεσοῦ, νά σχετίζεται καί νά μᾶς συσχετίζει, ὡς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Τοῦ, μέ τούς συγκεκριμένους ἀμφιλεγόμενους-καλαμαράδες Σεβασμιωτάτους- εἰς τά τῆς Πίστεως θέματα, ἐνῶ μέ ἄλλους Ὁμολογητές συλλειτουργούς του, δέν σπεύδει (!) νά συδεθεῖ καί νά μαθητεύσει, ὥς ὄφειλεν!

   Ἄρα ὁ ἀγαπημένος μας Δεσπότης τῆς Λεμεσοῦ, ὑπολείπεται δυστυχῶς, τόν Εὐαγγελικό ἐκρηκτικόν συνδιασμόν, τοῦ Προδρομικά καί ἀπλανῶς ἐπισκοπεῖν, ὅπως λ.χ. ὁ Σεβ. ἐπίσκοπος κ. Κοσμᾶς!

  Ὁ Σεβ. κ. Κοσμᾶς, εἶναι πανάξιος ἐπίσκοπος, δόξᾳ τῷ Θεῷ γι΄αὐτό καί μᾶς ἐμπνέει, διότι διαθέτει Χαρισματικῶς, φαίνεται, τό φοβερόν Ἁγιοπνευματικόν καί ἐκρηκτικόν μείγμα, τοῦ Ὁμολογιακοῦ ἐπισκοπεῖν καί τοῦ ἀπλανῶς θεολογεῖν. Παρακολουθῶ ἐκ τοῦ μακρόθεν τήν πορεία του, καί ὁμολογῶ ὅτι τήν θαυμάζω, εὐχόμενος νά ἀποκτήσουμεν, τά ἀνάλογα καί τέτοια ἐπισκοπικά ἀναστήματα, καί στήν ταλαίπωρον μαρτυρικήν Κύπρον.

  Ὁ Σεβ. ὁμολογητής κ. Κοσμᾶς, ἔχει ἀποδείξει σέ θεολογικόν ἐπίπεδον, τόσον θεωρητικά ὅσον καί πρακτικά, ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἑναντίον μέ τήν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

   Χωρίς νά διστάζει, ἔχει ὑπογράψει τά σύγχρονα Θεολογικά, Ἐκκλησιολογικά καί Ὁμολογιακά Κείμενα πού κυκλοφοροῦσιν εὐρέως, κατά τῆς κενοφανοῦς καί αἱρετικῆς ἐκκλησιολογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατράρχου κ. Βαρθολομαίου. Ὁ Σεβ. κ. Ἀθανάσιος, τά ὑπέγραψεν; Σιγά μήν τά ὑπογράψει! Τουναντίον δίδαξε αἱρετικολογίες ὅταν ἐπήγεν εἰς τήν Γερμανία! Μᾶς στεναχώρησεν τά μέγιστα ἐπί τοῦτης τῆς ἐνέργειας καθότι οὔτε ἐκ τινᾶς φιλοτιμίας, δέν ἀπολογήθειν. Ψάξτε το παρακαλῶ· πολλῶ δέ μᾶλλον ὁ Σεβ. κ. Κοσμᾶς ἀποδεικνύει ἐλεγκτικά καί δημοσίως τό ρωμαλέον φρόνημά του, διά τῆς ἀπλανοῦς θεολογίας τῶν Πατέρων καί τῆς Γραφῆς, ὅτι διά θέματα ἦθους, δέν μασᾶ τά λόγια του, σάν μερικοί ἄλλοι, ἐπαμφοτερίζοντας. Ἐνῶ, οἱ μερικοί ἄλλοι, ἐξάπαντος φλύαροι καί ἐπίσκοποι τοῦ παρασκηνείου, ἐπαμφοτερίζουν ἄκρως ἐπικίνδυνα, διότι ἄλλα κηρύττουν στόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἄλλα διδάσκουν ἐκτός τῆς ἐπαρχίας των, καί ἄλλα πράτουσιν παρασκηνιακά, ἤ, δέν πράττουν, ἐνῶ ὄφειλαν νά πράξουσιν. 

  Ὁ ἐκρηκτικός Πνευματικός συνδιασμός, τῆς ὀρθῆς καί ὁμολογιακῆς, Δογματικῆς Διδασκαλίας καθῶς καί τῆς ὀρθῆς Ἡσυχαστικῆς Ἐμπειρικῆς Ζωῆς, μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀποδεικνύουν, τόν κάθε ἐκκλησιαστικό ἄνδρα, ὡς  ἀληθινόν, ὡφέλειμον καί πανάξιον ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας Τοῦ Μέγα Ἀρχιεπισκόπου Χριστοῦ.


Π.Π.Ν.