Translate

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΗΛΕΘΕΟΛΟΓΟΝ Νο2 ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ ΕΦΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΑΣ ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΣΚΑΠΤΕτΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΞ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ "ΙΕΡΟΚΡΥΦΙΩΝ" ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΑΣ.


Θεολογικά ἐρωτήματα, πρός τήν ἱερά Σύνοδον τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καί πρός τόν τηλεθεολόγον Νο2 στά περί τῶν Δικαῖων Πρωτοπλάστων

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΣΚΑΡΑΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ;
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΟΡΦΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΝΑ ΥΠΟΣΚΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ;
ΑΓΙΕ ΚΙΤΙΟΥ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ;
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟΝ;
ΜΕ ΤΟΝ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΘΕΜΕΛΙΩΣΟΥΝ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ;
ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Ὁ τηλεθεολόγος Νο2 τῆς «Μεταπατερικῆς» βοθρο-θεολογίας τοῦ Γιανναρισμοῦ, δηλ. τοῦ δυσεβοῦς Νεονικολαϊστισμοῦ καί Νεοβαρλααμισμοῦ, γνωστός ἀνά τό Παγκύπριον καί ἀξιότιμος κ. Θεόδωρος Κυριακοῦ, μᾶς κατηχεί, ὡς ἱεροκήρυκας, ὡς τηλεπερσόνα, ὡς καθηγητής στά σχολειά τῆς Κύπρου, σωρηδόν κενοφανείς νεωτερισμούς, διαβολικές κακοδοξίες καί Θεόμουρλες αἱρέσεις, καθότι «ἥβρεν τζαί κάμνει»  κατά τήν Κυπριακήν διάλεκτον, ἐκμεταλευόμενος τήν ἄγνοια τοῦ ἀκατήχητου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καθῶς καί τήν ἄνομον συγκάλυψήν του ἐκ τινῶν φίλων του Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν.

Τόν ἔχομεν καταγγείλει ὡς ἱστολόγιον, εἰς τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Κύπρου, ἵνα ὡς ἡ κατ΄ἐξοχήν ἀρμόδια Ἐκκλησιαστική Ἀρχή ἡμῶν τῶν θεολογοῦντων καί μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐπιληφθεί Συνοδικῶς τού ἐν λόγῳ ζητήματος ἐπί τινῶν συγκεκριμένων κακοδοξιῶν του, ἀλλά φαίνεται, ὅτι ὑφίσταντο ἄλλες προτεραιότητες τινῶν ἄλλων ζητημάτων, ἀντί ἐπί τῶν θεμάτων τῆς Πίστεως... πράγμα ἄκρως ἀπαράδεκτον, καθότι δέν λάβαμεν τινά ἀμυδράν τυπικήν ἀπάντησιν ὑπό τῆς ἱ. Συνόδου!

Λάβετε διά μελέτην σας, μόλις πρόσφατα παρελθοντικά κείμενά μας, κατά τοῦ Οἰκουμενιστή καί νεωτεριστή θεολόγου κ. Θεοδώρου Κυριακοῦκον, πρός βαθύτερον προβληματισμόν σας:

1. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ "ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ"! http://apologitikaa.blogspot.com.cy/.../11/blog-post_28.html#

2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΝΩΝ "ΘΕΟΛΟΓΩΝ" ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/.../03/blog-post_23.html

3. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ, ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/.../03/blog-post_10.html

Τό τραγικό τῆς ὅλης ὑπόθεσις εἶναι, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κύπρου, καταδίκασε μέν, μόλις πρόσφατα, τόν «ἕτερον Καππαδόκην» τηλεθεολόγον Νο1 κ. Ἀνδρέα Πιτσικλλίδη, ὡς τόν σύγχρονον Νο1 αἱρετικότατον θεολόγον τῆς νῆσου τῶν Ἁγίων, ἐνῶ τήν ἰδια στιγμήν ἡ Σύνοδος τῶν Κυπρίων Ἰεραρχῶν, δέν τόλμησε μέχρι στιγμῆς νά δημοσιεύσει δέ τό  15σέλιδο  Συνοδικό καί καταδικαστικό πόρισμά της, ἐπί τίς συγκεκριμένες πλανεμένες, κακόδοξες καί αἱρετικές ἀθεολόγητες ἀπόψεις τοῦ αἱρετικοῦ τηλεθολολόγου Νο1 Πιτσικλλίδη!

Μελετήστε ἐδῶ περί τοῦτου:

“ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΟΣ” ΦΛΥΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ ΥΠΟ ΗΤΤΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ http://apologitikaa.blogspot.com/2015/07/blog-post_67.html


-Γιατί ἅγιοι Συνοδικοί, δέν τολμάτε νά δημοσιεύσετε, τό καταδικαστικό πόρισμά Σας;
-Ποῖον καί γιατί φοβάστε;
-Ἆραγε φοβάστε, τίς πιτσικλανίδιες ἀπειλές τοῦ ἀναγιωτοῦ Σας;
-Ἔχετε κάτι εἰς βάρος Σας καί τόν φοβεῖστε;
-Φοβάστε μήπως, τούς ἄθεους-θρησκόληπτους καί τούς κιναῖδους ὁπαδούς, τοῦ Πιτσικλανίδη, ἤ τόν Ὕψιστον Θεάνθρωπον;
-Ποῖον ἀπό τούς δύο ἆραγέ;
-Διά ποῖον κύριον δουλεύει, ἡ ἱ. Σύνοδος τῆς Κύπρου;
-Γιατί ἆραγε κοινοποιήσατε τό πόρισμά Σας, ἐξαιρετικά καί μόνον μυστικά, σε συγκεκριμένους ἄθεους δημοσιογράφους;
-Γιά να πλήττουν καί νά ἀσελγοῦσιν μήπως, ἐπάνω τῶν Συνοδικῶν πορισμάτων Σας, καί νά Θεομπαῖζουν τό Θεανθρώπινο κῦρος  τῆς Ἐκκλησίας μας;
-Ἀπό πότε ἆραγε, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ἄρχισε νά φοβάται, τούς Θεομπαίκτες αἱρετικούς θεολόγους, ἐπειδή ἠμίς(=δῆθεν) εἶναι διάσημοι τηλαστέρες;
-Ἀντιλαμβάνεστε, τί σόϊ ἀνίερα μηνύματα, ἐκπορεύονται, εἰς τήν ποιμενόμενη κοινότητα τῆς Ἐκκλησίας μας;
-Ἀπό πότε ἆραγε, οἱ Θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δειλιοῦσαν νά δημοσιεύσουσιν, τά Θεόπνευστα καταδικαστικά πορίσματά τους, ἵνα μή ἐξαγριωθῶσιν, τινές ἀνεγκέφαλοι ἄθεοι ἤ θεοῦσοι ὁπαδοί τῶν διαχρονικῶν αἱρετικῶν;

Ἄν νομίζετε, ἅγιοι Συνοδικοί, ὅτι ἀσκεῖτε Ποιμαντικήν οἱκονομίαν μέ τέτοιες «ἱεροκρύφιες» καί ἄφιλες ἀντικανονικές ἐνέργειές Σας, εἰς βάρος τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Χριστῶνυμου λαοῦ μας, πλανάστε πλάνην οἰκτράν, διότι, θά πρέπει ἐπί τέλους νά ἐμπεδωθεί καί νά λάμψει, ἱεροκανονικά ἡ Ὀρθόδοξη Εὐαγγελική ἀλήθεια ἐπί τοῦ θέματος τοῦ Νεοβαρλααμίτη καί Νεονικολαΐτη, αἱρετικοῦ Πιτσικλανίδη, ρωμαλέα ἡχηρᾶ καί ἱεροκανονικά!

Ἀναμένομεν δηλαδή, νά δημοσιευθεῖ ἐπί τέλους, γιά νά τό δοῦμεν, νά τό διαβάσομεν καί νά τό μελετήσομεν κ.λπ., τό ἐν λόγῳ 15σέλιδο Συνοδικό πόρισμα καθῶς καί τήν καταδική τοῦ κ. Α.Π., εἰς τό ἐπίσημον Ἱστολόγιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου καί ὄχι νά διαβάζομεν, τινά ἀποσπάσματά ἐκ τοῦ πορίσματος, ἐξ ἀθέων καί ἀντίχριστων δημοσιογράφων τοῦ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ»!!!

Τόσον ὁ Νο1 Πιτσικλλίδης ὅσον καί ὁ Νο2 Κυριακοῦκος εἶναι ὁμόφρωνες καί ἀδίστακτοι νεωτεριστές, φιλελεύθεροι δῆθεν ἀλλά ὁρκισμένοι Οἰκουμενιστές θεολόγοι καί τηλαστέρες ἐπί 20 σχεδόν συναπτά ἔτη, εἰς τά πάνελς τῶν πολυποίκιλων Μ.Μ.Ε. τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι μάλιστα, προσπαθοῦν ἀνεπιτυχῶς, νά μᾶς πιτσικλίζουσιν καί νά μᾶς ἐμφυτεύσουσιν, τήν αἵρεσιν τοῦ λαϊκοῦ καί θρησκειολογικοῦ συγκρητισμοῦ, δηλ. τό παναιρετικόν καί σατανικόν δόγμα καί ἀντίχριστον ΠΣΕυδοσύστημαν  τοῦ ἐωσφορικοῦ καί παπόδουλου Οἰκουμενισμοῦ!

Ἀκολουθοῦσιν τώρα, ὄχι διαφημίσεις, ἀλλά συγκεκριμένα θεολογικά ἐρωτήματα, πρός τόν τηλεπερσόνα Νο2, ἐπί συγκεκριμένης τινᾶς παράδοξης καί περίεργης δημοσίου γραπτῆς δημοσίευσίς του εἰς τό FACEBOOK, τά ὁποία ἐρωτήματά μας, καθῶς θα ἀποδείξομεν στήν πορεία, σκόπιμα καί πονηρά μᾶλλον ἀπέφυγεν να μᾶς ἀπαντήσει...! 

Γιατί ἆραγε;

Ἀναμένομεν ὅμως, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, νά φιλοτιμηθεί αὐτός ὀ καλός ἄνθρωπος καί νά μᾶς τά ἀπαντήσει μέ κάθε σοβαρότητα, ἄν δέν θέλει νά ὑποσκάπτει τό ὅποιον θεολογικόν κύρος του εἰς τήν κοινωνία τῆς Κύπρου.

Δυστυχῶς κ. Κυριακοῦκε, μᾶς ἔχετε κατασκανδαλίσει τά μέγιστα καί θά ἐπιμένομεν μέχρι τέλους νά δώσετε ἐξηγήσεις εἰς τόν λαό τοῦ Θεοῦ, γιά ὅσα σᾶς καταγγέλνομεν κατά καιροῦς.

Προκύπτουν τά ἑξῆς ἐρωτήματα κ. Κυριακοῦκε μου:

[1.] Ἄρα μᾶς κηρύττετε ὡς θεολόγος, ὅτι ὁ Μωϋσής δέν ἦτο Θεόπτης καί ἄρα δέν τοῦ ἀπεκάλυψεν ὁ Τριαδικός Θεός τήν Δημιουργίαν;
[2.] Ἄρα οἱ Πρωτόπλαστοι, ἦτο μία μυθολογία τινῶν ἄλλων θρησκειῶν καί τήν ἀντίγραψε ὁ Προφήτης Μωϋσής;
[3.] Αὐτό μᾶς λέτε; Ναί ἤ οὔ;
[4.] Μᾶς διδάσκετε δηλαδή, ὅτι ἦτο ἕνας ἀφώτιστος κομπογιαννῖτης παραμυθᾶς καί δέν γνώρισε δια Θεοπτίας, τήν Δημιουργία τῶν ὄντων;
[5.] Οἱ Δίκαιοι Πρωτόπλαστοι ἦτον δηλαδή μυθολογικά πρόσωπα;
[6.] Ἄρα κατά τόν λογισμό σας, καί οἱ ἀπόγονοί των, μυθικά πρόσωπα;
[7.] Ποιές ἄλλες παραδόσεις, κατέγραψαν, τήν Δημιουργία τῶν Πρωτοπλαστῶν;
[8.] Ποιές οἱ θρησκειολογικές πηγές πού τό ἀποδεικνύουν;
[9.] Εἶναι συμβολισμός, οἱ Πρωτόπλαστοι;
[10.] Ποιοί  Θεοφόροι Πατέρες ἐρμηνεύουν, ὡς σύμβολα καί ὡς συμβολισμό, τά περί τῶν Πρωτοπλάστων;
[11.] Γιατί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐορτάζει ὡς πραγματικά πρόσωπα, τούς Δίκαιους Πρωπάτορες καί Πρωτόπλαστούς μας;
[12.] Ποῦ στηρίζετε τίς πιό πάνω περίεργες ἀπόψεις σας;
[13.] Ποῖαν ἀκασημαϊκήν βιβλιογραφία νά μελετήσομεν;
[14.] Ποῖα ἡ Ὀρθόδοξη καί Πατερική θεμελίωσις τῶν πιό πάνω γραφθέντων σας;
[15.] Ποῖος ὁ λόγος τότε νά καταγραφοῦν, οἱ ἡλικίες τῶν Πρωτοπλάστων καθῶς καί τῶν ἀπογόνων τους;
[16.] Γιατί ὁ Θεοφόρος Ἀπόστολος Παῦλος, ἐπιβεβαιώνει, τήν ὕπαρξιν τοῦ Ἀδάμ;
[17.] Γνωρίζετε τί καταγράφει ἡ Καινή Διαθήκη περί τοῦ Ἀδάμ;
[18.] Μήπως κ. Κυριακοῦ, δέν ἀντιλαμβάνεστε καλῶς, τήν διαφορά καί τήν σημαίνουσαν ΔΙΑΚΡΙΣΗΝ: τύπου/τυπολογίας καί συμβόλου/συμβολικοῦ;
[19.] Τίνα ἐρμηνεία δίδετε ὡς θεολόγος, στήν Πρός Ρωμαῖους ἐπιστολήν κεφ.Ε΄ στ.12-21;
[20.] Πῶς θά ἐρμηνεύσετε κύριε θεολόγε τήν Α΄ (στ.14) ἐπιστολή τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἀδελφοθέου: "Προεφήτευσε δέ καί τούτοις ΕΒΔΟΜΟΣ ἀπό Ἀδάμ Ἐνώχ λέγων·" [Μετφρ: Ἐπροφήτευσε καί γι΄αὐτούς ὁ Προφήτης Ἐνώχ, (ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται εἰς τούς γενεαλογικούς ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ)  ἕβδομος ἀπό τόν Ἀδάμ καί εἶπε·;(!!!)
[21] Ὁ Ἀρχοικουμενιστής Ἀρχιεπίσκοπος Ἀυστραλίας κήρυξε στό παρελθόν, ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἦτο ἕνα μεγάλο παραμύθι! Συμφωνεῖτε;
[22.] Ἐν τέλει ΠΟΙΑ πρόσωπα τοῦ γενεαλογικοῦ δέντρου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἦτο πραγματικά καί ἀληθινά πρόσωπα;

Παρακαλοῦμεν πολύ, ὅπως ἀπαντήσετε ἀνάλογα  μέ τά ἀριθμητικά, διά νά κατανοήσουμεν μέ ἀκρίβειαν, ἵνα μήν παρανοήσομεν καί παρεξηγήσομεν τίς τυχοῦσες ἀπαντήσεις σας.


Τοῦ Παναγιώτη Π. ΝούνηΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΗΜΑ: