Translate

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου διακηρύττει τήν ἀξιοπρεπέστατην στάση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κατά τοῦ Ἀφορισμένου Θεολόγου, κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη


Μόλις πρόσφατα, ἔχομεν παρακολουθήσει μίαν ἐξαιρετική ἐκπομπή (“Μαζί στό ΡΙΚ”) τῆς κ. Ἐλίτας Μιχαηλίδου μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη τῆς Μόρφου κ. Νεόφυτον μέ τό θαυμάσιον καί ἀξιόλογον θέμα τῆς ἀνάγκης τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ μας διά τήν ὀντολογική-ὑπαρξιακήν Ἱεράν Μετάνοια.

[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Στό 45ο λεπτό ]

Δυστυχῶς μέ τόν «σύγχρονον» καί «φιλελεύθερον» τρόπον ζωῆς πού διαβιοῦμεν οἱ Νεοκύπριοι καί οἱ Νεοέλληνες τοῦ 2015 μ.Χ., εἶναι φανερόν τίς πάσιν, ὅτι δέν ὑφίστατο τέτοια ἀνάγκη, ἤ τέτοιο παγκυπριακό, ἤ καί πανελλαδικό αἴτημα. Ἡ Θεία Μετάνοια εἶναι ἕνα Μέγα Μυστήριον καί ἀρκετά δύσκολον πράγμα-ἐξ ἀνθρωπίνης διαννοίας- ἵνα τό ἐξηγήσωμεν θεωρητικά ἤ καί διανοητικά. Τό ὅλον πράγμα, μᾶλλον δύναται νά ἀποκαλυφθεῖ βιωματικᾶ, σέ τινές καλοπροαίρετες ψυχές, μόνον ἐμπειρικά, δηλ. πειραματικά, διά τῆς Μυστηριακῆς Ζωῆς πού προσφέρει ἐλεύθερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἀπόδειξις τρανή, ὅτι ἀπαξιώνομεν οἱ Χριστιανοί τῆς Κύπρου καί τῆς Ἐλλάδος καθῶς καί ἐξ ἄλλων λαῶν, τήν Χαριτωμένη ἐν Χριστῷ Μετάνοιᾳ, εἶναι λ.χ. ἡ ἀσύδωτη καί προκλητική στάσις τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων, ἔναντι τῆς Χριστιανικῆς Κοινωνίας πού τούς ἀνέχεται παθητικά καί στωϊκά, καθότι προσπαθοῦσιν οἱ πρώτοι νά μᾶς ἐπιβάλλουν μέ τινά φασιστικόν τρόπον καί διαβολόπνευστα μεθοδολογήματα, ἕναν ἀντιχριστιανικόν-ἀντιευαγγελικόν καί παρά φύσιν τρόπον ζωῆς, ὡς δῆθεν φυσικόν(;), μέ τίς ἐν λόγῳ
τραγελαφικές, προπαγανδιστικές καί φαυλεπίφαυλες  δυστυχισμένες Gay” παρελάσεις των. Ὅταν π.χ. ὡς Χριστιανικός λαός, εἶμεθα περήφανοι κοινωνικά, ἤ καί σιωποῦμεν παθητικά, διά τίς παρά φύσιν ἤ κ.ἄ. «φυσιολογικές» ἀνομίες, ἀστοχίες, ἐθισμούς καί ἀμαρτίες μας, καί μάλιστα ἀποπειρώμαστε νά τίς διαδώσουμεν μέ κάθε τρόπον καί μέσον, μάλιστα μέ ἕνα ἀνόητο ἰδεολογικό ὑπόστρωμα εἰς τό ὄνομα τῶν «Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» τοῦ Διασκοτισμοῦ, τοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ καί Νεοαθεϊσμοῦ κ.ο.κ.,
μέ τινές Νεοεποχήτικες κτηνώδεις καί ὑπάνθρωπες παρελάσεις, μέ λάβαρα καί σημαίες, τότε εἴμεθα ἄξιοι τῆς μοίρας μας καί «λογικά» ἀπαξιώνομεν, ἐξάπαντος τόν ἐναλακτικόν τρόπον Ζωῆς ἐν τῇ Μετανοίᾳ πού μᾶς προτείνει διαχρονικά ἡ Θεανθρώπινη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Βαρυτάτες εὐθύνες ἐπί τινῶν νοσυρῶν προπαγανδιστικῶν ἐνεργειῶν λ.χ. περί τῶν “Φεστιβάλ Ὑπερηφανίας” (=“GAY PRIDE”) ἐπί τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἔχουν καί τινές ὁπαδοί τῶν ΛΟΑΤ  οἱ δημοσιογράφοι/ίνες, δημαγωγοί καί λαϊκιστές, φερέφωνα τῆς “Τέταρτης Ἐξουσίας” τῶν πανίσχυρων ἐν τῇ Κύπρῳ Μ.Μ.Ε.! Δύο λ.χ. ἐξ αὐτῶν, εἶναι ἡ κ. Ἐλίτα Μιχαηλίδου μαζί μέ τήν κ. Γωγώ Ἀλεξανδρινοῦ, οἱ ὁποίες προωθοῦσιν, διά τῆς Ἐωσφορικῆς ἀλαζωνίας τοῦ ἀδιάκριτου καί πλανερῶς «δημοσιογραφεῖν», ὥς μή ὄφειλαν, τό ἀπεχθές καί παρά φύσιν ἀμάρτημα τοῦ Σοδομισμοῦ ἀσκώντας κατάχρησιν καί παράχρησιν τῆς δημοσιογραφικῆς ἐξουσίας των. Ἄρα λογικά, οἱ συγκεκριμένες κυρίες καί ὄχι μόνον, ὡς δημόσια πρόσωπα, μᾶς
προτείνουν, μέ συγκεκριμένες ἐνέργειές των, ἕναν ἀνώμαλον τρόπον ζωῆς, ἐκείνον τῆς παρά φύσιν «ζωῆς», δηλ. τῆς ἄκρατης συνουσίας τοῦ Σοδομισμοῦ κ.ἄ. σαρκικῶν ἀμαρτημάτων, πολλῶ δέ μᾶλλον καί μείζον τοῦ πρῶτου, ἐκείνον τῆς  τραγικῆς ἀμετανοησίας τῶν συμπολιτῶν μας. Καλοῦ κακοῦ, γιά να εἶναι μέσα σέ ὅλα, ἀσκοῦν καί τινές «θεολογικές ἐκπομπές» εἰς τό ὄνομα τῆς δημοσιογραφικῆς «ἀντικειμενικότητας» τοῦ ἐξάπαντος κοιλιόπνευστου καί θλιβεροῦ ὑποκειμενισμοῦ των.


