Translate

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: Η ΕΝ ΚΥΠΡῼ ΑΝΗΛΕΗΣ ΚΑΙ ΣΦΟΔΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ,ΥΠΕΡ ΤΗΣ “ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ”Ἡ ἐν Κύπρῳ ἀνηλεής καί σφοδρή προπαγάνδα, ὑπέρ τῆς “δωρεᾶς ὀργάνων”
χω παρατηρήσει τίς τελευταίες μέρες, ες τήν νσον Κύπρον, μίαν καταιγιστικήν κστρατείαν, δυσεβος προπαγάνδας, πέρ τς προθανάτιου καί μεταθανάτιου ποκλοπς τς συναίνεσις (τόσον διά τινός ποψήφιου δότη, σον καί κ τινν φελν συγγενν, πού γνοον τά περί το θέματος) ες τό νομα δθεν τς γάπης, τς ατοθυσίας κ «τς δωρες τν ργάνων». ξάπαντος ννομη λλαδική καί Κυπριακή Δημοκρατία καί Πολιτεία μας, φροντίζει «νιδιοτελς» πρίν πό μς, γιά μς... κόμη καί κατά τήν περίοδο τς πιθανάτιου(;) νοσηλευτικς μας νάγκης.  Δηλαδή, φρόντισαν τά Δημοκρατικά λληνικά Κράτη μας, πάρα πολύ πιθανόν, πηρεασμένα κ τινν Ερωπαϊκν, γγλοσαξονικν καί μερικάνικων, κρως μφισβητήσιμων τακτικισμν, καθς καί εδικν σύγχρονων νομικίστικων τροπολογιν στά περί τν Μεταμοσχεύσεων, νά συμπεριλάβουν ποχρεωτικά (βάσην νέας νομοθεσίας, τό τονίζω!) παντες τούς πολίτες (νήλικους καί νήλικους!), ς πραγματικούς δότες ργάνων, λέω τς νδιαφέρουσας καί πραγματικς διαφορίας τν πολιτν, πί το θέματος.

Μέ λλα λόγια, Πολιτεία μας, μς πέκλεψεν μέ συνοπτικές «δημοκρατικές διαδικασίες», τό φυσικό, τό δημοκρατικό καί τό ατεξούσιο  δικαίωμά μας, τήν λευθέραν πιλογήν καί τήν συναίνεσήν μας, ες τό θέμα τν μεταμοσχέυσεων, στε, ν κάποιος πολίτης κατά τήν διάρκεια τς ζως του, δέν χει γνώση, περί τς δόλιας νομοθετικς ρύθμισης καί δέν χει πογράψει, τινά πίσημον καί δημόσιον  γραφον, καί πεύθυνην δήλωση: τι δέν πιθυμε νά γίνει δότης ατός καί τά νήλικα παιδάκια του κ.λπ., τό «τίμιο» Κράτος μας, φαρπάζει, ληστεύει καί διαμελίζει στήν πιό δύνατη στιγμή το νθρώπου, δηλ. στό κρεβάτι το πόνου τς Μονάδας ντατικς Θεραπείας(ΜΕΘ), τήν λεύθερη βούληση μας, τό ατεξούσιον μας, τό ερόν μας σώμα καί τά ζωτικ του ργανα! Μέ τίνα τρόπον; Μέ τήν σατανόπνευστον καί κοιλιόπνευστον μπνευσην, τινν Νομικν το Σατν διά τς «εκαζόμενης συναίνεσις»!

Ψάξτε τό θέμα σοβαρά, παρακαλ πολύ, καί μή ποφασίσετε βιαστικά, αθόρμητα, συναισθηματικά καί παρορμητικά, νά γραφετε ς δότες ργάνων, διότι  παίζετε φελς καί νόητα, στά ζάρια, τήν πολύτιμον ζωή σας. σοι μως, δη πράξατε τό τόπημα νευ σοβαρς ρευνας καί οσιαστικς σκέψις, διά τινά μετά θάνατον δωρεά σημαντικν ζωτικν ργάνων (π.χ. Καρδιά κ.λπ.) πλά παναξιολογήστε  τήν γνώμη σας σο προλαμβαίνετε...!

ναι λογικόν, θικόν, δεοντολογικόν, θεολογικόν, δίκαιον, κ.ο.κ. νά εκάζεται(;) συναίνεσις, διά τήν μεταμόσχευση τν ζωτικν ργάνων, τινός βαριά σθενούντος προσώπου καί δθεν «γκεφαλικά νεκρο»;

-, μήπως, εναι ντιμον, θικόν, λογικόν καί δίκαιον, νά φαρπάζεται συναίνεσις κ τν γωνιούντων συγγενν το σθενος, μέ ψευδοεπιστημονικά κρως μφισβητήσιμα καί ατρικά πιχειρήματα, διά τόν σκοπόν τν μεταμοσχεύσεων;

-Τί εναι σθενής;

-λογον ζώον;

-Δίποδος χιμπατζς καί ορακοτάγκος, μήπως ποθήκη νταλακτικν ξαρτημάτων;

Ατά τά μοραλιστικά καί τραγελαφικά «πιστημονικοδια» προκύπτουσιν ναντίλεκτα, γαπητοί μας ναγνώστες, ταν σωρηδόν θεων πιστημόνων καί ατρν, θεωροσιν πραγματικά, τι τάχα μου νθρωπος, χει τινά μεσον βιολογικήν καταγωγήν, κ το πλανήτη τν πιθήκων, καί ρα δύναται νά γίνει πειραματόζωον, διά τς λοκλήρου «δωρες σώματος» ες τό νομα τν πιστημονικν ρευνν! Μς τόν φέρνουν λάου-λάου... πό τήν μερικήν δωρεά ργάνων, μέχρι τήν πάντων μεταθανάτιον δωρεά τν στν καί τν ργάνων, μέχρι καί λοκλήρου το σώματος! πάνθρωπος βαρβαρισμός καί χρησιμοθηρική βιομηχανία ες τό μεγαλεον της! ταν χεις νά κάνεις μέ νόητους πιθηκάνθρωπους, νέμελα πρόβατα, λογους πιγκουΐνους, χαριτωμένους σκιμώους κ.λπ., ς «πιστήμων», τούς πουλς μέ «πιστημονικό» τρόπο καί παγάκια, πολλ δέ μλλον ταν ζον, κόμη ες τά γκλο!

-ραγέ, ες τήν Πολιτειακήν, τήν Νομοθετικήν καί  τήν ατρικήν, συγκεκριμένην νομην συμφωνίαν, δέν φίστατο, ησουίτικος καμπτος καί παμπόνηρος, δογματισμός, διά το κλασικο λεχθέντος « σκοπός γιάζει τά μέσα»;

Φυσικά, πέραν τς παράλογης «εκαζόμενης συναινέσεως» μέσα στό ν λόγ «πρόγραμμα εαισθητοποίησις», εναι καί ο στιβαρές διαδικασίες τς Πολιτειακς προπάγανδας κατά τν πολιτν, μέ αχμήν το δόρατος, πί σωρηδόν νυπόστατων, ψευδολογιν καί τρομακτικς πόκρυψις, σύγχρονων πιστημονικν στοιχείων, πού μφισβητοσιν κρως τεκμηρειωμένα, τόν λεγόμενον «γκεφαλικόν θάνατον» καί ρα ποδεικνύεται σαφς, ς μέγα καί Νεοεποχήτικο γκληματικόν φιάσκον, ν λόγ κστρατεία μέ κάθε μέσον, πέρ τν μεταμοσχεύσεων καί πέρ τς «δωρες τν ργάνων»...λα ατά τά περιγράφω, διότι τήν προηγούμενη βδομάδα στίς 17-10-2015 μ.Χ. ες τήν Κυπριακήν φημερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ”, ντόπισα καί διάβασα, ες τά κοινωνικά θέματα, τό προπαγανδιστικόν ρθρίδιον  “Δώρισε ζωή-γίνε δότης ργάνων”, στό ποον μφανς, πουργός γείας κ. Γιώργος Παμπορίδης μέ τόν διευθύνων σύμβουλο τς ΟΠΑΠ Κύπρου κ. Δημήτρη λετράρη, δωσαν πό κοινο μίαν δημοσιογραφική διάσκεψη, πέρ τς «δωρες τν ργάνων»... Τήν πόμενη βδομάδα, «φιλάνθρωπος» ΟΠΑΠ χάρισε, μερικές χιλιάδες ερ στήν Πολιτεία, διά τά μαθητικά συσσίτια! Δέν γνωρίζω, ν πρόκειται περί τινς διαπλοκς καί ποσς μέ πασχολε τοτη προσέγγιση. Τέτοιες «φιλεύσπλαχνες» νέργειες καί δε δημόσια πό τινν ργανισμν, ετε Δημόσιων ετε καί διωτικν, δέν γίνονται πό γίαν καί Εαγγελικήν διοτέλεια, λλά πί πολλν λλων σκοπιμοτήτων καί πολυποίκιλων «διόρατων» συμφερόντων.

ξάπαντος «κακία», σον καί νά ραιοποιηθεί, σον καλούς σκοπούς «γαθές προθέσεις» καί  νά μς προτάξει, σον ριστα πικοινωνιακά τεχνάσματα καί νά χρησιμοποιήσει, διά νά βομβαρδίζει δίστακτα καί νηλες, τόν κάθε γνωσιολογικο πιπέδου ναγνώστη, καλοπροαίρετος ναγνώστης πού πιθυμε νά μήν εναι τό χαϊβάνι τς παρέας, χει τήν δήριτον ποχρέωσην, νά φιλτράρει τά πάντα, διά τς κοπιαστικς προσωπικς ρευνας καί τς συγκρητικς κειμένων, καί διά τς κριτικς σκέψις· πομένως κακία, πό ρχαιοτάτων χρόνων προβάλλεται ς λκυστική, δελεαστική καί τς μόδας, μέ πώτερον στόχον καί σκοπόν, νά διαβάλει τήν λήθεια τν πραγμάτων, νά συκοφαντήσει τό γαθόν καί τό καλόν. Τό «καλόν» μως, διά νά εναι ντως καλόν, Πατερική Θεολογία, μς διδάσκει, τι πρέπει νά γίνεται καί μέ καλόν καί Εὐαγγελικόν τρόπον. Τό ζητούμενον φυσικά εναι: τί σόϊ φίλτρο χομεν καθείς, πόσα δημοσιογραφικά κ.. κουραφέξαλα-μπάζα, καταπίνουμεν μάσητα καί διάκριτα, καί πς οσιαστικά, τό νεργοποιούμεν καί καθαρίζομεν;! Σιγά μή ἦτο ζητούμενον, ἡ Εὐαγγελική Ζωή.στόσο, δυό μέρες μετά τήν  19-10-2015 μ.Χ.  διαβάζομεν σέ λλην τινά Κυπριακήν φημερίδα “Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ”, [1]  μέ παπαγαλίστικον καί ταυτόσημον τίτλον, πως κείνον το «ΠΟΛΙΤΗ»:  “Γίνε δότης οργάνων, δώρισε ζωή”!Μέχρι καί τινά καλοφτιαγμένο διαφημιστικό ες τό FB [2] φτιαξαν, να ρμέξουν καί λλιεύσουν  προϋπόθετα, τά ζωτικά μας ργανα. Μς χουν πολιορκήσει πό κάθε μεριά μέ σοφιστικές προϋποθέσεις καί νομες μεθοδεύσεις. Ατό θά πρέπει νά μς ποψιάζει βαθέως  να μή λαμβάνομεν σημαντικές ποφάσεις ζως καί θανάτου, ταν μς ρεθίζουν διανοητικά, συναισθηματικά κ.ο.κ. περίτεχνα, τό συναισθηματικό μας πεδίο.


λως παραδόξως, σήμερα πάλιν, λάβαμεν καί τούς λογαριασμούς κ το κοινοτικο ταχυδρομείου μας, καί νάμεσα σ΄ατούς, περιλάμβανεν τινά  «νημερωτικόν φυλλάδιο» μέ τίτλον: “Θέλω νά ζήσω! Μπορείς νά μέ βοηθήσεις;”! Καί πότιτλον: “δώρισε ζωή, ΓΙΝΕ ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ”! Τό ν λόγ εδικόν ντυπον, πιζητά μανικς διά τήν δθεν λευθέραν γγραφήν καί συναίνεσην μας, στό θνικό μητρο «δυνητικν δοτν ργάνων» καθς πιζητε διακας τήν θελούσιαν πογραφήν μας καί δε νά κφράσομεν τινά συγκεκριμένην «πιθυμία γιά τή μετά θάνατον δωρεά ργάνων καί στν» μας!


-Θά πορετε βεβαίως-καί δικαιολογημένα, πο γκειται νστασή μας;!

-ξ ρχς, πειδή προσπαθ νά ρευν τά ν λόγ σύγχρονα Βιοηθικά καί Βιοεπιστημονικά θέματα, ἀντικειμενικά, θέλω νά τονίσω, τι εμαι πέρ τς δωρες ργάνων... λλά μέ σαφείς πιστημονικούς ρους καί προϋποθέσεις, οἱ ποίες, δυστυχς, δέν εναι στο τραπέζι, τς πίκαιρου δθεν εαισθητοποίησις καί Κρατικς προπαγάνδας.

ν λόγ μως, δίστακτη Πολιτειακή προπαγάνδα, περβαίνει τά σκαμμένα καθότι ποκρύπτει, σημαίνοντα στοιχεία, μέ παράλογον συνέπειαν, νά παραπληροφορεί καί νά παραπλανεί τούς πολίτες, διότι προϋποθέτει σοφιστικά, ς δεδομένον, να βασικό καί ναντίρρητον ζητούμενον!

Σέ να σημεον θά σταθ καί μόνον:

“Η δωρεά οργάνων από μεταθανάτιο δότη μπορεί να γίνει μόνο όταν διαπιστωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο ασθενής είναι εγκεφαλικά νεκρός... Τονίζεται ότι ο όρος «εγκεφαλικός νεκρός» είναι αδιαμφισβήτητος καί διαφέρει από τόν όρο «είναι σε κώμα»”...!

ρα λοιπόν, ν τυχόν δύναται νά ναιρεθεί  καί νά μφισβητηθεί, πιστημονικά, μέ ρωμαλέα ποδεικτικά πιχειρήματα πό τινν σοβαρν πιστημόνων, τότε οσιαστικά, διασαλεύεται καί καταρρίπτεται, τό καινοφανές σαθρό οκοδόμημα, το πιό πάνω «διαμφισβήτητου» ρου.

-ραγέ χουν δίκαιον, καί μς λένε ντως τήν λήθεια, τι πράγματι καινοφανής ατρικός ρος το «γκεφαλικά νεκρο» εναι ατρικά «διαμφισβήτητος»;

-ραγέ καί πάλιν, τί, δέν μς λένε; καλύτερα, γιά ποον λόγον μς λέγουν τήν μισή λήθεια καί μς ποκρύπτουν τήν λλη μισή;

σιαστικά πλέον, γιατί μς λένε ψέματα;

-Τί χουν νά κερδίσουν, πό τήν κστρατία παραπληροφόρησις καί δόλιας προπαγάνδας;

Γι΄ατόν τό λόγο, ταν κανείς ρευνήσει παρκς καί νδελεχς, τά περί το «γκεφαλικο θανάτου» καί ντοπίσει τίς σωρηδόν ατρικές, φιλοσοφικές καί θεολογικές μφισβητήσεις, ντιφάσεις, ντινομίες καί σωρηδόν ρωμαλέα αντεπιχειρήματα, κατά τς μόλις σύγχρονης πινοήσεως το πιό πάνω πό μφισβήτηση ρου, θά δύναται νά πάρει καί ντικειμενικά μία σοβαρήν πόφασην περί τς «δωρες ργάνων» κ.ο.κ.

ξάπαντος μες εμεθα, κρως πιφυλακτικοί, διά τήν πληθώρα [3] τν ποδεικτικν στοιχείων [4] κατά τς ψευδώνυμου πινοήσεως [5] βάση τς «μηχανιστικς νθρωπολογίας» [6] το «γκεφαλικο θανάτου» κ τινν σημαίνουσων πιστημονικν μελετν καθς καί λλων περίφημων [7] πιστημονικν μερίδων, πού τυχεν νά μελετήσωμεν καί νά παρακολουθήσωμεν πί τν ν λόγ Βιοηθικν, Βιοεπιστημονικν καί Βιοθεολογικν ζητημάτων.


Μία μεγίστη καί  τρανή πόδειξις, τι τό Κυπριακόν πουργεον γείας, παραπλανε καί ψευδολογε σκόπιμα, γιά τό θέμα τς «δωρες ργάνων» καί τν μεταμοσχεύσεων ατν, χρησιμοποιντας όριστα καί γενικόλογα ποσπάσματα τινν διφορούμενων πόψεων κ τινν προσωπικν γνωμν καί πό μφισβήτηση πόψεων, κ τς λλαδικς κκλησίας, καί χι τινές παρασάλευτες πίσημες ποφάσεις καί θέσεις τς ρθοδόξου κκλησίας, ξάπαντος καπηλευόμενοι τό θρησκευτικόν συναίσθημα τν ρθοδόξων Χριστιανν τς Κύπρου, προσφέροντας ς δόλωμαν, τήν κκλησία τς λλαδος! Διοικοσα κκλησία τς λλάδος καλά κάνει, νά διαμαρτυρηθε, διά τήν πρωτοφανήν καί παράδοξον, αθαίρετην προκλητικότηταν καί διαστροφήν, τν Ποιμαντικν θέσεών της, πού σκε τό ν Κύπρ πουργεον γείας, πί το θέματος.Τό σημαίνων σημεον, τό ποον σς ποκαλύπτομεν, κ τς πιστήμου στοσελίδας το πουργείου, εναι τοτο:

“22. Υπάρχουν θρησκευτικές αντιρρήσεις για τη μεταμόσχευση; Οι περισσότερες θρησκείες, όπως παραδείγματος χάριν ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός έχουν θετική θέση απέναντι στις μεταμοσχεύσεις. Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετωπίζει τις μεταμοσχεύσεις με ιδιαίτερη κατανόηση και θεωρεί ότι: «Η δωρεά οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς δότας καθώς και η νηφάλια και συνειδητή απόφασις υγιούς ανθρώπου όπως προσφέρει κάποιο όργανό του εις πάσχοντα συνάνθρωπο, ως πράξεις φιλαλληλίας και αγάπης, είναι σύμφωνοι με τη διδασκαλίαν και το φρόνημα της Εκκλησίας μας" Ωστόσο, αν κάποιος έχει αμφιβολίες, μπορεί να συμβουλευτεί και τον Πνευματικό του.” [8]

Τά μόλις πρόσφατα πιστημονικά πορίσματα καθς καί τά διαχρονικά κκλησιολογικά διδάγματα, κ τς λλαδικς κκλησίας, διαψεύδουσιν ποφατικά, τήν πιό πάνω παράδοξην καί περίεργον στάση το πουργείου:

ερά Σύνοδος  τς κκλησίας τς λλάδος δέν χει δηλώσει κατάφαση σέ λο τό ερος τν δραστηριοτήτων το μεγάλου θέματος τν μεταμοσχεύσεων. Τό κείμενο «Βασικές θέσεις πί τς θικς τν μεταμοσχεύσεων» τς πιτροπς Βιοηθικς τς ερς Συνόδου (2001) δέν μπορε νά ποτελέσει τή βάση γιά ρθόδοξη τοποθέτηση τς κκλησίας μας, γιατί στερεται ρθοδόξων θεολογικν κριτηρίων καί δέχεται προϋπόθετα τά ψευδοεπιστημονικά κριτήρια το γκεφαλικο θανάτου πιχειρώντας τήν ποταγή τς κκλησίας στά κελεύσματα τς κοσμικς ξουσίας καί τήν ποδοχή το ρόλου της ς προπαγανδιστ τν γκληματικν μεταμοσχεύσεων. Δέν εναι δυνατόν νας δύο κ τν ψηλοβάθμων κληρικν νά χειρίζονται καί νά ποφασίζουν μόνοι τους γιά τόσο μεγάλα θέματα, πως τν μεταμοσχεύσεων, πού πτονται τς ζως καί τς σωτηρίας τν ρθοδόξων λλήνων πολιτν τόσο κατά τήν διάρκεια το πιγείου βίου σο καί μετά τό πέρας ατο στήν προοπτική τς αωνίου ζως.  Πάπες, δόξα τ Θε, δέν χουμε στήν ρθόδοξη λλάδα.  Οτε χουμε κόμα διαφθαρε δεολογικά, πνευματικά καί ψυχολογικά πό τίς μηδενιστικές παρξιακές νοοτροπίες καί τακτικές τν νατολικν θρησκειν. [9]
-φίστατο χι, κκλησιολογική ντίφασις καί λογική ντινομία, σέ σα ποσπασματικ, μς παραθέτει, σκόπιμα(;) τό σεβαστόν μας πουργεον;

ν κατακλείδι, θά πρέπει νά τονισθον, μερικές γενικές καί εδικές, θεολογικές πόψεις [10]:

ρθόδοξη κκλησία καί Πατερική Θεολογία, δέν πολεμούν λλ΄ οτε πορίπτουν, τίς Θετικές πιστήμες, διότι πρόκειται περί δύο ξεχωριστν καί διαφορετικν πιστητν, τά ποία ξάπαντος, εναι στήν πηρεσία το νθρώπου. πως χουν τήν λευθερία καί τό ναφαίρετο δικαίωμα, ο Θετικές πιστήμες/νες, νά μφισβητούν καί νά πορίπτουν, τήν ρθόδοξον κκλησία καθς καί τήν Θεολογικήν Διδασκαλίαν της, λλο τόσον δικαίωμα, χει καί κκλησία, λ.χ. νά  σκεί κριτική, νά μή δέχεται καθς καί νά πορίπτει, μερικές ναπόδεικτες πιστημονικές θεωρίες (π.χ. Θεωρία τς ξέλιξις κ τς πιθηκοδημιουργίας κ.λπ.), ο ποίες, ρχονται σέ διαμετρική ντίθεση, μέ τήν ρθόδοξοθεολογικήν καί νθρωπολογικήν καί Ψυχιατρικήν Διδασκαλία Της. Παραδείγματος χάριν, χομεν δύο εδη νθρωπολογιν, καί δύο εδη Ψυχολογιν καί Ψυχιατρικς. γνωστή σέ λους μας, Βιολογική νθρωπολογία, καί ρθόδοξη νθρωπολογία τήν ποαν δεύτερην, καλά θά κάναμεν σέ κάποια φάσιν νά τήν μελετούσαμεν. χομεν τήν ομανιστική καδημαϊκήν ψυχιατρική καί ψυχολογία, λλά χομεν καί τήν Θεανθρωποκεντρικήν-ρθόδοξοπατερικήν Ψυχολογία-Ψυχιατρικήν καί Ψυχοθεραπείαν.

κάθε νθρωπος, εναι λεύθερος, νά γνωρίσει τίς ποιες πιλογές του, καί πειτα νά πιλέξει, προκατάληπτα, λεύθερα, βίαστα, ατεξούσια, γαπητικά καί φιλότιμα, νευ τινν, διοτελν καί ψευδώνυμων, προπαγάνδων, ετε κ τς Πολιτείας ετε κ τινν μεμονομένων κκλησιαστικν προσώπων. Τό λον θέμα τν μεταμοσχεύσεων, ντιμετωπίζεται, βάση τς ρθοδόξου Ποιμαντικς Παραδόσεως τς κκλησίας, ρυθμίζοντας νάλογα, διακριτικά καί κυρίως Χαρισματικά, πότε τήν εροκανονική Οκονομία Της, καί πότε τήν εροκανονική κρίβειά Της.

Πατερική Θεολογία τν ρθοδόξων Χριστιανν, δέν μπορε νά ναγνωρίσει, τι «γκεφαλικός θάνατος» ταυτίζεται πόλυτα, μέ τόν βιολογικό θάνατο, διότι ο θεοι Θετικοί πιστήμονες, δέν ναγνωρίζουν, τήν παρξη ψυχς στόν νθρωπον. ρθόδοξη  κκλησία μως, δέχεται τήν μεταμόσχευση τν ργάνων, μέ σημαντικές προϋποθέσεις,  τίς ποίες γνοεί λαός το Θεο, π.χ. μέ τήν νέργεια τς δωρες τινός ργάνου καί στο, νά μή συντελεται θάνατος το δότη.
  ρθόδοξη κκλησία, δέν μπορε νά ναγνωρίσει, τόν νομικό ρο τς «εκαζόμενης συναίνεσις». βαθύτερος σκοπός τς μεταμόσχευσις, δέν μπορε νά εναι μονόδρομα παράτασις τς βιολογικς ζως το λήπτη λλά Χαρισματική Μετάνοια, κάθαρσις-φωτισμός καί κατά Χάριν Θεανθρωποποίησις το νθρώπου· κτός ατο το ρθοδόξου πλαισίου καί πέραν τατης τς σημαίνουσας Θεολογικς προϋποθέσεως, ο μεταμοσχεύσεις, μπάζουν πό διοτελή κίνητρα, πως τόν πάνθρωπο φελιμισμό καί τόν νούσιο χρησιμοθηρισμό, μέ σοβαρές πιπλοκές ες τήν αώνιον προοπτικήν καί Σωτηριολογία το λου νθρώπου.

πί τό θέμα τοτο, φίστανται πλθος [11] πολλν νδιαφέρουσων καί ξαιρετικν διεπιστημονικν μελετν:
·      “Τι θα θέλαμε να μάθουμε για τον εγκεφαλικό θάνατο;”. [12]

·      “Ο «εγκεφαλικός θάνατος» δεν είναι θάνατος”. [13] 

·      “Εγκεφαλικός θάνατος η άλλη θέση”. [14]

·      “ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ”. [15]

·      “Περί μεταμοσχεύσεων καί τς δωρες ργάνων”. [16]

πιθυμούμεν νά λοκληρώσομεν, τήν παρούσα μελέτη μας, μέ ναν κόμη, ἀξιοσημείωτον προβληματισμό:

«Στήν οσία νας νθρωπος πού χει ποστ τόν λεγόμενο «γκεφαλικό θάνατο» δέν εναι νεκρός κατά τήν ρθόδοξη Θεολογία. τσι, ταν νας νθρωπος δίνη τό να πό τά διπλά του ργανα, χωρίς ατό τό γεγονός νά συντελ στόν θάνατό του, ατό κλαμβάνεται ς λτρουϊσμός, θυσία, γάπη. ταν μως λήψη τν ργάνων προϋποθέτη τόν θάνατο το δότη, τότε ατό δημιουργε πολλούς προβληματισμούς». [17]

Το Παναγιώτη Π. Νούνη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Μάριου δάμου, Γίνε δότης οργάνων, δώρισε ζωή, http://www.sigmalive.com/simerini/news/276669/gine-dotis-organon-dorise-zoi

[2] Διαφημιστικό: Δώρισε ζωή, γίνε δότης οργάνων. https://www.facebook.com/1603972466533502/videos/1605616653035750/

[3] Κωνσταντνος Γ. Καρακατσάνης (Καθηγητής Πυρηνικς ατρικς τς ατρικς Σχολς το Α.Π.Θ.), “«εγκεφαλικός θάνατος» καί ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ” (Ιατρική καί Φιλοσοφική θεώρηση), 3η κδοση-Βελτιωμένη καί πηυξημένη, κδόσεις: “ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ”, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 197.

[4] Κυπριανο Χριστοδουλδη (Παθολόγου), “ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;”, κδόσεις: “ΥΠΑΚΟΗ”, θήνα 1995, σσ. 109.

[5] Κ. Γ. Καρακατσάνης - Ι. Ν. Τσανάκας, Κριτική στην έννοια του "Εγκεφαλικού Θανάτου" http://oodegr.co/oode/koinwnia/metamos3.htm

[6] Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΙΙ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ, κδόσεις: Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010, σς. 598-614.

[7] ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ, ΔΩΡΕΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ (20-4-13). https://www.youtube.com/watch?v=GAfaL1qTLTA

[8] πίσημη στοσελίδα το πουργείου γείας τς Κύπρου, ρωτήσεις/παντήσεις περί τς «Δωρες ργάνων». http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page95a_gr/page95a_gr?OpenDocument


[10] Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί γίου Βλασίου εροθέου, Βιοηθική καί βιοθεολογία, Β΄κδοση-βελτιωμένη 2010, σς. 166-179.

[11] Ἱστολόγιον “Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ”, Ἐπιστημονικές μελέτες περί τῶν Μεταμοσχεύσεων.
[12] Αθανάσιος Β. Αβραμίδης (Καρδιολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Τι θα θέλαμε να μάθουμε για τον εγκεφαλικό θάνατο; http://www.alopsis.gr/alopsis/egg_tha6.htm

[13] Διακήρυξη πιστημόνων, Ο «εγκεφαλικός θάνατος» δεν είναι θάνατος. http://www.alopsis.gr/alopsis/eg_tha10.htm

 [14] Εμμανουήλ Παναγόπουλος (Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Παν/μίου Αθηνών), Εγκεφαλικός θάνατος η άλλη θέση. http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=440

 [15] Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Ὁμότιμος Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.), ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ http://www.alopsis.gr/alopsis/metamos5.htm

[16] Μητροπολίτoυ Πειραιώς Σεραφείμ, Περί μεταμοσχεύσεων καί τῆς δωρεᾶς ργάνων. http://thriskeftika.blogspot.com.cy/2011/09/blog-post_8139.html

[17] Μητροπολίτου εροθέου, Βιοηθική καί βιοθεολογία, νθ. νωτ. σελ. 176.