Translate

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: (ΜΕΡΟΣ Α΄) ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μία Ἐκκλησιολογική καί Κανονική ἑτεροχρονισμένη ἀπάντηση, πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ἐν ὄψει τῆς θλιβερᾶς ἐπετίου τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἀσχημιῶν, στήν Χλώρακα τῆς Πάφου, τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2009

(Μέρος Α΄)
1.               ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΛΙΣΙΣ

Στήν στο-πύλη τν κκλησιαστικν εδήσεων το «ΑΜΗΝ» πανηύραμεν να κρως πίκαιρο πλήν παρελθοντικό καί ρχιεπισκοπικό νακοινωθέν, να πλήρες παπόδουλο καί Συγκρητιστικό κείμενο, τό ποον μάλιστα, διαβάστηκε πό το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου κατά τό ρχιερατικόν Συλλείτουργον τν Οκουμενιστν εραρχν ν τ Λευκωσί, πού συμμετείχασιν τότε τό 2009 ες τόν ν λόγ πίσημον διάλογο τς Πάφου με τν «Ρωμαιοκαθολικήν κκλησίαν», δηλ. μέ τήν πολιτικοθρησκευτικήν παρασυναγωγήν το Φραγκολατισμο καί τν Βατικάνεια Σέκτα το Παπισμο.

Πρίν σᾶς παραθέσομεν, τά τινά προβληματικά Ἀρχιεπισκοπικά σημεῖα, τά ὁποία κατά τήν γνώμη μας καί ὑπό ἑτεροχρονισμένη προσωπική ἔρευνα, ἐξάπαντος φαίνονται νά συμπίπτουσιν, σέ τινά «Νεο-ἐκκλησιολογικήν» ἀκρίβειαν, καί ἐννοῶ μέ τήν προδιαγεγραμμένη Φαναριώτικο-Οἰκουμενιστική γραμμή καί Νεοεποχήτικη Μασσωνική “Ἐκκλησιολογία”, τῆς Παναιρέσεως τοῦ Διαχριστιανικοῦ Συγκρητισμοῦ, ἤ ἄν θέλετε τοῦ Ποντιφηκικοῦ καθῶς καί τοῦ Βαρθολομαίϊκου Νεοεκκλησιολογισμοῦ· θά πρέπει νά ἐπαναθυμηθοῦμεν συνοπτικά, τί ἐπισυνέβη ἐπακριβῶς, εἰς τήν Χλώρακα τῆς Πάφου τό 2009...! Ἐξάπαντος ὑφίστανται ἀρκετές διαδικτυακές πληροφορίες, μέ τά γεγονότα τῆς Πάφου, γι΄αὐτό σᾶς προτρέπουμεν νά τά ἐρευνήσετε ἐξονυχιστικά καί αὐτόνομα.

Μερικά λογικά καί φιλοσοφικά ἐρωτήματα πού προκύπτουσιν ἐκ τῆς ὑποθέσεως τῆς Χλώρακας ἐκ τοῦ 2009, τά ὁποῖα δυστυχῶς, παραμένουσιν ἀναπάντητα:

1.     Μπορεί κανείς νόρμαλ Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά ξεχάσει τίς δημόσιες Δεσποτικές φοβέρες, τίς «ποιμαντορικές» ἀπειλές καί τίς ἐν τέλει συγκαταβατικές πειθαρχικές «τιμωρίες» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κατά τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, Ἀρχιμανδρίτου  καί Γέροντος Ἀθανασίου Σταυροβουνιώτου μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ; [1]
2.     Ἆραγέ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κύπρου καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου καθῶς κ.ἄ. Ἱεράρχες ὑπέρμαχοι καί φανατικοί τοῦ Διαχριστιανικοῦ καί Διαθρησκειακοῦ Συγκρητιστικοῦ, κατ΄οὐσίαν πανηγυρτζιδιτισμοῦ (ἤ καί φιέστας ἤ καί θρησκευτικοῦ καρναβαλιοῦ κ.λπ.), ἔκαναν τόν φιλότιμο κόπο, ἀπό ἔκτοτε, ἐπί τῶν ἐν λόγῳ θλιβερῶν γεγονότων τῆς Χλώρακας τοῦ 2009, νά πάνε ὡς ταπεινοί προσκυνητές στήν Χάρη τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Σταυροβουνίου, καί νά Του βάλουν μετάνοια, γιά τίς σωρηδόν Οἰκουμενιστικές ἀσχήμιες πού διαπράττουσιν εἰς βάρος τῆς Φιλοησυχαστικῆς Ὀρθοδοξίας καθότι τούς τίς ἐπιβάλλει, ἀδιάκριτα καί σκόπιμα, τό Οἰκουμενικόν Φανάριν;
3.     Ἔχουσιν καθόλου σκοπόν, νά βάλουσιν μετάνοια, εἰς τόν πικραμένον ἅγιον Γέροντα, τόν Ἀθανάσιο Σταυροβουνιώτη, διά τήν ποικιλότροπον καί περιώνυμον, ἀντιπατερικήν καί ἀντιπαραδοσιακήν στάσην ἐκ τινῶν μερικῶν Ἱεραρχῶν τῆς Κύπρου, ἐπί τῶν ἐπετιακῶν καί μαῦρων γεγονότων τῆς Πάφου τό 2009, ἐπί τῆς διαθρησκειακῆς τό 2008, ἀλλά καί ἐπί τῆς Συνοδικῆς ὑποδοχῆς ἐπί τῆς ἐλεύσεως, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου, εἰς τήν Κύπρον τό 2010;
4.     Ἆραγέ, ἡ ὁμολογιακή ἐπιμονή τῶν Κληρικῶν, τῶν Μοναχῶν καί τῶν λαικῶν τῆς νῆσου, ἄχρι τῆς σήμερον· ἡ ἁγία ἀμετανοησία [2] τῶν Παπομάστιγων καί Ὀμολογητῶν Σταυροβουνιωτῶν Καλογέρων καθῶς καί ἄλλων τινῶν Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολις Τριμυθοῦντος ὅπως καί ἀρκετῶν ἐνεργῶν τότε μελῶν τοῦ ΠΑ.Χ.Ο.Κ. ὁ Ἄγιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε, κατά τῆς ἐπιθετικῆς Δεσποτοκρατορίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τῆς Κύπρου, δέν προβληματίζει, ἔστω καί τήν σήμερον, τήν Λατινόφρωνα καί Συγκρητικόφρωνα στάση, μερικῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν;


Τό λο θέμα περί το [3] χαλίνωτου καί υταρχικο Διαθρησκειακο καί Διαχριστιανικο Συγκρητισμοκουμενισμο τς Ατοκέφαλης [4] κκλησίας τς Κύπρου, εναι τεράστιον καί φυσικά, δέν ξαντλεται μονοσήμαντα, ες τά θλιβερά γεγονότα [5] το 2009. Τό πλέον σημαντικό, στορικο-θεολογικά, τό ποον πρέπει νά καταγραφε καί δ, εναι μέ τίς σωρηδόν ν Κύπρ διαμαρτυρίες το κκλησιαστικο καί ντιαιρετικο Κινήματος ΠΑ.Χ.Ο.Κ. μαζί καί το Σώματος τς κκλησίας: πί τς λεύσεως το Πάπα τόν ούνιο το  2010 Πάφο-Λευκωσία· στήν Διαθρησκειακήν καρναβαλίστικην(!) παρέλασην το 2008 μέσα καί ξω πό τήν ρχιεπισκοπν· λλά καί μέ τίς πόλοιπες δυναμικές διαμαρτυρίες το ΠΑ.Χ.Ο.Κ. καθς καί τς ερς Μονς Σταυρουβουνίου τό 2009 [6]  στήν Χλώρακα, ξω πό τό ξενοδοχεον Saint George· [7] νάγκασαν, ο ν λόγ διαμαρτυρίες τν Κληρικν, Μοναχν καί λαϊκν Χριστιανν τς ρθόδοξης κκλησίας τς Κύπρου, τήν Μικτήν καί Διεθνήν πιτροπήν τν Διαχριστιανικν Διαλόγων μέ τν Παπική θρησκευτική παρασυναγωγή τν δθεν «Ρωμαιοκαθολικν», νά μήν κδώσουν να σοβαρό θεολογικό κοινό καί πίσημο νακοινωθέν, πί τς οσίας τς θεολογικς θεματολογίας ατν, τό ποον το, πί τ Πρωτεί το Πάπα κατά τήν πρώτην χιλιετίαν, λλά νά κδώσουν, ναν τραγελαφικό κοινό νακοινωθέν, περί νέμων καί δάτων, μέ μαθηματικήν συνέπειαν νά βαλτσει [8] ν λόγ διάλογος χάριν καί λλων τινν ἐκ τῆς Ρωσίας παραγόντων! Καί ατά τά συγκεκριμένα, τά σημειώνομεν σκόπιμα, γιά σους θεωρον, τι ο ν γένει δυναμικές διαμαρτυρίες Κληρικν, Μοναχν καί λαϊκν, δέν πιάνουν τόπο. Κάθε διαμαρτυρία καί κάθε ἐνέργεια, ἔχει τίς συνέπειές της πολλῶ δέ μᾶλλον οἱ κατά Θεόν ἐνέργειες!
ν δέν πιάνανε τόπον, ο ελογες καί χηρές διαμαρτυρίες, ποον τό νόημα τότε, Ποιμένουσα Διοικητική καί κκλησιαστική ξουσία τῆς Κύπρου, νά ντιδρ μέ τέτοιον πρωτοφανή τρόπον, δηλ. μέ προκάλυπτες φοβέρες,  πρωτάκουστες πειλές καί ν τέλει, νά πραγματώνουν(!) ατές, μέ ξυλοδαρμούς(!) Μοναχν καί λαϊκν, πό τινν ψηλόβαθμων ρασοφόρων, μέ ξτρα ξυλοδαρμόν  τν διαμαρτυρομένων καί πό στυνομικν ργάνων, τά ποα ργανα, εναι διά τήν προστασία τν πολιτν καί χι διά τήν κατάχρησιν ξουσίας ες βάρος τν πολιτν· μέ τήν διαπόμπευσιν καί τήν γελιοποίησιν το ξυλοδαρμο [9] Μοναχν καί λαϊκν κ τν τηλεοπτικν κ.. Μ.Μ.Ε., μέ σύστολες δημόσιες ψευδολογίες καί δόλια-βίαια φαρπαγή στοιχείων-ντοκουμέντων (π.χ. ἐπαγγελματικῆς φωτογραφικῆς μηχανῆς κ.λπ.) κ τινός ψηλόβαθμου ρασοφόρου, μέ τήν φυλάκισην καί τήν πολύωρην ἐξουθενωτικήν νάκρισην ατν κ.λπ.;! Τό κερασάκι στήν τορτα Θεομάχος ψυχολογικός πόλεμος τς ταμπελοποίησις καί τικεττοποίησις μέ τά σωρηδόν (δια)κοσμιτικά πίθετα, δηλ. τς κατασυκοφάντησις τν διαμαρτυρωμένων θυμάτων ς: φανατικοί, ταλιμπάν, ψυχοπαθείς, φονταμενταλιστές, κραοι, σουπερ-ρθόδοξοι, κ.λπ.! Mοναδική φωνή, τότε, περασπίσεως τν Μοναχν καί  τν λαϊκν πιστν, το Πολιτικές(;!) δυνάμεις τς Κύπρου, ο ποες Πολιτικές γεσίες, καταδίκασαν τά ντως «τραγελαφικά γεγονότα». [10]

Θά μποροσε κάλλιστα, υτοκέφαλη κκλησία τς Κύπρου, νά διαδραματίσει Οκουμενικά, ναν γετικόν καί Παραδοσιακόν ρόλον, ναντι το Πανθρησκειακο Οκουμενισμο,  παρασύροντας μεσα μμεσα καί τά λλα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, κ τς περιφερείας  τς νσου, ντί νά παρασύρεται, κοτζάμ νεξάρτητη Ατοκεφαλεία, πό τά κατά συρροήν πολιτικοθρησκευτικά παίγνια, δειν καί δεσμ, το Οκουμενικο Θρόνου. Θά μπορούσε ν θελε, σφαλέστατα, νά διαφοροποιηθε Θεολογικά καί κκλησιολογικά, Ατοκέφαλη κκλησία τς Κύπρου, μέ παρασάλευτον αχμήν το δόρατος, τήν ναντίλεκτον Εαγγελικήν καί Πατερικήν ποδεικτικήν πιχειρηματολογίαν καί γιοπνευματικήν πλανήν μεθοδολογίαν: πρτον, κατά τς Παναιρέσεως το Οκουμενισμο, καί κατά δεύτερον, κατά τς  αρετίζουσας Νεοεκκλησιολογίας το Οκουμενικο Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, καί νά ναλάβει κάλλιστα τήν Οκουμενική γεμονίαν, το Οκουμενικο ντιοικουμενιστικο γώνα, ς πανάρχαια Ατοκέφαλη καί ποστολική ρθόδοξη κκλησία. Ατό φυσικά δέν σημαίνει, τι δέν δύναται νά τό πράξει καί λλη τινά Τοπική κκλησία π.χ. κκλησία τς λλάδος ἤ κ.ἄ.... ποιός τολμά μως, νά ντιμετωπίσει θεσμικ, διά τς Εαγγελικς καί ελόγου μετωπικς συγκρούσεως, τόν Φραγκολατίνικον καί ντίχριστον ρμαγεδώνα τς Pax Vaticana καί τς Pax Oikologia τν πράσινων λόγων καί τν πράσινων Πατριαρχν;!

ντί ατς, τς ερς καί γιοπνευματικς θεας δο, πέλεξεν(;) προ τν ερά ρχιεπισκοπή Κύπρου, τόν εκολον δρόμον, τόν δρόμον τς κακίας καί τς παναιρέσεως το Σατανικο Συγκρητισμο! Πο εναι τώρα, δικαίως φορισθς νδρέας Πιτσαλλίδης, λλοι τινές τηλεθεολόγοι, νά σκήσουν, τήν κ καθηκόντως θεολογική κριτική των πί το Οκουμενισμο τς Κυπριακς εραρχίας; Μά ἀφοῦ ὁ αἱρετικός Ἀνδρίκκος Τιτσιρίδης ἦτο ὁ πλέον Ἀρχιοικουμενιστής ἐκ τῶν Κληρικῶν Οἱκουμενιστῶν, ὁ «ἀρχηγός τῶν ἀρχηγῶν»! Τρομάρα του! Ο φιστάμενοι κληρικοί τς Κύπρου, εἶναι φωνότεροι κ τν χθύων τς Μεσσογείου θαλάσσης...! Λογικό κάπως, ταν πικρέμμαται πί τν κεφαλν τους, πειλή τς κκοπς μισθο, καί τς καθαιρέσεως ατν! Μερικοί μως, γωνίζονται ρωϊκά ες τά ξομολογητάρια... καί πάλιν, πουσία ντισυγκρητιστικο καί ντιαιρετικο κηρύγματος, κατά τς λαίλαπας το Οκουμενισμο, εναι ντονη. Ἡ Παγκύπριος Ἔνωσις τῶν Θεολόγων... ἄκραν τοῦ τάφου σιωπή... στήν Κύπρον βασιλεύει...!

Δόξα τ Θε μως, πού Οκουμενική κτινοβολία καί Θεα Χάρις το Ζωοποιο Τιμίου Σταυρο, καθς καί . Παγκόσμια κρόπολις καί γία Ναυαρχίς, πως καί ψιπετς Φάρος το Θεοκρεμάστου, τό ρθόδοξον «Μάτσου-Πίτσου» το ν Κύπρ συχασμο-Μοναχισμο, δηλ. ερά Μονή Σταυροβουνίου· χει διαχωρίσει καί διαφοροποιηθε σαφς κ τς ερς ρχιεπισκοπς Κύπρου, διά τινν σωρηδόν νυπόγραφων ντιοικουμενιστικν καί μολογιακν, ξάπαντος κκλησιολογικν καί συλλογικν κειμένων κ τς Οκουμενικς ερς Συνάξεως τν Κληρικν καί Μοναχν, ποα μως ερά ρχιεπισκοπή Κύπρου, καθς κ.., δείχνουν νά εναι, διάκριτα αχμάλωτοι καί λυσωδεμένοι, ες τίς περιώνυμες ντικανονικές καί ντιεκκλησιολογικές διαταγές το Οκουμενικο Πατριαρχείου. ραγέ τό Ατοκέφαλον καί Ατοδιοίκητον τν κατά τόπους ρθοδόξων κκλησιν, πού πήγε; Εναι πίσης εδιάκριτο, λ.χ. ες τήν περίπτωση τς πανάρχαιου Ρωμαΐικης . Μονς το Σταυροβουνίου, τι μερικά ρχαία Μοναστήρια παγκόσμιου κύρους καί βεληνεκος, εναι τ ντι Ατοκέφαλα καί Ατοδιοίκητα, συγκριτικά, μέ τίς κάστοτε Ατοκέφαλες ρθόδοξες καί Τοπικές κκλησίες! κπληκτικόν; δ προκύπτει σαφς να πολυδαίδαλο ρητορικό ρώτημα: Πς γκλωβίζονται ο Προκαθήμενοι τν ρθοδόξων κκλησιν; Γιατί τότε, λλες Τοπικές κκλησίες, διαφοροποιούνται  σαφς καί ασθητά μάλιστα, κ τν Νεοεποχήτικων Οκουμενιστικν σχημιν το Φαναρίου;  

-ραγέ, τά περί τν  Πανορθόδοξων Συνοδικν ποφάσεων, πού πιππιλίζουν διάλειπτα, ο Φαναριώτες δελφοί καί πατέρες, μήπως εναι γιαλαντζί Ληστρικές, δηλ. ψευδο- ποφάσεις; Μις καί ο ποφάσεις τν γίων Θ΄ (9) Θεοπνεύστων Οκουμενικν  Συνόδων κ.ο.κ. εναι νώτερες, ν σχέσει καί συγκρίσει, με τά Συμβολικά, Κανονικά καί Δογματολογικά κείμενα καθς καί τ ντι γιοπνευματικά ποφασισθέντα, κ τν συγχρόνων σκόπιμων καί διπλαωματικῶν-Φαναριώτικων-προαποφάσεων, κ τν δθεν Πανορθοδόξων Συνόδων;


ταν τό Οκουμενικόν Φανάριον, τινά λλη δθεν Ατοκέφαλη Τοπική κκλησία, μπορεύεται τό κτιστον Φς το Χριστο, καί πό κτιστον Φανάριον, μεταβάλλεται σέ κτιστόν σκοτάδιον το Μπάφομετ καί το Μεσσαιωνιστο-Μασσωνιστο, Πάπα τς Ρώμης, μάλιστα σέ ωσφορικήν σκοτοδίνη· κε Θεάνθρωπος Χριστός πηγή το Φωτός, Πρώτη, λάθητη καί ναμάρτητη Κεφαλή τς ρθοδόξου κκλησίας, ναδεικνύει, ς πολύφωτα Φανάρια καί λαμπρά ἱ. Φωτιστικ, λλα τινά ρθοδοξο-φωτεινά καί Παλαίφατα Μοναστηριακά κέντρα, τά ποία, χαρίζουν πλετα καί ἀπλανῶς, τν κτιστον Τρισήλιον Φωταψίαν, πέρ τς ληθείας τς Πίστεως καί τς τν δογμάτων διαφύλαξις καί προφύλαξις ἐκ τῶν κακόβουλων ἐχθρῶν της. Φίλοησυχαστική ρθοδοξία, ξάπαντος εναι Φωτοβόλος, κόμη καί νευ τῆς συνδρομῆς τν κακοδόξων Πατριαρχείων καί τινν ἀλλότριων  ρχιεπισκοπν κ.λπ.! κόμη καί λα τά Πατριαρχεία, ο ρχιεπισκοπές, ο πισκοπές, νά προσκηνύσουν -τό ποον καί πράττουσιν δη-τό ντίχριστο πνεμα το Οκουμενισμο, κάποιοι γιοι συχαστές, σκητές, Μοναχοί, θά μς δείξουν τόν δρόμον πρός τήν δαμάντινην ρθοδοξία τν Θεοείκελων καί Φωτισμένων Πατέρων· τόν δρόμον πρός τό κτιστον Φς τς Θεότητος. ρα ν τέλει, χομεν πόλυτον μπιστοσύνη, στούς κεκαθαρμένους τ καρδί, δηλ. τούς Θεοφόρους Γέροντες, τούς Πνευματικούς, τούς Προφήτες, τούς Διορατικούς, τούς Προορατικούς κ.ο.κ. καθς καί τούς λόγιους Φωτισμένους Διδασκάλους καί Καθηγητάδες, τν Θεολογικν μας πραγμάτων.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] ΒΙΝΤΕΟ: Δυναμικές διαμαρτυρίες κατά το Οκουμενισμο στήν Πάφο τό 2009, Ζ΄Μέρος, Θέμα: Οἱ ἀπειλητικές δηλώσεις τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄ (19/10/2009) κατά τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. κατά τινῶν Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαικῶν, οἱ ὁποίοι εὔλογα καί δίκαια διαμαρτύρονται, ὅχι κατά τῶν θεολογικῶν διαλόγων, ἀλλά κατά τῆς Παναιρέσεως τοῦ Διαχριστιανικοῦ καί Διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ, τουτέστιν κατά τοῦ Ἐωσφορικοῦ Οἰκουμενισμοῦ· καί ἡ ρωμαλέα ἀντίδρασις, ἐκ τῆς δημοσιογραφικῆς διάσκεψις, ἐκ τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἐκπροσώπων τοῦ ΠΑ.Χ.Ο.Κ. ὑπό τῶν: κ. Διονυσίου Μακρῆ, κ. Λαυρέντιου Ντετζιόρτζιο, κ. Παναγιώτη Σημάτη. 

[Σχόλιον δικόν μας, ἐπί τῶν πιό πάνω ὀπτικοακουστικῶν δηλώσεων: Ἕνα σημαίνων, Ἐκκλησιολογικό ἐρώτημα, πού θίγεται κατά τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν δηλώσεων, ἕστω καί ἑτεροχρονισμένα, εἶναι: Ποία εἶναι ἡ «Ἐπίσημος Ἐκκλησία» καθῶς ἔλεγεν; Μῆπως εἶναι οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν; Ἀπό πότε, ἆραγέ, ἀπαγορεύεται εἰς τήν «ἀνεπίσημον» καί ποιμένουσαν Ἐκκλησίαν, νά διαφωνεῖ, μέ τίς ὅποιες κακόδοξες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες, τῆς Διοικοῦσας καί Ποιμένουσας Ἐκκλησίας; Ἆραγέ ἡ «Ἐπίσημος Ἐκκλησία», δηλ. ἡ ὁρατή καί Ποιμένουσα Ἱεραρχία τῶν Προκαθημένων, εἶναι ὑπέρ ἄνω τῆς ἀοράτου Ποιμένουσας Ἐκκλησίας, δηλ. τῶν Θεοφόρων Πατέρων-Προφητῶν-Ἀποστόλων, ὑπέρ ἄνω τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὑπέρ ἄνω τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὑπέρ ἄνω τῶν Συμβολικῶν καί Δογματολογικῶν Ὅρων τῶν Θ΄ Θεοπνεύστων Οἰκουμενικῶν Συνόδων; Εἶναι μήπως, ὑπεράνω τῆς Θεανθρώπινης Συνείδησις τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος ἐκ τοῦ κλήρου καί λαοῦ; Ἆραγέ ἡ ἐν λόγῳ τότε διαίρεσις ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ἤτο καί εἶναι ἄστοχη καί ἄτοπη ἐκκλησιολογικά; Δηλαδή ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὀφείλει τυφλήν καί ἀδιάκριτον ὑπακοήν εἰς τήν Διοίκησην τῆς Ἐκκλησίας; Ἀλήθεια Μακαριώτατε, ποίος Σᾶς δίδαξε, τέτοιαν ἀντικανονικήν, Δεσποτικήν καί Βατικάνειον, ἐξάπαντος Παπίζουσαν καί αἱρετίζουσαν Ἐκκλησιολογίαν;]

[2] ΒΙΝΤΕΟ: Δυναμικές διαμαρτυρίες κατά το Οκουμενισμο στήν Πάφο τό 2009, Στ΄ Μέρος, Θέμα: Οἱ σύγχρονοι Ὁμολογητές Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ π. Κωνσταντίνος καί ὁ π. Χριστόδουλος καθῶς κ.ἄ., δέν ὑποκύπτουσιν ποσῶς, ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἀσχημιῶν του. Δέν ἀπολογοῦνται καθότι προτάσσουν εὔλογα, τό δημοκρατικόν δικαίωμα των εἰς τήν ἀντίθετον ἄποψη καί τήν ἔντονη ἀπαρέσκεια αὐτῶν κατά τῶν Συγκρητιστικῶν μεθοδεύσεων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ὁ δέ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, τήν Ὁμολογιακήν στάσην καί τήν ἱεράν ἐπιμονήν αὐτῶν καθῶς κ.ἄ., τήν (παρ)ἑρμηνεύει δυστυχῶς, ὡς ἐγωϊστικήν καί ἀλαζωνικήν στάσην καθῶς καί δαιμονικήν ἐμμονήν! Ἡ στάση τοῦ δημοσιογράφου κ. Ἄ. Βικέτου νά «σφυρίξει κλέφτικα» τήν πληροφορία, περί τινᾶς χρηματικῆς βοηθείας ὑπέρ τοῦ π. Χριστοδοῦλου, ἦτο ἄκρως φαιδρᾶ καί ἀνόητη καί δεῖ ἐκτός τόπου καί χρόνου. Μιᾶς καί ὅλοι μας γνωρίζομεν, ὅτι ὁ κ. Βικέτος εἶναι ὁ πλέον «ἀντικειμενικός»  Κύπριος δημοσιογράφος τοῦ Οἰκουμενι(στι)κοῦ Πατριαρχείου μας.

[Ἐρώτημα δικό μας, βάση τοῦ ἐν λόγῳ ὀπτικ.: Μακαριώτατε ἅγιε Κύπρου, ὅταν, οἱ ὅποιες συγκεκριμένες ἐντολές, τῆς «Ἐπίσημης Ἐκκλησίας», ἔρχονται, διαμετρικά ἀντίθετα: ἐκ τῶν Θ΄ Οἰκουμενικῶν καί ἄλλων ἁγίων Τοπικῶν Συνόδων, ἐκ τῶν ἱ. Κανόνων, ἐκ τῶν Θεοπνεύστων Πατερικῶν Συγγραμμάτων, ἐκ τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἐκ τινῶν λεχθέντων Μεγίστων Θεηγόρων Προφητῶν-Ἀποστόλων καί Πατέρων τῆς ὀρατῆς καί ἀοράτου Ἐκκλησίας, ὑφίστατο τινά ὑποχρέωσιν, ἐκ τῶν Κληρικῶν καί λαἱκῶν, νά ὑπακοῦσωσιν εἰς τήν «Ἐπίσημον Ἐκκλησίαν»; Καί γιά τίνα λόγον, ὄφείλεται, ἡ τυφλή καί ἀδιάκριτως ὑπακοή;

[3] «Εμμένει στηναυταρχικότητα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Αναμονή για την στάση των υπολοίπων Αρχιερέων (27 Οκτωβρίου 2009)».


ερ Σύνοδος τς κκλησίας τς Κύπρου συνλθε σήμερα, Τρίτη 27 κτωβρίου, σ κτακτη συνεδρία, π τν προεδρία τς Α.Μ. το ρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου κα σχολήθηκε μ τ κόλουθα θέματα:
1) ξέτασε τ γεγονότα πο συνέβησαν στν Πάφο κατ τ διάρκεια τς Συνάντησης τς Μικτς πιτροπς γι τ διάλογο μεταξ ρθοδόξων κα Ρωμαιοκαθολικν π μερίδα κληρικν κα μοναχν κα νέθεσε στος Μητροπολίτες Τριμυθοντος, στν ποο πάγονται ο κληρικοί, κα Κιτίου, στν ποο πάγονται ο μοναχοί, πως διενεργήσουν νακρίσεις, πιβάλουν τς προνοούμενες ποινές, κα νημερώσουν πρς τοτο τν ερ Σύνοδο. ερ Σύνοδος θ ποφανθε τελικώς.
2) Συνέχισε τν κατ’ ρθρον ξέταση  το νέου Προσχεδίου το Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς Κύπρου. ξετάσθη τ κεφάλαιο τς Ποινικς Δικονομίας στν παρουσία το κ. λέκου Μαρκίδη, ποος δωσε τς παραίτητες πεξηγήσεις.
ερ ρχιεπισκοπ Κύπρου
27 κτωβρίου 2009.”

[5] «Επιβολή τιμωριών στην Κύπρο (8 Νοεμβρίου 2009)» 

ερ Σύνοδος τς κκλησίας τς Κύπρου συνλθε, στς 4 κα 5 Νοεμβρίου σ διήμερη, κτακτη συνεδρία, π τν προεδρία τς Α.Μ. το ρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου κα σχολήθηκε μ τ ξς θέματα:
α)  Συνέχισε τν κατ’ ρθρον ξέταση  το νέου Προσχεδίου το Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς Κύπρου.
β) νημερώθηκε γι τς νακρίσεις πο διεξήγαγαν ο Μητροπολίτες Κιτίου κα Τριμυθοντος γι τος μοναχος κα κληρικος ο ποοι πραν μέρος στ γεγονότα ες Πάφον κατ τν διάρκεια το Διαλόγου ρθοδόξων κα Ρωμαιοκαθολικν.
Δι τος μοναχος τς ερς Μονς Σταυροβουνίου πεβλήθη τ πιτίμιον τς π δίμηνον στέρησης τς Θείας Κοινωνίας.
Δι τος ερες τς Μητρόπολης Τριμυθοντος πεβλήθη στέρησις νς μηνιαίου μισθο. π πλέον γινε πρς ατος πίπληξη κα δόθησαν ο δέουσες συστάσεις.
ερ ρχιεπισκοπ Κύπρου
5 Νοεμβρίου 2009.”

[6] «Το αληθινόπρόσωπο του διαλόγου!»,  (Κακοποίηση πολιτών και μοναχών στην Πάφο, 21 Οκτωβρίου 2009) 

«Πρωτοφανή βία εναντίον μοναχών και πολιτών χρησιμοποίησε η Αστυνομία προκειμένου να τους εκδιώξει από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Χλώρακα, στο οποίο κατάφυγαν διαμαρτυρόμενοι για τη συνάντηση Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων. Ένστολοι αστυνομικοί τραβούσαν από τα μαλλιά και τα γένια τους μοναχούς στην προσπάθειά τους να τους συλλάβουν, ενώ τρεις πολίτες κακοποιήθηκαν όταν αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το εκκλησάκι. Υπέρμετρη βία οι αστυνομικοί επέδειξαν και εναντίον δημοσιογράφου, την οποία προσπάθησαν να συλλάβουν στην προσπάθειά τους να την εμποδίσουν να φωτογραφήσει τις σκηνές ντροπής. Δύο Σταυροβουνιώτες μοναχοί καθώς και τρεις πολίτες που διαμαρτύρονταν προσευχόμενοι στο εκκλησάκι Άγιος Γεώργιος γιατί διαφωνoύν με τη θεματολογία του Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, που διεξάγεται κατά το διάστημα 17 - 23 Οκτωβρίου, στο παρακείμενο με το εκκλησάκι ξενοδοχείο St. George, δέχθηκαν υπέρμετρη βία από πολυάριθμη ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή για να τους απομακρύνουν ή και να τους συλλάβουν. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον περίβολο της εκκλησίας και με τη χρήση βίας έσυραν κυριολεκτικά τα πέντε πρόσωπα από τις σκάλες μέχρι να φθάσουν στο δρόμο όπου βρίσκονταν τα αστυνομικά περίπολα. Δεν δίστασαν να τραβήξουν μοναχούς από τα μαλλιά και τα γένια, να σπρώξουν, να χτυπήσουν ακόμα και να βρίσουν».

Δικό μας σχόλιο: Κάποτε, οἱ ἱεροί ναοί, ἦτο ἄσιλον προστασίας τῶν πολιτῶν, αὐτό πού δέν δημοσιεύθην τότε ἀπό τά Μ.Μ.Ε. τῆς Κύπρου, ἵνα μή ρεζιλευθοῦν οἱ Ἐκκλησιαστικοί καί Ἀστυνομικοί ἀξιωματοῦχοι, ἦτο ὅτι ἡ ὅλη ὑπερβάλλουσα καί βιαία Ἀρχιερατική καί Ἀστυνομική ἐπιχειρηση, διενεργήθηκε καί διεξήχθην, τόσον ΕΝΤΟΣ, τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅσον καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ, μιᾶς καί οἱ Μοναχοί καί οἱ λαϊκοί, ἀρνούντο νά τόν ἐγκαταλείψουν! Πῶς ἆραγέ, βρέθηκαν οἱ Μοναχοί καί οἱ λαϊκοί ἐκτός τοῦ ἱ. Ναοῦ; Πιστέψτε μας, ὅτι δέν θέλετε νά γνωρίσετε τόν τρόπον. Ἡ φρικαλεότητα τοῦ φασιστικοῦ καί ἀντιχριστιανικοῦ καθεστώτος, τόσον ἐκ τινῶν Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν ὅσο καί τῶν Ἁστυνομικῶν δυνάμεων, ἐνήργησε ἀποτρόπαια, δόλια, ἐγκληματικά καί σατανόπνευστα, ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου διά τῆς δύναμης τοῦ ὄχλου τῶν ἀστυνομικῶν, λιντσαρίστικαν βιαίως, Μοναχοί καί λαικοί, ὅπου ἐννοεῖται, μέχρι καί τά ἀναλόγια, στασίδια κ.λπ. ἀνατράπησαν, ἵνα συλληφθοῦν οἱ «ἐγληματίες» πιστοί.

ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΡΙΣΕΩΣ: Ἆραγέ, ἐφόσον ἦτο νόμιμος, δικαία καί λελογισμένη, ἡ ἀστυνομική βία καθῶς καί ἡ σύλληψις τῶν Μοναχῶν καί  τῶν λαϊκῶν, ἀφοῦ ἀνακρίθησαν, κατηγορήθησαν, φυλακίσθησαν σέ 24ωρη ὑποκράτησην, ΓΙΑΤΙ δέν ἔχουσιν ὀδηγηθεῖ ἐπί ἐπτά (7) συναπτά ἔτη (2009-2015 ) Μοναχοί καί λαϊκοί, σέ τινά Πολιτικό δικαστήριο, διά τά ὅσα κατηγορούντο ὑπό τῆς Ἀστυνομίας; Μήπως ἦτο ἕνα παράνομον φιάσκο καί ψευδοκατηγορητήριον; Μήπως, ἄν τυχόν καί ἡ ὑπόθεσις κατέλειγε στά Πολιτικά Δικαστήρια, θά ἀποδεικνύετο,  σύμφωνα μέ τό ἐπαρκέστατον ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ ὑλικόν, ὅτι ὄντως ὁ Μητροπολίτης Πάφου ἐνήργησε τινά βίαιον ξυλοδαρμόν κατά τοῦ φοιτητοῦ τῆς Θεολογίας Π.Π.Ν. καί ὅτι σωρηδόν ἀστυνομικῶν, (πέραν τῶν 30 περίπου) θά ἔπρεπε νά παυθῶσιν ὁριστικά καί ἀμετάκλητα, ἐκ τῆς ὑπηρεσίας των, διότι ἐνήργησαν ἀποδεδειγμένα ἀντιδεοντολογικά;

[7] «Το αληθινό "πόρισμα" του διαλόγου στην Κύπρο!» (21 Οκτωβρίου 2009), Κυπριακή Ἐφημερίδα: «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ», ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΒΙΑ αστυνομικῶν κατά Μοναχῶν (Ἀστυνομικές ἀσχήμιες-Κακοποίηση Πολιτῶν καί Μοναχῶν στή Πάφο) 


Σε ναυάγιο κατάληξε ο περιβόητος πια διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στην Κύπρο.
Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και για τον λόγο αυτό δεν θα εκδοθεί κοινό κείμενο. Είναι η δεύτερη μόλις φορά στα πλαίσια του διαλόγου της Μικτής Επιτροπής που δεν εκδίδεται κοινό κείμενο. Η προηγούμενη ήταν στην Βαλτιμόρη των ΗΠΑ το 2000 όταν ο διάλογος και πάλι ναυάγησε με αφορμή το ζήτημα της Ουνίας.
Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, πού τέθηκε ένας φραγμός στην διολίσθηση των παραχωρήσεων, από ορθοδόξου πλευράς, της ηγετικής οικουμενιστικής ομάδος που διευθύνει και κατευθύνει τον διάλογο.
Ένας φραγμός, πού τον επέβαλαν οι δίκαιες διαμαρτυρίες τού εκκλησιαστικού σώματος το τελευταίο διάστημα”.

[9] ΒΙΝΤΕΟ: Δυναμικές διαμαρτυρίες κατά το Οκουμενισμο στήν Πάφο τό 2009, Α΄ Μέρος, Θέμα: Ἡ παράνομη, ἡ ἄδικη, ἡ βίαιη καί ἡ βάναυση σύλληψη Μοναχῶν, λαικῶν καί δημοσιογράφων, ἀπό τήν ἀστυνομία, μέ σαφείς ὀδηγίες ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄ καθῶς καί τοῦ Μητροπολίτη Πάφου κ. Γεωργίου. Ἡ βιαία ἐπίθεσις, πού ἄσκησε ὁ Μητροπολίτης κ. Γεώργιος, κατά τινῶν δύο Μοναχῶν τῆς Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου, ἐξάπαντος φωτογραφήθηκε καρέ-καρέ, ἐκ τοῦ τότε φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Π.Π.Ν., τόν ὁποῖον παρέλαβεν ὁ Σεβ. Πάφου μαζί μέ δύο ἀστυνομικούς, καί τόν ξυλοκόπησαν ἀγρίως,  γιά νά τοῦ ἀποσπάσουν τήν ἐπαγγελματική φωτογραφική μηχανή! Πράγμα, τό ὁποῖον, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου, διάψευσε δημοσίως κατηγορηματικά, καί δεῖ τό διέστρεψε, μέ τινές  διασκεδαστικές, ψευδολόγιες, ἐξάπαντος μέ ἀνοητες καί σαχλεπίσαχλες δηλώσεις του, περί τινῶν «δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων».