Translate

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ: [ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ] Ο ΓΑΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Σὲ µιὰ Ρώσικη Ὀρθόδοξη ἐνορία τῆς Κολωνίας συναντιοῦνται ἕνα Κυριακάτικο πρωϊνό τοῦ περσινοῦ καλοκαιριοῦ δύο Ὀρθόδοξοι Γερµανοί. Ἀκολουθεῖ µιὰ δεύτερη συνάντηση γιὰ καλύτερη γνωριµία, ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα τὸ ξεκίνηµα µιᾶς εἰλικρινοῦς φιλίας ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκδοση ἑνὸς βιβλίου. Ὁ ἕνας, ὁ Gregor Fernbach, κάτοικος Γερµανίας, ἔγγαµος καὶ πατέρας πέντε παιδιῶν, διατηρεῖ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο “Hagia Sophia” καὶ ἐκδίδει βιβλία θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, κοινωνικοῦ περιεχοµένου ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση πρὸς καταρτισµὸ τῶν Ὀρθόδοξων γερµανοφώνων συµπολιτῶν του. Ὁ ἄλλος, ὁ Λέων Μπράνγκ, νυµφευµένος ἀπὸ χρό­­­νι­α στὴν Ἑλλάδα, ἐργάζεται ὡς καθηγητὴς Θεολογίας στὴ Μέση Ἐκπαίδευση.
Τὸ βιβλίο, ποὺ προέκυψε ὡς καρπὸς αὐτῆς τῆς γνωριµίας, εἶναι ἡ Γερµανικὴ µετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη: «Ο ΓΑΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» µέ ὑπότιτλο «Κατάδυση στὴν Ψυχοπαθολογία τῶν δύο φύλων», τῶν ἐκδόσεων «ΘΥΗΠΟΛΟΣ». Γερµανικὸς τίτλος: «DIE EHE» καὶ ὑπότιτλος «UND DIE PSYCHOLOGIE DER BEIDEN CESCHLECHTER».
Πρὶν µιλήσουµε γιὰ τὸ βιβλίο, παραθέτουµε στὰ Ἑλληνικὰ τὸν Πρόλογο τοῦ συγγραφέως π. Βασιλείου γιὰ τὴν Γερµανικὴ ἔκδοση:
«Μὲ πολλὴ χαρὰ χαιρετίζω τὴ νέα ἔκδοση στὰ Γερμανικά τοῦ βιβλίου μου γιὰ τὸ μεγάλο Μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὴν ψυχοπαθολογία τῶν δύο φύλων.Χαίρομαι ἰδιαιτέρως ποὺ ἡ μετάφρασή του γίνεται στὶς μέρες μας, μέρες ἰδιαιτέρου προβληματισμοῦ καὶ τῶν Γερμανῶν, ὡς πρὸς τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες ποὺ εἶχε ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Λουθήρου, ὄχι μόνο στὴ Θεολογία ἀλλὰ σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς καὶ ἐκφράσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, εἴτε σὲ προσωπικό, εἴτε σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο.Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι μὲ τὸ βιβλίο αὐτὸ προσφέρεται μιὰ εὐκαιρία σὲ ὅσους ἀναγνῶστες δὲν ἔχουν πάψει νὰ σκέπτονται καὶ νὰ προβληματίζονται πάνω στὰ ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς. Μιὰ εὐκαιρία νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ τί ση­μαί­νει ἄνδρας καὶ τί γυναῖκα, τὶς ἀνάγκες ἀλλὰ καὶ τὰ ψυχολογικὰ τραύματα τοῦ κάθε φύλου, καί, μάλιστα, σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ τὸ μπέρδεμα τῶν φύλων ἐξελίσσεται ὅλο καὶ περισσότερο σὲ «γόρδιο δεσμὸ» τῆς ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος!Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτὴ ἐκφράζω πρὸς τὸν διδάκτορα Θεολογίας κ. Leo Brang, γιὰ τὴν ἐπιμελημένη μετάφραση τοῦ βιβλίου μου, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν κ. Gregor Fernbach, ὁ ὁποῖος μὲ προθυμία ἀνέλαβε τὴν ἔκδοσή του.Ἀθήνα 24 Νοεμβρίου 2014                   Βασίλειος Ε. Βολουδάκης                                                                  Πρωτοπρεσβύτερος »
Στὸ ἀνωτέρω βιβλίο, ποὺ κυκλοφορήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 2005 καὶ γνώρισε τὴ δεύτερη ἔκδοσή του τὸ 2010, ὁ συγγραφέας κάνει µιὰ προσέγγιση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάµου, ἐπιχειρῶντας «µιὰ κατάδυση στὴν ψυχοπαθολογία τῶν δύο φύλων». Μιὰ κατάδυση στὰ ἄδυτα τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ὑπὸ τὸ φῶς, ὅµως, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατερικῶν κειµένων. Ἐπιθυµία του εἶναι νὰ γίνει κατανοητὸ στοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὁ Θεὸς δηµιούργησε µιὰ ἀνθρώπινη φύση σέ δύο ἀνθρώπινα πρόσωπα (ὅπως ἡ Ἁγία Τριάδα διακρίνεται σέ Τρία Πρόσωπα) καὶ ἡ διχοτόµησή της σὲ δύο φῦλα, σέ δύο διαφορετικές ψυχολογίες, εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων. «Διχάζεται πλέον ἡ ἀνθρώπινη φύση σὲ δύο ἐλαττωµατικὲς ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖες καὶ σφραγίζουν τοὺς ἀπογό­νους τους». Ἔργο, λοιπόν, τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι νὰ γνωρίσει, µέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, τὶς ἀλλοιώσεις ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ἡ ψυχοσύνθεση τῶν δύο φύλων. Ἐπισηµαίνοντας ὁ καθένας µας τὶς προσωπικές, ψυχικές του κακώσεις καλεῖται νὰ προχωρήσει –ὄχι µὲ δικές του συνταγὲς ἀλλὰ µὲ τὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ἐκκλησίας– στὴ θεραπεία του.
Ὁ Ὀρθόδοξος γάµος µπορεῖ καὶ πρέπει νὰ λειτουργήσει ὡς ἕνα ἐργαστῆρι ψυχῶν, ὅπου θὰ γίνει «ἡ ἀντίδοση τῶν ἰδιωµάτων», δηλ. ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τὸ ζευγάρι νὰ κρατήσει καὶ νὰ µεταδώσει τὰ θετικὰ τοῦ φύλου του καί, ἀντίθετα, νὰ ἐξαλείψει τὰ ἀρνητικά.
Χαρακτηριστικό τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι στηρίζεται µέ ἀκρίβεια στό βιβλίο τῆς Γενέσεως καί θεµελιώνει τήν ἐπιχειρηµατολογία του στήν πρίν ἀνεξερεύνητη διατύπωση τοῦ Α΄ Κεφαλαίου πού ἱστορεῖ τήν Δηµιουργία καί τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, τό ὁποῖο κεφάλαιο –ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν συλλογιστική τοῦ βιβλίου τοῦ π. Βασιλείου– εἶναι καί τό κλειδί γιά τήν γνώση τῆς Ἀνθρωπολογίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, αὐτῆς τῆς κακοποιηµένης στίς µέρες µας ἀνθρωπολογίας ἀπό τόν ἀµοραλισµό τῆς ψυχιατρικῆς, πού τήν ἔχει σχεδόν διαστρέψει.
Μετά τά ἀνωτέρω εἶναι εὐνόητο ὅτι τό βιβλίο αὐτό εἶναι πολύτιµο γιὰ κάθε ἐποχή, ἰδιαιτέρως, ὅµως, γιὰ τὴν ἐποχή µας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἰσότητα τῶν δύο φύλων ἐπιδιώκεται µετὰ µανίας µέσῳ τῆς ἄκριτης καὶ ἰσοπεδωτικῆς ἐξοµοίωσης, ἐνῶ ὁ συγγραφέας ἀναδεικνύει τὴν Ὀρθόδοξη πρόταση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ἐπιδίωξηἑνιαίας ψυχολογικῆς ταυτότητος σέ διακεκριµένα καὶ ἀσύγχυτα πρόσωπα, κατ’ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Ὁποίας τά Πρόσωπα διακρίνονται γιά νά µήν συγχέονται, ἀλλά δέν ἔχουν διαφορετικό τρόπο ἐκφράσεως καί Ζωῆς, ἀλλά ἔχουν κοινή Θέληση καὶ Ἐνέργεια. Ἡ τέλεια ἰσότητα καὶ ἡ κατάργηση τῶν φύλων θὰ πραγµατοποιηθεῖ, ὅταν οἱ ἄνθρωποι, ἄρα καὶ τὸ ζευγάρι, θὰ γίνουν ὅπως τοὺς θέλει ὁ Δηµιουργός τους, δηλαδή ἅγιοι. Τότε «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ... πάντες εἷς ἐσµέν ἐν Χριστῷ».
Τὸ βιβλίο ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ ζευγάρια. Ζευγάρια, ὅµως, ποὺ βλέπουν τὸν γάµο τους σάν µιὰ ἁπλῆ συµβίωση µὲ πιθανὴ ἢ καὶ σίγουρη ἡµεροµηνία λήξεως καὶ εἶναι εὐχαριστηµένοι µὲ τὰ τόσο ρηχὰ «Σύµφωνα Συµβίωσης», δύσκολα θὰ καταλάβαιναν τὸ περιεχόµενό του. Ἄρα ἀπευθύνεται κυρίως στὰ ζευγάρια ἐκεῖνα ποὺ βλέπουν τὸν γάµο τους ὡς µιὰ εὐλογηµένη κοινὴ πορεία µὲ προορισµὸ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ καθενός καὶ µὲ προϋπόθεση τὴν αἰωνιότητα. Ἐπειδὴ ὅµως ἡ αὐτογνωσία εἶναι τὸ ζητούµενο γιὰ κάθε ἄνθρωπο, γι’ αὐτὸ τελικὰ ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους, ἔγγαµους καὶ ἄγαµους.
Εἶναι πρὸς τιµὴν τοῦ ἐκδότου τὸ ὅτι διέγνωσε ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν πρώτων ἤδη σελίδων τὴν ἀξία αὐτοῦ τοῦ κειµένου καὶ τὴ σηµασία του γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο γάµο. Γι’ αὐτὸ δὲν ἐφείσθη κόπου, χρόνου καὶ χρηµάτων προκειµένου νὰ προχωρήσει στὴν ἔκδοσή του καὶ νὰ τὸ προσφέρει στοὺς χορτασµένους σωµατικά, ἀλλὰ διψασµένους πνευµατικὰ συµπατριῶτες του. Μὲ τὴ χαρὰ καὶ τὸν ἐνθουσιασµὸ µικροῦ παιδιοῦ… Ὡς ἀπάντηση στὰ αἰσθήµατα τοῦ ἐκδότου καὶ ὁ συγγραφέας καὶ ὁ µεταφραστὴς παραιτήθηκαν ἀπὸ τὰ χρηµατικὰ δικαιώµατά τους.
Ἔτσι σήµερα, κρατῶντας στὰ χέρια µας τὴν Γερµανικὴ ἔκδοση, εὐχόµαστε στὸν ἐκδότη νὰ διατηρεῖ πάντα τὴ διάκρισή του γιὰ τὸ πραγµατικὰ ὠφέλιµο καὶ τὴ διάθεσή του γιὰ προσφορά! Σὲ ὅσους ἐργάστηκαν καὶ κουράστηκαν γι’ αὐτὸ πολλὲς εὐχαριστίες! Στὸν συγγραφέα, π. Βασίλειο, διαρκῆ εὐγνωµοσύνη ἀπὸ ὅλους µας… Τέλος, εὐχόµαστε οἱ Γερµανόφωνοι ἀναγνῶστες, Ὀρθόδοξοι καὶ µή, νὰ ἀγκαλιάσουν τὸ βιβλίο αὐτὸ µὲ πραγµατικὸ ἐνδιαφέρον, νὰ τὸ µελετήσουν, νὰ τὸ βάλουν στὴ ζωή τους καὶ νὰ τὸ κάνουν ΖΩΗ τους…
                                                                                                                                                    
Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος
ΠΗΓΗ: «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 158
Ὀκτώριος 2015