Translate

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΙΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ [ΜΕΡΟΣ Δ΄]Θεολογικές ἀπαντήσεις σέ πολυποίκιλα ἐρώτηματα τινός ἐρευνητοῦ τῆς Ἀστρονομίας

Μέρος Δ΄

Καλημέρα
 Υπάρχουν δυο  φράσεις του Χριστού στην Αγία Γραφή που όποτε την σκέφτομαι με προβληματίζουν  όλο και πιο πολύ. Το ενα περιστατικό συμβαίνει μετά την επιστροφή  των μαθητών απο μια αποστολή στις πόλεις του Ισραήλ. Ο Χριστός ρωτά τους μαθητές ποιός νομίζουν οτι είναι,  οι άνθρωποι. Οι μαθητές του λένε , άλλος νομίζει οτι είσαι ο προφήτης Ηλίας , άλλος ο προφήτης Ιεζεκιήλ, άλλος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κτλ. Μετά  ρωτά τους ίδιους , ποιος νομίζουν οτι είναι . Αυτοί μένουν σιωπηλοί και μόνο ο Πέτρος απαντά : Εσύ είσαι ο υιός του αληθινού Θεού. Τότε λέει το εξείς: Μακάριος είσαι Πέτρο , Γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε το αίμα και η σάρκα , αλλά ο Πατέρας μας απο τους ουρανούς. Και  σε ενα άλλο περιστατικό πιό κάτω, σε μια συζήτηση με τον Νικόδημο λέει: Αυτό που γεννιέται απο σάρκα είναι σάρκα , αυτό που γεννιέται απο  πνεύμα είναι πνεύμα . Αν ο Θεός είναι Πνεύμα και μόνο Πνευμα : Τι σημαίνουν αυτές οι δυο φράσεις ; Ποιό είναι το βαθύτερο νόημα τους και οι προεκτάσεις ; Υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ του πνεύματος και της ύλης ; Αν υπάρχει που εντοπίζεται ; Είναι δυνατόν η  σάρκα  να γεννιέται απο την σάρκα χωρίς το πνεύμα ; Στην σάρκα απουσιάζει το πνευματικό ; Τι σημαίνει αυτό που λέει, << Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε , ο πανταχού παρών  , και τα πάντα πληρών ... έλθε και σκηνωσον εν ημίν..>>; Πως συμβιβάζεται  η παραπάνω  αντίφαση του  πανταχού παρών και τα πάντα πληρών , με το έλθε και σκήνωσον εν ημίν ; Αν η σάρκα δεν διέπεται απο την αρχή του Πνεύματος , ισχύει το ίδιο και για  τις  σκέψεις των ανθρώπων ; Οι σκέψεις των ανθρώπων που είναι αποτέλεσμα της σαρκας και του αίματος , είναι δημιούργημα του ανθρώπου , και οχι του Θεού; Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι δημιουργός της  δική του πραγματικότητας χωρίς κάτι έξω απο αυτόν;  Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να  είναι μια αυτόνομη οντότητα που αποφασίζει εντελώς μόνος του; Η ύλη , το σύμπαν και η κτίση είναι αυτόνομες και αυτεξούσιες οντότητες ;  
 
Φιλικά
Μαρθίδης Ελευθέριος.Μέ τά συγκεκριμένα τώρα ρωτήματα πού μο θέτεις, παρατηρ καί ρχίζω νά ννο, τι ντως ψάχνεις καλοπροαίρετα.

Σς χω παντήση, ες τήν μακροσκελή πρτη πιστολή μου, λλά μλλον δέν τά ρπαξες κ μις πλς καί βιαστικς ναγνώσεως... εσθε ρκετά ξυπνος νθρωπος, λλά Θεολογία δέν εναι ΜΟΝΟΝ διανοητική νασχόλησις, ποκαλύπτεται καί στά πλέον δύνατα μυαλά [π.χ. γιος Σπυρίδωνας Κύπριος, τιμάτε καί δοξάζετε κάθε χρόνον κ τς νά τόν κόσμον ρθόδοξης κκλησίας, ς νας πλός βοσκός καί γράμματος Ἅγιος πίσκοπος, πού μως ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ μέ θαυμαστόν (καί χι μαγικόν) τρόπον, τό θέμα τς Τριαδολογίας, ες τήν Α΄Οκουμενική Σύνοδον το 325 μ.Χ. μέ τό ν λόγ κεραμύδι].

Δέν σκοπεύω νά σς ρμηνεύσω τά ν λόγ χωρία, διότι κατά πρτον: πιθυμ νά βρετε ναν Χαρισματοχο καί φωτισμένο πατέρα,  γιά νά τόν συμβουλεύεσθε, καί διότι προσωπικά,  δέν εμαι Φωτισμένος Χαρισματοχος, μέ τό εδικόν Προφητικόν χάρισμα τς ρμηνείας τν Γραφν, καί ατό, δέν τό λέγω πό δακρύβρεκτη καί σαχλεπίσαχλη ταπεινολογία, λλά πειδή χω τήν ν δυνάμει πίγνωση, τι  εμαι κόμη στό νηπιαγωγείον τς ρθοδόξου Θεολογίας.

Κατά δεύτερον, ν θέλετε, μπορετε σιγά σιγά, νά προμηθευθετε ν χετε τήν οκονομική δυνατότητα, τά συγγράμματα το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου... θά σς καλύψουσιν πλήθος ποριν. σχοληθετε, σον μπορετε, μέ εδικήν μελέτην στόν λεύθερον σας χρόνον, μέ ΕΝΑΝ γιον Πατέρα, ποίος σχολήθηκε, μέ τήν ρμηνεία τν Γραφν.

Ξαναδιαβάστε, σς παρακαλ, ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΤΑΤΑ, τίς παντήσεις μου στό μακροσκελές καί πίπονο, πρωταρχικόν γράμμα μας, καί εμαι πόλυτα σίγουρος, τι θά σκοντάψετε πάνω στήν πάντηση, τν νν ρωτημάτων σας.

ΟΥΔΕΜΙΑ πραγματική ντίφασις, (φαινομενικές ντιφάσις φίσταντο πλήθος) δέν φίστατο στήν ρθόδοξην Πατερική Θεολογία, καί ατό τό λέγω, μέ τήν πιστημονική θεολογική διότητά μου, λόγ το τι, δέν χομεν ριστοτελισμόν Νεοπλατωνισμό, κάποιον λλο φιλοσοφικόν σύστημα, ες τήν ρθόδοξον Θεολογίαν.

Μεθοδολογία σου, ς θετικο πιστήμονος, χει ς βάσην της μλλον τόν ριστοτελισμόν κ.λπ. καί τήν λογικήν του ( π.χ. τό ναν- τό λλον) μις καί ο θετικές πιστήμες, ναπτύχθησαν στά Μοναστήρια τν Δυτικν Χριστιανν, ο ποίοι ρμηνεύουν τήν Παπική θεολογία καί τς Γραφές των, διά το ριστοτελισμο, ρα καί πάλιν παναλαμβάνω, ο ρθόδοξοι πιστήμονες τς καδημαϊκς Θεολογίας καί μες ο ρθόδοξοι Χριστιανοί ς πιστοί, δέν δυνάμεθα νά ρμηνεύσομεν, μέ τά  μεθοδολογικά τερόδοξα-αρετικά κριτήρια κείνων, μίαν λλην κοινότητα, λ.χ. κείνην τς ρθοδόξου κκλησίας καί τς Θεολογίας ατς, πού διέπεται, κ τν δικν τς ατόνομων καί θεμελιακν ρχν. ριστοτέλης εναι 13ος «πόστολος» το Δυτικο Χριστιανισμο! μες ο ρθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόμεθα καί τιμομεν τόν Μέγα Φιλόσοφον, λλά δέν ρμηνεύομεν, τίς γίες Γραφές, μέ τινά φιλοσοφικά  ρμηνευτικά κλειδιά.

ρθόδοξος Θεολογία, τν Πατέρων τς κκλησίας, χει τούς δικούς της ρους καί τά μεθοδολογικά κριτήρια, διά νά βιωθεί καί νά πανερμηνευθεί, πλανς, ες τούς αώνας. Δέν εναι φιλοσοφικός, λογικός στοχασμός, γιά νά φίστατο τινά ντίφασις. Εναι πέρλογος μπειρία καί περιγράφεται, σον δύναται νά περιγραφεί, τό περίγραπτον. Ξεπερνά δηλαδή καί περβαίνει, Πατερική Θεολογία, τά ομανιστικά λογικά κατηγορήματα καί τίς φιλοσοφικές τάσεις καί σχολές, διότι ΔΕΝ τήν νδιαφέρει δελφέ μου, νά κάνει φιλοσοφία στοχαστική διανόηση, λλά τήν νδιαφέρει νά θεραπεύσει ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ τήν νθρώπινην προσωπικότηταν, πόδειξις, ο χιλιάδες τν Μαρτύρων, καί τν Φωτισμένων καί Θεοπτν γίων τς ρθοδόξου κκλησίας. πόδειξις τρανή, τι στήν Δυτική Χριστιανοσύνη, πεχθάνωνται τόν ρθόδοξον συχασμόν καί Μοναχισμόν καθς δέν ντιλαβάνονται, τι εναι κατ΄ξοχήν ατρική πιστήμη το Θεανθρωπισμο....

Πατερική Θεολογία τν ρθοδόξων, πλά χρησιμοποίησε ριστα, τίς φιλοσοφικές ρολογίες καί ννοιες, καί τίς πανανοηματοδώτησεν, μέ συγκεκριμένο Εαγγελικό καί μπειρικό ΝΕΟΝ περιεχόμενο... ρα γιά νά δομεν τό μαργαρητάρι, πρέπει νά κολυμπήσομεν στά βαθιά, διά τς βαθυτάτης μελέτης τν Πατερικν Συγγραμμάτων, νά ντοπίσομεν τά στρακα, καί νά τά νοίξωμεν στό τέλος, να λάβομεν τό ερόν μαργαρητάριον...

Τά ρωτήματα σου, εναι παντημένα κ τς συνόλου Πατερικς Γραμματείας... συγνώμη πού δέν στά παντ καί πάλιν, να πρός να, λλά θά πρέπει νά κοπιάσωμεν, να μάθωμεν...

Καλή ρευνα δελφέ.

Παναγιώτη Π. Νούνη

(Ἔγραφον τήν 30ην Σεπτεμβρίου, μνήμης τοῦ Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου καί Φωτιστοῦ τῶν Ἀρμενίων)ΔΕΙΤΕ  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: