Translate

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ Ο ΝΕΟΒΑΡΛΑΑΜΙΤΗΣ, ΤΗΛΕΘΕΟΛΟΓΟΣ No2 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΛΟΙΔΩΡΕΙ, ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΘΕΟΛΟΓΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΝ;Γιατί ἆραγε ὁ Νεοβαρλααμῖτης, τηλεθεολόγος Νο2 κ. Θεόδωρος Κυριακοῦ, λοιδωρεῖ, τόν μακαριστό Θεολόγον Νικόλαον Σωτηρόπουλον;
Tό φαιδρό παραλλήρημα, τοῦ θεολόγου κ. Θ. Κυριακοῦ διά τό κακόδοξον ἴνδαλμα (κ. Χρῆστο Γιανναρᾶ) τῶν ὁμοφρόνων τοῦ, αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν θεολόγων, ἔφτασε στό ἀποκορύφωμά του. Θαυμάστε λοιπόν, τήν ἡμιμάθεια καί τήν ἀμάθεια τοῦ Νεορθοδόξου τηλεθεολόγου Νο2 τῆς Κύπρου κ. Θεοδώρου Κυριακοῦ, πού μᾶς φλώμοσε κυριολεκτικά, στίς κακοδοξίες καί τίς μολυσματικές αἱρέσεις ἐπί σχεδόν 20 χρόνια στά τηλεοπτικά πάνελς ἐν τῇ μεγαλόνησῳ.


Ὁ μακαριστός, σύγχρονος καί Μέγας Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, λοιδωρεῖτε καί συκοφαντεῖτε καί μετά θάνατον καί μάλιστα ἀπό συναδέλφους του, τρομάρα των(!) ὅ,τι δῆθεν τόν ἀφόρισε ἡ ἱ. Σύνοδος τῆς Ἑλλάδος! Μιλάμεν ἀδελφοί καί πατέρες, ὅτι οἱ τραγικοί καί κακόδοξοι Θεομπαίκτες Οἱκουμενιστές, εἶναι ἐκτός τόπου καί χρόνου καί μάλιστα εἶναι, ἀπόλυτα ἀμαθείς, ἐπί συγκεκριμένων Ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων καί πράξεων.


Ὁ μακαριστός καί σύγχρονος Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ἀφορίστηκε ΑΔΙΚΑ (διότι δέν κλήθηκε ἱ. Σύνοδο διά τινάν θεολογικήν ἀπολογίαν) καί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ (διότι ἧτο θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἄρα ἱεροκανονικά, θά ἔπρεπε να δικασθεί εἰς τήν Τοπικήν Ἐκκλησία του, πού διακονοῦσε ὡς θεολόγος, δηλ. ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς ἱ. Συνόδου καί ὄχι ὐπό τῆς Πατριαρχικῆς ἱ. Συνόδου τῆς Κων/πόλεως) ὑπό τινῶν ἐμπαθῶν καί κακόδοξων Ἐπισκόπων, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου ὅπως π.χ. τοῦ «Νεοεκκλησιολόγου» Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαῖου, τοῦ Καζαντζακικομανή Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ καθῶς καί κ.ἄ.

Ὁ πραγματικός λόγος πού ἀφόρισεν, ἡ γνωστή Φαναριώτικη καί ἄνομη κλίκα, τόν σύγχρονο Μέγα Θεολόγον Νικόλαον Σ., ἦτο διότι ἤλεξεν ΔΙΚΑΙΩΣ τίς αἱρέσεις καί τίς πλάνες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ, τίς ὁποῖες ἀκόμη ὁ ταλαίπωρος νά ἀποκηρύξει δημοσίως...

Ἄρα ὁ ἀφορισμός τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ Νικολάου Σ., ἦτο σατανικῆς ἐμπνεύσεως καί μεγίστη μαρτυρική καί ἀντιεκκλησιαστική ἀδικία, ἡ ὁποῖα, ἐπικρέμμαται εἰς τίς κεφαλές, τῶν ἐν λόγῳ ἐκκλησιαστικῶν μεγαλόσχημων Φαριζαῖων! Δυστυχῶς γι΄αὐτό πού θά γράψομεν ἀλλά ζοῦν οἱ Κύπριοι μάρτυρες καί τό διακηρύττουν μέχρι τήν σήμερον, ὅτι μέχρι καί ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, διά νά μήν χαλάσει τήν ἰδιοτελή σχέση του μέ τό Φανάρι, ἀναγνώρισε ἀνεπίσημα καί ἄδικα, τόν ψευδώνυμον καί ἀντιευαγγελικόν ἀφορισμόν τοῦ μ. Θεολόγου Νικολάου καί δέν τόν κοινωνοῦσε ἀλλ΄ οὔτε ἔδιδε ἐπισκοπική ἄδεια, διά νά κηρύξει ὁ μακαριστός, στήν ἐπαρχεία τῆς Λεμεσοῦ-Κύπρου, ὁ Νέος Ὁμολογητης καί Θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας... Ἀκόμη ἔνα μελανό στίγμα στό κακόδοξον ἐπισκοπικόν μητρῶον τοῦ Σεβ. κ. Ἀθανασίου!

-Καί ὅλα αὐτά γιατί ἐπισυνέβησαν στόν μακαρίτη;

-Μήπως γιατί ὐπηρέτησε τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τήν Φίλη Ὀρθοδοξία μέ ἀπόλυτον ἱσαποστολικήν αὐταπάρνησιν;!

-Ἤ μήπως, γιά να ἔρχονται ἐκ τῶν ὑστέρων τινές θεολόγοι, κομπλεξικοί καί Νεοβαρλααμίτες, γιά να τόν λοιδωροῦσιν μέ ποταπότητα;


Εἶστε ΑΝΑΞΙΟΣ θεολόγος κ. Θεόμουρλε Κυριακοῦ, συγκριτικά, μέ τόν Ἀπολογητῆ τῆς Ἐκκλησίας καί Θεολόγον Νικόλαον Σωτηρόπουλον. Εἶστε ΑΝΑΞΙΟΣ καί ΑΙΡΕΤΙΚΟΤΑΤΟΣ θεολόγος Νο2 διότι τό Νο1 τοῦ τηλεθεολογιοτατισμοῦ εἶναι ὁ ὑπό τῆς Κυπριακῆς ἱ. Συνόδου, προσφάτως καταδικασθείςμ ὡς αἱρετικός, ὁ φίλος σας καί θεολόγος Ἀνδρίκκος Πιτσικλανίδης!
Ἕνα μερικόν «δίκαιον», ἔχει ὁ κ. Κυριακοῦ, ὅτι ὁ μέντοράς του καί καθηγητής τοῦ διαβολόπνευστου Νεονικολαϊτισμοῦ κ. Χρ. Γιανναρᾶς, ὅντως δυστυχῶς δέν ἔχει ἀκόμη ἀφορισθεί, ὑπό τινάς ἱ. Συνόδου...-Ἔ καί λοιπόν κ. Κυριακοῦ· πρός τί, με αὐτήν τήν θολοσοφιστίαν;

-Μήπως ἡ Ἐκκλησία μας, δέν ἀφορίζει, καί μετά θάνατον, τούς αἱρετικούς; Ἤ μήπως, ἐπειδή δεν τόν ἀφόρισε ἀκόμη, αὐτό ἀποκλείεται νά τό πράξει εἰς τό ἀπώτερον μέλλον; Ἤ ἆραγε, αὐτό σημαίνει, ὅτι ὁ Γιανναρᾶς δέν ἔγραψε αἱρέσεις καί κακοδοξίες, κατά τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας καί ἄρα, νά τόν διαβάζομεν ἄφοβα καί ἀκίνδυνα, μέ τίς σωρηδόν συκοφαντίες, ἀγιομαχίες καί Θεομπαιξίες του;(!!!)Ἄς ἀνοίξει λοιόν, ἔγκαιρα, τά μάτια τῆς ψυχῆς του, ὁ κ. Κυριακοῦ, διότι θά δώσει λόγον στόν Θεό, γιά τίς φοβερές καί ἀθεολόγητες, Γιανναρέϊκες ἀσυναρτησίες τοῦ, πού διδάσκει χρόνια ὁλόκληρα τον λαό τῆς Κύπρου μας... Δέν θέλομεν πιθήκια, ἀρλεκίνους καί μίμους τοῦ κάθε ψευδόδοξου Βαρλααμιστή Γιανναρᾶ, διότι θέλομεν, χαρισματικούς, κεκαθαρμένους ἀπ΄τά πάθη των, φωτισμένους καί ἐμπειρικούς Θεολόγους!

 Καταλάβετε το, τέλος πάντων, κύριε ἄθεο-φλυαρολόγε.

ΛΑΒΕΤΕ τα πραγματικά γεγονότα, ὅσοι δηλαδή τά ἀγνοεῖτε, περί τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἄδικου ἀφορισμοῦ τοῦ μ. ἱσαποστόλου τῆς Ἐκκλησίας, Θεολόγου Νικολάου, γιά νά πληροφορηθεῖτε τήν πάσαν ἀλήθεια:
ΕΡΩΤΗΜΑ ΡΗΤΟΡΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΟΛΟΛΟΓΟ κ. ΚΥΡΙΑΚΟῦ:

-Ποῖος, ποῦ, πότε, καί γιατί ἆραγε, νά ἀναγνωρίσει, ἡ Συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, μίαν παράνομον-ἄδικον, ΛΗΣΤΡΙΚΗΝ καί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΝ πράξην ἀφορισμοῦ, κατά τινός ρωμαλέου Ἀπολογητοῦ, Ὁμολογητοῦ, Θεολόγου καί Ἱσαποστόλου τῆς Ἐκκλησίας;
-Ποῖον ἀκριβῶς, εἶναι τό ἔγκλημα, τοῦ Θεολόγου Νικολάου; Τό ὅτι ἐκήρυξεν μέ Θεανθρώπινην ἀκρίβειαν τό ἱ. Εὐαγγέλιον;
-Ἔχει ἀναγνωρίσει ποτέ του, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τινές Ληστρικές ἀποφάσεις, τινῶν παράνομων καί Ληστρικῶν Συνόδων ὑπό ἄνομων ρασοφόρων;
-Γιατί νά τό πράξομεν τότε, τήν σήμερον, εἰς τήν περίπτωσην τοῦ μακαριστοῦ Θεολόγου Νικολάου;
-Ἐπειδή μήπως, «εἶμαστε» φερέφωνα, τοῦ δῆθεν Οἰκουμενικοῦ (κατ΄ἀκριβείαν Παπόδουλου καί Οἰκουμενιστικοῦ) Πατριαρχεῖου τῆς Κων]πόλεως;
Ἄ μάλιστα!!! Τώρα ἐξηγοῦνται ὅλα!

Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηὙγ. Ἀπό τήν "θεολογικήν ἐνημέρωση", δηλ. τήν ἐωσφορικήν διαστρέβλωση ἐκ τοῦ κ. Θ.Κ., μπορεῖτε φίλοι μου, νά ἀντιληφθεῖτε καλῶς, τί σόϊ "εὐαγγελική ἐνημέρωση" καί τίνα "ὀρθόδοξη κατάχηση" ἐδίδαξεν, εἰς τἀ σχολεία μας καί εἰς τόν λαό τοῦ Θεοῦ ὁ συγκεκριμένος ἄνθρωπος. Ἄς ποῦμεν ἕνα Κύριε Ἐλέησον διά τήν ψυχοῦλα του...