Translate

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΣΤΥΓΝΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΜΕΡΟΣ Ε΄] Κατά τοῦ Νεοβαρλααμιστοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη

[Μέρος Ε΄]

 (Στυγνή συκοφαντία κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὑπό τινός δημοσιογράφου)Ἔχομεν μελετήσει ἕνα ἀρθρίδιο καί ἔχει συμπροβληματιστεί ὁ γράφων,  ἀκόμη μία φορά, περί τῆς μισθοφόρικης δημοσιογραφίας τῶν «ἀντικειμενικῶν» κονδυλοφόρων τοῦ ἐν Κύπρῳ «ΠΟΛΙΤΗ»... Ἐννοῶ φυσιολογικά τό ἄθλιο κείμενο τοῦ δημοσιογράφου κ. Γιώργου Κασκάνη τό ὁποῖον βρίθει ψευδολογιῶν καί ἀνόνητων φλυαρημάτων. Σᾶς ἀντιγράφω, μέ πάσαν ἀκρίβειαν, τό εἰδικό συκοφαντικό ψευδολόγημα του, ἵνα ἀποδείξωμεν στήν ἐν ἐξελίξει κριτικήν μας, τήν σοβαρή κατηγορία μας ,ἐναντίον του:

«Είναι γι’ αυτό που πιστεύω πως η απόφαση της Εκκλησίας να αφορίσει τον Ανδρέα Πιτσιλλίδη δεν έχει να κάνει τόσο με τους κανόνες και το καταστατικό της όσο με την αδυναμία της να συμμετάσχει σε ένα επιβεβλημένο από την εποχή διάλογο γύρω από τα θέματα της θρησκείας». [1]

Τό μείζον ἐρώτημα, πού προκύπτει, σαφέστατα, διά τήν συγκεκριμένη συκοφαντική καί ἐντεταλμένη σατανική ὑπηρεσία πού ἐκτελεί ὁ ἐν λόγῳ ἀρθρογράφος, κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μας καί δεῖ κατά τῆς Ποιμένουσας Ἱεραρχίας, εἶναι ἐτοῦτο:

-Ἔχει, ὁ ταλαίπωρος δημοσιογράφος, τινά πραγματικήν ἰδέα, γιά τούς σωρηδόν Διαχριστιανικούς καί Διαθρησκειακούς Διαλόγους, ἐπίσημους καί ἀνεπίσημους, πού ἐνεργοῦνται, καλῶς ἤ κακῶς (δέν εἶναι τῆς παροῦσας στιγμῆς, νά αἰτιολογήσουμεν ἀποδεικτικά, καί πάλιν καί πολλάκις, τό νεωτεριστικόν Συγκρητιστικόν φρόνημα τῶν ἀπροϋπόθετων ἐν λόγῳ διαλόγων τοῦ ψεῦδους!) ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καθῶς καί ἡ σύμπασα Οἰκουμενική ρθόδοξη κκλησία, μέ τίς συντονιστικές ἐνέργειες ἀσφαλῶς, τοῦ σεπτοῦ καί Πρωτόθρονου Κέντρου Αὐτῆς, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον;

Σιγά μήν ἔχει ἰδέα, καί ἄν ἔχει, τό ἀποκρύβει διά νά συκοφαντήσει, ἐπί σκοποῦ καί δόλια, τήν τιμή καί τήν ὑπόληψη τῆς Ποιμένουσας και ποιμενομένης Ἐκκλησίας τῶν Ρωμηῶν τῆς Κύπρου.

-Δέν θά πρέπει Συνοδικά, νά διατυπωθεῖ ἕνα εἰδικόν ἀνακοινωθέν, περί τῶν ὀπαδῶν, τοῦ Ἀφορισμένου Πιτσικλίδη;

-Μήπως, ἡ πραγματική «διαλεκτική δυναμία» βρίσκεται ἐμφανῶς, στήν μίσθαρνο ἰδοτέλεια καί ἐμπαθο-μανική ἐκκλησιομάχο τακτική, τῶν ἀθέων καί «ἐνθέων» Μασσώνων, Νεογραικύλων δημοσιογράφων;

-Μήπως, (λέμεν μήπως καί πάλιν, διότι ὄντως μᾶς προβληματίζει σέ βάθος, ὁ κάθε λαϊκιστής-λογιοτατιστής καί στυγνός συκοφάντης, ἐξάπαντος διά τά σωρηδόν κίνητρά του) ὅτι ἡ «δυναμία συμμετοχς» καθῶς π.χ. ἐκείνος περιγράφει, μᾶλλον βρίσκεται διάσπαρτη, σέ διάσημες ἤ καί ἄσιμες ψυχές, δηλ. κακοπροαίρετες καί Θεανθρωπομάχες ψυχές πού ὄντως δέν ἐρευνούν καλοπροαίρετα διά τόν σύγχρονο σημαίνων καί πρακτικό ρόλο καί λόγο τῆς ἐν Κύπρῳ καί ὄχι μόνον, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;

Δυστυχῶς, κ. Γεώργιε Κασκάνη, τό σύγχρονο Παναιρετικό καί Ἐωσφορικό ἰδεολογικό οἱκοδόμημα τῆς «Οἰκουμενικῆς Κίνησις» (ἄριστο φερέφωνο της, ἦτο καί εἶναι  ὁ ἀφορισθής καί ἀναθεματισθής θεολόγος, ἴνα τοῦ ὁποίου εἴστε κάκιστα ὁ advocates diaboli) τοῦ Πανθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δηλ. τῶν περιώνυμων θεολογικῶν καί θρησκειολογικῶν ἀκατάσχετων διαλόγων, ὑπό πάντων σχεδόν, τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μετά τῶν Δυτικῶν ἑτεροδόξων καί τῶν ἑτεροθρήσκων, σᾶς διαψεύδει κατηγορηματικά καί σᾶς ἀποδεικνύει ὡς τόν χείριστον συκοφάντη τοῦ αἰῶνα!!!

Διότι ἐτοῦτη εἶναι, ἡ φρικτή καί ἡ Θεομάχος ἀνούσια διαλεκτική πραγματικότητα τῆς New Age τῆς Μπλαβάτσυ κ.ἄ. κακογραίων καί κακογέρων, μιᾶς καί ἡ θεμελιακή ἤ καί ἡ λογική ἀρχή, ἐξάπαντος τό μέγιστο κριτήριο τοῦ διαλέγεσθαι, εἶναι τό ἀναντίρρητο καί στιβαρό κριτήριο, τοῦ ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ, καί σέ ἕνα ἄλλο δεύτερο ἐπίπεδο αὐτό τῆς ἀνευρέσεως-ἀποκαλύψεως τῆς ἀληθείας τῶν θεολογικῶν πραγμάτων.

Ἡ ἀλήθεια ὅμως σήμερα τό 2015 μ.Χ. γιά ὅσους μέ ἐννοοῦσιν σημειωσιολογικά, ἀποκαλύπτεται ἐξάπαντος, στούς νηπείους, στούς ἁπλούς καί καλοπροαίρετους τοῦ μάταιου ἐτούτου κόσμου. Ἐλπίζω μόνον, ὅτι ἡ ἄδικως κριτική τοῦ κ. Κασκάνη, κατά τῆς Ποιμένουσας Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κυπρίων, νά ἐνεργοποιήσει πολλῶν ἀναγνωστῶν τοῦ «ΠΟΛΙΤΗ» τήν κριτική σκέψη, μιᾶς καί συγκρίνει καί ταυτίζει, τραγελαφικά καί ἀδιάκριτα, ὁ ἐν λόγῳ ἀμαθής δημοσιογράφος, τόν Ἐκκλησιαστικόν Κανονικόν Ἀφορισμόν, μέ τόν λαογραφικόν ἀφορισμόν (=ἀναθεματοῦρι) εἰς τό τρίστρατον, ἤ και μέ τούς πολιτικάντικους ἀφορισμούς τῆς Πολιτικῆς ἡγεσίας.

 Ἐξάπαντος τό δημοσιογραφικόν ἦθος καί ὁ σεβασμός πρός τούς θεσμούς, ἔχει πρό καιροῦ ἀπωλεσθεί, ἐκ πρωτεύουσας ὑπαιτιότητας τῶν ἐν Κύπρῳ μισθοφόρων ἰδεολόγων-δημαγωγῶν τῆς δημοσιο-ἄμπελοφυλλολογίας τοῦ κουπεπιοῦ. Ἆραγέ, ὅλοι αὐτοί οἱ αὐτόκλητοι σωτήρες, τοῦ ἀνίερου καί μή ἀντικειμενικοῦ δημοσιογραφισμοῦ τῆς ἀδικίας, δέν ἀνάγιωναν καί ἄππωναν ποικιλότροπα τόσα χρόνια, τόν δύσμοιρο ἀφορισθέντα;

-Ἆραγέ, ὑφιστατο ἤ ὄχι, σύμφωνα μέ τό Ἐκκλησιαστικόν καί Θεῖον Δίκαιον, ἡ θεολογική ἔννοια τῆς συναυτουργίας;

1. Ἆραγέ, ἦτο ὁ ἄκρως διαλεκτικός, ὁ ἀφορισθείς, καί  ἡ ἀκρως ἀδιάλλακτη καί δεῖ, κατά τοῦ διαλόγου, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου; Ποῦ τό στηρίζετε τέτοιο αὐθαίρετο συμπέρασμα; Βάση τίνων ἀποδεικτικῶν στοιχείων; Ὁ ἀφορισθείς, δυστυχῶς, μονολογοῦσε παπαγαληδόν καί ἐπί σειρᾶ ἐτῶν, κόντρα μάλιστα, καί κατά τῆς ἱερᾶς καί θεσμικῆς Θεανθρώπινης ὑπηρεσίας καί ἰδιώτητάς του καί ἐνάντια τοῦ Ἀποστολικοῦ Θεσμοῦ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, πού ὡς κομπογιαννίτης καί αἱρετίζων θεολογῶν, δῆθεν τήν ἐκπροσωπούσε(;!).

2. Τότε, γιατί ἆραγέ, νά τόν καλέσει ἡ Πενταμελής Συνοδική καί Δικαστική Ἐπιστροπή τῆς Ἐκκλησίας, ἵνα τοῦ δωθεί μία Κανονική εὐκαιρία, ἐξάπαντος πρῶτα νά διαλεχθῶσιν, ὅπως ἐπίσης γιά νά ἀπολογηθεί ὡς μέλος καί θεολόγος τῆς, διά τά σωρηδόν Ἐκκλησιαστικά ἀδικήματα καί γιά τίς πολυποίκιλες στιβαρές καταγγελίες πού  ἐκπορεύονταν, κατά κύριον λόγον, ἐκ τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος Αὐτῆς;

3. Ἄν ὄντως, εἴχατε ἀπόλυτον δίκαιον, δέν δύναντο νά τόν ἀφορήσουσιν μέ ἄνεσην, ἀντικανονικά μέν, ἀλλά ἐν τῇ ἀπουσία του δέ; Θά ἦτο ὁ πρῶτος, ἤ μήπως ὁ τελευταίος, μέ τέτοιου εἶδους Ἐκκλησιαστικοῦ ἀφορισμοῦ;

4. Μήπως, ὑφίσταται διάλογος, στά πολιτικά δικαστήρια καί ἐπιβάλλεται νά γίνεται αὐτός ἔτσι καί στά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια, σύμφωνα μέ τήν δικήν σας ἀχαλίνωτον φαντασιοπληξία, καί δεῖ ἐπί ἴσοις ὅροις, ἐκ τοῦ ἐδώλιου τοῦ κατηγορημένου;

5. Ἆραγε, ὑφίστατο πουθενά ἐν τῇ Κύπρῳ, ὁ ἰδανικός καί ἰσάγγελος διάλογος, εἰς τίς σωρηδόν δημόσιες καί ἰδιωτικές ὑπηρεσίες καί ἐπαγγέλματα, μεταξύ προϊσταμένων καί ὑφισταμένων κ.λπ.;

Καλά μά ποῦ ζείς σιόρ;

6. Τότε, ἀγαπητέ κύριε δημοσιογράφε, γιατί νά ἐπισυμβαίνει, ἐτοῦτη ἡ ἄλογος καί ἄνους ἀπαίτηση σας, δηλ. ἐκ τινῶν κακοπροαίρετων καί μερικῶν ἀφελῶν ὁμογνώμων σας, εἰς τά ἐν λόγῳ Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια;

7. Δικάζονται, οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι στά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια, ἤ μήπως ἄνθρωποι;

8. Ἡ δαιμονοποίησις καί ἡ ἀχρεία ἀπαξίωσις ἐκ τοῦ ὁλέθριου μισανθρωπισμοῦ, ὑπό τινῶν ἐμπαθῶν κατά τῆς Ποιμένουσας Ἐκκλησιαστικῆς καί ἐξάπαντος ἀνθρώπινης ἡγεσίας, ποῖον ἐξυπηρετεῖ, ἄμεσα καί ἔμμεσα, κ. Κασκάνη; Ἐσᾶς, τήν ἐφημερίδα σας, ἤ τήν ἐνότητα τῶν πολιτῶν τῆς πατρῖδος μας;

9. Τά διχαστικά καί σατανόπνευστα φληναφήματά σας, κατά τῶν Πανάρχαιων καί ἱερῶν θεσμῶν, τῆς νῆσου τῶν Ἁγίων μας, ποῖον βολεύουν ἆραγέ, ἐπαγγελματικά, ἰδεολογικά, οἰκονομικά κ.λπ.; Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤ τούς κονδηλοφόρους τῆς πλάκας;

10. Γιατί σεῖς οἱ Νεογραικοί καί Νεοκύπριοι δημοσιογράφοι, συκοφαντεῖτε ἀσύστολα «ἀντι πινακίου φακῆς» καί δεῖ ἀπάνθρωπα, τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων; Εἴστε ἤ ὄχι, ὁ κατ΄ἐξοχήν ἀναρμόδιος νά ἐπικρίνετε (κατ΄ἀκρίβειαν ἱεροκατακρίνετε καί κατακρίνετε), τινές Κανονικές καί Συνοδικές ἀποφάσεις τῶν ἱερῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Ἐκκλησίας; Ἐκτός κι ἄν ἡ κακόμοιρος κυράτσα δημοσιογραφία, ταυτίζεται, μέ τήν ὑπερφίαλον ξερολίασην, τοῦ φλυαρεῖν ἀδιακρίτως, ἐπί παντός ἐπιστητοῦ, διά τήν μάταιον ἰδιοτέλειαν τῶν εὐρωλιγούρηδων;

Θά ἀποδείξωμεν ὅμως, σέ ἐπόμενο μέρος, ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ θεολόγου, ἦτο ἄκρως Καταστατική καί Κανονική καθῶς εἶναι εὔλογος καί δίκαιος ὁ Μέγας Ἀφορισμός τοῦ Πιτσικλίδου.
Γιά ὅποιον ἐπιθυμεῖ, δύναται ἐλεύθερα νά ἐρωτήσει τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν, ἤ καί τινά ἄλλην ἱ. Μητρόπολην, ἄν εἶμεθα ἔμμισθοι συνεργάτες ἤ καί δικηγόροι των.


Εὐχόμεθα ὁ κ. Κασκάνης, να συνειδητοποίησει ἔγκαιρον, τό μέγιστον συκοφαντικόν ἀδίκημαν καί ὁλίσθημά του... κατά τῆς Ἐκκλησίας, διαφορετικά, ὅλα ἐδῶ καί ἐκεῖ πληρώνονται.Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


(Ἔγραφον τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ)


ΔΥΣΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΑΤΑ  ΤΟΥ "ΑΠΙΣΤΟΥ ΚΑΣΚΑΝΟΥ"!
ΦΡΑΓΓΕΛΙΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΙ...


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Γιώργου Κασκάνη, Ἄρθρο: ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ, http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=303692&-V=stiles