Translate

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΣΧΟΛΙΟ, ΣΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΞΙΝΟΥΣχόλιο, σέ παρελθοντικές καί ἀνεγκέφαλες ἀσυναρτησίες τοῦ ἄθεου Νευροψυχολόγου κ. Γιώργου ΠαξινοῦΣεβαστέ μας Καθηγητά τς Νευροβιολογίας, κ. Γεώργιε Παξινέ, χομεν τήν ταπεινή γνώμη, ς πλοί χωριάτες καί ν δυνάμει Χριστιανοί, μις καί πολύ καλς πραξεν καί σς παρέλαβεν μόλις πρόσφατα, ες τήν περίφημον καί δικαίαν κριτικήν του,   Πρωτοπρεσβύτερος τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν, π. Βασίλειος Βολουδάκης,  ποίος τό μολογούμεν, τι μς ψυχαγώγησε [1]  καί μς διασκέδασεν  σέ τέλειον βαθμόν, σχολιάζοντας περίφημα, τίς σωρηδόν τραγελαφικές καί "πιστημονικές" συναρτησίες σας, περί τς Ψυχς καί περί το Θεο, σως νά το καλόν
 διά τήν «α
ώνιον» προοπτικήν σας, τόσον τς πιστημονικς φμης σας, σον καί το μελλοθάνατου "χαρτογράφητου" γκεφάλου σας, νά πειραματιστετε γκαιρα-καί γιά σον καιρόν προλαβαίνετε-μέ τό ερόν "ργαστήριον" τς ρθοδόξου Καθολικς καί ποστολικς κκλησίας· διότι εναι κρως θλιβερόν, νά μήν χετε πειραματιστεί διόλου, ντολογικά-παρξιακά, ς πιστήμων τς Νευροψυχολογίας, μέ τήν Εαγγελικήν καί Μυστηριακήν Ψυχολογικήν Ζωήν, δηλ. μέ τήν ρθόδοξην συχαστικήν Ψυχοθεραπεία, τς κκλησίας. Θλιβερότατον διά τήν πιστημονικήν σας μβέλειαν...!

Τό ἐργαστήρι τῆς Φιλόκαλλου Ὀρθοδοξίας, παράγει, θεραπευμένες προσωπικότητες, ὑπό τῆς ἀναντίρρητου βασικῆς προϋποθέσεως, τῆς ἀγαπητικῆς καί αὐτεξούσιου, ἐξάπαντος τῆς ἐλευθέρας προαιρέσεως, διά τῆς Χαρισματικῆς Μετανοίας! Ἄρα, ἡ ἀπιστία-ἀθεΐα, εἶναι κάκιστη προαίρεσις καί μάλιστα κακία, τινός ἄφρωνος ἀτόμου-προσώπου, τοῦ ὁποίου δυστυχῶς, δέν δουλεύει ἐθελούσια, ἐπαρκῶς καί συνολικά, ἡ λογικῆ του, μιᾶς καί εἶναι θεῖον δῶρον ἐκ τοῦ Λόγου Θεανθρώπου! Ὁ ἀπορίπτων ἀνόητα καί μέ ἄκριτον ἀθεϊστικόν φανατισμόν, τόν Τριαδικόν Δημιουργόν τοῦ παντός, ἀπορίπτει σαφῶς, καί τήν ἐκ Θεοῦ Λ[λ]ογικήν λειτουργία, τινᾶς ἀπεριόριστης καί μείζωνας ἐγκεφαλικῆς ὑπέρ-λειτουργίας καί ὑπέρ-διαύγειας, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅταν ἀπορίπτει, τήν κάθαρσιν καί ἔπειταν  τήν Λ[λ]ογικήν ἐνεργοποίησιν, τῶν συγκεκριμένων Ψυχικῶν ὀργάνων καί δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου. 

-Πῶς δύναται, νά ἀπορίπτετε κάτι, γιά τό ὁποῖον κατ΄οὐσίαν, δέν διαπράξατε τινά σοβαράν, Θεανθρωπολογικήν ἐπιστημονικήν μεθοδολογίαν, διά τόν ἐντοπισμόν του;

Ἀρκετές φορές, στά ἐπιστημονικά πειράματα, ἐξαίρετοι ἐπιστήμονες, ἔθεσαν τόν ἑαυτόν τους γιά «πειραματόζωον», διά τήν ὑπηρεσίαν τοῦ ἐκάστοτε πειράματος των, πράγμα τό ὁποῖον, εἰς τήν περίπτωσην τῶν φανατικῶν ἀπίστων ἤ ἀθέων, μᾶλλον διά λόγους μεροληπτικούς, προκατάληψις καί τινῶν δογματικῶν στενοκέφαλων, φονταμενταλιστικῶν ἐπιστημονισμῶν, παραθεωροῦν, ἐτοῦτην τήν ἀναντίλεκτον κλασικήν ἐπιστημονικήν μεθοδολογία. Ἄρα, «ἰδοῦ ἡ Ρόδος»... ἰδοῦ καί τό ὀρθόν Ψυχοσωματικόν πείραμα, διά τῆς Μυστηριακῆς Ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

-Τολμάτε, ἤ μήπως δειλιάτε;

Τό ἐργαστήριον τοῦ Ἀρχιψυχίατρου Θεανθρώπου Χριστοῦ, βοηθᾶ τρανούς καί λόγιους, ἐξάπαντος ταπεινούς ἐπιστήμονες, καθῶς καί ἁπλούς ἤ καί ἄσημους ταπεινούς ἀνθρώπους, πού ἀναζητοῦσιν καί ἐπιζητοῦσιν ἀληθινά, τά αἴτια καί τήν γιατρεία, τῆς μεταπτωτικῆς καί τῆς ψυχοσωματικῆς προσωπικῆς-μεταπατορικῆς ἀσθένειάς των. Ἀπόδειξις ὀρθοδοξοψυχοθεραπευτική καί ἱστορικοθεολογική, ἔγκειται καί μαρτυρεῖται πολλαπλῶς, εἰς τίς ἄπειρες καί σωρηδόν θεραπείες, Θεία Χάριτι καί δωρεάν τοῦ Θεοῦ, ἐπί τῶν λογιῶν-λογιῶν προσωπικοτήτων, οἱ ὁποῖες καταγράφονται, εἰς τά  Ὀρθοδοξα Ἁγιολόγια, Συναξάρια καί Μαρτυρολόγια.

Δηλώσατε ἐπίσης τά ἐξῆς:

«Είμαι άθεος. Ο Θεός δεν χρειάζεται καθόλου για να αντιληφθείς τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Δεν κάνω προσευχές για να έχω επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά κάνω πειράματα. Ασφαλώς δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχουν λίγοι θρησκευόμενοι νευροεπιστήμονες και τελικά μπορεί αυτοί να έχουν δίκιο. Όμως εγώ δεν έχω δει καμία ένδειξη του Θεού». [2]

-Καί ἐπειδή εἴστε ἄθεος, τί ἔγινε;

-Θά εἴστε ὁ πρώτος, ἤ ὁ τελευταίος  ἄθεος ὑπἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς, πού ξεστομίζει τέτοιαν μεγίστην βλακείαν;

 Ἀν μή τί ἄλλο, προστατέψτε τουλάχιστον τό ἐπιστημονικόν σας κύρος, μιᾶς καί αὐτοπροσδιορίζεστε μέ θρασύτητα καί δεῖ δημοσίως, ὡς ἐπιστήμων μάλιστα, μέ τήν ἀθεΐαν καί ἀπιστίαν σας, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη ὁμολογεῖτε στυγνά καί προμελετημένα, ὅτι δέν δύνασθε νά ἀποδείξετε τήν ἄθεον θέσην σας(;!).

-Τό ἁπλόν καί λογικόν ἐνδεχόμενον, ὁ Τριαδικός Θεός τῆς Δημιουργίας, νά μή ἀποδεικνύεται, μέ τά περιορισμένα γνωστά ἐπιστημολογικά καί μεθοδολογικά κριτήριά τῶν Θετικῶν ἐπιστημῶν, σᾶς ἔτυχεν ποτέ αὐτό, νά τό προβληματίσετε;

Ἐξάπαντος ἡ Πατερική Θεολογία, μᾶς διδάσκει σαφῶς, διά τινᾶς διπλῆς ἱερᾶς μεθοδολογίας, ὅτι ὁ Θεός, ἀποφατικά δέν ἀποδεικνύεται, διότι ὑπερβαίνει τά λογικά ἀποδεικτικά κατηγορήματα καί κτιστά μεθοδολογήματα, ἀλλα συνάμα καταφατικά καί ἀποδεικνύεται, διά ἄλλης μεθοδολογικῆς πειραματικῆς ὀδοῦ, ἐκείνης τῆς ἄρρητης καί Χαρισματικῆς, μαζί καί τῆς ἐπιστημονικῆς-ἀκαδημαϊκῆς Θεολογίας, ἡ ὁποία πρῶτη, ἐρευνά καί μετέχει, ἐμπειρικά καί Χαρισματικά, εἰς τόν Ἄκτιστον χῶρον τῶν θείων ἐνεργειῶν, καθότι ἡ δεύτερη, ἔχει κυρίως, κτιστά μεθοδολογικά κριτήρια, ὅπως ἐκείνα τῶν Θετικῶν κ.ἄ. ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν.

Ἄρα λοιπόν, ὁ Θεός εἶναι χρήσιμος, διά ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μας, μιᾶς καί εἶναι ὁ Μέγας Κατασκευστῆς καί Δημιουργός μας, πολλῶ δέ μᾶλλον μᾶς χρειάζεται ὁ Θεός, γιά νά ἀντιλαμβανόμαστε κ. Καθηγητά, μέ τινά ἀπόλυτον χειρουργικήν εὐστοχίαν καί εὐστροφίαν, τό τί συμβαίνει στόν ἀχαρτογράφητον ἐγκέφαλον, τῶν προκατειλημμένων καί ἐμπαθῶν, θρησκόληπτων, ἀθέων καί ἀπίστων, ἐπιστημόνων συνανθρώπων μας! 

-Καταλάβατε;

-Τό ἐνδεχόμενον, νά κάνετε τά ἐπιστημονικά πειράματά σας μαζί μέ ἐλάχιστον τινά προσευχήν, εἰς τόν Πάνσοφον Θεόν, τό προβληματίσατε ποτέ σας; Θά σᾶς ἔβγαινε τό ὄνομα ἤ μήπως τό ἀθεϊστικο-καθηγητικόν σας κύρος; Μᾶλλον ὄχι,  ἔ πού νά προλάβετε βέβαια, μέ τίς ἄσοφες καί ἰδιοτελείς ἐξυπνοβλακείες καί ἀσυναρτησίες σας, πού μᾶς ξερνάτε ἀδιάλειπτα, δεξιά καί ἀριστερά;!

Ἄν εἴχατε, ὅμως καί τινά ἐλάχιστον ἐπιφοίτησην, τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, πιθανόν νά ἀνακαλύπτατε, σωρηδόν ἄλλα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, περί τοῦ ἀνεξιχνίαστου ἐγκεφάλου... Ἀλλά ἐπιλέξατε, τήν εὐρύχωρον ὀδόν, τῆς αὐτοθέωσις τῆς διανοίας σας, σ΄ ἕνα μίνι διανοητικόν καί ὑλιστικόν «ἅγιον πνεύμα» ἐλέω μᾶλλον ἐν τῷ ἄκρατῳ οἰνόπνευμᾳ!

Ἀφοῦ δέν δύνασθε νά μᾶς ἀποδείξετε, ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός, καί μάλιστα τό ὁμολογεῖτε ἀνόνητα, γιά τίνα λόγον τό διαλαλεῖτε δημόσια; Ποίος ὁ ὑπέρτατος λόγος; Γιά ἄγρευσιν τινῶν ἄλλων ἀνεγκέφαλων καί ὁμοφρόνων σας, ἀπίστων-ἀθέων; Ποίος λογικός καί συνετός ἄνθρωπος, ἀσχολεῖτε «ἐπιστημολογικά», μέ κάτι τό ἀνύπαρκτον, ἤ ἔστω μέ κάτι πού δέν δύναται νά τό ἀποδείξει, ὅπως π.χ. τόν Θεόν ἤ καί τήν ψυχήν;

-Μήπως ὁ ἐμμονικός καί ψυχαναγκαστικός τύπος;

Τελικά, ὄντως, ἔχει σέ πολλά δίκαιον ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης, τό διασκέδασεν ἡ ψυχοῦλα μας, μόνον ἕνας βλᾶξ ἐπιστήμων, θεωρεῖ, ὅτι μπορεί ἀπό τήν μιά νά ὑφίστατο, μία ἄλλη τινά σοβαρή ἄποψις καί θέσις ἐκ τινῶν ἐπιστημόνων, καί νά δηλώνει δεῖ ὁ ἄθεος κ. Παξινός, ὅτι μπορεί νά ἔχουν καί τινά δίκαιον καί οἱ συναδέλφοι του, θρησκευόμενοι καί ἕνθεοι Νευρολόγοι, περί τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καί τῆς ψυχῆς, ἀλλά νά μέμφεται καί νά προσβάλλει αὐτούς καί τήν ἄποψή των, ἔντεχνα ἤ καί σοφιστικά, μέ τό τραγελαφικόν ψευδοεπιχείρημα «τῆς μειοψηφίας», ὅτι δηλ. 

«Υπάρχουν λίγοι θρησκευόμενοι νευροεπιστήμονες»!

-Ἔ καί λοιπόν κ. καθηγητά;

-Τί μᾶς λέτε ἐδῶ;

-Ἆραγέ, ἡ ἀλήθεια τῶν Θεολογικῶν καί ἐπιστημονικῶν πραγμάτων, μετριέται, μέ πλειοψηφικά συστήματα;

Οἱ σωρηδόν ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις ἐκ τινῶν μεγίστων ἐπιστημόνων, δέν ἦτο προσωπικές ἀπόψεις, ἐπιστημονικές θέσις καί θεωρίες των, γιά τίς ὁποίες πάλευαν, ὁλόκληρην ζωήν, γιά να τίς ἀποδείξουν, ἀλλά καί γιά νά τίς (ἀνα)γνωρίσουν,  εἰς τήν πολλάκις καχύποπτην, δογματικήν καί ἀγκυλωμένην, ἐπιστημονικήν κοινότηταν;

Εἶναι γνωστόν τίς πάσιν εἰς τήν Ἱστορία τῶν Ἐπιστημῶν, ὅτι τήν παραγωγικήν καί περίφημον, σημαίνουσαν διαφοράν, λ.χ. εἰς τίς Θετικές ἐπιστήμες, τήν κάνουν ἀποδεδειγμένα, οἱ μειοψηφίες τῶν ἐπιστημόνων! Καταλάβατε κ. καθηγητά; Πολλές φορές, ἔχει ἀποδειχθεί ἱστορικοεπιστημονικά, ὅτι ἕνας θετικός ἐπιστήμων, εἴχε ἀπόλυτον δίκαιον, ἐνῶ σύμπασα ἡ ἐπιστημονική κοινότητα, στεκόταν καχύποπτα καί ἐνάντια, στήν μειονωτική ἐπιστημονική ἄποψή του, ἀλλά ἐν τέλει, ὁ μειοψηφῶν ἐπιστήμων, ἔσπαζεν την δογματικήν ἐμμονή, τοῦ πλειοψηφικοῦ καί ἄκαμπτου ἐπιστημονισμοῦ, τῶν πολλῶν χιλιάδων ἐπιστημόνων.

-Γιά τούς ἀθέους, οἱ Θετικές ἐπιστήμες καθῶς καί σωρηδόν ἀναπόδεικτες θεωρίες  ὅπως π.χ. τῆς Ἐξελικτικῆς πιθηκοδημιουργίας τοῦ Νεοδαρβινισμοῦ, εἶναι φανερά πλέον, ἕνα ἀναγκαίον ὑποκατάστατον, κατά τῶν θρησκευτικῶν συστημάτων, μιᾶς καί οἱ φανατικοί ἄθεοι, πιππιλήζουν ἀδιάλειπτα, σχεδόν προσευχητικά «ἐπτάκις τῆς ἡμέρας» καί δεῖ μέ ἀπόλυτον βεβαιότηταν, ἐμπιστοσύνην, πίστην καί βεβλαμένην ψευδοεὐλάβειαν, ὑπέρ τοῦ θρησκεύματος τοῦ Νεοαθεϊσμοῦ καθῶς καί τῆς φαντασιακῆς θρησκείας, τοῦ ψευδώνυμου ἐπιστημονισμοῦ τῶν πιθηκοπαραμυθίων! 

Ἄρα ἐν κατακλείδι, ἔχομεν ἐμπιστοσύνην, εἰς τήν  συμπαθοῦσα μειοψηφίαν, τῶν ἔνθεων καί θρησκευόμενων συναδέλφων σας, Νευροψυχολόγων καί Νευροβιολόγων, καί καμία ἀπολύτως ἐμπιστοσύνη, στά πλειοψηφικά φερέφωνα τοῦ ἀνεγκέφαλου ἀθεϊσμοῦ καί τῆς ἀπιστίας. Ἀλλά καί πάλιν, πῶς γνωρίζετε, ἄν οἱ ἀνά τήν Οἰκουμένην Νευροεπιστήμονες, εἶναι μειοψηφία, στά περί τῆς ἐνθέου πίστεως; Ἐνεργήσατε μήπως, τινά «ἐπιστημονικόν δημοψήφισμαν», ἤ τούς περάσατε ἀπό ἀνιχνευτήν τῆς ἀλήθειας;Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη


Ἡ τελευταία ἐρώτηση, εἶναι τρανό δείγμα τῆς
"ἐπιστημονικῆς ἀφέλειας" καί ἀνοησίας τοῦ κ. Παξινοῦ!
-Τόσα κοινωνικά κ.λπ. προβλήματα, σωρηδόν ἐπαναστάσεις καί ἀπεργίες
ἔκαναν καί κάνουν οἱ Ἕλληνες,
σιγά μήν ἐπαναστατήσουν, καί κατά "τῆς δυναστείας τῶν αὐτοκινήτων"!
-Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κ. Παξινέ μου, προτείνει ἐδῶ καί 2.000 χρόνια μ.Χ. νά ἐπαναστητήσει
ὁ κάθε ἄνθρωπος κατά τῆς "δυναστείας τοῦ Διαβόλου" καί κατά τῆς "δυναστείας τῶν ἀμαρτωλῶν παθῶν, ἐπιθυμιῶν καί ἀστοχιῶν" του...
"Ὅσοι πιστοί προσέλθετε..."!!!
-Ποῦ εἶναι οἱ Θετικές ἐπιστήμες, νά διαφυλάξουν τόν ἄνθρωπον, ἀπό τήν "δυναστεία τῶν αὐτοκινήτων", τήν "δυναστεία τῶν τσιγάρων, ἀλκοόλ καί ναρκωτικῶν κ.ο.κ.";
Ἐξάπαντος στό θέμα τοῦ φουμαρίζειν ἀδιάλειπτα, ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον ὅμως.


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Πρωτ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ: [ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 02] ΥΠΑΡΧΕΙ, ΤΕΛΙΚΑ, Η ΨΥΧΗ; [2] ΕCO NEWS GR. Κορυφαίος έλληνας νευροεπιστήμονας στο Aegean College – Εγκέφαλος, ψυχή, εξέλιξη