Translate

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ


Ὁ μακαριστός Μοναχός Ἰωσήφ, μόλις κοιμήθηκε, δέν γελούσε, καθῶς ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ποικίλων φωτογραφιῶν τῆς προετοιμασίας του, διά τήν Ἐξόδιον ἀκολουθίαν του, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν λένε διάφοροι, ὅτι ἄρχισε τό "γέλιον ἐκ τῆς αἱωνιότητος" καθῶς καί πάλιν τό μαρτυροῦν ὄντως μερικές φωτογραφίες, ἀλλά μᾶλλον προτοῦ  τόν θάψουν καθῶς μαρτυρᾶ ἡ ἐν λόγῳ φωτογραφία, τοῦ κόπηκεν τό γέλιον; Ἡ ἐν λόγῳ φωτογραφική φάσις σέ ποῖαν στιγμή εἶναι; Πρό τῆς ταφῆς ἤ πρό τῆς ἐξόδιου ἀκολουθίας; Διότι, σέ ὅποιαν ἐκ τῶν δύο χρονικῶν σημείων ἐπισυνέβει, εἶναι φανερόν, ὅτι δέν γελᾶ! Γιατί νά πιστέψομεν τότε, τό μεσοδιάστημα μέ τό χαμόγελον, καί ὅχι τά πρό ἤ καί τά μετά κατά τῆς ταφῆς; Ὁσοι ὅμως, δέν εἴχαμεν ἰδιαίτερες σχέσεις μέ τόν ἐν λόγῳ Μοναχόν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά πιστέψωμεν μερικές "χαμογελαστές" φωτογραφίες του; Ἤ μήπως εἶμεθα ὑποχρεωμένοι νά πιστέψομεν τούς μαθητές καί ὀπαδούς του καθῶς καί ἄλλους τυχόν αὐτόπτες μάρτυρες πού παρατήρησαν τό "χαμόγελο τῆς αἰωνιότητας";
Δέν ἀπορίπτομεν τό  γεγονός, ὅτι δύναται ὁ Θεός νά φανερώσει τινά σημεῖα ἐπί τῶν ἁγίων του, ἀλλά οὔτε δεχόμεθα ἀδιάκριτα, ὅτι μᾶς σερβίρουν τινές στρατευμένοι κονδυλοφόροι... ἐπιτρέψτε μας νά ἔχομεν σωρηδόν ἐνστάσεις καί ἀμφιβολίες καθῶς καί ἐπιφυλάξεις, περί τοῦ Μοναχοῦ Ἰωσήφ, μέχρι τινᾶς Συνοδικῆς διαγνώμης.
Ἄν εἶναι ἅγιος ὁ ἐν λόγῳ Μοναχός, πιστεύομεν πραγματικά, ὅτι ὁ Θεός γνωρίζει ἄπειρους τρόπους νά μᾶς τό φανερώσει καί νά τόν δοξάσει...(π.π.ν.)

ΣΕ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ  π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

(Για περισσότερη εμπέδωση προβάλλονται οι διάφορες ομιλίες του, στις οποίες αναφέρεται η ανσέλμεια θέση περί πληρώσεως της ενοχής; )

Του  Βασίλειου Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Στην ιστοσελίδα που επιγράφεται (IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ)Vatopedi.gr, πολύ πρόσφατα αναρτήθηκε βίντεο που τιτλοφορείται «Η τήρηση των εντολών»,  με ομιλία του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, που έγινε στο Συνοδικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, στο οποίο  μεταξύ άλλων αναφέρει  τα εξής :  «...αλλά κατέβηκεν ο ίδιος (ο Χριστός) προσωπικά, εφόρεσε την δική μας φύση, επλήρωσε δια του αίματός του την δική μας ενοχή».

Γιατί η τόση επιμονή, να προβάλλονται τέτοια βίντεο, με λανθασμένες θεωρήσεις; Γιατί να ακούνε καθημερινά τόσοι άνθρωποι, τα περί δικαιικής θώρησης της ενοχής;  Η ευθύνη είναι μεγίστη.  Πόσοι διδάσκονται και πόσοι ακόμα θα διδαχθούν, την περί «εξοφλήσεως της ενοχής» δυτική θέση; 

«Η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης ήτις εστίν η θεία αρετή και δικαιοσύνη» αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας ( «Περί της εν Χριστώ ζωής» Λόγος Α΄), καθώς και το «δικαιοσύνην λέγοντες την ενθεωρούμενην τοις μυστηρίοις σοφίαν Θεού και φιλανθρωπίαν».

Ο Άγιος  Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει : «δικαιοσύνην ενταύθα την φιλανθρωπίαν λέγει.  Παρά μεν γαρ τοις ανθρώποις το δίκαιον απεστέρηται του ελέους παρά δε τω Θεώ ουχ ούτως, αλλ’ αναμέμικται τω δικαίω και έλεος και τοσούτον ως και αυτήν την δικαιοσύνην φιλανθρωπίαν καλείσθαι».  Τούτα με σαφήνεια καταρρίπτουν  πλήρως την περί «αναγκαιότητας εξοφλήσεως της ενοχής για την αμαρτία του ανθρώπου» θέση.

«Κατά την ορθόδοξη πατερική παράδοση η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία του Θεού βιώνονται και κατανοούνται ως άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού· γι’ αυτό και η σωτηρία θεωρείται ως κατεξοχήν χαρισματικό γεγονός» αναφέρει καθηγητής Δ. Τσελλεγίδης («Η ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης κατά τον Άνσελμο Καντερβουρίας – Θεολογική προσέγγιση από Ορθόδοξη άποψη). 

Κανών ακριβείας δυστυχώς  είναι ο «απλάνώς διδάξας» ή κατά τα λόγια του ιδίου του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού,  «ο  ίδιος ο Θεός Λόγος μας έβαλε μέσα εις τον δρόμο της Πατερικής ορολογίας.  Δεν αρνούμαι τίποτα, μας έδοσε την ικανότητα να γράψομε με λεπτομέρεια όλη την Πατερική ορολογία… ».  (τα λόγια τούτα είναι παρμένα από βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδύκτιο και τιτλοφορείται Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου - Γέρων Ιωσήφ και προβλήθηκε στην εκπομπή Αρχονταρίκι του Καναλιού 4Ε). 

Επιλογικά ας αναφέρομε τα Ορθόδοξα λόγια, από το σύγγραμμά «Περί της εν Χριστώ ζωής» Λόγος Α΄ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, που αναφέρουν ότι «η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης ήτις εστίν η θεία αρετή και δικαιοσύνη», καθώς και το «δικαιοσύνην λέγοντες την ενθεωρούμενην τοις μυστηρίοις σοφίαν Θεού και φιλανθρωπίαν». 

Προς τι λοιπόν η κατ’ επανάλειψη προβολή της ανσέλμειας θέσης του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού;  Για περισσότερη εμπέδωση; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου