Translate

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: [ΜΕΡΟΣ Ε΄]ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΙΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣΘεολογικές ἀπαντήσεις σέ πολυποίκιλα ἐρώτηματα τινός ἐρευνητοῦ τῆς Ἀστρονομίας

Μέρος Ε΄Η ΔΥΣΗ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Θα τα μελετήσω όλα απο την αρχή και καλοπροαίρετα . Θα μελετήσω την Αγία Γραφή , θα μελετήσω τις απαντήσεις που μου δώσατε, θα μελετήσω και τους Αγίους Πατέρες σε όσο βάθος μπορώ. Θα πρέπει όμως να σας πω , πως στην Δύση υπάρχουν δυο Θεωρήματα της μαθηματικής λογικής  με τις αποδείξεις τους, που τις έχω υπόψη μου και υποστηρίζουν αυτό που λέτε. Επίσης υπάρχει και η ενδιάμεση λογική τιμή μεταξύ  όλων των καταστάσεων αληθές - ψευδές.


Σε πολύ ελεύθερη απόδοση  τα θεωρήματα αυτά που λέγονται και θεωρήματα μη πληρότητας , λένε καταρχήν το πρώτο , οτι υπάρχουν προτάσεις και θα υπάρχουν προτάσεις (λογικές) ανώτερης τάξεως που δεν θα ερμηνεύονται απο τα εργαλεία του παρόντος και του κάθε παρόντος συστήματος . Αλλά το πιο σημαντικό είναι το δεύτερο σκέλος του θεωρήματος μη πληρότητας , που λέει πως ακόμα και αυτές οι προτάσεις που θεωρούνται συνεπείς ( Η φωτιά καίει ) εντός του υπάρχοντος συστήματος αναφοράς , δεν μπορούν να αποδειχθούν ως συνεπείς απο τον ίδιο τους τον εαυτό μέσα απο το σύστημα  , αλλά χρειάζονται κάποιο άλλο ανώτερο σύστημα  με άλλης τάξεως εργαλεία , για να το ερμηνεύσει και να  το  ορίσει ως σωστό και έγκυρο  . Το πιο ωραίο όμως σε αυτό το αποδεδειγμένο μαθηματικό θεώρημα  , είναι οτι για να είναι ενα σύστημα (λογικής) πλήρες , θα πρέπει να  είναι ασυνεπές . Για να είναι πλήρες θα πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις αντιφατικές προτάσεις . Αν δεν περιέχει τις αντιφατικές προτάσεις ( Η φωτιά δεν καίει),  τότε δεν θα είναι πλήρες .

Αυτό είναι το αποδεδειγμένο θεώρημα Gödel . O Godel ήταν Αυστριακός μαθηματικός και ασχολούνταν με την έννοια του απείρου και των αριθμητικών συνόλων  που άφησε ο Ρώσος μαθηματικός Cantor .  

Στο θέμα μας . Η Θεολογία είναι εξ ορισμού έξω απο το εμπειρικό  σύστημα αναφοράς που χρησημοποιούμε και περιλαμβάνει την λογική . Άρα για να το προσεγγίσουμε και να έχουμε αξιώσεις να εισχωρήσουμε σε κάποιο βαθμό σε αυτό,  θα πρέπει να χρησημοποιήσουμε ολόκληρο το σώμα μας και πέρα απο αυτό  , και οχι μονάχα τον νεοφλοιό του εγκεφάλου (συνείδηση) .  Πέραν απο το ανώτερο τμήματα του εγκεφάλου που ονομάζεται νεοφλοιός υπάρχουν και τα πιο αρχαία μερη . Υπάρχει ο παλαιοθηλαστικός εγκέφαλος (συναισθηματική έδρα) , υπάρχει το ερπετικό τμήμα , υπάρχει η ψυχή , το ασυνείδητο , τα κύτταρα , το συλλογικό ασυνείδητο, κτλ.

Νομίζω οτι η πληρότητα στην περίπτωση της προσέγγισης του Θεού , απαιτεί την όσο το δυνατό μεγαλύτερη  πληρότητα συμμετοχής των μερών του ανθρώπου και ίσως του συνόλου του κόσμου . Πάντα όμως σε ενα άπειρο πλήθος διαβαθμίσεων πληρότητας.

Φαντάζομαι πως όλοι οι Άγιοι της εκκλησίας δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο πληρότητας . Φαντάζομαι πως η Παναγία , οναμάστηκε Παναγία οχι απο τον άνθρωπο , αλλά απο το Θεό. Φαντάζομαι πως η τεράστια Αγία Ειρήνη η μεγαλομάρτυς βρίσκεται κάπου στις κορυφές των διαβαθμίσεων . Φαντάζομαι οτι εμείς είμαστε πολύ χαμηλά . 

