Translate

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Π. ΝΟΥΝΗ: ΤΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΔΩΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΟΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ


Τά γιορτινά δωράκια τῶν παπόφιλων ΟἰκουμενιστῶνἜψαχνα νά βρῶ λόγῳ τῶν ἡμερῶν, τί σόϊ δωράκια νά χαρίσω στούς ἀγαπημένους μου ἐφέτος... Καί εὔρηκα!
Τί τό ἤθελα ὁ ταλαίπωρος, νά ἐγραφῶ ὡς συνδρομιτῆς εἰδήσεων στά κιτάπια τῆς  "Καθολικῆς Ἐκκλησίας" καί τσάφ-τσοῦφ, μέ ἀπαλάξανε στό πίτς φιτύλι, ἀπ΄τό μεγάλο μου μαράζι...

Δόξα τῷ Θεῷ, πού τό Κείμενο τῆς Ραβέννας δέν ἔχει ἀκόμη ἀναιρεθεῖ, λέξη πρός λέξη, ὑπό τούς "σούπερ" ὀρθοδόξους φονταμενταλιστές, δηλ. τούς ἀντιοικουμενιστές καί παπομάστιγες, διά νά ἔχομεν μία-ἔστω καί φαντασιακήν-ἀμυδράν εὐκαιρία καί παρηγορίαν ἵνα  συναδελφωθοῦμεν (καί ἐνωθοῦμεν κατά τῆς ἰσλαμικῆς ἀπειλῆς, τρομάρα μας!) ἐπί τέλους οἱ ὀρθόδοξοι, σύμφωνα μέ τό Κατά  Ἰωάννην Ζηζιούλα "εὐαγγέλιον" τῆς Εὐχαριστιακῆς Ἐκκλησιολογίας,  μέ τούς Λατίνους τοῦ Φραγκοπαπισμοῦ. Ἤ μήπως, ἔχει ἀναιρεθεῖ, τό ἐν λόγῳ Κείμενον, καί μάλιστα ἐπιστημονικά, μέ ἄκρως ἐνδιαφέρουσα Θεολογική καί Πατερική θεμελίωσιν; 


Ἡ ἐταιρεία λοιπόν, τῆς "Ἁγίας Περιστερᾶς": The Deo Gratias Company, μᾶς ἐξασφαλίζουν σήμερα κιόλλας ὡς μελλοντικοί ἑταίροι μας, στήν Νέα Συγκρητιστική Θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου, σύγχρονον  τεχνολογικόν ἐξοπλισμόν περί τῶν ὑπολογιστῶν μας, ἵνα ἐμβαθύνουμεν ψυχολογικά καί θεολογικά, γιά τά καλά, στήν Νέα Τάξη τῶν Χριστιανικῶν πιστευμάτων-ἄνευ Θεανθρώπου Χριστοῦ-καί πραγμάτων, ὑπό τήν ἐποπτεία τῶν φίλων μας Φραγκολατίνων Καττόλικων καί Οὐνιτο-γενοκτόνων.

Μᾶς προτείνουν, τά ὁλοκαίνουργια "Θεο-χαρίτωτα" καί "εὐλογημένα" ὑπό τῆς δῆθεν "ἁγίας" χειρός τοῦ "ἐν Χριστῶ ἀδελφοῦ" τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ. Βαρθολομαίου, τοῦ  πάπα τῶν φτωχῶν στόν νούν καί τήν ψυχήν, τόν Φραγκίσκον τόν Α΄, τόν πρῶτον ἱησουΐτην πάπα, τῶν σύγχρονων "Σταυροφόρων" τῆς Ὑδροχοϊκῆς ἐποχῆς.

Τί ἄλλον θά θέλαμεν δηλαδή;

Σᾶς παρουσιάζομεν τότε, ἵνα μή γινόμαστε ἀχάριστοι ἕναντι τῶν Νεοεκκλησιολογιστῶν ἀδελφῶν καί πατέρων μας, τήν νεο-παπόπνευστην καί ἐκκοσμικευμένην θρησκευτική συλλογή:Οἱ "ἅγιοι τῶν Καθολικῶν"... σέ USB Flash Drives!Οἱ "ἅγιοι" Πάπες τῶν Λατίνων σέ στικάκια!!
Οἱ ἄγιοι Ἀρχάγγελοι, σφαγιάζουν τώρα, τούς διαβολικούς ἰούς τῶν ὑπολογιστῶν!!!

Ὁ ἅγιος γέρων Ἰωσήφ ὁ μνήστωρ, σέ μία ἄκρως ἱμπεριαλιστική καί μισσιονάρικη ἔκδοση, μᾶλλον διά τήν Ἀφρικανική Ἥπειρον, ὑπό τινός νέγρικου προσώπου, κρατάει τόν κρίνον (sic) καί τόν μικρόν κατάμαυρον Χριστούλη!

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησούς Χριστός μας ζωγραφισμένος ὅπως πάντα... μέ τό  ἰησουΐτικον δόγμα καί τή λατρεία τῆς "ἱερᾶς Καρδίας"  καί ἡ Ἀειπάρθενος Κυρία Θεοτόκος... ὥς Μογγολέζα μᾶλλον, ἤ Κινέζα, ἤ καί Ἰαπωνέζα (δέν εἶμαι καί στό μυαλό  τοῦ πάπα καί τῶν Οὐνιτῶν, γιά τό τί σόϊ ἐθνοκαθάρσεις (οὔπς! "ἱεραποστολικές" ἐξορμήσεις ἤθελα νά πῶ) καταστρώνουν ἀνά τήν Οἰκουμένη) , μέ διάφορες πόζες, σέ στικάκια!!!


Σήμα κατατεθέν, ὁ "ἅγιος" Φραγκίσκος τῆς Ἀσίζης... πώς ἄλλωστε θά ἐπιβληθεῖ, καμουφλαρισμένα, εἰς τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, ἐξάπαντος τό πυραμιδικόν Πρωτεῖον καί Ἀλάθητον τῆς νοσηρᾶς καί ἀντιευαγγελικῆς ἐξουσιαστικότητας, τοῦ Ἰησουΐτη Vicarius Christi  τῶν Φραγκολατίνων τοῦ Καρλομάγνου;

Βλέπετε, τό Βατικανόν, τά ἔχει ὅλα προγραματισμένα καί προλεμετημένα... δέν εἶναι σάν καί ἑμᾶς τούς ἀτζαμῆδες.

Ἆραγέ ὅμως, τί δωράκια νά ἀποστείλω, στούς ἀγαπημένους Φαναριώτες ἐπισκόπους μας;

Σκέφτομαι νά ἀποστείλω στόν Μητροπολίτη Περγάμου, ὥς δείγμα μεγίστης εὐγνωμοσύνης στά  Νεο-ὀρθόδοξα Πατερικά Θεολογικά γράμματα τῶν Νεογραικῶν, μία πρακτική... Εὐχαριστιακή Ἐκκλησιολογία, σέ στικάκι, δηλ. μία  Ὅστια ἤ καί δισκοπότηρα, Οὐνιτικῆς χρήσεως, σέ  USB. Τί λέτε; 

-Θά τόν ἀρέσει ἡ ἔκπληξις μου;

Τί μέ συμβουλεύετε τελικῶς, νά πράξω: ἆραγέ νά παραγγείλω μία ντουζίνα USB  μέ τόν "ἅγιο" Καρδινάλιο Στέπινατς καί γενοκτόνο τῶν Σέρβων· ἤ μήπως νά παραγγείλω μέ τήν φάτσα τοῦ "ἁγίου" Καρδινάλιου Χουνίπερο Σέρρα, τοῦ ἐθνο-σφαγιαστῆρα τῶν Ἀμερικανῶν Ἰνδιάνων; Μέ τούς Ἱνδιάνους ἔχω κάποια εὐαισθησία, διότι μικρό στά ψευδο-καρναβάλια, μεταμφιεζόμουνα ὡς  Ἀπάτσι!

Βρίσκομαι ἀδελφοί καί πατέρες, σέ ἀποκλειστικόν διχασμόν καί  ἀπόλυτον σύγχυσην, μπορεί κανείς σας νά μέ βοηθήσει, στό ἐν λόγῳ θρησκευτικο-ἱστορικόν μου ἀδιέξοδο;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη