Translate

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΝ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΝ ΣΙΣΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ

Αὐτά διακηρύττει στό ποίμνιό του
ὁ Κληρικός τοῦ Πατριαρχεῖου
καί δέν τοῦ ἀπομένει ἐλεύθερος χρόνος νά διαλεχθεί μέ Χριστιανούς;(π.ν.)

πάντηση ες τόν  ρχιμανδρίτην γαθάγγελον Σῖσκον
Βιβλιοφύλαξ τν Πατριαρχείων

 
Μισό λεπτάκι παπά μου νά πάρω τήν βοήθεια τοῦ κοινοῦ...(π.ν.)

Ελογετε, ξιότιμε ρχιμανδρίτα το Οκουμενικο μας Θρόνου, πατέρα  γαθάγγελε Σσκο!

Συγνώμη ξ ρχς διά τήν ποιαν νόχλησην κ τν ποστολν κειμένων μας ες τό email σας. Κάτι μως δέν κατάλαβα καλς ες τήν πογραφή σας· λλά εστε διώτης κληρικός πράγματι Κληρικός τῆς Ἐκκλησίας το σεπτο Οκουμενικο Πατριαρχεου μας; κανα μως, μίαν μικρήν ρευνα διαδικτυακήν καί ξ σων φαίνεται, ντως εστε Κληρικός το Πατριαρχεου μας. λλά ν τό πιθυμετε, Σς παρακαλ πολύ, πλ πιβεβαιώστε μας γραπτῶς, μέ κάποιο σοβαρό στοιχείο, διότι δέν χομεν πόλυτον μπιστοσύνην ες τόν διαδικτυακόν χρον.

πάρχει κάποια Πατριαρχική πηγή, διά νά πιστοποιήσω τήν διότητά σας, ς Κληρικοῦ, το Πατριαρχείου μας; Μπορετε νά μς τήν ποστείλετε παρακαλ;

πίσης, ν ντως εστε Κληρικός το Πατριαρχεου μας, μπορετε νά μᾶς ναφέρετε, μερικούς κκλησιολογικούς κ.ἄ. λόγους, γιά τούς ποους, δέν ποδέχεστε, τά νημερωτικά καί καταγγελτικά θεολογικά δοκίμιά μας; Μιλάτε σοβαρά; στάση Σας πάντως, μς παραξενεύει φοβερά, διότι διαφορετικά θεωρούσαμεν, πώς εναι τίμιοι καί ξιοι Κληρικοί τς κκλησίας το Θεανθρώπου Χριστο.

ν εστε ντως δημόσιο πρόσωπο καί Κληρικός τς κκλησίας, δυστυχς τίμιε πάτερ, δέν μπορούμεν να Σς διαγράψομεν, διότι θά πρέπει, νά Σς νημερώνομεν, δια τά ποια θεολογικά δοκίμιά μας, καί τι Σς νοχλεί σ΄ατά, νά μς τό πισημάνεται μέ ποιμαντική φροντίδα καί ερά διάκριση, διά νά διορθωθομεν· καί χι νά μς πορίπτετε νευ σοβαρο ατιολογικο καί νευ ποιμαντικο διαλόγου. Θά πρεπε μάλιστα, νά χαίρεστε, πού πιθυμον μέλη τς κκλησίας τς Κύπρου καί τς λλάδος νά πικοινωνον μαζί Σας. συμπεριφορά σας δέν λογίζεται διά Κληρικόν, καί μάλιστα το Οκουμενικο Πατριαρχεου... κτός κι ν λάβατε προκαθορισμένες ντολές κ το σεβαστο Πατριάρχη μας;!

πίσης, ς ρκισμένοι πόφοιτοι, θεολόγοι τς κκλησίας το  Οκουμενικο Πατριαρχεου μας, νομίζομεν, ὅτι χομεν τήν θεσμικήν ποχρέωσην, καθς καί ς νεργά μέλη τς ρθοδόξου κκλησίας, μέ δρα τήν Μητέρα τν κκλησιν, νά νημερώνομεν καί νά καταγγέλομεν, γραπτῶς, τινές βαρίες καί κακοδοξίες περί τήν ρθόδοξον Πίστην μας.


πάρχει κάποια διαφωνία, σέ σα Σς καταγράφομεν;

Καί ν ναί, πο; Παρακαλ πισημάνετέ μας το.

ς ρχιμανδρίτης το Πατριαρχικο θρόνου μας, καί μάλιστα ὡς Βιβλιοφύλαξ τν Πατριαρχείων, δέν ποδέχεστε, τά γραπτά καί νυπόγραφα θεολογικά δοκίμιά μας· δηλαδή, μέ τήν θεσμικά Ποιμαντικήν καί Πατριαρχικήν, διώτητά Σας, μς παξιώνετε καί χι μόνον, ς σάν νά εστε κάποιος τυχάρπαστος διώτης πού το χαλάσαμεν τόν πνον!! Τό ντιλαμβάνεστε τίμιε πάτερ, νά Σς τό ναλύσω πί διδακτορική διατριβήν; Μλλον τώρα, πού κατέγραψα τό λεξίδιον «πνος», μήπως τά θεολογικά γραπτά μας, Σς σκον τινά συνειδησιακόν λεγχον καί Σς χαλον τόν πνον τς Κληρικαλιστικς θεΐας; Μά Σς ποστέλνομεν τά κριτικά κολλυβογράμματά μας, διά να μς σκήσετε τινά Φαναριώτικην ποιμαντικήν κριτικήν, στά ποια νθρώπινα παραπτώματα, λάθη καί παραλείψεις μας... μέ πώτερο σκοπόν, τίμιε πάτερ, νά διορθωνόμαστε.
 
Νά ἐτοιμάζεστε καί διά τήν φοβερά Κρίσην τοῦ Θεοῦ...(π.ν.)


Εναι θεο-λογικό καί Ποιμαντικό Σες, ο Οκουμενιστές Πατριαρχικοί Κληρικοί μας, νά σπεύδετε ταχέως, νά διαλέγεστε μέν, μέ σωρηδόν ΠΣΕευδόδοξους αρετικούς, να τήν Οκουμένην, καί πό τήν λλη δέ, νά παξιώνετε μέ μείζων νέργειες τς ταχύτητος το φωτός, μέ φαιδρά ποταπότητα, τά μέλη καί τούς θεολόγους τς κκλησίας μας;

ρισμός ν τέλει τς ωσφορικς λαζωνίας, τίμιε πάτερ, ποος ραγε νά εναι;
 
Ὁ Ἀρχιμανδρῖτης Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, νεαρός φοιτητής τοῦ ΑΠΘ, 
ὑποβάλλει τήν παπόδουλο παποφροσύνη του
 μέ μία πρῶτη ἐπαφή μέ τό alter ego  του
  τόν Vicarius Antichristi, 
ἀδελφό "ἐν Χριστῷ" τῆς ΑΘΠ τοῦ Πατριάρχου τῆς Κων]πόλεως!(π.ν.)


Ατό λο τό Πατριαρχικόν φληνάφημά Σας, πού μς καταγράψατε, τό σκεφτήκατε σοβαρά, πρωτο μς τό ποστείλετε καί τό πογραψετε; Εναι π.χ. πόσταγμα τς Πατριαρχικς καί Ποιμαντικς συμπαθίας καί γάπης Σας, πρός τά ποια, γνωστα, μαρτωλά, μπαθή, σιμα, σωτα καί πολλωλότα πρόβατα, πλήν τό κατα δύναμιν, συνειδητά μέλη τς ρθοδόξου κκλησίας μας;

Γιά ποον λόγο, τίμιε Κληρικέ, δέν ποδέχεστε, τήν θεολογικήν νυπόγραφον κριτικογραφίαν μας;

Παρακαλ πολύ, ναπαύσατε τόν διαταραγμένον καί σαλεμένον λογισμόν μας καί παντήστε μας κτενς καί λεπτομερς, ν εστε φίλος τς λήθειας, διότι ασθανόμαστε βαθιά σκανδαλισμένοι καί πικραμένοι μέ τό παρόν «Ποιμαντικό» email Σας.


σπάζομαι τήν δεξιά Σας

Παναγιώτης Π. Νούνης
(Θεολογν τς κκλησίας τς Κύπρου)Υγ. Ὅρος βασικός, διά νά διαλεχθῶμεν διεξοδικῶς, ἄν τυχόν καί τό ἐπιθυμεῖτε, τίμιε πάτερ, εἶναι νά μᾶς ἀπαντήσετε, στά ἐξῆς Ἐκκλησιολογικά καί Θεολογικά ἐρωτήματά μας: Ποῖα ἡ ἀπαρασάλευτη Θεολογική ἄποψη καί ἡ διαχρονική Συμφωνία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καθῶς καί τῶν Θεοφόρων Πατέρων μας στά, περί τοῦ Παπισμοῦ, περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, περί τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ, περί τοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ καί περί τοῦ «Ἱεροκορανισμοῦ»;