Translate

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ: Ο ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΪΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ!Ο Νεονικολαϊτισμός στό μεγαλείο του!
Αὐτά ὅλα πού ἀναφέρει στό ἐν λόγῳ βίντεο ὁ θεολόγος κ. Ἡλίας Λιάμης εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέροντα. Ἀλλ΄  ὅμως τί εἶναι τό τόσο φοβερόν πού θά ἦθελε νά τό μιλήσει,  περί τῆς σεξουαλικότητας, τό ὁποῖον, δύναται νά τό λέγει ἄνετα σέ «μιά παρέα μέ τά μεζεδάκια»; Δηλαδή ἄλλα κηρύττει σέ δημόσιες παρέες περί τοῦ σεξουαλισμοῦ καί τοῦ ἔρωτος καί ἄλλα σέ στενό του κύκλο;  Μήπως αὐτό δέν εἶναι διγλωσσία; Γενικῶς, μού φάνηκαν ἀρκετά ἐνδιαφέρον ὅσα ἀνέφερε, δυστυχῶς ὄμως δέν δύναμαι να τόν ἐμπιστευτῶ καθότι θά ἐπιθυμοῦσα ξεκάθαρες κουβέντες ἤ καί νά διαβάσω κείμενά του, γιά νά μή τόν παρεξηγήσω. 


Δέν ἐπιθυμῶ νά ἀσχοληθῶ σήμερα μέ τόν κληρικό π. Θεμιστοκλή Μουρτζανό ἀλλ΄ οὔτε σέ βάθος μέ τόν θεολόγο κ. Ἡλία Λιάμη, γιά νά ἐρευνήσω προσεκτικά τό θεολογικό μητρώο καί τήν θεολογική προσφορά τους, δηλ. τί ἄλλα πράγματα γράψανε καί κηρύξανε, ἵνα μή βγάλω αὐθαίρετα καί ἄδικα συμπεράσματα βάση τῆς συγκεκριμένης βιβλιοπαρουσίασις καί στήν τελική τούς ἀδικήσω... Ἔχει ὁ Θεός! Μπορεῖτε ὅμως νά δεῖτε τίς ἀντιαιρετικές καταγγελίες πού κάνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γλυφάδος ἐπί τῶν  συγκεκριμένων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων...[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]
Ἔχω ὅμως μελετήσει μερικά συγγράμματα τοῦ κ. Δημήτρη Καραγιάννη, καί ἦτο ἀρκετά ἐνδιαφέροντα... τό ὁμολογῶ, ἀλλά προσωπικά, ἐπιλέγω διά τήν ψυχοθεραπεία μου νά μελετῶ τήν Ἁγία Γραφή καί τά Θεόπνευστα συγγράμματα τῶν Θεηγόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας· δυστυχῶς ὅμως ὁ κ. Καραγιάννης, βάση τῶν ὅσων ἔκφρασε στήν βιβλιοπαρουσίαση, εἶναι Νεονικολαΐτης, Νεορθόδοξος καί Νεοβαρλααμίτης. Καί ὁ λόγος εἶναι, ὅτι εἶναι κραυγαλέα ἀντιησυχαστής καί ἄρα κακόδοξος Χριστιανός, ἄσχετα ἄν ἀποδέχεται λεκτικά, τόν Μοναχισμό ἐντός τῆς Ἐκκλησίας... μέ τά λόγια χτίζω ἀνώγια καί κατώγια λέμεν στά χωριά μας... καί μέ τήν ἔννοια φυσικά, ὅτι διαχωρίζει κακῶς, τήν Μοναχική ζωή, μέ τήν ζωή τῶν Χριστιανῶν! Γι΄αὐτό καί εἶναι Νεοβαρλααμίτης καί Νεορθόδοξος! Γιανναρικᾶ φληναφήματα δηλαδή.  Ἀπορίπτει μάλιστα, τήν κατα Θεόν ἀγαπητική ἄσκηση καί  τήν φιλότιμον ἄθληση τῶν κοσμικῶν καί ἐγγάμων Χριστιανῶν, καθότι τήν ἀναγάγει καί την ἐρμηνεύει κακόδοξα, ὠς τήν δῆθεν πρακτικήν, τῶν Μοναχῶν! Τό Εὐαγγέλιο ὅμως, εἶναι τό ἴδιο καί τό αὐτό, τόσον γιά τούς Μοναχούς ὄσον καί γιά μᾶς τούς ἔγαμμους κοσμικούς. Ἄρα Χριστιανός πού ἀσκεί τέτοιες διαφοροποιήσεις ἀντιπατερικές εἶναι κακόδοξος Χριστιανός καί θά πρέπει νά εἴμεθα ἄκρως ἐπιφυλακτικοί μαζί του. Ἄρα κ. Δημήτριε Καραγιάννη μου, ὑφίσταντο ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ γιά τό ἐνδιαφέρον τῆς "σεξουαλικῆς ζωῆς" τῶν ἀντρογύνων καί τῶν μή ἐγγάμων, ἐκ τών διακριτικῶν Πνευματικῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας!


Εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, ὑφίσταντο κάποια ὅρια σέ μερικά πράγματα ποιμαντικῆς ὑφῆς, τα ὁποία ἄπτονται, τῆς Ὀρθοδόξου Ποιμαντικῆς Σωτηριολογίας καί καθοδηγούνται ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας. Μπορῶ νά εἰκάσω ποιά ἡ ἄποψη τοῦ κ. Καραγιάννη περί τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου τῆς Ἐκκλησίας μας, μιᾶς καί ὁ κ. Γιανναρᾶς, ἔκανε ἄριστη(sic) δουλειᾶ, καθῶς συκοφαντοῦσεν αὐτό στυγνᾶ καθῶς καί τόν συγγραφέα του τόν ἅγιον Νικόδημον.

-Τό πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας κ. Καραγιάννη μου, εἶναι στούς ἀδιάκριτους (=μή ἔχοντας τό χάρισμα τῆς διάκρισης τῶν πνευμάτων) καί ἄπειρους ρασοφόρους, δηλ. στούς ἀφώτιστους κληρικούς ὅλων τῶν τάξεων, πού συμβουλεύουν κοιλιόπνευστα-Γιανναρόπνευστα,  ἀντί Θεόπνευστα. Καταλάβατε;
Νά κόψει τίς λυκοφιλίες του μέ τόν Οἰκουμενιστή Μητροπολίτη τῆς Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο, καί νά πάψει νά συκοφαντεί, ὁ κ. Καραγιάννης,   τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ εἰς τόν Μητροπολίτη Δημητριάδος, καί νά μεριμνήσει ὁ ἐν λόγο κ. Ψυχίατρος, νά ἀποκτήσει ἕναν ἄγιο καί ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ πνευματικό γιά νά διδαχθεί μέ ἀπόλυτον ἀκρίβειαν, τό Θεανθρώπινο Ἡσυχαστικό καί Εὐαγγελικό φρόνημα τῶν Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, διότι διασπείρει ΦΟΒΕΡΕΣ αἱρέσεις γιά Χριστιανός καί δεῖ Ψυχίατρος  εἰς τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα· λόγω τῶν λανθασμένων καί πλανεμένων θεολογικῶν του προϋποθέσεων μά κυρίως, λόγω τῆς σχολαστικῆς καί οὐμανιστικῆς Ψυχιατρικῆς μεθοδολογίας του.


Ἡ Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία μας, διαθέτει τήν Θεανθρώπινη καί Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία καί Ἀνθρωπολογία της, ἠ ὁποία ἔχει ὡς βάσιν της, τόν ἱερόν Εὐαγγελικόν Ἡσυχασμό καθῶς τήν φιλότιμον καί ἐν δυνάμει ἀγαπητικήν ἄσκησιν! Ἄνευ τοῦ ἀσκητικοῦ Ἡσυχασμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔχομεν ἕναν κάλπικον καί αἱρετικόν Χριστιανισμόν, ὅπως ἐκείνου, τῶν δύσμοιρων Προτεσταντῶν καί Παπικῶν!

Στά περί τοῦ ἁγιολογικοῦ ζητήματος πού ἐθιγησαν περί τῶν ἁγιοκατατάξεων τῶν ἐγγάμων, ἄς ἀνοίξει κανένα Συναξάριο ὁ κ. Ψυχίατρος, ἄς πάει νά λειτουργηθεί καμιά μέρα, γιά νά διδαχθεί καλῶς τά περί τῶν ἐγγάμων ἁγίων! Ἡ Ἐκκλησία μας, δέν σταμάτησε νά παράγει ἔγγαμους ἤ καί ἄγαμους ἁγίους καί οὔτε πρόκειται νά σταματήσει νά τό πράττει ἄχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων... εἶναι ὅμως καί ἕνα νέο ἁγιολογικό ζήτημα περί τῆς σύγχρονης "ἀπουσίας" ἐπισήμων ἀγιοκατατάξεων περί τῶν ἐγγάμων Χριστιανῶν... Νά φροντίσει τότε ὁ κ. Καραγιάννης, νά γνωρίσει ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ και ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ (μιᾶς καί εἶναι μορφωμένος Ψυχίατρος) τήν Ὀρθόδοξο Πατερική Θεολογία καί νά γίνει ἕνας ἐκ τῶν συγχρόνων ἁγίων ἐγγάμων!

Τελικά ὁ κ. Καραγιάννης εἶναι ἐπιστήμονας "παντῶς καιροῦ"; Ἐπιλέγει ἀποσπασματικά, θεολογικές θέσεις, Κανόνες καί ἀποφάσεις Συνόδων καί ὅτι ἄλλο τόν συμφέρει, γιά νά ἐμπεδώσει τίς προσωπικές καί πλανεμένες ἀντιλήψεις του; Ἆραγε δύναται ἕνας Ψυχίατρος, μέ ἐτοῦτα τά ἀντιευαγελικά ἰδεολογήματα του, νά θεραπεύσει ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί δεῖ  τῶν Χριστιανῶν πού ἔχουσιν Μυστηριακή ζωή;!  Πολύ τό ἀμφιβάλλω!! Ἀπόδειξις τρανή; Τό μπερδεμένο ἀκροατήριό του, τό ὁποῖον μάλιστα, ὁμολογεί τήν σύγχησή του...!


Γιά τό μπερδεμένο ὅμως ἀκροατήριο δέν εὐθύνεται μόνον ὁ Καραγιάννης. Ἀλλά ὀ Κληρικός καί ὁ θεολόγος τῆς παρέας. Τό ξεκαθαρίζω. Τό ὅτι ἐκφράζει τέτοιες ἀντιησυχαστικές πλάνες ὀ Καραγιάννης, φέρουσιν θεσμική καί ἠθική εὐθύνη καί οἱ ἀξιότιμοι κύριοι συνομιλητές του. Ἕνα τό κακόδοξον κρατούμενον γι΄αὐτούς... ἡ ἅθεος σιωπή των εἰς βάρος τῆς Ἀλήθειας τῶν Θεολογικῶν πραγμάτων.

Ὡστόσο νά πῶ καί ἕνα σοβαρό "κουτσομπολιό" περί τοῦ κ. Καραγιάννη ἴσως μᾶς βοηθήσει καλύτερα νά ἀντιληφθοῦμεν σέ τίνα κλίκα εἶναι προσκείμενος: ὁ γράφων κατά τό παρελθόν ἔγινε αὐτήκοος καί αὐτόπτης μάρτυς, ὅταν ὁ ἀξιότιμος κ. Καραγιάννης κατηγόρησε σέ δημόσιο χώρο τόν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, γιά ἕνα κείμενο του περί τοῦ «στοματικοῦ ἔρωτα»! Ἐπί λέξη δήλωσε: "ρεζιλεύει τήν κκλησία μας Πειραις"!!! Διευκρινίζω, ὅτι δέν εἶμαι Πειραιώτης ἀλλά οὔτε ἔχω καί ἰδιαίτερες σχέσεις μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς.

Δηλαδή ὁ Ψυχίατρος κ. Καραγιάννης συμβουλεύει καί θεραπεύει τούς ἀσθενείς του ἤ καί τούς Χριστιανούς μέ τινά «εἰδικήν Ψυχοθεραπεία» στά περί τοῦ παρά φύσιν ἤ καί κατά φύσιν σεξουαλικοῦ ἔρωτος; Δέν ἐπιθυμῶ νά ἐπικρίνω αὐστηρά, ἕναν κακόδοξο Ψυχίατρο, καί δεῖ ἡμιμαθή στά θεολογικα πράγματα, ἀλλά ὅταν παρεμβαίνουν στά χωράφια μας, μέ τό πρόσχημα τοῦ Χριστιανοῦ καί θεολογούντα Ψυχίατρου, ἔχομεν τήν ἀδήριτον ποιμαντικήν  ὑποχρέωση νά τό πράξομεν.