Απο την στιγμή που ο Χριστός λέει : Εγώ είμαι η οδός η αλήθεια και η ζωή . Απο εκείνη την στιγμή και πέρα, η μόνη σωτηρία, είναι η άνοδος στον γολγοθά , η σταύρωση , η αλήθεια και η ζωή  μέσα απο την ανάσταση .

Γι αυτό λέω, οτι τα πράγματα είναι πολύ δυσκολα για μένα.

Φιλικά
Μαρθίδης Ελευθέριος.
Δέν μφιβάλλω, τι ξεπεράσαν τον ριστοτέλη... (...)

λλά χουσιν νδιαφέρον ατά πού γράφεις...

στόσο Μαθηματική πιστήμη, ν δέν πατόμαι, δέν εναι πέρλογη λλά λογική καί ρα περιορισμένης φύσεως. Δέν ξέρω ρακλειτος κ.. μέχρι πού τήν φτασε... Δέν δύναμαι νά γνωρίσω μως,  τόν κτιστον Θεό, μέ τά μαθηματικά λ.χ. διότι ατό θά τό πράττασιν ριστα ο Μαθηματικοί καί ο φιλόλογοι π.χ. πού ξέρουν μάλιστα καί ριστα ρχαία λληνικά. λα μως, πού Θεός δέν ποκαλύπτεται καί δέν μετέχεται σέ φυσιωμένες διάννοιες! Διότι ντιλαμβάνομαι, τι θά χεις κάπου κουστ, τι Θεός ντιτάσσεται τούς περήφανους καί λαζώνες νθρώπους... Νομίζω, τι πως κάθε νθρωπος θέλει τόν τρόπο καί τήν εδική διακριτική προσέγγισην, κάπως τσι καί Θεός... ατήν τήν προσέγγιση, μως δέν τήν χουν ο τερόδοξοι, διότι το διαστρέφουσιν τήν μεθοδολογία και τούς δοδείκτες, διότι τά ρθόδοξα δόγματα, ν τά χεις κουστ, δέν εναι φιλοσοφικά δόγματα, ς τν λλων "σμν" λλά ΦΑΡΜΑΚΑ καί ΟΔΟΔΕΙΚΤΕΣ... τά ποα μόλις φθάσει νθρωπος ες τήν ΠΗΓΗ, τήν Θέωση δηλ. καταργούνται, χι μέ τήν ννοια, τι θά τά χρηστεύσομεν, διότι πρέπει νά τά διδαχθσιν ο πόμενοι κ.ο.κ.

Κοντολογίς, νά εχα ρεξη καί διάθεση, νά γινόμουν πανεπιστήμων μέ δέκα πτυχία, πως τόν Μέγα Βασίλειο κ.. ν δέν κολουθήσομεν τόν ταπεινόν δρόμον το σκητισμο καί συχασμο, στω καί ς γγαμοι γαμοι βρέ δελφέ στόν κόσμον, δηλ. το πομπαζώματος τν πυρηνικν ποβλήτων τς ματαιοδοξίας μας δηλαδή, καθς πραξε διος καί ο συμφοιτητές καί συγγενείς του, δέν γινόμεθα μέτοχοι καί "πρόσωπον μέ πρόσωπον" τουτέστιν Θεόπτες Του...

πλανής καί λάθητος Πατερική καί ρθόδοξη μεθοδολογία τς Καθάρσεως καί το Φωτισμο το Νο τς Καρδίας (δέν ννο τόν νον τς διανοίας, οτε τήν βιολογικήν καρδία), παραδίδεται σέ κάθε ΡΘΟΔΟΞΟΝ καί χι "ρθόδοξον" Χριστιανόν, καί σέ κάθε γενιά, διά το συχασμο καί Μοναχισμο χρι το νν.... μέ πώτερον στόχον καί σκοπόν τό τελικόν στάδιον τς Θεώσεως! 

Δυστυχς πίσημος κκλησία χει κκοσμικευθε, ατά πού γράφω, φαντάζουν μέ τήν κοσμική νοοτροπεία κάπως παράξενα, τό ντιλαμβάνομαι μις καί δέν γεννήθηκα σέ Μοναστήρι λλά σέ νοσοκομεο δυστυχς, λλά εἶναι στό χέρι μας, στό ατεξούσιο μας, στην φιλότιμο γαπητική συνέργεια μας, νά θέσωμεν τόν αυτολη μας, τό ν λόγ παρξιακό πείραμα, γιά νά ντιληφθμεν, ν ντως γίνεται μέ κρίβεια παλήθευσις...

ξάπαντος, δ χρειάζεται κάποιος μπειρότερος καί δη Φωτισμένος τουλάχιστον, να μς κατευθύνει δελφέ, μήν χάσομεν τόν δρόμον... καί φτο ξανά πό ρχς.

χω πόψιν μου, τι ο Δυτικοί θεολόγοι χουσιν κάποιες παρόμοιες ρχές, μέ κείνες τν ρθοδόξων, θά πρέπει κάποτε μως να ξεπεράσουμεν μερικά πράγματα, καί νά ντιληφθομεν σαφῶς, τί πραγματικά παίζει μέ τούς Δυτικούς... διότι λλο τό μοιο(=ὁμοούσιον) καί λλο τό παρόμοιο(=ὁμοιούσιον), να λόκληρο "ι" και λάζει κοτζάμ λεξίδια, για τά ποα λεξίδια (κυρίως γιά τήν οσία καί το περιεχόμενον τν λέξεων), ο Θεοφόροι Πατέρες, διδαν μάχες θεολογικές... γιά ποον λόγο ραγε; ταν μήπως στενοκέφαλοι καλόγεροι; ταν φανατικοί παπάδες; το σκοταδιστές;

λήθεια βρίσκεται στίς Πηγές καί στά κείμενα ατν... Μία λλη βασική Πατερική Θεολογική ρχή, εναι ποφατική καί Καταφατική Θεολογία... κάτι παρόμοιον χουσιν καί ο Δυτικοί, πρόσεξε, παρόμοιον καί χι μοιον! Ο Λατίνοι μάλιστα, τήν κάνανε τριπλή μεθοδολογία καί προσθέσαν, ν θυμάμαι καλς "τήν σφαγή το λογικο".

Ατό πού γράφεις, τι χρησιμοποιετε λος νθρωπος διά τό τελικό στάδιον τς Θεώσεως, ν πλήρες ασθήσεσιν δηλαδή, τσι εναι...!

Τά περί Ψυχς, ς μήν τά συζητήσωμεν... λπίζω να μήν θεωρείς, τι πιστήμη τς Ψυχιατρικς καί τς Ψυχολογίας, χουν δέα τί πράγμα εναι Ψυχή, στω γνωρίζουν που βρίσκεται, ἤ, ν ντως πιστεύουν, στήν παρξή της;!

σφαλέστατα καί φίσταντο, διαβαθμίσεις, στήν γιοτητα, πως λ.χ. στήν φωτεινότητα τν στρων, ξάπαντος μως γιότητα εναι  κ το Θεανθρώπου Χριστο.... Ατός εναι Πηγή τς Ζως καί το κτίστου Φωτός, ρα ποιος δέν χει ρθήν Χριστολογίαν περί το Χριστο, βρίσκεται σέ αρεσιν καί ρα σέ λανθασμένο μονοπάτι, λαμβάνοντας πλασέμπο φάρμακα.

περαγία Δέσποινα καί Κυρία Θεοτόκος εναι μέγα κεφάλαιον δελφέ μου. 

Εδικά γιά σένα "γιατί εναι δύσκολα"; Συνήθως δελφάκι μου, μόλις κούσωμεν τά δειν τν δελφν μας, μαζευόμαστε... φίστανται καί χειρώτερα.

πέλεξες τήν ν Χριστ Ζω καί εσαι στόν Γολγοθ καί τήν Σταύρωσιν; 

ΜΑΚΑΡΙ! ΜΑΚΑΡΙ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!  ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΙ! 

Δέν μπορ νά ξέρω τί περνς καί ζητ συγνώμη, νά λές να Κύριε λέησον καί γιά μς λευθέριε, καί χει Θεός.

Μις καί γουστάρεις τά στρονομικά, στέλνε μου κανένα λίνκ καί τι λλο νέο παίζει, περί τν μελετν σου, να τά μελετ καί γ, εδικά τά στρονομικά καί Φυσική μ΄ρέσουν.Θεός μαζί σου

Π.Π.Ν.


(γραφον τήν 1ην κτωβρίου τό 2015, μνήμης νανίου το ποστόλου, Ρωμανο το Μελδο καί το σίου ωάννου το Κουκουζέλους.)


ΔΕΙΤΕ  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: