Translate

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΪΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝἈπάντηση σέ ἀπορία, περί τινῶν Νεονικολαϊτῶν ΚληρικῶνΠρῶτα πρῶτα, θά πρέπει νά μᾶς διευκρινίσετε τί ἐννοεῖτε μέ τόν ὅρο Ἐκκλησία. Πῶς τόν ἀντιλαμβάνεστε δηλαδή. Διότι στήν δική μου μέτρια καί προσωπική ἀντίληψη θεωρῶ πώς Ἐκκλησία εἶναι Κλήρος καί λαός, μαζί! Δέν ὑφίστατο δηλ. μονοσήμαντα ἤ καί μονόπλευρα "μονοφυσιτισμός" στήν ἔννοια Ἐκκλησία! Εἶναι φανερόν, βάσιν τοῦ ἐρωτήματός σας, ὅτι πιθανόν νά θεωρεῖτε ὅτι "Ἐκκλησία" εἶναι, μόνον οἱ Κληρικοί ἤ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία...! Πράγμα ἄτοπον καί μή ἀποδεκτόν ἐκκλησιολογικά εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πατερική μας Θεολογία καί Παράδοσιν.

Αὐτήν τήν λαθεμένη ἀντίληψιν δυστυχῶς, μᾶς τήν καλλιεργοῦσιν ἐλέω τοῦ Δεσποτισμοῦ καί τοῦ Κληρικαλισμοῦ.

Ἄρα κατά τήν Πατερικήν ἀντίληψιν τῶν θεολογικῶν πραγμάτων ἡ "Ἐκκλησία κάνει κάτι" αἰῶνες τώρα, γιά τά κακόδοξα Κληρικά καί λαϊκά μέλη της ἁπλά δυσκολευόμαστε νά τό ἀντιληφθοῦμεν... Μία πρῶτη ἐνέργεια ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἐκ  τοῦ Ὀρθοδόξου Κλήρου καί τοῦ λαοῦ, κατά τῶν πολυποίκιλων κακοδόξων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων, εἶναι νά ἐνημερώνει τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα, τό ὁποῖον δυστυχῶς, καλῶς ἤ κακῶς, ἔχει φοβερά ἀγνοήματα περί τήν Πίστην του.

  Ἡ ἐνημέρωση εἶναι ἡ ὀρθόδοξη κατήχησις καί οἱ θεολογικές κριτικές καί ἀντιρρητικές κατά τῶν διαχρονικῶν αἱρετικῶν... [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ]


Ἀποδεικτικά γραπτά στοιχεῖα ὑφίστανται, ἀσφαλῶς, καθῶς καί προφορικές ἤ καί γραπτές μαρτυρίες ἐκ τινῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.


[π.χ.] Περί τοῦ  ἀξιοσέβαστου π. Βαρνάβα Γιάγκου σέ κατηχητική ὁμιλία του, ρωτήθηκε ΔΗΜΟΣΙΑ περί τῆς πορνεῖας, ἄν ὄντως εἶναι ἀμαρτία καθῶς διδάσκει αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία καί ἀπέφυγε(;!) νά ἀπαντήσει ΔΗΜΟΣΙΑ  μέ Εὐαγγελική εὐθύτητα περί τῆς ἀλήθειας. Αὐτό εἶναι ἕνα "μικρό" ἐκ τῶν πολλῶν στοιχεῖων! Ὅλο αὐτό π.χ. καθῶς κ.ἄ. ἡχογραφήθηκαν ἀπό αὐτόπτες μάρτυρες καί παρουσιάστηκε, ὡς σάν ἀπορία, σέ ὀρθόδοξον Καθηγητή τινᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὅπου καί διαπιστώθηκε καί ἐπιβεβαιώθηκε, ἡ φαιδρᾶ κακοδοξία, διότι ἡ αἵρεσις καί κακοδοξία, δέν εἶναι μόνον νά ἐκφράζει κανείς τινά αἱρετικόν λόγον, ἀλλά καί ἡ σκόπιμη σιωπή ἤ καί ἀποφυγή, τοῦ ὀρθοτομεῖν τόν λόγο τῆς ἀλήθειας, τῶν Θεολογικῶν πραγμάτων.

[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ]

1. Παναγιώτη Τελεβάντου, ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΣΤΟ "ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ" http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2013/06/blog-post_8834.html#comment-form

2. Προώθηση της Ομοιοπαθητικής από π. Βαρνάβα Γιάγκου και Γεωργίου Μαρτζέλου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, http://anavaseis.blogspot.com.cy/2013/06/blog-post_4064.html

3. Παναγιώτη Τελεβάντου, Ο ΑΡΧΙΜ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΩΤΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ, http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_26.html

4. Πρωτ. Ὁμότιμος Καθηγητής ΑΠΘ π. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή της Σαμαρείτιδος, Κήρυγμα περί τῆς «χαρᾶς τοῦ ἔρωτα» κατά τῶν Νεονικολαϊτῶν καί κακόδοξων κληρικῶν,

5. Παναγιώτη Τελεβάντου, Ο π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΗΡΕΙ ΣΙΓΗ ΚΑΙ ΤΟ "ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ" ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΟΝ π. ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΑΓΚΟΥ, http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2013/06/blog-post_11.html#comment-form

6. Σχολιασμός Ἀρχ. Σαράντη Σαράντου στήν ἐκπομπή «Ἀρχονταρίκι»: «Ἡ χαρά τοῦ ἔρωτα», http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_6045.html [π.χ.] Περί τοῦ ἀξιότιμου π. Φιλόθεου Φάρου... Καί οἱ λίθοι κεκράξονται περί τῆς φαιδρᾶς διορθώσεως τῶν Ἀποστόλων, του Εὐαγγελίου κ.λπ. πού ἀσκεί ὡς λυκοποιμήν. Ὑφίστανται βίντεο λ.χ. πού διορθῶνει τόν Ἀπόστολον Παῦλον!! Ποιός; Ὁ ἐσκοτισμένος π. Φάρος!!! Ὑφίστανται καί σωρηδόν κακόδοξα καί Νεοβαρλααμικά βιβλία του καί ἀπόψεις του κ.λπ.

[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ]

1. Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΩΗΛ ΣΦΥΡΟΚΟΠΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΙΤΕΣ, http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2013/04/blog-post_2569.html

2. Τοῦ Χριστόδουλου Βασιλειάδη, ΝΙΚΟΛΑΪΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/search/label/%CE%A7%CE%A1.%20%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97%CE%A3
6. Τοῦ Πρωτ. Βασίλειου Βολουδάκη, ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ ΠΑΘΗ» http://www.egolpion.com/progamiaiai_sxeseis.el.aspx

7. Τοῦ Πρωτ.Ἰωάννου Φωτοπούλου, Ψυχανάλυση καί λειτουργικές ἐμπλοκές, http://www.orthros.eu/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/2010-10-04-06-27-36/133-psixanalkaileitempl.html[π.χ.] Περί τοῦ ἀξιοθαύμαστου π. Ἀνδρέα Κονάνου, εἶχεν προσωπικόν ΔΗΜΟΣΙΟΝ διάλογον, ὁ γράφων, καθῶς κ.ἄ. ἀδελφοί μας εἰς τό FACEBOOK πρό καιροῦ (Αὔγουστον τοῦ 2013) καί ὑποστήριζεν, ὅτι ὁ π. Φιλόθεος Φάρος δέν εἶναι αἱρετικός, οὔτε Νικολαΐτης, καί μάλιστα λοιδωροῦσε καί ἀπαξίωνε τίς ἀντίθετες ἀπόψεις! Τό χειρώτερον ἦτο φυσικά, ὄτι δέν κήρυττεν οὔτε ἀπαντοῦσε, καθῶς τόν ἐρωτοῦσαν, περί τήν ἄποψη καί τήν γνώμη τῆς Ἐκκλησίας μας περί τήν Ἀντιχριστιανικήν αἵρεσιν τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ... ἀγνοῶ φυσικά, ἄν καί ἄκουσα πλῆθος ὁμιλιῶν του ἄν τυχόν καί ἐκήρυξεν περί τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος! Μήπως τόν ἔχει ἀκοῦσει κανείς νά ἀποσαφηνίζει τό θέμα τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Λογικά ὅταν ὑποστηρίζει κανείς τινά κακόδοξον Κληρικό ἥ καί θεολόγον, καί μάλιστα με σθένος, σημαῖνει πολλά εἰς τήν Ὀρθόδοξον Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Καθῶς καί ἡ ἔνοχος σιωπή σέ θέματα Πίστεως. Τόν ἐν λόγῳ  δημόσιον διάλογον τόν ἀντίγραψα καί τόν δημοσίευσα πρό καιροῦ... φυσικά ὑφίστανται κ.ἄ. στοιχεία περί κακοδοξίας του. Ἕνας καλός προβληματισμός εἰς τά τόσα: ἆραγε διατί διακόπηκε ἡ ἐκπομπή του εἰς τήν Πειραϊκήν Ἐκκλησίαν;

[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ]

1. Τῆς Χριστοΰφαντου, ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ''ΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ'', http://panayiotistelevantos.blogspot.com.cy/2015/04/blog-post_898.html

2. Τῆς Χριστοΰφαντου, ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ π. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ''ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ'', http://panayiotistelevantos.blogspot.com.cy/2015/04/blog-post_426.html


Φυσικά ἐν Χριστῷ ἀδελφή μας κυρία Εὐαγγελία, μπορεῖτε νά κάνετε τήν προσωπικήν σας ἔρευνα, μελετήστε κριτικές, διαβάστε ἔργα των καί ὀμιλίες των, κάντε συγκρίσεις μέ κείμενα τῶν Θεοφόρων Πατέρων καί τινῶν σύγχρονων παραδοσιακῶν καί φωτισμένων Κληρικῶν καί ἄν ὄντως σᾶς ἐνδιαφέρει, νά ξετυλίξετε, αὑτό τό κουβάρι περί τῶν κακόδοξων Κληρικῶν καί θεολόγων, στρωθεῖτε σέ σοβαρήν ἔρευνα. Καί ὄλα αὐτά φυσικά, νά τά πράξετε, μέ τήν εὐλογία τινός φωτισμένου καί διακριτικοῦ πνευματικοῦ.

Ἐπίσης, ἄν ἔχετε ἄμεσο σχέσην με κάποιον ἐκ τῶν τριῶν Κληρικῶν, μπορεῖτε νά διαπιστώσετε ἄν εἶναι κακόδοξος ἥ ὄχι, μέ ἕνα ἁπλό Θεολογικόν τέχνασμα! Ρωτήστε τους ἁπλά: Ποιά ἡ ἀπαρασάλευτη ἄποψις τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ Παπισμοῦ, περί τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ, περί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καί τοῦ ΠΣΕ (Οἰκουμενισμοῦ), ποία ἡ ἄποψις των περί τοῦ Γιανναρᾶ καί τῶν ὅσων συκοφαντικῶν συνέγραψε κατά τοῦ Ἀγίου Νικοδήμου, ποία ἡ ἄποψις τους διά τό ἱερόν Πηδάλιον καί τούς ἱερούς Κανόνες, ποία ἡ ἄποψις τῆς Ἐκκλησίας διά τόν Βαρλααμισμόν καί τήν «μεταπατερικήν» θεολογία κ.λπ.

Ὡς Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, καί δεῖ Κληρικοί, ἔχουν ὑποχρέωσιν νά ἀπαντήσουν καί να ἐκφράσουν Ὀρθόδοξην τινά ἄποψιν καί ὅχι προσωπικές γνώμες. Οἱ προσωπικές γνώμες των στά περί τοῦ Παπισμοῦ λ.χ. μᾶς εἶναι ἀχρείαστες καθῶς καί ἀδιάφορες, διότι ὑφίστατο ΣΥΜΦΩΝΙΑ τῶν Θεοφόρων Πατέρων, ἄρα ἔχουσιν τήν ὑποχρέωσιν, νά γνωρίζουν, ποία εἶναι καί νά τήν ἐκφράσουν. Διαφορετικά σέ κάθε ἄλλη περίπτωση φανερώνεται ἡ κακοδοξία καί πλάνη των... ἄν ἐκφραζουν ὅμως τήν ἀλάθητον καί ἀπλανή διδασκαλία περί τοῦ Παπισμοῦ, πᾶς σέ ἄλλο ἐρώτημα... καί οὔτως καθεξῆς.

Μία διαδικτυακή  ἔρευνα πάντως, εἰς βάθος, θά σᾶς πληροφορήσει περί πολλῶν...!

Σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν πολύτιμον παρέμβασή σας.

Π.Π.Ν.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΘΕΤΟ ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΝΑΝΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2013 ΜΟΛΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΙΟ: