Translate

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ, ΠΛHΝ ΑΝΟΗΤΟΥΣ*, “ΙΔΙΩΤΕΣ” !Πρός ἐπώνυμους, πλήν ἀνόητους*, «ἰδιώτες»!


Ἄν μή τί ἄλλο ὁ π. Ἀναστάσιος, ὄχι μόνον τιμᾶ, ἀλλά καί ὁμολογεῖ μιμόμενος, τά ταυτόσημα, μέ τόν ὅσιο Γέροντα τῆς Παναγοῦδας!
Ποῦ εἶναι τό ὁμολογιακό φρόνημά σου, ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μας Ἀνδριοπουλάκι μου;
Μά γιατί δέν καταδέχεσε νά ἀπαντήσεις στίς "πομφόλυγες";
Πολύ ἀμφιβάλω ἄν ἔχεις τό γνωσιολογικό καί θεολογικό, ὑπόβαθρο, γιά νά ἀντιμετωπίσεις τόν π. Ἀναστάσιο.
Ἀπέδειξε μας, ὅτι διστρεβλώνει τόν ἅγιο Γέροντα καί τότε θά κατασιγάσει ἡ πολεμική κατά τῶν Οἰκουμενιστῶν συναδέλφων σου. Δύνασε νά μᾶς τό ἀποδείξεις;
Ἐξάπαντος ἡ δίκαια ἐπίθεση, τοῦ πατρός Ἀ. Γκοτσοποῦλου, ἐστιάζει σαφῶς, πρός τίς κακόδοξες καί ἀντικανονικές ἐνέργειες, τοῦ ψευδόδοξου Πατριάρχη μας καί ὄχι κατά τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου μας.
Ἆρα, τό πρόβλημα σας, εἶναι σαφές καί διανοητικό καί ψυχοπαθολογικό, πέραν ἀπ΄τό ἐκκλησιολογικό!Πρός "ἀξιότιμον" Λατινόφρων καί φερέφωνον Οἰκουμενιστήν "κύριον" Παναγιώτη Θρασυδειλόπουλον

Ἀδελφέ μου, χίλια συγνώμη, ἀλλά δέν τολμῶ ὁ δύσμοιρος, νά σέ πῶ τό "χαῖρε", διότι μᾶς τό ἀπαγορεύει σαφῶς, ὁ Ἀπόστολος τῆς Ἀγάπης!

Ἐλπίζω, νά ἐννοείς, ὡς μή νόρμαλ θεολόγος, ποῖον Ἀπόστολο ἐννοῶ(;!)


Πάντως καλύτερη τραγελαφική μασκότ
γιά τόν σατανόπληκτο Οἰκουμενισμό, δέν θά ὑπάρξη εἰς τόν αἰῶνα!
Γελά καί τό χειλάκι μας κάθε φορά πού θά σχολιάσει καί κάτι ὁ μπουρδολόγος "θεολόγος" τῆς ἀνοησίας!
"Κεκοιμημένος" εἶσαι καί φαίνεσε βλήτο!
Καί το ἐννοῶ, ὅπως τό διετύπωσε ὁ Θεάνθρωπος... "περί νεκρῶν" ὁ λόγος.


Παρατηρῶ, καιρό τώρα, ὅ,τι βαλθήκατε ὅλοι ἐσεῖς, κυρίως οἱ ἐπώνυμοι καί κακόδοξοι, σφουγκοκωλάριοι, τοῦ ἀναθεματισμένου σούργελου Ἰησουΐτη, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἐξάπαντος οἱ θλιβεροί «Ὀρθόδοξοι» Οἰκουμενιστές, νά καταγράφετε, πάντας τούς ἀντι-οἰκουμενιστές, δηλ. τούς νόρμαλ Ὀρθόδοξους ἀδελφούς καί διαμαρτυρόμενους δικαίως, κατά τῆς ἐωσφορικῆς  καί πανθρησκειο-αιρετικῆς ψευδοδοξίας τοῦ φαυλεπίφαυλου Οἰκουμενισμοῦ... καί ὅλα αὐτά γιατί ἆραγε;

-Μήπως για νά φοβερίζετε καί νά ἐκβιάζετε τοῦς ἀδελφούς σας;
-Γι΄αὐτόν τό λόγο;
-Νά σᾶς πῶ τότε, τό γιατί;

Διότι πολύ ἁπλά, δέν ἔχετε θεολογικά ἤ ἔστω ἄλλα λογικά, ἐπιχειρήματα, διά νά τεκμηρειώσετε κατά ἄνθρωπον τουλάχιστον, τήν σατανική πλάνη καί παναίρεση, πού σερβίρετε ἀδιάκριτα καί ἄσοφα, 24 ὥρες τό 24ὡρό, εἰς τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Θά πρέπει νά τό χωνέψετε ἐπί τέλους, τραγικά ἀνθρωπάρια βατραχακιστές τῶν αἱρέσεων, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οἰκουμένης, δηλ. τοῦ σύμπαντος Κόσμου, εἶναι τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας καί ὄχι, τῶν ὅποιων κακόδοξων Οἰκουμενιστῶν Κληρικῶν καί αἱρετικῶν... θεολογίσκων τῆς φακῆς.

Καταλάβατε, κύριε συνάδελφε; Τό ἐλπίζω, μόνον, πού δέν ἐπιθυμῶ νά τρέφω ψευδαισθήσεις εἰς τόν ἑαυτό μου...!

Πολύ τό ἀμφιβάλω μάλιστα καί ἐντόνος, διότι θεωρῶ, βάση τῶν προπαγανδιστικῶν κειμένων σας, ὅτι εἴστε φανατικά ἀνεπίδεκτος μαθήσεως, περί τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας. Μήν ἀναφέρω, ὄτι εἴστε καί ταλιμπανέζος ὑπέρ  τῶν Φαναριώτικων κακοδοξιῶν, πράγμα πού  ἀποδεικνύει περίτρανα, τήν ἀπουσία, τῆς Πατερικῆς καί ἱερᾶς διακρίσεως καί σκέψης, περί τοῦ ἀξιότιμου προσώπου τῶν Φαναριωτῶν κ.ἄ. Κληρικῶν μας, που διολισθαίνουν στίς αἰρέσεις, μετά  τῶν ἀνίερων καί κακόδοξων δηλώσεων αὐτῶν, δηλ. γραφθέντων καί λεχθέντων τους. 

Τά ἱερά πρόσωπα καί οἱ θεσμοί τοῦ Γένους μας, εἶναι πανίεροι καί δέν ἐπιδέχονται κρίσεως καί κατακρίσεως.

Οἱ κάθε λογῆς, δημόσιες ἐνέργειες των ὅμως;

Ἄρα, λόγῳ τοῦ ὅ,τι τά δημόσια λεχθέντα καί γραφθέντα μας, κρίνονται, φίλτατε κ. συνάδελφε, θεωρῶ καί πάλιν, ὅτι οἱ κακόδοξες συκοφαντικές ἐνέργειές σας, κατά τοῦ παραδοσιακοῦ Κληρικοῦ τῆς Πάτρας, πατρός Ἀναστασίου Γκοτσοποῦλου, εἶναι ἄξιες πολλῶν δακρύων καθῶς καί ἄξιες, σφοδρῆς κριτικῆς, ἵνα προβληματιστοῦν βαθέως, οἱ ἀναγνώστες μας.

Εἶναι φανερότατη, ἡ θλιβερή ἐμπάθεια, πολλῶν Οἰκουμενιστῶν, κατά τοῦ πατρός Ἀναστασίου Γκοτσοποῦλου, διότι πιθανόν, σᾶς «χάλασε τήν μαγειρίτσα», μέ τό περίφημο καί ῥωμαλέο σύγγραμμά του, περί τῶν ἀνίερων καί κακόδοξων συμπροσευχῶν μετά τῶν αἱρετικῶν...

Παρακαλῶ, τούς πατέρες καί ἀδελφούς πού τυχόν ἀναγνώσουν τό παρόν σημείωμα μας, πρός πείσμαν τῶν στυγνῶν συκοφαντῶν-Οἰκουμενιστῶν, κατά τῆς Φιλόκαλης Ὀρθοδοξίας καί κατά τῶν παραδοσιακῶν ὁμολογητῶν Κληρικῶν Της, νά τρέξουμεν ἄρδην νά ἐρευνήσουμεν καί  νά βροῦμεν, τά γραπτά του π. Ἀ. Γκοτσοποῦλου, καί νά τά μελετήσουμεν σοβαρά, διά νά ἀντιληφθοῦμεν, σέ βάθος, τί εἶναι αὐτό, πού ἐνοχλεί, κατά βάθος, τούς μή ἔχοντας πνευματικόν φλοιόν καί ἐξάπαντος τούς  πανηγυρτζῆδες «μοιχεπιβάτας Ὀρθόδοξους», δηλ. τούς Οἰκουμενιστές(;!)...


Δυστυχῶς κ. Θρασυδειλόπουλε μου, τήν πάτησες, διότι σέ πείρανε  κάμποσοι χαμπάρι!

Καλή μετάνοια ἀδελφέ μου καί σταμάτα σέ ἐκλιπαρῶ, νά διασύρεις, τό ἱερόν διακόνημα, τοῦ θεολογεῖν, σέ μωρόσοφες σοφιστίες καί ἀτραποῦς, τοῦ Σατᾶν.


Παναγιώτη Π. Νούνη


*Ἡ αἰτία τοῦ πιό πάνω αὐστηροῦ σχολιασμοῦ μας, καθῶς καί τό φωτοειδησεογράφημα μᾶς, πηγάζει ἐκ  του ἀνόητου σχολιασμοῦ, τοῦ  κ. Ἀνδριόπουλου, στήν παροῦσα μάχιμη καί ὁμολογιακή-ἁπολογητική Ὀρθόδοξη ἱστοσελίδα καί περίφημη ἀνάρτηση τοῦ: http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/07/blog-post_10.html#comment-form