Translate

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: (ΜΕΡΟΣ Γ΄) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΠ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥΘεολογική ἀνασκευή τῆς Εἰσήγησις τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

(Μέρος Γ΄)Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΠαράγραφος 9η

«(...) Δεύτερος κα ξ σου σημαντικς λόγος τς συγκλήσεως ατς πρξεν νάγκη νημερώσεως μν περ το πιτελουμένου ργου ν τ Κέντρ το Οκουμενικο Πατριαρχείου. πάρχει βεβαίως πληθς μέσων νημερώσεως ες τς μέρας μας, λλ᾿ ατη νίοτε, να μ επωμεν ν πολλος, ποτελε ν τ οσί παραπληροφόρησιν, ποκινουμένη π πολλν μφανν κα φανν σκοπιμοτήτων, οχ σπανίως χθρικν πρς τ Οκουμενικν Πατριαρχεον. τοιαύτη παραπληροφόρησις παντ κυρίως ν τ διαδικτύ κα προξενε σύγχυσιν, νίοτε δ κα σκανδαλισμόν, ες τος ποδέκτας ατς, τόσον κ το ποιμνίου μν σον κα ες μς ατούς, τος πευθύνους ποιμένας. ποτελε, συνεπς, νάγκην πεύθυνος π τς Μητρς κκλησίας νημέρωσις μν, δι ν νημερωθ ν συνεχεί κα δι᾿ μν πιστς λας το Θεο, στε μετ᾿ μπιστοσύνης ν ποβλέπ ες τος κοπιντας κα μοχθοντας πνευματικος ατο ταγούς, τος όκνως ργαζομένους δι τν πλοήγησιν το σκάφους τς κκλησίας ν μέσ πολλάκις ντιξόων καιρικν συνθηκν πρς κπλήρωσιν τς ερς ατο ποστολς ν τ συγχρόν κόσμ

Εἶναι εὐχάριστη ἡ πληροφορία, ὅτι τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀποφάσισεν νά ἐνημερώνει ἐπί τοῦ «πιτελουμένου ργου» του. Τούς πιστεύομεν; Ὄντως ἡ Σύναξις τῶν Ἐπισκόπων, πρόκειται περί τινᾶς  ἀντικειμενικῆς ἐνημέρωσις, ἤ μήπως πρόκειται περί Φαναριώτικο-Οἰκουμενιστικῆς παραπληροφόρησις καί προεπιβολῆς τῆς θεματολογίας των; Περί τῆς διαδικτυακῆς παραπληροφόρησις ἐπιθυμῶ νά τά προσπεράσω, διότι κατέγραψα 

[ΔΕΚΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

μία αὐθόρμητον πρώτη σκέψιν προσφάτως, καί διότι πρόκειται περί ἀτράνταχτων ἀσυναρτησιῶν ὁλκῆς, μέ συκοφαντικήν διάθεσιν, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ἀναπόδεικτα φλυαρήματα.

Κατά τόν Οἰκουμενιστήν Πατριάρχην μας: ὅλα σχεδόν τά ἀντιοικουμενιστικά (καί ὄχι ἀντιπατριαρχικά) ἱστολόγια, οἱ κονδυλοφόροι τῶν «Ρομπέν τῶν Ἱστῶν», «παραπληροφοροῦσιν» καί «συκοφαντοῦσιν» μέ τά πολυποίκιλα καταχθόνια κίνητρά των, διά ἕνα τινί ἄσβεστον μίσος καί διά τινά μοχθηράν ἔχθραν, κατά τοῦ Παλαίφατου Πατριαρχείου τῆς Ρωμηοσύνης μας, καί οἱ κακόδοξοι Οἰκουμενιστές Φαναριώτες εἶναι τά κατακαϋμένα θυματάκια τοῦ «ἀρχαικάκου ὄφεως», θυμάστε(;) περί τοῦτο, τοῦ Δια(βολο)δικτύου;!

-Αὐτό δέν εἶναι, κοντολογίς, τό πνεῦμα τοῦ ἐν λόγῳ Πατριαρχικοῦ γράμματος;
-Δηλαδή, ὑποτιμά, ἤ ὄχι, τήν νοημοσύνη τῶν ἀναγνωστῶν του;
-Ὑποσκάπτουσιν οἱ Φαναριώτες, ἤ ὄχι, τόν Πατριαρχικόν θεσμόν, μέ τά ἐν λόγῳ ἀναπόδεικτα καί ἀσόβαρα συκοφαντήματα;

Μόλις λάβαμεν μία ἐξαιρετικήν εἴδησιν, ὅτι τά παρδαλά γίδια ἤ καί κατσίκια, ἐπάνω ἐκεί στά Ἰμαλάϊα, ἔπεσαν ξερά, εἰς τό ἔδαφος ὄχι ἀπό τινά ραδιενεργά πειράματα, ἀλλά ἀπό τόν ἀκατάσχετον κλαυσίγελον, ἐκ τῆς παρούσης Πατριαρχικῆς δηλώσεως...!

-Γιατί δέν μᾶς συμβουλεύει τότε, ὁ ἔντιμος Πατριάρχης τού Γένους μας, ποία ἱστολόγια νά μελετῶμεν μέ ἀσφάλεια, ἵνα πληροφοροῦμεθα καλῶς καί ἀκριβοδίκαιως, τά Πατριαρχικά δρώμενα;

-Ἤ ἀπό τήν ἄλλη, γιατί ἆραγε, δέν μας κατονομάζει, μέ πάσαν εὐθύτητα καί Εὐαγγελικήν ὅνοματοφάνειαν, ὑπό τίνα ἱστολόγια, πού τάχα μᾶς παραπληροφοροῦσιν, ἵνα προσέχωμεν;

-Γιατί ὅμως, ὁ Οἰκουμενιστής καί «Νεοεκκλησιολογιστής» Πατριάρχης μας, δηλ. ὁ Ἀρχισυγκρητιστής κ. Βαρθολομαίος, εἶναι τόσον λαλίσταστος, στά περί τῶν Ρομπέν τῶν Ἱστοσελίδων, ὅτι δῆθεν προξενοῦσιν μέγαν σκανδαλισμόν καί ἀπ΄τήν ἄλλη  «ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή» ἐπί τῶν κακόδοξων καί ἀντικανονικῶν Πατριαρχικῶν συμπροσευχῶν κ.ἄ. τινῶν «Ἱεροκορανιστικῶν» ἐνεργειῶν, τά ὁποία, τῷ ὄντι κατασκανδαλίζουσιν, τόν Χριστώνυμο λαό τοῦ Πατριαρχείου μας;

-Ἀπό πότε ἡ διαδικτυακή κ.ἄ. εἶδους παραπληροφόρησις,  θεωρεῖται ὡς ἀνωτέρας καί ἀδαμαντῖνου τάξεως καί ὡς μείζωνος σημασίας, ἐκ τῶν ὅντως κακόδοξων καί ἀντικανονικῶν ἐνεργημάτων ἐκ τινῶν Κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου;

-Μήπως τό Πατριαρχεῖον εἶναι θεσμικόν ὄργανον λογοκρισίας καί Ἀνωτέρα Ἐλεγκτική Ἀρχή Ραδιοτηλεοράσεως κ.ἄ. Μ.Μ.Ε., ἤ καί τοῦ διαδικτύου; Ἤ μήπως εἶναι, ἡ Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική καί Ποιμένουσα Ἀρχή τοῦ Γένους μας, ἡ ὁποία, ὀφείλει νά ἀσκεί τήν Ποιμαντική διακονία της μέ τήν κατά Χριστόν διάκρισιν;

-Μήπως προσπαθεί, ἀπέλπιδα, νά μᾶς θολώσει «τά νερά», ὁ σεβαστός Γέρων Πατριάρχης, ρίχοντας τό μπαλάκι «ἐκτός γηπέδου» καί εἰς τά ἱστολόγια, δηλ. ἐξάπαντος ἀπώθησιν τινῶν Πατριαρχικῶν εὐθυνῶν; Αὐτά ἄς μᾶς τά περιγράψουσιν μέ ἐπιστημονικήν ἀκρίβεια οἱ τῆς Ψυχιατρικῆς Ἐπιστήμης καί Ψυχαναλύσεως!...

Στόν Διμερῆ Διαχριστιανικόν Διάλογον μέ τήν Φραγκολατινικήν παρασυναγωγήν τοῦ Παπισμοῦ, τό 2009, ὁ ἔγκριτος Καθηγητῆς τῆς Δογματικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, κατάθεσε δημοσίως μίαν παράδοξον καταγγελίαν [10] κατά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί κατά Ἐκκλησιολογικήν συνέπεια, καί κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅτι οἱ Ἐκκλησιαστικές Συνοδικές Ἀρχές, δηλ. τά μέλη τῆς ἱ. Συνόδου, δέν ἐνημερώνονταν διόλου ἐκ τῶν ἐκπροσώπων τῶν εἰς τούς ἐκεῖθεν διαλόγους, γιά τά Θεολογικά ζητήματα, τά ὁποία διαλέγονταν! Φοβερόν; Φοβερότατον, λέμεν ἐμεῖς οἱ ἁπλοί πιστοί! Ἄλαξεν ὅμως, κάτι, ἀπό τότε, ἴσως πρός μία πιό θετικήν καί πιό ὀρθόδοξην ἐκκλησιολογικήν ἐξέλιξην καί Ἁγιοπνευματικήν Συνοδικήν τροπήν, διά τῆς ἱερᾶς Συνοδικῆς ἐνημερώσεως διά πάντων τῶν Συνοδικῶν καί ἔπειτα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤ, μήπως συνεχίζεται, ἡ συντεταγμένη «ἱεροκρύφια»  Φαναριώτικη παραπληροφόρησις καί συσκότησις, διά τῶν ἐν λόγῳ θεολογικῶν ζητημάτων;

-Καί ποία εἶναι, τα κίνητρα, τοῦ ὑποχθώνιου «ἱεροκρυφισμοῦ»;

Ἀπόδειξις τρανή, διά τῆς ἀντισυνοδικῆς καί ἀντικανονικῆς, τῷ ὄντι μή πληροφόρησις, τῶν κατά τόπους ἱερῶν Συνόδων, εἶναι ἡ ἐπανάληψις τῆς από τοῦ 2009, τῆς ἐν λόγῳ καταγγελίας, τοῦ ἴδιου καί πάλιν ἀξιότιμου καί ἔγκριτου κυρίου Καθηγητοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας, μέ μία νέα ταυτόσημη καταγγελία τό 2014, ἡ ὁποία ἀναφαίρει κοντολογίς, ὅτι δέν ἐνημερώνονται [11] οἱ Ἱεράρχες ἐν Συνόδῳ, ἐτοῦτη τήν φορά μάλιστα, εἶναι καταγγελία εἰς βάρος καί τῆς Συνοδικῆς ἀποφάσεως τοῦ 2009, δηλ. τινᾶς Συνοδικῆς ἀπόφασις, νά ἐνημερώνονται ἅπαντες, μέχρι καί τόν τελευταίο πιστό!...

Καί μιᾶς καί οἱ Οἰκουμενιστές, καμώνονται τά μάλα, περί τῶν Πανορθοδόξων ἀποφάσεων, τούς ὐπενθυμίζομεν γιά τήν Ἐκκλησιαστική ἱστορία τῶν πραγμάτων καί μόνον, τινά ἀπόφασην πού τούς προσκομίζει φιλότιμα, ὁ ἐν λόγῳ Καθηγητής κύριος Δημήτριος Τσελεγγίδης, χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται διόλου, ὅτι τούς κάνει μαθήματα Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί Ὀρθοδόξου Ποιμαντικῆς Θεολογίας... Οἱ Συγκρητιστές «Νεοεκκλησιολογιστές» ἔχασαν μᾶλλον τό αἰσθητήριον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί ἀπό πνευματικήν ἀμβλυωψίαν, δέν ἀναγνωρίζουσιν, ἀλλ΄οὔτε δύνανται νά διακρίνουσιν, πλέον, τό ὀρθόδοξον ἀπό τό κακόδοξον...

Σημειώνει γλαφυρά καί ρηξικέλευθα ὁ Καθηγητής κ. Δ. Τσελεγγίδης:

“Καί, ν Γ΄ Προσυνοδική Πανορθόδοξη Διάσκεψη (21-28 Νοεμβρίου 1976) πεφάσισε, τι « κατά τήν διεξαγωγήν τν Θεολογικν Διαλόγων κολουθούμενη μεθοδολογία… προϋποθέτει τήν σχετικήν πληροφόρησιν το πληρώματος τς κκλησίας πί τν διαφόρων ξελίξεων τν Διαλόγων», δέν πάρχει στήν πράξη, «σχετική πληροφόρησις» οτε κν στά μέλη τς ερς Συνόδου τς κκλησίας μας.”

-Ποῖον νά ἐμπιστευθῶμεν; Τήν ἐν λόγῶ Πανορθόδοξην ἀπόφασην, ἤ μήπως τά  ἀνόνητα Οἰκουμενιστικά μασκαραλίκια, τῶν ὑψηλόβαθμων Προκαθημένων;

-Ἐλπίζω νά ἀντιλαμβανῶμεθα ἅπαντες ἐπί τέλους, «ποιός» παραπληροφορεί καί «ποιόν»;!

-Μᾶς ἔχουν πληροφορήσει ποτέ στίς ἐνορίες μας, μέ ἀπόλυτον ἀκρίβειαν, τί θεολογικά πράγματα, συζητάνε, στούς λογῆς-λογῆς διαλόγους;

-Τό συντονιστικόν Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, περί τῶν Διαχριστιανιακῶν καί Διαθρησκειακῶν Διαλόγων, ἔχει πληροφορήσει περί τοῦτων, μέ ἀπόλυτον ἀκρίβειαν, ἅπαντες τούς Προκαθημένους καί αὐτοί, ἅπαντα τά  μέλη τῶν Ἱεραρχῶν καθῶς καί οἱ Ἐπίσκοποι, τόν κλήρο καί λαό τους; Ἄκουσε κανείς μας, ἕναν Ἐπίσκοπο ἤ ἕναν Πρεσβύτερον, νά ἐνημερώνει τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τί σόϊ διάλογοι, ἐπιτελούνται, στήν Οἰκουμενική Κίνηση;

- μήπως ἀκοῦμεν, τά ὅλως ἀντίθετα καί μάλιστα πληροφορούμαστε καλῶς, περί ἀνίερων διωγμῶν καί διώξεων Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν, δηλ. ὅσων τολμῶσι νά ἐνημερώνουσι τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα;

-Ποία ἡ ὀντολογική καί ἐκκλησιολογική αἰτία τοῦ «ἐλλείματος» τῆς Συνοδικότητας;

-Ἆραγε ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Συνοδικότητα, δέν περιλαμβάνει, ἅπαντες τούς Ἱεράρχες, ἅπαντες τούς χαμηλόβαθμους Κληρικούς καί Μοναχούς ἀλλά συνάμα καί τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας;

Μᾶς πληροφοροῦσιν(sic) ὅμως, περί τῶν «παραπληροφοριολογούντων» ἱστολογίων καί ἱστοσελίδων, περί τῶν «συνομοσιολόγων» κατά τοῦ Πατριαρχείου, περί τῶν φανατικῶν «ταλιμπανέζων» κ.λπ.! Ἄς εἶναι ὅμως! Πάλι καλά!! Καί αὐτό μᾶλλον εἶναι ἕνα περίτρανο δεῖγμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» Συνοδικότητας τοῦ Φαναρίου; Κύριος οἶδεν!

Ἔν κατακλείδι, κανείς νόρμαλ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, δηλ. παπομάστιξ καί ἀντιοικουμενιστής, δέν ἔχει τινά σοβαρήν διάθεσην νά μάχεται τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Ποιός πραγματικά δύναται νά τά βάλει μέ τόν Θεοφρούρητον ἐτοῦτον ἱερόν θεσμόν τῆς Ρωμηοσύνης; Δύναται ἆραγε, ἕνα πρόσωπο ἤ καί πολλά, νά πολεμήσουν καί νά κατεδαφίσουν, τοῦτον τόν Θεοχαρίτωτον θεσμόν; Ἄπαγε τῆς Θεομπαιξίας δηλαδή!

Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἄλλη, καί ὄχι αὐτή πού εἰσηγεῖται, Γιεχωβίτικα, ὁ Πατριάρχης μας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι τά Ἐκκλησιαστικά καί Θεολογικά ἱστολόγια πού ἀσκοῦσιν τόν ἐν δυνάμει, ἀντιαιρετικόν, ἀντιπαπικόν καί τόν ἀντιοικουμενιστικόν ἀγώνα των, τόν καλό ἀγώνα, ὑπέρ τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας, μέ τά ὅποια λάθη, ἀστοχίες καί παραλείψεις των, ἐχθρεύονται ἄχρι θανάτου, καί πολεμοῦσιν τήν κακοδοξία καί τήν αἵρεσιν! Ὄχι τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας! Ὄχι τόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου! Δηλαδή, ἡ σωρηδόν θεολογικές κριτικές, γίνονται κατά τινῶν συγκεκριμένων, κακόδοξων καί ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν, τινῶν ἐκπροσώπων καί προσώπων τοῦ Πατριαρχείου κ.ἄ. παραγόντων καί οὐχί κατά προσώπων καί περί τοῦ ἰδιωτικοῦ ἤ καί προσωπικοῦ βίου αὐτῶν!

Οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δέν εἶναι ἀλάθητα ἐκκλησιαστικά ὄντα, ὅσον καί νά προσπαθοῦσιν ἀνεπιτυχῶς νά μᾶς πείσουσιν, ὅτι ὁ Vicarius Antichristi, εἶναι δῆθεν «ἐν Χριστῷ» ὁμόλογος καί ἀδελφός των! Νά τόν χαίρεστε «ἅγιοι» πατέρες!!!

Ἡ ἐν ζωῇ Πατριαρχικοί ἀδελφοί καί πατέρες, δέν εἶναι ὑπερ ἄνω κριτικῆς, διότι δέν εἶναι τεθεωμένοι καί δεδοξασμένοι, Θεοφόροι καί ἀπλανείς, Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ὁρατά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί διάκονοι τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Μυστηρίων Αὐτῆς.

Πολλῶ δέ μᾶλλον, δέν εἶναι κατά χάριν Θεάνθρωποι... διότι οἱ κατά χάριν Θεάνθρωποι καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουσιν ἀποφανθεί, τελεσίδικα καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀλαθήτως καί ἀπλανῶς, π.χ.  περί τοῦ Παπισμοῦ! Ἄρα, οἱ ἀντίθετες διακηρύξεις τῶν Νεοφαναριωτῶν κ.λπ., συνιστοῦν, βαριά ἐκκλησιολογική ἐκτροπή καί ἀνίερον τινά ἀπόκλιση ἐκ τῆς Φιλοθεανθρώπινης Ὀρθοδοξίας.

Ὡστόσο, θά πρέπει νά ἐπισημάνωμεν πρός τόν κ. Βαρθολομαίον, ὅτι «διά τν πλοήγησιν το σκάφους τς κκλησίας», προϋποθέτει καί Πηδάλιον. Μάλιστα Ἱερόν Πηδάλιον, τό ὁποῖον, οἱ Γιανναριστές Φαναριώτες, τό λοιδωροῦσιν καί τό συκοφαντοῦσιν, ὥς ἀχρείαστον...! Μάλιστα καταργοῦσιν, ἀγάλι-ἀγάλι τούς ἱερούς Κανόνες, ἐπικυρωμένους ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐκ τινῶν Θεοφόρων Συνόδων! Καί μετά φταίνε οἱ ἄλλοι...

Αὐτά τά Γιανναρέϊκα καραγκιοζιλίκια τῶν Χαμαιλεόντιων-Συγκρητιστῶν, δηλ. ὅσων συντάσονται μέ τά συκοφαντικά καί μάταια ληρρήματα, τοῦ καθηγητοῦ Χρῆστου Γιανναρᾶ καί μέ αὐτά τά ἀνούσια διδακτορικά γραφθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, κατά τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου καί κατά τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, πρόσκεινται οἱ κατεδαφιστικές ἐνέργειες αὐτῶν, ἐξάπαντος πλέον στήν ἔρευνα τῆς Ψυχιατρικῆς Ἐπιστήμης... δηλ. τῆς Ψυχοθεραπείας, μιᾶς καί βρίσκονται μᾶλλον ἐν διαστάσῃ ἀπό τήν Θεανθρώπινη Ψυχιατρική...

Δέν ξέρω ἄν ὑφίστατο εἰδικός τομέας Γηριατρικῆς Ψυχοθεραπείας, ἀλλά θά πρέπει νά τό ψάξομεν... Ἄς τό ψάξουν μᾶλλον οἱ εἰδικοί, ἐμεῖς ἀγνοοῦμεν τά συγκεκριμένα χωράφια. Αὐτό ὅμως πού ἐντόπισα ἐκ τινός Ψυχιατρικοῦ ἐγχειριδίου (τό ἔχω προμηθευθεί, ἵνα ἐντοπίσω καί πληροφορηθῶ καλῶς καί μέ Ψυχιατρικήν ἀκρίβεια, σέ τίνα ψυχασθένεια, συγκαταλέγονται, οἱ ἀντιοικουμενιστές καί ἀντιπαπικοί ἀδελφοί καί πατέρες) ἴσως νά μᾶς ἐνδιαφέρει καί προσωπικά τό ζήτημα, καθόλου παράξενο βέβαια, εἶναι στά περί τινᾶς ἱδεοψυχαναγκαστικῆς συμπεριφορᾶς, λ.χ. περί τῆς μανικῆς καταργήσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς ἐπαναξιολογήσεως καί ἐπανεπικυρώσεως αὐτῶν, διά τῆς ἐμμονικῆς ἐωσφορικῆς «Μεταπατερικῆς Θεολογίας»... διά μιᾶς ἀκατάσχετου ἐμμονῆς Συγκρητιστικῶν συμπροσευχῶν καί οἰκουμενιστικῶν παρατράγουδων καί ἀσχημιῶν, διά τοῦ παγανιστικοῦ οἰκολογισμοῦ κ.λπ.

Κλείνω προσωρινά, μέ τόν Ψυχιατρικό ὁρισμό τῆς Ἰδεοψυχαναγκαστικῆς Διαταραχῆς:

“Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (obsessive-compulsive disorder-OCD) κατατάσσεται στό DSM-IV ως μία αγχώδης διαταραχή που εκδηλώνεται με ιδεοληψίες καί/ή ψυχαναγκασμούς που προκαλούν σημαντική δυσχέρεια ή δυσλειτουργία σε κοινωνικούς και προσωπικούς τομείς. Οι ιδεοληψίες είναι σκέψεις καί ορίζονται ως «υποτροπιάζουσες, επίμονες ιδέες, εικόνες ή παρορμήσεις που αποτελούν σημαντική πηγή δυσχέρειας ή παρεμβαίνουν στην κοινωνική λειτουργικότητα ή στη λειτουργικότητα των ρόλων». Οι ψυχαναγκασμοί είναι συμπεριφορές ή διανοητικές ενέργειες που είναι «επαναληπτικές, σκόπιμες καί γίνονται εκ προθέσεως και εκτελούνται σε απάντηση μίας εμμονής ή σύμφωνα σε ορισμένους κανόνες ή μέ στερεότυπο τρόπο». Οι σκέψεις ή οι συμπεριφορές προκαλούν άγχος, είναι ανθεκτικές τουλάχιστον αρχικά, δεν αποτελούν μέρος κάποιας ψύχωσης καί ἀναγνωρίζονται ως μή έχουσες νόημα...” [12]

Τά συμπεράσματα ἐξάπαντος πρέπει νά εἶναι δικά σας...!


(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


[10] Δημήτριου Τσελεγγίδη, Ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τοῦ Πατριαρχικοῦ Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιοῦλα, http://www.impantokratoros.gr/6F38AF29.el.aspx

[11] Δημητρίου Τσελεγγίδη, Ἐπιστολή (1/10/2014) πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τόν Διμερῆ Θεολογικό Διάλογο Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, http://thriskeftika.blogspot.com.cy/2014/11/blog-post_42.html


[12] JAMES L. JACOBSON, MD, ALAN M. JACOBSON, MD, ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, Δεύτερη Ἔκδοση, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΒΟΓΙΑΝΑΚΗΣ, 2011, σελ.85-91.