Translate

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΣΟΦΙΣΜΟΥ


Δεύτερη ἀπάντηση πρός τήν Ἐωσφορική Σχολήν τοῦ Θεοσοφισμοῦ
Ἀγαπητέ κ. Λεωνίδα Ζούδρε καλημέρα σας!

Συγχωρέστε μας, πού δέν σᾶς ἀνταποδίδωμεν τόν Ἀναστάσιμον χαιρετισμόν «Χαῖρε» τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας, ἐξάπαντος διότι ἀγνοούμεν, ποιά εἶναι ἡ πραγματική πίστη σας, διά τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

Ἐξ ἀρχῆς νά ποῦμεν, πώς μᾶς κάνει ἰδιαίτερη ἔντύπωση, ὅτι ἐνῶ ἀπό τή μιά, μᾶς ἀποστέλνετε στό ἡλεκτρονικό μας ταχυδρομεῖον, χωρίς νά σᾶς τό ζητήσομεν, Μασσωνικά ἔντυπα καί Θεοσοφικά ἔγραφα, γιά τινά προσωπική ἐνημέρωση καί μελέτη γιά εἰσαγωγήν μας εἰς τήν ἐν λόγῳ Σατανική Στοά τῶν σκουπιδιῶν τῆς Ἀλίκης Μπέϋλης, ἀπό τήν ἄλλη μᾶς ὁμολογεῖτε στυγνᾶ, ὅτι ὄντως ἐργάζεστε στήν Ἐωσφορική Σχολή τοῦ Θεοσοφισμοῦ, ἡ ὁποῖα καθῶς μᾶς γράφετε «διδάσκει ἀφιλοκερδώς»...!  Καί τί ἀκριβῶς διδάσκει μπορείτε νά μᾶς πεῖτε, μέ ἁπλά λόγια, γιά νά ἀναπτύξομεν κατ΄ὁλίγον τήν ἀλληλογραφία μας, ἄν τό ἐπιθυμεῖτε φυσικά, ὥστε νά ἀντιληφθῶμεν καλῶς, μήπως καί τυχόν κάπου σᾶς παρεξηγήσαμεν;!

Τό κερασάκι τῆς ἐκπλήξεώς μας, ἦτο ὅταν ὁμολογεῖτε σύν τίς ἄλλοις, ὅτι εἴστε καί Ὀρθόδοξος Χριστιανός! Δηλαδή γιά νά καταλάβω καλύτερα, καλέ μου ἄνθρωπε, διότι ἔχω ἄγνοια ἀπό μεγαλουπόλεις ὅπως τήν Ἀγγλία, μιᾶς καί διαμένω σέ ἕνα ἄσιμο χωριουδάκι, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τοῦ Λονδίνου, δέν ἐκκλησιάζεστε; Δέν ἐξομολογείστε; Δέν λαμβάνετε τήν Θεία Μετάληψιν; Δέν ἔχετε ἐνορίες Ὀρθόδοξες Χριστιανικές, γιά νά διδάσκεστε ἐκεῖ, ἀφιλοκερδῶς, τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τήν Θεανθρώπινη Φιλοσοφία τῆς Πατερικῆς Θεολογίας; Καί ἔχετε ἀνάγκη, τά πυρηνικά ἀπόβλητα τῆς ματαιοδοξίας καί διαβολοπνευστίας τῆς Μπλαβάτσκυ;

Τό ὅτι δέν συμφωνεῖτε, καλή μου ψυχή, μέ τά βιβλία τοῦ Θεοσοφισμοῦ, αὐτό εἶναι πρός τό συμφέρον τῆς ψυχοῦλας σας! Ὅμως, ἀπό τήν ἄλλη, ἐπιτρέπεται ἕνας σοβαρός καί ἔντιμος ἄνθρωπος, σάν καί τοῦ λόγου σας, νά ἔχει τήν ὅποιανδήποτε συνεργασία, μέ τήν ἐν λόγῳ πονηρά παράταξη τοῦ Ἐωσφορισμοῦ;

Ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον, ὅτι ἔφθασαν κοντά μας μερικά ἔντυπα εἰς τό email μας, πράγμα τό ὁποῖον, μᾶς ἐνόχλησε ἔντονα, διότι θεωρήσαμεν σαφῶς, τίνα ἄλλη ἐξήγηση νά δίδαμεν, ὅτι κάνετε προσπάθειες προσηλυτισμοῦ διά τήν Ἐωσφορική λέσχη σας! Καί αὐτό ἦτο ἀνέντιμο ἀπό μέρους σας, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν δέν ἔχομεν συντάξει, οὐδεμίαν αἴτηση, γιά νά εἰσαχθῶμεν εἰς τήν διαολοσχολήν σας.

Ἔχετε βρεῖ πουθενά προσωπικήν αἴτησην, δικήν μας, εἴτε τινά γραπτό ἐνδιαφέρον, θετικά προσκείμενον, εἰς τήν ἐν λόγῳ σχολή σας; Παρακαλῶ ἀπαντήστε μας εἰλικρινά. Ἐσεῖς μᾶλλον, θά πρέπει νά μᾶς ἐνημερώσετε, γιά ποῖον λόγον μᾶς ἀποστείλατε, τέτοια ἀντιχριστιανικά καί προσβλητικά κείμενα τοῦ Σατανά; Μήπως θά πρέπει να σταματήσει τό ἀδιάκριτον «ψάρεμαν», καί ὁ ἀνόητος προσηλυτισμός τῶν Θεοσοφιστῶν, διότι πλέον ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἄνθρωπος, δύναται νά διακρίνει, τήν ἀδαμάντινην Θεολογία τῶν Πατέρων, ἀπό τήν ψυχικήν, τήν κάλπικην καί  τήν δαιμονικήν;

Μπορεί νά μή ἦτο πρόθεσή σας, νά μᾶς προσβάλλετε καί νά μᾶς ἐνοχλήσετε, ἀλλά τά καταφέρατε μιά χαρά καί δυό τρομάρες καί μάλιστα, ὑποψιαζόμεθα, ὅτι ἔχετε καί μέγαν θράσος, γιά να μᾶς ζητεῖτε καί τά ρέστα! Ἄν ὄντως, δέν εἴστε «εὐαγγελιστής» τοῦ Θεοσοφισμοῦ, καί εἴστε ἔντιμος καί ἀξιοπρεπής ἄνθρωπος, ἐγκαταλείψτε γρήγορα τό ψυχοφθόρο καί ψυχοκτόνο μονοπάτι τῆς Ἀντιχριστολογίας τοῦ Λούσιφερ.

Θά εἴστε συγχωρεμένος ἐξ ὁλοκλήρου, καλέ μου ἄνθρωπε, ὅταν καί ἐφόσον, προβληματιστείτε βαθύτατα πού ἔχετε μπλέξει, καί μᾶς ἀναγγείλετε, τήν ἐπίσημον παραίτησίν σας καί βρεῖτε ἕναν καλό Πνευματικό ὀδηγό καί ἐξομολογηθεῖτε τήν ἀστοχίαν σας. Ἐμεῖς ὡς ἀσήμαντοι ἄνθρωποι, σᾶς συγχωροῦμεν, ἐσᾶς προσωπικά ὅμως, διά τήν ἀναστάτωσην πού μᾶς προκαλέσατε. Τήν Σχολήν τοῦ Σατάν, τίνα λόγον  ἔχομεν, γιά νά τήν συγχωρήσομεν; Γιά τίς σωρηδόν «ντουσιέρες ἐγκεφάλου» πού ἀσκεί στούς ἀφελείς; Ἐπιφυλασσόμεθα ὅμως, τῶν νομικῶν δικαιωμάτων μας κατά τῆς σουσουράδας Μπέϋλης καί τῶν συν αὐτῶ φερεφώνων της.

Μέχρι τότε, ἐπίσης, ἐπιφυλασσόμεθα, διότι γιά νά γίνει ἀποδεκτή ἡ μετάνοια καί ἡ ἀπολογία σας, θά πρέπει νά τό ἀποδείξετε ἔμπρακτα καί νά ἀπομακρυνθεῖτε ταχέως, διότι κάθε στιγμή πού περνά, παίζετε, μέ τήν αἰώνια προοπτικήν σας. Ἡ λύπη σας ἐξάπαντος, εἶναι ψεύτικη, διότι ἄν καλῶς ἀντιλαμβάνεσθε τήν θέση σας, πρώτιστα σεῖς μᾶς ἐνοχλήσετε διά τινά διαδικτυακόν προσηλυτισμόν, δηλ. σεῖς μᾶς ἐπιτεθήκατε ψυχολογικά, καί μεῖς ἁπλῶς ἀμυνθήκαμεν.

Τί ἔπρεπε νά κάνωμεν; Νά σᾶς εὐχαριστήσωμεν θερμά γιά τήν ἀποστολήν τῶν διαβολοεντύπων σας; Σάν νά αὐτοακυρώνετε ἔτσι, τήν ἀπολογίαν σας, ἤ μήπως λαθεύομεν; Ἀλήθεια ὅμως, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία τί εἴμεθα ἐμεῖς προσωπικά, ἤ ὅτι ἀποκαλύφθηκε, τό παραμάγαζο τοῦ Θεοσοφισμοῦ, τό ὁποῖον λυσσά, διά νέα ἀνόητα, μέλη;
Ἡ ἀλήθεια ἀδελφέ μου, εἶναι ὅτι δέν ἀξίζει νά ἀποκαλεί κανείς τόν ἑαυτόν του, ὡς Ὀρθόδοξον Χριστιανόν, καί ἀπό τήν ἄλλη, νά ἐργάζετε τρεῖς, ἕξι, χίλιες, δεκα δύο φορές τόν χρόνον διά τόν ἀρχαίκακον Βελίαρ. Φυσικά ἀντιλαμβάνομαι, ὡς ἕνας ἁπλός χωρικός, ὅτι ἡ λαίλαπα τοῦ Παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ-Συγκρητισμοῦ καί τοῦ ἀνόνητου ἀγαπισμοῦ, θερίζει εἰς τό Λόνδον, καί ὑφίστατο βαριά, θρησκευτική ἀμβλυοψία, νά διακρίνετε τήν θεολογική ἀλήθεια ἀπό τό ἀθεολόγητο ψεύδος. Ἔχει ὁ Θεός καί διά τούς Λονδρέζους...!

Ἐξάπαντος, ἔχομεν τήν ὑποχρέωσην, φίλτατε Λεωνίδα, νά κρίνομεν, να ἐπικρίνομεν καί νά κατακρίνομεν, ὡς ἐν δυνάμει καί ἐν ἐξελίξει Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τίς σωρηδόν Ἐωσφορικές Σχολές καί Στοές σας, ὅπως καί τις προσηλυτιστικές κακόδοξες καί αἱρετικές ἐνέργειές σας, διότι ἁπλᾶ, ἡ διανοητική κρίση καί ἡ κριτική σκέψη εἶναι δώρον, εὐλογία καί χάρισμα, ἐκ τῆς Τρισηλίου Θεότητος, καί σέ προτείνω ἄγνωστε φίλε μου, νά τό ἐνεργοποιήσεις κάποτε, ἄν ὄντως εἶσαι συγγραφεύς. Ἆραγέ γνωρίζεις, τί πραγματικά ἐννοεί, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, εἰς τό ἐν λογῳ Χριστολογικόν λεχθέν πού μᾶς παραθέτεις ἐκτός τόπου καί χρόνου;

Ἄν ὅντως σέβεσε, ἀξιότιμε κύριε Λεωνίδα, τίς θρησκευτικές εὐαισθησίες τῶν πλησίων σου, γίνε προσεκτικότερος σέ παράκαλῶ, καί δώσε ἄμεσα παραίτηση ἐκ τῆς δουλείας τοῦ Σατάν. Παρ΄ὅλα αὐτά, ἐπιθυμῶ τήν ἀλληλογραφία μαζί σας, διότι, κάτι μέ λέει, ὅτι εἴστε ἕνας καλός ἄνθρωπος ὁ ὁποίος ἁπλᾶ παρασυρθήκατε...

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός, τί εἶναι ἆραγε γιά σᾶς; Ἄνθρωπος; Θεός; Θεάνθρωπος; Μύστης; Φιλόσοφος;

Ἡ Παναγία Τριάς καθῶς ἡ Ἀειπάρθενος Δέσποινα καί Κυρία Θεοτόκος νά σκέπει καί νά φωτίζει ἑσᾶς.

Μέ τιμή


Παναγιώτης Π. ΝούνηςΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: