Translate

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, Ο ΔΙΚΑΙΩΣ ΑΦΟΡΙΣΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ Θ΄]


Κατά τοῦ Νεοβαρλααμιστοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη[Μέρος Θ΄]


χει πόλυτον δίκαιον,  δικαίως φορισθής νδρέας ΠιτσιλλίδηςΜόλις εχαμεν παρακολουθήσει, μέ μεγάλο νδιαφέρον(sic), τήν πρτην σοβαρήν τηλεοπτικήν συνέντευξη, το φορισμένου καί κακόδοξου θεολόγου ες τόν τηλεοπτικόν δίαυλον το PLUS στήν σόβαρον κπομπήν τῆς Dolse Vita τς κ. Ζως Αγουστή. ταλαίπωρος πρώην θεολόγος τς Κυπριακς κκλησίας, δήλωσε διά τόν φορισμόν του, νάμεσα στά πολλά, καί τά ξς  τραγελαφικά:

«εναι θέση ρχς διαφύλαξις τς λεύθερης κφρασις διότι εναι ναχρονιστική πόφασις το φορισμο».

Ναί μέν, λλά, μέ ρθούς καί δικαίους ρους καί προϋποθέσεις κ. Πιτσιλλίδη μας, κτός κι ν τηλεοπτική συδοσία σας, νά βίζετε, νά λοιδωρετε, νά συκοφαντετε καί νά ποσκάπτετε, τοπα καί στοχα, τόν θεσμόν τς ρθοδόξου κκλησίας τς Κύπρου, τόν ρχιεπισκοπικόν θεσμόν της, τόν Συνοδικόν θεσμόν της καί νά διαστρέφετε οσιαστικά τήν Πατερική Θεολογία τς κκλησίας μας,  τήν ποκαλεται, ς «νεοφιλελεύθερη λευθερία τς κφρασις»... ζήτω πού καήκαμεν, τρομάρα σας! ν τσι θέλετε νά ποκαλετε, περασπιζόμενος, τήν ντιεκκλησιολογικήν,  τήν ντικανονικήν καί τήν ντιδογματολογικήν στάσην σας, στά τηλεοπτικά δρώμενα τς πικαιρότητας, τότε, ντως χετε δίκαιον(sic) καί θά πρέπει νά παραδώσετε, τινά διάλεξην, ες τούς εράρχες τς κκλησίας μας.

Κανένας ναχρονισμός, δέν φίστατο, στά περί τς Συνοδικς, Κανονικς καί Καταστατικς ποφάσεως τς Πενταμελος Συνοδικς Δικαστικς πιστροπς τς ερς Συνόδου. Καί λόγος εναι πλός. ς νατρέξει κάθε καλοπροαίρετος ναγνώστης, σέ ποιες στορικοεκκλησιαστικές πηγές τν ρθοδόξων πιθυμεί,  νά ρευνήσει καί νά μελετήσει καλς, ποιά πνευματική παιδαγωγική ποινή, λάμβαναν ο αρετικοί θεολόγοι καί Κληρικοί τς κκλησίας, πό τά ποστολικά χρόνια χρι τς σήμερον;! ρα νδρέας Πιτσιλλίδης συνεχίζει τό τηλεοπτικό καί εκονικό, δόλιο παιγνίδι του, μετανόητα καί στενοκέφαλα.

νάφερε πίσης δυστυχής φαντασιόπληκτος:

 «μεταφέρω τήν διδασκαλία το Εαγγελίου... εναι δικη καί νυπόστατη πόφασις τς Συνόδου»!

ν εναι δικος καί νυπόστατος φορισμός, πού δέν εναι, χει τήν ποχρέωσην νά τόν ποδεχθεί, καί πειτα στήν πορεία θά τόν δικαιώσει κκλησιαστική στορία. ξάπαντος εναι νυπόστατες ο κατηγορίες του κατά τς . Συνόδου, πράγμα πού τόν καταδεικνύει, τραγικά μετανόητον στά περί τήν Πίστην. Δέν μεταφέρει τήν Πατερική διδασκαλία το Εαγγελίου, διότι ν ντως τήν μετέφερε, καί δέν τήν λλοίωνε ς προβατόσχημος λύκος, πιστός λαός, θά τόν στήριζεν θερμά. Ο παδοί το Πιτσιλλίδη, εναι τά καϋμένα ΛΟΑΤ τομα, τά ποα πολεμον προκλητικά τήν κκλησία τς Κύπρου· εναι  μιά δράκα θεοι-πιστοι τς Κύπρου, καθς πίσης καί μερικές ελαβείς βλαμένες θεούσες, πού δέν χουν δέα, σέ ποῖον Θεό, πιστεύκουν.

πίσης ζαλισμένος καί πλανεμένος δελφός μας, συνεχίζει τό βιολί-βιολάκι του, πως:

«Δέν δικαιούται κκλησία νά δικάζει. Δέν νημερώθηκα, τι Συνοδική Πενταμελή πιτροπή, εναι Πενταμελές Συνοδικό Δικαστήριο καί δέν νημερώθηκα διά τόν φορισμόν μου... πίσης ς θεολόγος τς κκλησίας, δέν εμαι πόλογος τς ερς Συνόδου»...

τι καί νά πεί κανείς, δελφοί καί πατέρες, ες τήν τραγελαφικήν περίπτωσην το νδρέα Πιτσιλλίδη, θά πρέπει πιθανόν, νά χει καί κάποιον δίκαιον νθρωπος. Τουλάχιστον, ς ναλογιστούμεν πρώτιστα καί σοβαρά, τί σόϊ θεολόγος, Χριστιανός ρθόδοξος εναι ατός, πού δέν ναγνωρίζει, τίς πνευματικές ξουσίες καί τίς ποιμαντικές ρμοδιότητες, τς ερς Συνόδου τς κκλησίας του;

ς πρώην θεολόγος, φειλεν νά γνωρίζει, τι ερά Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας, χει καί τήν νωτάτην πνευματικήν δικαστικήν ξουσίαν, ποια κπηγάζει, κ τς Κεφαλς Της, δηλ. το Θεανθρώπου Χριστο, κ το γίου Εαγγελίου, κ τν γίων Διαταγν τν Θεοφόρων ποστόλων, κ τν ερν Κανόνων καθς καί τν Θεοπνεύστων ποφάσεων τν Οκουμενικν Συνόδων;

Τά γνωρίζει ριστα, λα ατά, λλά συνήθισε δυστυχς, νά ψευδολογεί σύστολα, νά συκοφαντεί στυγν καί νά διαστρέφει ναντίρρητα, τόσον τήν ρθόδοξην κκλησία το Θεανθρώπου Χριστο μας, σον καί τήν Πατερική Θεολογίαν Ατς.

Θα μέ πείτε καλοί μου ναγνώστες, καί μέ τό δίκαιόν σας: «καλά βρέ Παναγή, να δίκαιον, δέν χει νθρωπος ατός»; Θά τό φήσω μως, πρός τόν πίλογον, τό ποιον τυχόν, δίκαιόν του.

Πρόσθεσε μως, τήν σήμερον, νάμεσα στά πολλά, καί να νέο φληνάφημα:

« νθρωπος πού μέ καθοδηγεί πνευματικά... πνευματικός μου, μο επαι τι εμαι καλός θεολόγος»!

-Τώρα που φορίσθηκες, θυμήθηκες καί τούς πνευματικούς πουλάκι μου;

πνευματικός σου ντρίκκο μου, πές του σε παρακαλ πολύ, διότι χω τόν λογισμόν, τι χρήζει μεσης Ψυχιατρικς καί Πνευματικς βοήθειας. Μή με ρωτήσεις γιατί, πλ στό ναφέρω, πρός δόξαν Χριστο. Μήν παραλείψις καλέ μου δελφέ, νά το τό μεταφέρεις. Οκ?

Προ καιρο μως, μόλις πρόσφατα, νδρέας Πιτσιλλίδης, πόριπτεν δημοσίως τούς πνευματικούς πατέρες, πόριπτεν δημοσίως τήν ερά ξομολόγηση, πόριπτεν δημοσίως τό ρθόδοξον Μυστηρίον τς Μετανοίας κ.. . Μυστήρια τς κκλησίας μας. Τί λαξεν ξαφνικά; Μλλον φορισμός του, τόν συνετίζει γάλι-γάλι, καί πισθοχωρε μέ τρόπον, κύριοι παδοί του, μλλον ρχισε καί νά ποχωρε κ τν αρετικν του πόψεων... σς προδίδει σοφιστικς θλίοι παδοί, καί σες ς νεγκέφαλα χαϊβάνια θά κραυγάζετε κόμα νόητα συνθήματα πέρ του Je suis Pitsillides”!  Κρίμας σας, τζαί ζάβαλέ μου...!

Μακάρι βέβαια, νά ποκηρύξει διαπαντς, τίς σατανικές πλάνες του, ν καί χω τίς πιφυλάξεις μου. Μόνον ο φελείς καί τινές νθρωπολάτρες-παδοί μπιστεύονται τέτοια τομα χαμαιλέοντες. ρα λοιπόν, ναδιπλώνεται πί σκοπο, καί βάζει νερό στό πικρόξινο κρασί του, ς κλασικός αρετικός θεολόγος, καί μς τσαμπουν νούσια φλυαρήματα, διά νά τόν λυπηθμεν καί νά το συμπαρασταθμεν, μες τά χαϊβάνια, μέ κάθε μέσον, πως λ.χ. νά ναντιωθμεν κατά τς κκλησίας μας, νά τηλεφωνούμεν ς μπαλατοχώρκατοι, σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές, γιά νά εροκατακρίνομεν Κληρικούς κ.ο.κ. καί φυσικά,  διά νά  τόν τιμήσωμεν στίς πόμενες κλογές, μέ τήν τιμίαν ψήφον μας. Σιγά μήν μαγαρίσομεν τήν ψήφον μας. ποιον πολιτικόν κόμμα καί τυχόν τόν στηρίξει, εναι καταδικασμένον σέ διάλυσην καί ξαφάνισην.

Καί ο λόγοι εναι πνευματικοί.

πιμένει μως, τι δέν εναι θεολογικόν τό πρόβλημα. Ατό, εναι κόμη να μεγάλο ψέμα του. ν δέν φίσταντο φίλες καί φίλοι, Θεολογικοί λόγοι καί πνευματικά προβλήματα, ποον τό νόημα, μία Ατοκέφαλη κκλησία πως τς Κύπρου μας, μία ερά Σύνοδος, νά θέσει τό μείζον κκλησιαστικόν πιτίμιον Της, σέ θεολόγον τς κκλησίας, κείνο τς κοινωνησίας, καί τς ποκοπς του,  καί φορισμο, πό μέλος Ατς; ς ποδείξει λοιπόν, τούς νόητους σχυρισμούς του.

πίσης, σχυρίστηκε Πιτσιλλίδης, τι πλειοψηφία τς ερς Συνόδου, το ντίθετη μέ τόν φορισμόν του. ς τό ποδείξει καί ατό. Δύναται; Γιατί δέν τό πράττει; Του χει στερήσει κανείς τά τηλεοπτικά καί ραδιοφωνικά μέσα; Διαψεύδει δηλαδή καί ποσκάπτει, δημοσίως μάλιστα, τήν συνοχή καί τήν νότητα τς ερς Συνόδου, καί διαβάλλει τήν λήθειαν τν Ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, λές καί ποτιμά, τήν διανοητική καί θεολογική πάρκεια τν Συνοδικν(;!).

ν ντως, πλειοψηφία τν γίων Συνοδικν, δέν συμφωνούσαν μέ τόν φορισμόν, τότε γιατί δέν βγαίνουν δημόσια, ο «πλειοψηφούντες περασπιστές» το Πιτσιλλίδη, να τον ποστηρίξουν; Συνοδική πλειοψηφία, δέν εναι; ραγέ, τί χει να φοβηθεί, μία συντριπτική Συνοδική πλειοψηφία; Τήν μειοψηφία τν πόλοιπων Συνοδικν; Καί γιατί; ραγέ, γιατί νά φοβάται, πλειοψηφία τν Συνοδικν, τήν μειοψηφία τν συλλειτουργν τους;  Καί τόσον φοβεράν ξουσίαν καί πίδρασην, διαθέτει καί σκεί μειοψηφία τν Συνοδικν, πού πιβλήθηκε, στήν πλειοψηφία; Μπράβο της τότε! Διότι πολύ ρθά καί δίκαια πραξεν, ες τήν εδικήν περίπτωσην, τν κακοδοξιν το ψευδοθεολόγου Πιτσιλλίδου. Θυμάστε πού κάποτε, ψευδοπροφήτευε κ τς τηλοψίας, τι δέν θά τολμήσουν νά τόν φορίσουν, διότι «τούς κρατούσε στό χέρι»; Κάποιοι λλοι μως, καί δυστυχς γιά τόν νδρέαν, δέν χομεν μνήμη ψαριο. τύχησεν μως νδρίκκος μας, διότι Πενταμελής Συνοδική Δικαστική πιτροπή, δέν το το χεριο του.

Δήλωσε στόσο, λεβέντης Λατινόφρων θεολόγος, τι:

«πικοινωνιακά μπορεί νά κανα λάθος, λλά θεολογικά δέν γίνεται νά κάνω λάθος, διότι εμαι καλός θεολόγος»!

-Ποιός το επε καταρχήν, τι εναι καλός θεολόγος; πνευματικός του; Ποιός εναι, νά τόν γνωρίσομεν; Φυσικά νά πούμεν, τι φίστατο μεγίστη διαφορά, πό ναν «καλόν» τερόδοξον-αρετικόν θεολόγον, πό ναν πράγματι Φιλόκαλλον καί ρθοδοξον Θεολόγον.

Τό ζητούμενον, διά ναν καλόν Θεολόγον, εναι: ν ντως φίστατο, τό γιον Κάλλος το Τριαδικο Θεο! φίσταται Ατό, τό Κάλλος τό γιον, σέ κακοδόξους θεολόγους; Ατό νά με πείτε! Μόνον νας, δέν δύναται(sic) νά λαθέψει, στά θεολογικά πράγματα τς Οκουμένης, καί ατός εναι το ωσφορικό νδαλμα το Πιτσιλλίδη, ντίχριστος Πάπας τς Ρώμης καθς καί τά «ρθόδοξα» Παπάκια του, μις καί μόνον ατός καί ἡ Φ.Α.Τ.Ρ.Ι.Α., κφράζουν δογματικά καί διεκδικούν θεολογικά, τό λάθητον καί τό Πρωτεον. Πρόκειται δηλαδή περί τινές ωσφορικές κακοδοξίες, πού υοθετούνται καταφανς, σέ προσωπικό πεδίο, πό τῷ ν Κύπρ κοππέλιν το Πάπα.

-πό τήν λλην μως καί παρά τατα, ἔχει ἆραγέ κάπου καί Πιτσιλλίδης, τό μερικόν δίκαιόν του;

- ερά Σύνοδος, δηλ. Πενταμελής Δικαστική πιτροπή, ταν προσκάλεσεν διά Κανονικήν νάκρισην, τόν κατηγορούμενον θεολόγον, φειλεν χι, νά τόν νημερώσει κατά τήν λήξιν καί ταν το παρόν, τι διά τήν λαζωνικήν καί μμονικήν, κακόδοξον μετανοησίαν του, θά το πιβάλλουν τό προσωρινόν πιτίμιον το φορισμο κ τς κκλησίας;

-Προσωπικά, χω τήν σχυρή γνώμη, πς δέν φειλεν . Σύνοδος νά τόν νημερώση, διά τήν ποιαν νέργειά Της, μις καί τούς δήλωσεν πρόσωπον μέ πρόσωπον καθς μς παραδέχθηκε διος, τι δέν ναγνωρίζει τίς Ποιμαντικές ρμοδιότητες καί την Πνευματική ξουσία, τς Πενταμελος Συνοδικς καί νακριτικς πιτροπς.

ναι κκλησιολογικόν φρόνημα, σιόρ, νά μαθαίνει τηλεθεολόγος Σας, πού τήν τηλοψίαν, κουσον-κουσον, τόν ελογον Συνοδικόν καί τηλεοπτικόν φορισμόν του;

-ταν κτόξευεν μως, τηλεοπτικς, ποικίλες αρέσεις, ες τόν λαόν το Θεο, το καλή καί για τηλοψία, μόλις θίχτηκεν τό προσωπικόν του συμφέρον, κακοφάνηκεν του;

-Γιά ποον λόγον, γιοι Συνοδικοί, δέν νημερώσατε γραπτς, τόν φορισμένον πλέον θεολόγον, τι πρόκειται νά τόν δικάσετε, διά τά συγκεκριμένα τάδε καί τάδε, κκλησιαστικά καί θεολογικά παραπτώματα, στε νά προλάβαινεν νά παπαγάλιζεν καλά τό ποίημαν, δηλ. τίς ρθοδόξες παντήσεις, πού Σες θά θέλατε νά κούσετε;

-Μήπως νεργήσατε, προμελετημένα καί αφνηδιαστικά, γιοι πατέρες;

-Πολύ καλά πράξατε!

Τρανή πόδειξις, τι καί πλέον δθεν πανέξυπνος, τηλεπαπαγάλος, ξάπαντος τν θεολόγητων συναρτησιν, ς ξυπνον πουλίν, πό τήν μύτιν πιάστηκεν!

-Γιά ποον λόγον, ὅμως, γιοι Συνοδικοί, δέν το πιτρέψατε στω, νά καταγράψει, τίς θεολογικές θέσεις καί τίς πόψεις του, διά σα κακόδοξα κατηγορετο;

-Διότι, τό πλέον πιθανόν, θά ερισκεν τινές «ρθόδοξους συναδέλφους» του, νά το καταγράφασιν, τήν ρθόδοξην Θεολογική ποψη τῆς Ἐκκλησίας, να μή φορισθε, μις καί διος, κάμνει μαῦρα μεσάνυκτα, πί τς ρθοδόξου Πατερικς Θεολογίας;

ξάπαντος Πιτσιλλίδη μου, θίγεται εκονική ψευδοπραγματικότητά σου, καί ατό εναι θετικόν γιά τήν ψυχούλα σου φίλε μου, διότι δέν κερδίζεις διόλου, μέ τόν δη πίσημον Κανονικόν καί Συνοδικόν φορισμόν, πολλ δέ μλλον μέ τήν ωσφορικήν μμονήν σου, ες τίς σωρηδόν κακοδοξίες σου. Θίγεται καί προσβάλλεται, δικαίως, τό ματαιόδοξον καί τηλεοπτικόν κύρος σου, τό ποον, χτίσθην πανω ες τινά κινούμενη μμον, δηλ. ες τήν Θεομπαιξία τς παρερμηνείας καί τς κατάσχετου διαστροφς, τν γίων Γραφν, καί πάνω ες τήν κατά συρροήν καί κθεμελίωσην, καί παραβίασην, τινν Θεολογικν καί Πατερικν παρασάλευτων ρχν καί ερν Κανόνων.

Τά λάθη σου δελφέ μου, το καί εναι, ξάπαντος Θεολογικά: δηλ. Δογματολογικά, Τριαδολογικά, Χριστολογικά, Θεοτοκολογικά, κκλησιολογικά, Μυστηριολογικά, γιολογικά, Λειτουργικά, Βιβλικά, νθρωπολογικά, σχατολογικά, Ποιμαντικά, γγελολογικά κ.λπ.

-ν τέλει, χει χι, δίκαιον, δικαίως φορισθής;

-Πότε ερά Σύνοδος, θά ρίξει τό τελευταον χαρτίν Της, τήν ποδεικτικήν παράθεσιν, το πολυσέλιδου καταδικαστικο Συνοδικο πορίσματος, περί τν κακοδοξιν του Πιτσιλλίδη;Εἴθε ὁ δίκαιος ἀφορισμός σου, ἀδελφέ μας, νά σέ καί νά μᾶς διδάξει, τήν ἐν Χριστῷ ταπείνωση!Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ2.     ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ Β΄] 


3.     Ὁ ΜΕΓΑΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΙΟΠΑΓΙΤΗΣ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ,ΜΕΡΟΣ Γ΄]

4.     ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ; ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ; ΚΑΙ ΤΟ ΑΒΛΕΠΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ» ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΛΙΩΤΗ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ Δ΄] 


5.     ΣΤΥΓΝΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΜΕΡΟΣ Ε΄] 7.     ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΩΝ. ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ; [ΚΑΤΑ ΤΟΥΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ Ζ΄] 

 


8.        ΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ Η΄]