Translate

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΝΑΙ "ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑΝ ΣΑΤΑΝ"Η ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΘΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

Του Βασίλειου Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Το  άρθρο του Andrea Tornielli στη Vatican insider, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου  2015, (αναφορικά με τη  συνέντευξή του Πάπα Φραγκίσκου κατά τη πτήση   από το Σαντιάγκο της Κούβα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) που τιτλοφορείται «Με ρωτούν αν είμαι καθολικός.  Αν βοηθεί, μπορώ να απαγγείλω το Σύμβολο της Πίστεως», όντως  βοηθεί για να καταδειχθεί ότι είναι αιρετικός και όχι Καθολικός, όπως αυτοϊσχυρίζεται.

Τόσο η ερώτηση, όσο και η απάντηση είναι αρκετές για να δοθεί η ορθή επεξήγηση.  Ας απαγγείλει το ο Πάπας Φραγκίσκος το Σύμβολο της Πίστεως, για να δούμε αν όντως είναι Καθολικός όπως αυτοϊσχυρίζεται.  Η αιρετική προσθήκη του Filioque, θα δώσει την απάντηση.

Ως γνωστό η κύρια αιτία που έχουν αποκοπεί οι Παπικοί από την Εκκλησία ήταν η αιρετική προσθήκη του Filioque.  Αυτό έγινε αιτία  να θέσουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας.  Το Σύμβολο της Πίστεως, το Σύμβολο Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως όπως συνηθίζεται να λέγεται,  έχει θεσπιστεί κατά τις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους.  Αυτό είναι το Σύμβολο της Πίστεως της Εκκλησίας και όχι αυτό με την αιρετική προσθήκη του Filioque.

«Η και ‘’εκ του Υιού’’ εκπόρευσις του Αγίου Πνεύματος εισάγει την διαρχίαν ή τον ημισαβελλιανισμόν εις την Αγίαν Τριάδα, υποτιμά το Άγιον Πνεύμα και παραποιεί όλην την Τριαδολογίαν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης (’Ορθοδοξία και Παπισμός).    Αλλού σημειώνει στο ίδιο σύγγραμμα : «Δια του Filioque η Δύσις προσεπάθησε να κατανοήσει ‘’λογικώς’’ το μυστήριον της Αγίας Τριάδος καταργούσα την αντινομίαν του Τριαδικού μυστηρίου και δεικνύουσα τον ανθρωποκεντρικόν χαρακτήρα της θεολογίας της»,

Ας μη λησμονούμε ότι ο Παπικός λίβελλος, τον οποίο κατέθεσε στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη ο Καρδινάλιος Ουμβέρτος στις 15 Ιουλίου 1054, ως απεσταλμένος του Πάπα, το δογματικό αυτό θέμα ανέφερε ως αιτία του λιβέλλου.  Στον λίβελλο αυτόν των Παπικών κατηγορούντο οι Ορθόδοξοι ως Πνευματομάχοι και Θεομάχοι, καθότι απόκοψαν από το σύμβολο της Πίστεως την αιρετική προσθήκη «και εκ του Υιού», που  είχε θεσπίσει η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος.

Το Παπικό τούτο ψεύδος τούτο καταρρίπτεται από την Εκκλησιαστική Ιστορία.  Τόσους αιώνες δεν είναι το Σύμβολο της Πίστεως που είχε θεσπίσει η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος, που απαγγελόταν σε  Ανατολή και Δύση, χωρίς  την αιρετική προσθήκη; 

Αν προστρέξει κανείς στην «Κατήχηση της καθολικής εκκλησίας» (Catechismodella Chiesa Cattolica) των Παπικών (Αρθρο 1, Εδάφια 245-248), θα διαπιστώσει την Παπική εμμονή στην αιρετική προσθήκη του Filioque, με την ψευδή αναφορά ότι το Σύμβολο της Πίστεως χωρίς την προσθήκη αυτή ανήκε στην Ανατολική όπως αναφέρει Παράδοση.  ως γνωστό ο Πάπας Σέργιος  Δ΄ (1009-1012 μ.Χ.) έβαλε την αυθαίρετη προσθήκη του «filioque», ενώ προηγουμένως ο Πάπας Λέων Γ΄ (796-816 μ.Χ.) Ορθοδόξως την πολέμησε.

«Ο μεν γαρ Πατήρ αναίτιος και αγέννητος· ου γαρ εκ τινος, εξ εαυτού γαρ το είναι έχει.  Ο δε Υιός εκ του Πατρός γεννητώς.  Το δε Πνεύμα το Άγιον και αυτό μεν εκ του Πατρός, αλλ’ ου γεννητώς, αλλ’ εκπορευτώς», αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Παρενθετικά να αναφέρομε ότι η ανάγνωση του Συμβόλου της Πίστεως από τον Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στο Τόλεδο αλλά και στην Αθήνα επί Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, δεν καταδεικνύει δείγμα καλής θέλησης αλλά σκοπιμότητα.  Επίσης φανερώνει και το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι Παπικοί αμφιβάλλουν  για την αιρετική προσθήκη των,  καθότι κάποιος ο οποίος κάνει τόσους αγώνες για κάτι που το θεωρεί θέμα Πίστεως, δεν κάνει υποχωρήσεις ως δείγμα καλής θέλησης.

Ας απαγγείλει λοιπόν ο Πάπας Φραγκίσκος το Σύμβολο της Πίστεως, για να καταδειχθεί ότι είναι αιρετικός και όχι Καθολικός, όπως αυτοϊσχυρίζεται, καθότι  «Το δε Πνεύμα το Άγιον και αυτό μεν εκ του Πατρός, αλλ’ ου γεννητώς, αλλ’ εκπορευτώς» όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.