Τά ἐν τῇ Κύπρῳ παραμύθια περί τῆς ἔγκυρης, ἔγκριτης καί ἀντικειμενικῆς δημοσιογραφίας ἐκ τινῶν ὑπέρμαχων καί ὑπερασπιστῶν τῶν
ΛΟΑΤΙ ἀτόμων καί τῆς ἀνωμαλίας αὐτῶν, θά πρέπει κάποτε νά ἐκλείψουν, διότι ὑφίστατο μεγίστη διαφορά καί διάκρισις: νά ὑπερασπίζω καί νά στηρίζω τόν ἀμαρτωλόν (συν)ἄνθρωπον (ὅπως διακηρύττει διαχρονικά, συχνᾶ-πυκνᾶ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία), ἀπό τό νά ὑπερασπίζω ἰδεολογικά κ.ο.κ. τίς ἄνομες καί ἀντιχριστιανικές ἐνέργειες τῶν ὅποιων ἀτόμων. Τέτοια Πατερική καί Χριστιανική Διάκρισις, π.χ. ἀπουσιάζει ἐκ τῆς «ἀντικειμενικῆς δημοσιογραφίας» τῶν φανατικῶν ἰδεολόγων τοῦ Κιναιδισμοῦ.


Παρ΄ὅλα αὐτά καί δι΄αὐτά, τό ἄκρον ἄωτον τοῦ κυνισμοῦ, τοῦ ἀγαπισμοῦ, τῆς μισάνθρωπου ἀναλγησίας καί τῆς μή ἀντικειμενικῆς δημοσιογραφίας, ἡ μέν κ. Ἐλίτα Μιχαηλίδου, τηλεπαρουσίασεν μαζί μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη τῆς κατεχόμενης Μόρφου, ἕνα ἐξαιρετικότατον Θεολογικόν ζήτημα καί εὖγε των, ἕνα ὀντολογικό θέμα Ζωῆς καί θανάτου, τό ὁποῖον, εὐχόμαστε ὁ Τριαδικός καί Φιλάνθρωπος Θεός νά τῆς τό προσμετρήσει καί αὐξήσει, ὡς  τινά ἔμπρακτη ἐνέργεια, τινᾶς δημοσίου καί προσωπικῆς Μετάνοιάς της, σέ ἀντιπαραβολήν, μέ ἐκείνον τό μόλις πρόσφατον καί παρελθοντικόν, ἐξάπαντος σατανοκίνητον  διαφημιστικόν της, προπαγάνδας ὑπέρ τῶν Gay Pride τοῦ 2015.


Ὁ δέ Σεβ. Μόρφου κ. Νεόφυτος, ἔχει εἰς βάρος του, τινά ἀνοικτά θεολογικά καί θρησκειολογικά θέματα, τά ὁποία φαίνεται ἐκ πρώτης ὅψεως, ὅτι κατηχοῦν στά νάματα τοῦ Διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ καί Οἰκουμενισμοῦ (μακάρι νά πρόκειται, περί τινῶν ὑπερβολῶν καί παρεξηγήσεων ἐκ τινῶν «Τελεβάντων» ἄλλα ὅμως, ἔχουν ὄντως ἔτσι τά πράγματα;), στά ὁποία πιθανόν ἀστόχησεν εἰς τήν Πίστην, ἤ μᾶλλον τόν παρεξήγησαν, διά τά ὁποῖα ἐξάπαντος ἀναμένομεν, μετά μαθησιακῆς ἀγωνίας, τά ὅποια Ἐπισκοπικά καί ποιμαντικά ξεκαθαρίσματά του. Ἡ σιωπή του, σέ τέτοιες σωρηδόν κριτικές, μᾶς σταναχωρεῖ ἀφάνταστα καί μᾶς ὑποψιάζει τά μέγιστα...! Καί ἀσφαλῶς ὁμιλῶ καθαρᾶ, διά τίς ἐξαιρετικές καί ρωμαλέες κριτικές τοῦ Μορφίτη καί Θεολόγου κ. Βασίλειου Χαραλάμπους.

-Ἄν ὅντως Σεβ. ἅγιε Μόρφου, ἐπιθυμεῖτε τῷ ὄντι, νά εἶναι «ἡ Πίστη μας πρακτική», δέν ἔχετε τινά ποιμαντικήν καί ἐπισκοπικήν ὑποχρέωσην ἐκ τῆς Πατερικῆς καί Ἀποστολικῆς Παραδόσεως, νά μᾶς δώσετε γραπτῶς, τινά ἀπολογία καί ἐξηγήσεις, ἐπί παντί τῷ αἰτοῦντι τήν ἀλήθεια τῶν θεολογικῶν πραγμάτων; Ἆραγέ, γιατί τότε ἀπαξιώνετε, τίς δημόσια ἔγραφες καί ἐνυπόγραφες, ἐξάπαντος θεολογικές κριτικές, τοῦ συμπατριώτη καί γνωστοῦ σας Θεολόγου, κ. Βασίλειου Χαραλάμπους κ.ἄ. παραδοσιακῶν ἀξιότιμων κυρίων θεολόγων; Δύο τά ἐκκλησιαστικά ἀδικήματα καί  τά κρατούμενα, ἑναντίον Σας, Σεβασμιώτατε. Ἁπλᾶ ἐμεῖς θά ἀναμένομεν υἱκῶς, λίγον καιρό ἀκόμη, τίς τινές ἀπολογητικές καί ξεκάθαρες θέσεις σας ἐπί συγκεκριμένων θεμάτων, χωρίς νά ἐπηρεαζόμαστε ἐκ τινῶν «τελεβέντικων» κριτικῶν, διότι ἐπιθυμῶμεν νά βάζωμεν ἄχρι καιροῦ τινά καλόν λογισμόν· ἡ ὑπομονή μας ὅμως ἔχει καί τά τινά ὅριά της. Ἕνα ὅμως ἄκρως ἐπίκαιρο ἐρώτημα εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐκπομπή περί τῆς Μετανοίας, ἐκ τινός τηλεθεατοῦ, δίδει τήν δυνατότητα στόν Σεβ. κ. Νεόφυτον, νά μᾶς ξεκαθαρίσει ἄριστα, τήν προσωπική ἐπισκοπική θέση καί στάση του, καθῶς καί τήν Ἱεροκανονική ἀπόφαση καί στάση: τόσον τοῦ Πενταμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστήριου, ὅσον καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου.
Τό ἐρώτημα ἧτο τό ἑξῆς:
« ερά Σύνοδος γιατί δέν συγχώρεσεν τόν Πιτσιλλίδη καί καθαιρέσαν τον»;
Ὁ Σεβ. τής Μόρφου, ξεκαθάρισε σαφῶς, στόν τηλεθεατήν, ὅτι ἄλλο πράγμαν ἡ καθαίρεσις καί ἄλλον ὁ ἀφορισμός. Ὁ κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, ἦταν θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἀναντίρρητα δέν ἦτο θεολόγος, τῶν αἱρετικῶν ὁμολογιῶν τοῦ Παπισμοῦ ἤ καί τοῦ Λουθηροκαλβινισμοῦ τούς ὁποίους ἐκπροσωπούσε ἄριστα. Ἐξάπαντος στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία, ἡ καθαίρεσις ἐκτελεῖτε, διά τούς ἄτακτους Κληρικούς, διά τινά Κανονικά παραπτώματα καί τινές κακοδοξίες, ἐνῶ ὁ Ἐκκλησιαστικός Ἀφορισμός μέ τό Εὐαγγελικόν Ἀνάθεμαν, δηλ. τήν ἐπίσημον ἀποκοπή ἐκ τῆς Μυστηριακῆς Ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιβάλλεται Θεανθρωποκεντρικά, Ποιμαντικά, Παιδαγωγικά, καί ἄκρως ἀγαπητικά, ἐκ τινᾶς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τινές αἱρετικούς Κληρικούς καί κακοδόξους λαϊκούς θεολόγους, πού ἐπιμένουν ἀλαζωνικά καί ἀμετανόητα, εἰς τινές προσωπικές, ἐωσφορικές διδασκαλίες, πού ἔρχονται σέ σφόδρα ἀντίθεση, μέ τήν Ἀποστολική καί Πατερική Παράδοση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.


Ὁ Σεβ. Μόρφου ἐξέφρασε, μέ γνήσιο πατρικόν πνεῦμα καί ἐνδιαφέρον καθῶς καί μέ Ποιμαντική ἀγαπητική φροντίδα, τά ἑξῆς:
“Προσεύχομαι τακτικά γιά τόν νδρέα νά το δώσει Θεός Μετάνοια. Καί νά ταπεινωθε καί διος γιά λα ατά τά μή ρθόδοξα πού επεν καί βλαψεν να κομμάτι το ρθόδοξου πληρώματος τς κκλησίας καί μέ τήν Μετάνοια, βεβαίως θά τόν συγχωρήσουμεν... Γιά νά φτάσωμεν στόν φορισμό προηγήθηκεν μία Πενταμελής Συνοδική πιτροπή μις μάδας ρχιερέων, ποα ρίστηκε πό τήν Σύνοδο. Πιτσιλλίδης φο καμεν συζήτηση μέ τόν Μακαριώτατο, σέ προσωπικόν πίπεδο, καί Μακαριώτατος πειδή δέν θελε διος, νά μπε σέ ατήν τήν διαδικασία, νά τιμωρήσει ναν θεολόγον, επεν: «τι γ μπορεί νά χω λάθος» καί πειδή πολλές πό τίς κατηγορίες πού καμνεν νδρέας, ταν κατά το προσώπου το Μακαριωτάτου· διος Μακαριώτατος, επεν: «γώ μπορε νά χω καί κάποιον παράπονο πό ατόν, γι΄ατό ς ναλάβετε, πέντε κ τν ρχιερέων, γιά νά δετε ατόν τόν νθρωπο»· ποφαση ς Πενταμελος Συνοδικς Δικαστικς πιτροπς) ποα εναι σεβαστή, τν πέντε ρχιερέων ταν ατή (το φορισμο)· σκεφτετε τι φορισμός, εναι να δικαίωμα, το νός ρχιερέα, ν δ πειδή κριβς, ταν να πώνυμο πρόσωπον, νδρέας Πιτσιλλίδης, τόν κριναν πέντε(!) ρχιερείς... πρεπεν διος νά μή φτάσει νά λέει ατά πού επεν! Δηλαδή νά λέει τι: «Μέσα στή Θεία Λειτουργία πάρχει Χριστός, λλά χι μέσα στό κουταλάκι πού κοινωνον ο πιστοί»! Τί σημαίνει ατό; τι δέν Κοινωνομεν Χριστόν;  Εναι δυνατόν, νας πώνυμος θεολόγος, νά λέει τέτοια πράγματα καί νά μή σχοληθε ερά Σύνοδος; Εναι παραπληροφόρησις, το λαο! Νά λέει πισης, σέ δη γκυμονούσες κοπέλες: «χι
δέν πάρχει πό τήν πρτη στιγμή τς σύλληψις νθρωπος, λλά τόν τρίτον μήνα»! Καί νά ξέρωμεν τι κοπέλες, τόν κουσαν, καί πήγαν καί καμαν κτρωση!!! ντιλαμβάνεστε τι, σον πιό πώνυμος εναι νας νθρωπος, τόσον πιό πεύθυνος, πρέπει νά εναι πέναντι στόν λαόν καθς καί Σύνοδος πρέπει νά εναι πεύθυνη, ; ρα; Δεν το στερήσαμεν τό δικαίωμα νά μιλ, λλά πλέον μιλ, σάν νδρέας Πιτσιλλίδης· χι σάν ρθοδοξος θεολόγος. Λοιπόν, γ πραγματικά προσεύχομαι καί παρακαλ τόν νδρέα νά ρθει σέ πίγνωση νά ντιληφθε τό βάρος ατο το πράγματος καί τν λόγων πού λεγεν διος, καί τς τιμωρίας πού δέχθει διος, καί μέ ταπεινόν φρόνημα θά τό κτιμήσει Σύνοδος... διότι στό κάτω-κάτω νδρέας ποπειράθηκε νά θεολογήσει μέ ναν μοντέρνο τρόπον, χωρίς Πατερικά φόδια, μέ τίς γνώσεις το Βιβλικο πιστήμονος, νομίζω τι ατό δέν φτάνει... φο μς προσφέρει κκλησία τήν Μετάνοια, γιατί να μήν τήν δράξει καί νδρέας Πιτσιλλίδης; Θά θελα νά Κοινωνήσει τά Χριστούγεννα! Θεός νά τόν φωτίσει.”
Νομίζω δέν χρειάζεται κανένας εἰδικός σχολιασμός ἀπό μέρους μας, σέ ὅσα ἀξιόλογα ἔκφρασε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Νεόφυτος, διότι συμφωνάμεν ἀπόλυτα εἰς τήν ποιμαντική προσέγγισή του.
Μᾶς ἀποκαλύπτει δέ καί τήν ἀξιοπρεπέστατην στάσην τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου. Ἄριστα ἔπραξεν ὁ Μακαριώτατος ἐπί τοῦ Πιτσιλλίδειου ζητήματος, ἔπραξεν σάν γνήσιος Ἀρχιποιμήν, καθότι μποροῦσε Κανονικά νά τόν ἀφορίσει εὔλογα καί νά τοῦ ἐπιβάλλει δίκαιον Ποιμαντικόν ἐπιτίμιον, μιᾶς καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, εἶναι ὁ κατ΄ἐξοχήν Ἐπίσκοπος τῆς Λευκωσίας, καί ἆρα ὁ πνευματικός πατέρας τῶν ἐγχώριων ὑφιστάμενων Κληρικῶν καί λαϊκῶν θεολόγων, καί δῆ τῆς ἔδρας τοῦ κ. Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη. Ὁ Μακαριώτατος ὅμως, ἐπέλεξεν πρός τιμήν του, μίαν ὄντως ἀντικειμενικότερην καί δίκαιαν ὀδόν, ἵνα μή τοῦ καταλογιστεῖ τινά προσωπική ἐμπάθεια κ.ο.κ.

Ἐπιθυμῶμεν διακαῶς καί εὐχόμαστε μαζί μέ τόν ἅγιο Μόρφου, νά ἀρθεῖ ὁ δίκαιος καί εὔλογος Κανονικός Ἀφορισμός τοῦ αἱρετικοῦ συναδέλφου κ. Ἀνδρέου Πιτσιλλίδη, ἀλλά αὐτό ἐξαρτάται πλέον, ἐξάπαντος ἐκ τῆς δικῆς του στάσεως, πρός τήν Ἐκκλησία μας. Μέχρι στιγμῆς, ἔχει παρουσιάσει, ἴχνη καί στοιχεῖα Μετανοίας;
Δέν συνεχίζει νά ὑποσκάπτει καί νά διαβάλλει συκοφαντικά, τήν ἐν λόγῳ Συνοδική ἀπόφαση; Ὅταν ἕνα Ἐκκλησιαστικό πρόσωπο καί δῆ θεολόγος ἤ κληρικός, ἐμμένει ἀμετανόητα εἰς τίς προσωπικές θέσεις καί ἀπόψεις του, αὐτή ἡ στάσις του, ἆραγέ, τί νά δηλώνει; Ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ; Ἄνθρωπον τῆς Ἐκκλησίας; Ἄνθρωπον πού θεολογεῖ, ἀπλανῶς καί ὀρθοδόξως; Ἄς προβληματιστοῦν, ὅσοι εἶναι ὀπαδοί τέτοιων κακόδοξων καί πλάνων προσώπων, διότι ἡ προσωπολατρεία εἶναι ἐξάπαντος νοσυρᾶ καί ἀμαρτωλή κατάστασις· διότι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, λατρεύωμεν μόνον τόν Θεάνθρωπον Χριστόν, τιμῶμεν ἐξάπαντος τῆν Κυρία Παναγία Δέσποινα καί Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καί τιμῶμεν τοῦς Ἁγίους Φίλους Αὐτοῦ.


Ὁ δικαίως Ἀφορισθής κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, ὁ πρώην θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ἄκρα ἀμετανοησία του, ἐπί τῶν σωρηδόν αἱρέσεων καί κακοδοξιῶν του, εἶναι ἆραγέ  φίλος τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤ μήπως ἐχθρός Του;Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη