Translate

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ; ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ; ΚΑΙ ΤΟ ΑΒΛΕΠΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ» ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΛΙΩΤΗ [ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ, ΜΕΡΟΣ Δ΄]


Πνεῦμα ἀντιλογίας, πνεῦμα βέβηλον καί ἀνίερον, ἡ Γωγῶ!
Σατανική τριάς, παύσον πιτσικλίζον
πυρηνικά ἀπόβλητα
ἡμᾶς!
Ἡ Ἐωσφορική τριάδα:
Πατῆρ ὁ Θ.  Κυριακοῦ... Υἱός καί
ἰός τοῦ Βαρλααμισμοῦ ὁ Ἀ. Πιτσικλίδης... Κατά τοῦ Νεοβαρλααμιστοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη

[Μέρος Δ΄]

 (Ὑπάρχει Κανονολογική Διάκρισις Μεγάλου καί Μικροῦ Ἀφορισμοῦ; Πόσα καί ποία εἶναι τά εἴδη τοῦ Ἀφορισμοῦ; Καί τό ἀβλέπτημα τοῦ προέδρου τοῦ «Συνδέσμου Θεολόγων» Κύπρου, κ. Μιχάλη Μιλιώτη)
Παράδοξα καί ἀθεολόγητα πράγματα, διαβάζομεν σήμερον, ἐκ τινῶν συνηγόρων τοῦ ἀφορισμένου καί αἱρετικοῦ Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη, δηλ. ἀπό στόμα συναδέλφων του θεολόγων καί δεῖ τοῦ Προέδρου τῶν Οἰκουμενιστῶν καί «Μεταπατερικῶν θεολόγων» τοῦ Κυπριακοῦ «Συνδέσμου Θεολόγων» τῆς ἀντιπαραδοσιακῆς ὀμάδας τοῦ τηλεθεολόγου Νο2 κ. Θεοδώρου Κυριακοῦ. Μάλιστα ὁ κακόδοξος τηλεθεολόγος Νο2 ὁ ἀξιότιμος κύριος Θεόδωρος Κυριακοῦ, σήμερα εἰδικα, ἀποκάλυψεν τό ἀθεολόγητον προσωπεῖον του διότι συμμετείχε ἀπό κοινοῦ μέ τῆν κ. Γωγόν καί τόν Α.Π.,  ὡς μία σατανική τριάδα, εἰς τήν πονηρᾶ ἐκπομπή τῆς ἐν λόγῳ ταλαίπωρης δημοσιογράφου. Ἐπίσης, θέλομεν νά ἐλπίζομεν, ὅτι ἦτο ἁπλᾶ ἀδιάβαστος [1] ὁ Πρόεδρος, τῶν νεωτεριστῶν θεολόγων, ὁ κ. Μ. Μιλιώτης, καί ὅτι δέν ἄρχισαν τινά ἐκστρατεία, παραπληροφόρησις καί συσκότησις, ἐπί τινῶν εἰδικῶν θεολογικῶν ζητημάτων, ὑπέρ τοῦ ἀναθεματισμένου καί ἀφορισμένου, μέ τελεσίδικον καί Κανονικήν, Συνοδικήν Διαγνώμην, κατά τοῦ Νεοβαρλααμίτη Ἀνδρέα Πιτσιλλίδη.

Ὁ δῆθεν «Σύνδεσμος Θεολόγων» Κύπρου, εἶναι τό «σεσημασμένο» παραμάγαζο τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ, τοῦ Γιανναρισμοῦ, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ-Συγκρητισμοῦ, τουτέστι τοῦ αἱρετικοῦ ἀντιἡσυχασμοῦ καί Νεοβαρλααμισμοῦ, δηλ. τῶν ἐξ Ἑλλάδος «Μεταπατερικῶν θεολόγων» καί τῶν “ΚΑΙΡΟΣ”-κόπων τῆς πονηρᾶς συμμορίας τῆς γνωστῆς ψευδοθεολογικῆς Ἀκαδημείας τοῦ Βόλου, μέ ἀρχηγόν τους, τόν Ἀρχιοικουμενιστήν-Νεοβαρλααμίτην Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον κ.ἄ.
Θά ἀποδείξομεν στήν πορεία  τῶν σχολιαστικῶν γραφθέντων μας, τήν ἡμιμάθεια καί ἀμάθεια, τῶν τινῶν δῆθεν εἰδικῶν θεολόγων, πού βγαίνουσιν δημόσια, ὡς μή ὄφειλαν, καί ἐκφράζουσιν προσωπικές των ἀπόψεις καί ἀσυνάρτητες Κανονολογικές καί Ἐκκλησιολογικές θέσεις, εἴτε ἀπό ἀνθρώπινην ἄγνοια εἴτε ἀπό μή ἀγνήν ἄγνοια, δηλ. ἀπό ἰδιοτέλειαν.

Ἐξ ἀρχῆς νά σημειώσουμεν, ὅτι ὁ αἱρετικός Α.Π. ψευδολογεῖ ἀσύστολα κατά τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μας καί δεῖ κατά τῆς Ποιμένουσας Ἱεραρχίας, μέ τίς συγκεκριμένες προχθεσινές του δημόσιες τοποθετήσεις, κατά τῆς Συνοδικῆς Διαγνώμης τοῦ ἐπίσημου καί Μεγάλου Κανονικοῦ Ἀφορισμοῦ πού ἐλαβεν, εὔλογα καί δίκαια, διά τίς πολυχρόνιες καί ποικιλώνυμες κακοδοξίες καί αἱρέσεις του.

Συγκεκριμένο δημοσίευμα ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«[...] πιστεύει ότι δεν έπαθε ο ίδιος ζημιά αλλά η η εκκλησία. Επιθυμία του είναι να βρεθεί μπροστά στην ολομέλεια της Ιεράς Συνόδου, ενώ υπογραμμίζει ότι ως θεολόγος δεν έχει δική του άποψη αλλά αναφέρει το λόγο του Χριστού. Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλλίδη είναι ο δεύτερος αφορισμένος μετά τον Βάρναλη που αφορίστηκε λόγω αριστερών φρονημάτων. Υποστηρίζει επίσης ότι δύο Μητροπολίτες του έχουν δηλώσει ότι δεν τους εκπροσωπεί αυτή η απόφαση. Τέλος δηλώνει έτοιμος να αποταθεί στην Ιερά Συνοδό για έφεση της απόφασης». [2]

-Γιατί ἆραγέ ψευδολογεῖ τόσον σατανικά καί ἀσύστολα;

-Μά φυσικά, ὅστις κινδυνεύει νά πνιγεί, ἵνα μή πνιγεί ἐξολοκλήρου, δύναται νά ἀπαγκιστρωθεῖ καί νά πνίξει τόν πρῶτον ἄνθρωπον πού σπεύδει νά τόν διασώσει, καί ὁ πνιγμός τοῦ τυχόντα διασώστου, ἀντί τοῦ θύματος, γίνεται ἀναντίρρητα λόγῳ τῆς μεγίστης κρίσεως πανικοῦ καί τοῦ ἄλογου ἐνστίκτου ἐπιβίωσις τοῦ δευτέρου. Μεγίστη ἀπόδειξις ἐπί τοῦτο, εἶναι τά στατιστικά τῶν πνιγμῶν, π.χ. στήν Ἑλλάδα κ.ἄ., πού συνήθως τά θύματα, εἶναι οἱ ἔμπειροι ναυαγοσώστες! Ὅταν τό ἀνθρώπινον «ἔνστικτον τῆς ἐπιβίωσις» εἶναι λογικόν, ἐξάπαντος ἐπιλέγεται, ἡ ὑπέρλογη καί λογική ὑπηρεσία καί αὑτοθυσία τοῦ διασώστη ὑπέρ τοῦ θύματος, ἀντί ἡ ἑτεροθυσία τοῦ πλησίον μας. Στό ἴδιο μήκος κύματος, τοῦ ἀσόφου καί διαβολικοῦ παρορμητισμοῦ, πορεύεται καί ὁ ἀφορισθείς θεολόγος.

-Νά μᾶς πεί τότε, ὁ Α.Π., τί σόϊ ζημιά ἔπαθε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησίας εἰς τήν σύνολον Ἐκκλησιαστικήν καί Ἱστορικήν πορεία της τῶν 2.000 χρόνων, ἐκ τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων ἄχρι τῆς σήμερον, καί νά μᾶς ἀποδείξει σαφῶς, σοφά καί λογικά, ὅτι ὄντως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, παθαίνει τινά καί κάποιαν ζημιάν, ὅταν ἀποκόπτει, διά δικαίου καί εὐλόγου ἀφορισμοῦ καί ἀναθεματίζει σαφῶς, τά μολυσμένα καί σεσηπότα μέλη της;!

-Ἆραγέ ἔχει τινά ἀπόδειξην; Σιγά μήν ἔχει!

-Ἐνῶ διά τό ἀντίθετον, οἱ ἀποδείξεις εἶναι μυριάδες!

Τό ὅτι τάχα μου, δέν ἔχει δική του ἄποψη, νά τό ἐμπεδώσει ἤ καί νά τό ἐμφυτεύσει καλῶς, στούς βλαμένους ὀπαδούς του, πού νομίζουσιν, ὅτι δῆθεν ἀφορίστηκε ἀπόλυτα, διά τίς ὅποιες προσωπικές του ἀπόψεις. Ἐξάπαντος πράγματι ἔκφραζε δημοσίως, προσωπικές του κ.ἄ. αἱρετικές ἀπόψεις, οἱ ὁποίες σαφῶς-σαφέστατα, ἔρχονταν διαμετρικά ἄκρως ἀντίθετες, μέ τόν θεολογικόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, πού δῆθεν ἐκπροσωποῦσεν!

 Ἄρα, τήν Πατερική Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, τήν καπηλευόταν σκόπιμα, διότι τήν ἐμβολίαζε μέ συγκεκριμένες προσωπικές του αἱρετίζουσες «ἀκαδημαϊκές» ἰδεοληψίες. Ἀπομένει λοιπόν, νά δημοσιευθεί ἄμεσα, καί γιά νά μελετήσουμεν τό πολυσέλιδον Ἀποδεικτικόν καί Συνοδικόν πόρισμα τῆς Ἱεραρχείας, γιά νά ἀναλυθεί καί νά ἀσκηθεί σοβαρά κριτική ἐπ΄ αὐτοῦ, ἵνα νά καθήσει ἔτσι ὁ κάθε κατεργαράκος πιτσικλισμένος ὀπαδός, στόν πάγκο του. Ἐπίσης εἶναι φαιδρόν ψευδολόγημα, ὅτι ἀφορίστηκε διά τίς δῆθεν πολιτικές πεποιθήσεις του, καθότι τό ἐπικαλεῖται σκόπιμα καί παμπόνηρα, ἵνα ξεσηκώσει τινές ἀνεγκέφαλους καί φανατικούς ὀπαδούς του, μέ συγκεκριμένες ἰδεολογικές καί πολιτικές τάσεις καί καταβολές. Ἦδη κάποια φαῦλα πολιτικά πρόσωπα, ὑπέρ τῶν ἀνωμαΛΟάΤΙ κιναίδων, τσίμπησαν ὡς χαζοβιόλισσες πιτσοῦνες, τό πιτσικλίδειον δόλωμα...! Τό θέμα πολυαγαπημένοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μου καί ἐν Χριστῷ ἐχθροί μου, δέν εἶναι πολιτικόν, γι΄αὐτό μάταια ἀποπειράται, ὁ πιτσιρίκος Πιτσικλανίδης, νά τό παρουσιάσει στό πίτσ-φιτίλι, ὡς τέτοιο. Τό θέμα τοῦ Α.Π. εἶναι ρηζιδόν καί ἀπόλυτα, θεολογικό καί ἐκκλησιαστικό, καί δόθηκε πλέον, μία δικαία Συνοδική ἀπόφαση, δηλ. μία κατά Θεόν Ἐκκλησιολογική λύσις.

Ἄν πράγματι, ὑφίσταντο δύο τινές Μητροπολίτες, πού ἔχουσιν διαφορετικήν καί δεῖ ἀντίθετη τινά γνώμη, ἐκ τοῦ ἱ. Σώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐξάπαντος νά δημοσιευθῶσιν τά στοιχεῖα των, καί ἄμεσα νά παυθῶσιν ἐκ τῆς ἱ. Ἐπισκοπῆς των, νά ξυρισθῶσιν, νά βγάλωσιν τόν τίμιον ράσον των καί νά πάνε σπίτια των γιά νά ἐκφράζουσιν ἐκεί καί καθημερινά, τίς ὅποιες προσωπικές ἀπόψεις των, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τους χῶρου, ἤ νά τούς ἐπιβληθεί καί αὐτῶν, ὁ ἀνάλογος Κανονικός καί Μέγας Ἀφορισμός, διότι συνηγορῶσιν(;) ὑπέρ τινός αἱρετικοῦ θεολόγου, ὁ ὁποίος, ἀπεκόπησεν τελεσίδικα, σύμφωνα μέ τήν Συνοδικήν Διαγνώμην.

Εἰδικά τό τελευταίον, δέν εἶναι τινά αὐθαίρετον προσωπικόν ἀξίωμα, ἤ εὐσεβής πόθος ἤ καί προσωπικό μας αὐθαίρετον συμπέρασμα, ἀλλά Θεόπνευστος ἄποψις καί ἱερός Κανῶν, ἐκ τῶν Θεοφόρων Ἀποστολικῶν καί Ἁγίων Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· γιαυτόν τόν λόγο ὅποιες ἐνστάσεις προκύψουσιν ἐκ τῶν πιό πάνω συγκεκριμένων, παρακαλῶ νά τίς ἀπευθύνετε εἰς τούς Θεοφόρους Ἀποστόλους, εἰς τούς Θεολόγους Ἀποστολικούς Πατέρες καί εἰς τούς Θεηγόρους Ἅγιους Πατέρες, πολλῶ δέ μᾶλλον εἰς Τό Ἅγιον Πνεῦμα.

-Ἄρα, φίλοι καί φίλες, προτοῦ οἱ συγκεκριμένοι δύο Συνοδικοί, τολμήσουν νά ἐκφράσουν, δημόσια, τινά ὑπερασπιστική ἄποψη, ὑπέρ τοῦ ἀφορισμένου θεολόγου, νά ξεσκονήσουσιν καί νά μελετήσουσιν προσεκτικά καί σέ βάθος, τό Ἁγιοπνευματικόν Ἱερόν Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας ἐξαιρέτως τούς συγκεκριμένους Ἱερούς Κανόνες μέ τήν ἀπλανή ἐρμηνεία αὐτῶν:

«Ι΄, ΙΒ΄, ΛΒ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων· Κ΄, ΚΓ΄ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου· Δ΄ τῆς Πρωτοδευτέρας· Στ΄τῆς Ἀντιοχείας· ΙΓ΄ τῆς Σαρδικῆς· Θ΄, Π΄, ΠΖ΄, ΡΕ΄, ΡΚΕ΄, ΡΛΓ΄ τῆς Καρθαγένης». [3]

Ὥστε λοιπόν θέλομεν νά σημειώσομεν, ὅτι ἡ ὅποια ἀντίθετη ἄποψις, ἐκ τῆς συγκεκριμένης ρωμαλέας ἀπόφασις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, δηλ. ἡ ἀδιάκριτος συνηγορία τινός Ἱεράρχου διά τοῦ αἱρετικοῦ θεολόγου, θά πρέπει νά λάβει, ἐξάπαντος καί μέ ἀκρίβειαν τήν ταυτόσημον Ἐκκλησιαστικήν ποιμαντική πράξην-ποινήν καθῶς καί τήν ἱεράν ὀδόν, τοῦ φαρμακευτικοῦ Μεγάλου Ἀφορισμοῦ, δηλ. τῆς  καθαιρέσεως καί τοῦ ἀφορισμοῦ αὐτοῦ. Ἐννοεῖται, ὅτι ἐπιβάλλουν τά ταυτόσημα, οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐνεργηθῶσιν, σέ ὅποιον ἄλλο Κληρικό ἤ καί λαϊκόν, τολμήσει νά μετάδωσει τά Θεῖα Μυστήρια, ἤ ἔστω νά συμπροσευχηθεί μαζί του.

Οἱ Πατριάρχες, οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, οἱ Μητροπολίτες, οἱ Ἀρχιμανδρίτες, οἱ Μοναχοί καί οἱ λαϊκοί θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουσιν τήν ἀδήριτον ποιμαντικήν, ἠθικήν καί ἱ. θεσμικήν ὑποχρέωσην, νά ἐκφράζουσιν δημόσια εἰς τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα, τήν Πατερική Θεολογία τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, καί ὄχι τίς ὅποιες προσωπικές ἀπόψεις των. Καταλάβαμεν πῶς ἔχουσιν τά πράγματα;

 Ἄρα κοντολογίς, ἀφοδεύσαμεν, καί τό ἐννοοῦμεν αὐτό, διά τίς ὅποιες κακόδοξες προσωπικές ἀπόψεις, τῶν δύο συγκεκριμένων συνηγόρων του Διαβόλου (οὔπς! τοῦ Πιτσιλλίδου θέλαμεν νά ποῦμεν). Ὁ Διάβολος ὅμως, κάνει τρομακτικές προσπάθειες, μέ τό ἀνόητον ἀνδρείκελόν του, δηλ. νά διαβάλλει καί νά δημιουργήσει σχίσμα, εἰς τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου, καί κατ΄ ἐπέκτασην σ΄ὁλόκληρον τήν Ἐκκλησία... γιά τό ὁποῖον τυχόν «Πιτσιλλίδειον σχίσμα» θά φέρουν βαρέως ὡς κρίμαν καί τήν εὐθύνην, ὅσοι Ἱεράρχες, ἔχουν ἀνόητες τάσεις, νά τόν ὑπερασπίζουσιν, αὐτόν τόν αἱρετικό θεολόγον.

-Θά πρέπει ἐξάπαντος, οἱ ἅγιοι Συνοδικοί, νά παραμείνουσιν ὡς μία γροθιά στό ἐν λόγῳ ζήτημα, διαφορετικά, ἄν νικήσει ἡ ἐωσφορική διαβολή τοῦ Πιτσιλλίδη καί τῶν ὅσων κληρικο-λαϊκῶν ὀπαδῶν του, θά ἔχωμεν ἄσχημα ξεμπερδέματα εἰς τήν σύγχρονον Ἑκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τῆς Κύπρου.

Ὁ Πιτσιλλίδης, εἶναι φανερότατο πλέον, ἄχρι τῶν βουνοκορφῶν τοῦ Μάτσου-Πίτσου, ὅτι ἔχει σχισματικές καί αἱρετικές τάσεις,  διότι ἀπαξιώνει ἀπόλυτα, τόν Θεανθρώπινον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας. Θά πρέπει ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐξουσία σέ στενή μάλιστα συνεργασία μετά τῆς Πολιτικῆς Ἐξουσίας, νά τόν ἀφοπλίσουν διαπαντῶς, ἐκ τοῦ δημοσίου τηλεοπτικοῦ προπαγανδιστικοῦ λόγου, ἵνα μή διαταραχθεί οὐσιαστικά, ἡ Ἐκκλησιαστική καί Πολιτειακή ἐνότητα, ἐκ τῶν κάκοσμων πορδῶν τοῦ Πιτσικλανίδιου.

-Ὅσοι εἶσθε ἀνόητοι ὀπαδοί του, νά κάτσετε στά αὐγουλάκια σας, διότι ὄστις συμφωνεί, ἐξάπαντος μέ τά αἱρετικά φληναφήματα του Α.Π. ἔχει τήν ταυτόσημον Πνευματικήν καί Κανονικήν ἰσχύ ὁ Μέγας Ἀφορισμός καί διά σᾶς.

Ἔπειτα ἀπό τίς Κανονολογικές καί σημαίνουσες διευκρινίσεις μας, νά περάσομεν τώρα καί εἰς τούς ἀδιάβαστους κυρίους συνάδελφους θεολόγους, τοῦ ἐν τῇ Κύπρῳ «Θεολογικοῦ Συνδέσμου», οἱ ὁποίοι καθῶς προαναφέραμεν, ἔχουν τίς ταυτόσημες «θεολογικές» τάσεις, ἰδεολογίες καί θέσεις, μέ ἐκείνες τοῦ Πιτσιλλίδη... μέ τήν ἑξῆς σημαίνουσα διαφορά, ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι σοβαροί καί ξέρουν τίς συνέπειες καί τά ὅριά των, καί δέν μᾶς κάνουν συστηματικήν καί δημόσια «θεολογικήν» προπαγάνδα, ἐκτός τοῦ Α.Π. καί τοῦ κ. Θεοδώρου Κυριακοῦ. Ἄρα ὁ ἐπόμενος, διά τινά Κανονικόν ἀφορισμόν, ἐπιβάλλεται νά εἶναι ὁ κ. Κυριακοῦ, μιᾶς καί αὐτός παρτάρει καί πατρονάρει τόν Α.Π.!

Ἀναφέρει ἐπί αὐτῶν συγκεκριμένα, ἕνα δημοσίευμα, ὅτι:

«Σύμφωνα πάλι με τα όσα ο κ. Μηλιώτης είπε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, στον κ. Πιτσιλλίδη έχει αποβληθεί η μικρότερη ποινή, ο λεγόμενος «μικρός αφορισμός». Ωστόσο, σε ερώτηση αν η ποινή η οποία επιβλήθηκε στον κ. Πιτσιλλίδη είναι η μεγαλύτερη, αυτός εξήγησε ότι δεν είναι, καθώς υπάρχει και ο λεγόμενος «μεγάλος αφορισμός ή ανάθεμα», όπου πλέον η Εκκλησία αφήνει τον πιστό στο έλεος του Θεού, εφόσον δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Όλες οι ποινές αίρονται από το Σώμα το οποίο τις επέβαλε». [4]

-Ἆραγέ διατυπώνει μέ ἀπόλυτον ἀκρίβεια, τήν ἀλήθεια, περί τοῦ Μικροῦ καί Μεγάλου Ἀφορισμοῦ ὁ ἐν λόγῳ συνάδελφος κ. Μηλιώτης; Μήπως κάτι ἔχει μπερδέψει ὁ ἔντιμος κύριος συνάδελφος, ἤ μᾶλλον δέν μελέτησεν καλῶς, τήν Συνοδική ἀπόφασην;

-Πόσα εἶναι τά εἶδη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀφορισμοῦ καί τίνα διάκρισις γίνεται, μεταξύ τοῦ Μικροῦ καί Μεγάλου Ἀφορισμοῦ;

Ἐξάπαντος θεωροῦμεν, ὅτι λαθεύει ὁ σεβαστός συνάδελφος, διότι ἡ ποινή τοῦ Α.Π. εἶναι ἐξάπαντος ὁ Μέγας Ἀφορισμός, διότι τό ἀνακοινωθέν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐμπεριέχει μάλιστα γραπτῶς τό ἱερόν καί Ἀποστολικόν «Ἀνάθεμα ἔστω»  καί μᾶλλον δέν τό πρόσεξαν καλῶς οἱ κύριοι συνάδελφοι· ἀλλά ὅμως δέν δικαιολογεῖτο νά μήν τό πρόσεχαν, διότι μέ τέτοιες ἀθεολόγητες «σμικρολογικές» ἀσυναρτησίες καί ἀβλεπτήματα πού διαλαλοῦν, τινές πιτσικλισμένοι θεολόγοι παντῶς καιροῦ, ἵνα συνηγορήσουσιν ὑπέρ τοῦ Πιτσιλλίδη, θά λάβει φαίνεται ἀκόμα μεγαλύτερον ποινή, ἄν ὄντως συμφωνήσομεν μέ τήν λογικήν των ὅτι εἶναι ὁ Μικρός Ἀφορισμός καί μάλιστα θά λάβει καί τό πολλαπλόν Συνοδικόν Ἀνάθεμαν, ἄν καί τυχόν προβλέπεται ἐν τέλει ἡ ἔφεσις του Α.Π. πρός τήν ὁλομέλειαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔτσι, θά εἶναι ὄντως ἄτοπες καί σχολαστικές οἱ στείρες περιγραφές των, μιᾶς καί οὐδένα θά ὀφελήσουν.

-Γιατί δέν συμβουλεύουν ἆραγέ τόν Α.Π., νά ἀλάξει στάση;

-Γιατί ὁ τηλεθεολόγος Νο2 κ. Θεόδωρος Κυριακοῦ, συνηγορεῖ καί κακοδοξεί ἀδιάλειπτα, ὑπέρ τοῦ Α.Π.;

Καταγράφεται, ἀξιότιμοι κύριοι, ἐκ τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας μάλιστα μῶν τῶν Οἰκουμενιστῶν θεολόγων:

«Τό νάθεμα Μεγάλος φορισμός ντιπαραβάλλεται πρός τήν κκλησιαστική ποινή το Μικρο φορισμο, ποίος πιβάλλεται κατά τό Μυστήριο τς ξομολογήσεως καί συνεπάγεται γιά τόν καταδικασθέντα τόν μερικό προσωρινό ποκλεισμό του πό τίς ερές τελετές καί κυρίως πό τή Θεία Κοινωνία. Συνεπς χουμε δύο εδη φορισμο, τόν Μεγάλο νάθεμα, πού δηγεί στήν πλήρη καί διαπαντός ποκοπή το καταδικασθέντος πό τήν κκλησιαστική κοινωνία καί κβολή πό τό Σμα τς κκλησίας, καί τόν Μικρό φορισμό πού δηγεί στή μερική προσωρινή στέρηση τς κκλησιαστικς κοινωνίας... Εθισται μως ρος «νάθεμα στω» νά ρμηνεύεται ς Μεγάλος φορισμός ν ρος «φοριζέσθω» ς Μικρός φορισμός... ποινή το ναθέματος Μεγάλου φορισμο πιβάλλεται γιά συγκεκριμένο διάστημα, π΄όριστον σοβίως, μπορεί μως νά ρθε ποτεδήποτε, φ΄σον κλείψει λόγος γιά τόν ποον πιβλήθηκε. πιβάλλεται καί μετά θάνατον, λλά καί αρεται μετά θάνατον». [5]

-Ὁ Ἁφορισμός τοῦ Α.Π., τοῦ ἔχει ἐπιβληθεί ἐκ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξολογήσεως καί ὑπό τινός πνευματικοῦ, ἤ μήπως ἐκ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τινῶν Ἐπισκόπων;

-Ἐξάπαντος ἔχει σημαίνουσα διάκριση καί διαφορά, νά ἐπιβληθεί, ἕνα ἁπλό ἐπιτίμιο ἀκοινωνησίας ἐκ τοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα, μέ ἕνα ἄλλο ἀνώτερο, πνευματικό ἐπιτίμιο, γιά τινά ἑτερόδοξον διδασκαλίαν ὑπό τινά Συνοδική ἐπιτροπή. Μία Σύνοδος Ἐπισκόπων, ἔστω καί μία 5μελής Συνοδική Ἐπιτροπή, εἶναι ἀνωτέρα πνευματική βαθμίς, Ἐκκλησιολογικά καί Κανονολογικά, ἄν ἀποφανθοῦν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, διά τινά Κανονολογικό θέμα περί Πίστεως, συγκριτικά μέ τήν ἐπιτίμιον ἀπόφασην, τινός καί μόνου, ὑφιστάμενου κληρικοῦ. -Ἆρα, ποία εἶναι ἡ πραγματικότης ἐπ΄αὐτοῦ;

Πάμε νά ρίξομεν τότε, μία γρήγορην ματιά ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ Ἀνακοινωθέντος καί τοῦ καταδικαστικοῦ κειμενου, γιά νά ὁλοκληρώσουμεν ἀποδεικτικά, τό ἐν λόγῳ ἀντιρρητικό μας σχόλιο. Ἐξαπαντος ἔχουμεν τήν προσωπική γνώμη, ὅτι δέν ἔχει σημασία, ἄν εἶναι μικρός ἤ μεγάλος ὁ Ἀφορισμός, διότι πρόκειται περί οὐσιαστικοῦ, καί ὄχι σχολαστικοῦ ζητήματος, ἐξάπαντος Σωτηριολογικοῦ θέματος, διότι «παίζεται στά ζάρια» ἡ ψυχοῦλα τοῦ ἀδελφοῦ μας καί τῶν φανατικῶν ὀπαδῶν του.

Ἀναφέρει ἀποσαφηνισμένα, τό Κανονικό Συνοδικό ἔγραφον, εἰς τήν 6ην παράγραφον ὅτι:

«Ἡ Συνοδικ πιτροπ καλε, ς κ τούτου, τ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τς κκλησίας πως κωφεύσει σ ατς τς κακοδοξίες κα παραμείνει πιστ στ διδασκαλία τς κκλησίας, στ θη κα στς παραδόσεις Της. κάθε πιδίωξη ποιουδήποτε, ποιον τίτλο κα ν κατέχει, κα μ ποιον τρόπο κα ν κφράζεται, δν θ πρέπει ν παραπλανήσει τος πιστος κα ν τος ποσπάσει π τν ποστολοπαράδοτη πίστη μας. πόστολος Παλος προειδοποιε τι πάρχουν πάντοτε "ο ταράσσοντες μς κα θέλοντες μεταστρέψαι τ εαγγέλιον το Χριστο" (Γαλ. 1, 7). Ταυτόχρονα καταδικάζει κα ποιον ναλαμβάνει τέτοια προσπάθεια: "λλ κα ἐὰν μες γγελος ξ ορανο εαγγελίζηται μν παρ΄ εηγγελισάμεθα μν, νάθεμα στω" (Γαλ. 1, 7)». [6]

Ὅταν ὁ Πρωτοκορυφαίος  τῶν Ἀποστόλων, ὁ Μέγας Θεολόγος καί  Ἅγιος  Παῦλος, δηλαδή  τό χρυσορρήμων στόμα καί ὁ ἀπλανής ἐρμηνευτής τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, καταδικάζει θεοπνεύστως, μέ τό εἰδικόν Ἐκκλησιαστικό Ἀνάθεμα, τούς σωρηδόν αἱρετικούς, αὐτό σημαίνει σαφῶς καί ἀναντίρρητα, ὅτι τά ταυτόσημα καταδικάζει, καί ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία Του.

-Καταλάβατε κ. Θ. Κυριακοῦ;

-Καταλάβατε κ. Μ. Μηλιώτη;

-Εἶναι δυνατόν νά παραθέτει ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή τό Εὐαγγελικό καί Παύλειο «ἀνάθεμα ἔστω» καί νά ἐννοεί κατά τοῦ ἀφορισθέντα, ἄλλο πράγμα, καί δεῖ τό ἀντίθετο, λ.χ.  «μή ἔστω ἀνάθεμα»; Εἶστε σοβαροί θεολόγοι; Κρίμας...!

-Πότε ἐπί τέλους, θά σοβαρευθοῦμεν, ἐμεῖς οἱ θεολόγοι τῶν ψευδοπτυχίων;

-Πότε θά ἀποκτήσομεν ἐν Χριστῷ θεολογικόν σύνδεσμον μέ τήν Ἀποστολοπαράδοτην Πίστην μας;

-Πότε ἀκριβῶς, θά ἐνσκύψουμεν φιλότιμα, ἐπάνω ἀπό τά κείμενα τῶν Θεοφόρων Ἀποστόλων καί ἐκείνα τῶν τῷ ὄντι Θεολόγων Πατέρων;

-Μετά θάνατον;

-Ὑφισταται μετά θάνατον, μετάνοια, κ. Θ. Κυριακοῦ;

- Μήπως, στήν Δευτέρα Παρουσία;

Στήν Πατερική Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζουμεν οἱ μελετητές, ἐξάπαντος  τρία εἴδη ἀφορισμοῦ!

Ὅ  Ἅγιος καί Μεγάλος ἐρμηνευτής καί Κανονολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Θεοφόρος Πατήρ Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης, σημειῶνει:

«τι τρία εναι τά εδη το φορισμο. μέν γάρ θεός στί... δέ ελογος καί Κανονικός, κατά Κανόνας γινόμενος· καί τρίτος, λογος, καί παρά Κανόνας γινόμενος». [7]

Ἄρα λοιπόν, ἔχομεν καί λέμεν: ὁ ἀδελφός μας Α.Π. δέν ἀξιώθει ἀκόμη, ἐξ ὅσων φαίνεται, τόν κατά Θεόν καί θεῖον Ἀφορισμόν τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου... ἀλλ΄οὔτε καί τινά ἄ-λογον ἤ ἀντικανονικόν καί ἄδικον ἀφορισμόν, ὅπως ἐπισυμβαίνει λ.χ. τήν σημερον, ἀκόμη καί μετά θάνατον αὐτοῦ τέτοια μεγίστη ἀδικία, ἐκ τινῶν ἐμπαθῶν Οἰκουμενιστῶν Φατριαρχῶν, κατά τοῦ σύγχρονου Μεγάλου Θεολόγου, Ὁμολογητή καί Ἀπολογητή τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἀντικανονικά καί ἀδικο-αφορισθέντα, μακαριστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου! Παρακαλοῦμεν υἱκῶς, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὅπως μεριμνήσει τήν μετά θάνατον ἄρσην τοῦ ἀφορισμοῦ τοῦ μακαριστοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ Θεολόγου, διότι θά δώσει λόγον στόν Θεό γιά τήν συγκεκριμένην καί ἄδικον Πατριάρχικην ἐνέργειαν.

Ἀλλά ὁ αἱρετικός Πιτσιλλίδης, ἐμπίπτει σαφῶς στήν κατηγορία, τοῦ δευτέρου εἶδους, ἐκείνου τοῦ Κανονικοῦ, τοῦ δικαίου καί τοῦ εὔλογου ἀφορισμοῦ. Μακάρι νά λάμβανε εἴτε τόν θεῖον ἀφορισμόν τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου εἴτε τόν ἄδικον ἀφορισμόν τοῦ Θεολόγου καί Νέου Ὁμολογητοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου! Γιά νά λάβει τέτοιον Θεῖον Χάρισμα, θά πρέπει ἐξάπαντος νά ἀποκηρύξει ὅλες τίς αἱρεσεις του καί νά μετανοήσει σφόδρα καί ἔμπρακτα!!!Ὁ Θεός νά τόν φωτίσει, νά μετανοήσει...!


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

(Ἔγραφον σήμερον, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐρμογένους, πολιοῦχου καί προστάτου, τῆς κωμοπόλεως τῆς Ἐπισκοπῆς-Κουρίου τῆς Κύπρου, τήν 5η Ὀκτωβρίου τό 2015 μ.Χ.)ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Έφεση καταθέτει ο Ανδρέας Πιτσιλλίδης – Τι σημαίνει ο «αφορισμός» ως έννοια; http://www.i-eidisi.com/2015/10/05/efesi-katatheti-o-andreas-pitsillidis-ti-simeni-o-aforismos-os-ennia/

[2] Χρ. Μανώλη, Ἄρθρον: Περί τοῦ Α. Πιτσιλλίδη «Ο δεύτερος αφορισμός μετά τον Κ. Βάρναλη»,(02 Οκτωβρίου 2015, Ο κ. Πιτσιλλίδης λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του αφορισμού του, παραβρέθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Sigma).  http://cyprusnews.eu/deltia-typou/3664482---l------r.html

[3] ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΗΤΗΣ ΝΗΟΣ, Ἅπαντες οἱ Ἱεροί καί Θείοι Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, Ἐκδόσεις: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ἀπό τό 1896, Ἔκδοσις ΙΓ΄ 2003, σσ. 789.

[4] Βλέπετε τήν πρῶτην [1] ὑποσημείωση.

[5] Μεγάλη «Ὀρθόδοξη» Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια, Στρατηγικές ἐκδόσεις, Τόμος 2ος, σελ. 329.

[6] Ανακοινωθέν της Πενταμελούς Συνοδικής Επιτροπής για το θέμα του κ. Ανδρέα Πιτσιλλίδη (2/10/2015).

[7] ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ἔνθ. ἀνωτ. Ἐρμηνεία ἐπί τῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, σελ. 35-36.