Πού ξανακούσθηκε ἄνθρωπος Ψυχίατρος νά κάνει «ἀντιαιρετικό κήρυγμα» καί νά λαλεί διά δῆθεν Ἐκκλησιαστικές αἰρέσεις;(!!!)

Ἀλλά γιά ρωτήστε τον περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί Παπισμοῦ! Μέμφεται ὅσους καταδικάζουν τίς συγκεκριμένες αἱρέσεις!

Σέ ποιούς κάνει κήρυγμα, καί μέ ποιανοῦ τήν εὐλογία; Μήπως μέ τήν ἀλογία τοῦ Φαριζαίου Μητροπολίτη, τῆς «Χαρᾶς τοῦ Ἔρωτα»;

Στά περί τῆς ὑπακοῆς πού λάλησε, εἶναι φανερά ἠ μεγίστη ἀδιακρισία του! Μέ τήν ἰδια στενοκέφαλη λογική του, νά πάψουνε τά παιδάκια,  νά ἀσκοῦν ὑπακοή, καί στούς γονείς των! Φαίνεται σαφῶς, ὄτι ἀγνοεῖ τήν Πατερική Διάκριση περί τῆς «ἁγίας ἀνυπακοῆς» καί «κακῆς ὐπακοῆς», διότι συμβουλεύει(sic) περί τινᾶς ἀδιάκριτου καί κακῆς ἀνυπακοῆς τῶν παιδιῶν μας …

Εἶναι «λογικό» ὡς κάποιον βαθμό, γιά ἕναν τυχόντα ἄθεο ψυχίατρο, ὁ Εὐαγγελικός ὅρος τῆς «ἐγκράτειας» νά σημαίνει δῆθεν καταπίεση καί κομπλεξιλίκια...  ὅμως ὁ παραλογισμός ἔγκειται στό νά τά δηλώνει ἕνας... Χριστιανός(!) Ψυχίατρος.

-Καταλάβατε φίλοι καί φίλες τί συμβαίνει; [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ]

Μελέτησα καθῶς προείπα, δύο καλά ψυχιατρικά βιβλία τοῦ κ. Καραγιάννη, συμμετείχα μάλιστα κατά τό παρελθόν, σέ ἕνα εἰδικό τριήμερο συνέδριο «Ψυχοθεραπευτῶν» Ψυχιάτρων καί Ψυχολόγων, καί γνώρισα ἀπό κοντά καί συμπάθησα ἰδιαίτερα τό ζεύγος κ. Δημήτρη καί κ. Ἐλένης Καραγιάννη... ἄκουσα ἀρκετές ὁμιλίες του. Εἶναι καλοί καί ἀξιαγάπητοι ἄνθρωποι μέν. Εἶναι ἄριστοι δέ ἐπιστήμονες στό τομέα των τῆς συγχρόνου Ψυχιατρικῆς. Διατηροῦσιν μίαν περίφημον Ψυχιατρικήν σχολή κ.λπ. Ἀλλά, ὅλο αὐτό, δεν σημαῖνει ποσῶς, ὅτι θά κάνομεν τινές ἀβαρείες καί θά ἀποδεχόμεθα τήν ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου καί Πατερικῆς Θεολογίας μας! Δέν χωροῦσιν συναισθηματισμοί στά Θεολογικά πράγματα!!! Στά ψυχολογικά καί ψυχιατρικά πράγματα σίγουρα χωροῦσιν χίλια δυό. Στά περί τῆς Ἡσυχαστικῆς καί Φίλης Ὀρθοδοξίας ὅμως, δέν χωροῦσιν τά ψυχιατρικά μασκαραλίκια! Ἆραγε, θά πρέπει νά εἶναι πιό προσεκτικός ὁ φίλτατος κ. Καραγιάννης, στα περί τῶν θεολογικῶν ζητημάτων;


Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Ἕνας καλός Ψυχίατρος εἶναι, καί ὄχι ἕνας ἀλάθητος  ξερόλας. Μού τήν δίνουν οἱ ξερόλες...


Π.Π.Ν.