Translate

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Ο CHUCK NORRIS, ΟΙ ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ KAI ΟΙ ΒΑΤΜΕΝ ΙΕΡΑΡΧΕΣ


Chuck Norris, οἱ Γραικύλοι Πολιτικοί καί οἱ Batmen Ἱεράρχες

ΣΟΥΡΓΕΛΑ KAI ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ

Θερμές εὐχαριστίες, στούς "ἄσπιλους-ἀμόλυντους-κεκαθαρμένους-σοφολογιοτάτους-διανοούμενους-θεόπνευστους " κ.λπ., ἐξάπαντος τούς γνωστούς "χρήσιμους ἠλίθιους" πολιτικάντηδες, τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ ἐν Ἑλλάδι, Μασονικοῦ κατεστημένου, οἱ ὁποίοι τόλμησαν μέ διαβολικό θράσος, νά καθοδηγήσουν ἄκουσον-ἄκουσον, ἕναν δύσμοιρο καί ταλαίπωρο λαό, πρός τό Μασονοδιαβολοκίνητο "ΝΑΙ" καθῶς, καί σ΄ ἕνα ἀνέντιμο, πολιτικό πραξικόπημα, τοῦ χειρίστου βαθμοῦ, κατά τῶν Ἑλλαδικῶν μας θεσμῶν, κατά τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, κατά τοῦ Ἑλλαδικοῦ Κοινοβουλίου καί κατά τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ.

Ὁ πλουτοκρατικός καί μασονίστικος πατερναλισμός τῶν ἡμεδαπῶν Σαμαροβενιζέλων κ.ἄ. καθῶς καί τῆς παγκόσμιας ἐταιρειοκρατίας, τῶν φαυλεπίφαυλων τραπεζιτῶν, δέχθηκε ἕνα τίμιο καί ρωμαλέο πλήγμα κατακέφαλα... Φυσικά τά βάσανά μας εἶναι πίσω ἀκόμη, διότι ἡ Μαμωνική Μασονίζουσα ξαθλίωσης τῶν λαῶν πρόκειται περί τῆς γνωστῆς Λερναῖας Ὕδρας... καί ἄρα τέρας ἀλλόκοτον καί πολυκέφαλον, πού νικάτε, μόνον διά τοῦ Θεανθρώπινου πυρός! Οἱ δάδες ἀνάψανε...

Ἄπαντα τά τραγελαφικά-πολιτικάντικα-ἐπιχειρήματα τῶν ὐποστηρικτῶν τοῦ “ΝΑΙ” ἦταν, μέ τό συμπάθιο: «κολοκύθια στό πάτερο»· καθότι ὁ κ. Πρωθυπουργός Ἀλέξιος Τσίπρας, μεταβάλλεται τήν σήμερον, με τά συγκεκριμένα πλειοψηφικά ποσοστά του, σέ σύγχρονο πατεροῦλη τῶν Ἑλλήνων Ρωμιῶν. Ἄν ὅμως, ὐφίσταντo, ἄλλα σοβαρά καί διαφορετικά, θεολογικά ἐπιχειρήματα, ὑπέρ τοῦ “ΝΑΙ”, δέν δύναμαι νά τά γνωρίζω μέ ἀκρίβεια, διότι δέν πρόλαβα νά τό βολιδοσκοπήσω.

Ἐξάπαντος προσωπικά, τείνω νά καταλήξω μᾶλλον, ἄν λόγο τῶν ὅποιων ἰσχυρῶν, θεολογικῶν κριτηρίων καί ὄχι ἄλλων, κατέληξαν μερικοί, ἀδελφοί καί πατέρες, εἴτε πρός τό ΝΑΙ εἴτε πρός τό ΟΧΙ, θεωρῶ πώς καί οἱ δύο τάσεις ἔχουσιν δίκιον.

Δόξα τῷ Θεῷ, πού στό ἀντίπαλο Πολιτικό στρατόπεδο, δηλ. συγκεκριμένα, οἱ  ἕξι (6) πρώην ἰσχυροί κατά τήν Πολιτικήν, τραγικοί Πρωθυπουργοί, μαζί μέ τά γελοιοποιημένα παπαγαλάκια τῶν Μέσων Μαζικοῦ μετου, ἀπέτυχαν παταγωδῶς καί γελοιοποιήθηκαν οἰκτρῶς, νά καθαιρέσουν καί νά ἀνατρέψουν, μίαν Ἑλληνική Κυβέρνηση, πού ἀκόμη προχθές, πρόλαβε καί ἀνέλαβε τήν Πολιτική ἐξουσία.

Ἔνα 60% τοῦ λαοῦ καί βάλε, ὡς Προφητικῆν φωνήν, συμφωνεί ἀναντίλεκτα, κύριοι Γραικύλοι Πολιτικοί καί ὑψηλόβαθμοι ταγοί τῆς Ἐκκλησίας, νά φέρετε τόν νοῦν σας, νά μετανοήσετε βαθιά, γιά τά ὅποια ἐγκλήματά σας, κατά τοῦ λαοῦ καί Χριστεπώνυμου πληρώματος, καί νά μήν ξανατολμήσετε, νά ἐμφανιστεῖτε δημόσια, διότι, αὐτό θά εἶναι εἰς βάρος σας. Ἡ συνείδηση, τῶν πολιτῶν, καταγράφει, κατέγραψε καί θά καταγράφει, μέ τά μελανώτερα στίγματα, τήν πολιτικάντικη πορεία σας.

Ὡς σύγχρονοι ἱστοριογράφοι ἱστολόγοι, καταγράφουμεν, μέ ἔμπονην δυσαρέσκεια ἀλλά καί ἠθικήν εὐχαρίστησην, διά τήν συντριπτική ἀπαξιώση ἐκ τοῦ Ἐλληνικοῦ λαοῦ, κατά τῶν Γραικυλίστικων ἐνεργειῶν, συγκεκριμένων Πολιτικῶν προσώπων, Ἰεραρχῶν, οἰκονομολόγων, δημοσιογράφων κ.ἄ. γερμανοτσολιάδων...

Συγχαρητήρια κύριοι, καταφέρατε νά σπάσετε, ἀπό μόνοι σας, τά μοῦτρα σας!

Συγχαρητήρια, στήν δημοκρατία τῶν Ἑλληνικῶν θεσμῶν, τοῦ θεσμικοῦ δημοψηφίσματος, καθῶς καί στό δημοκρατικό ἀλάθητο, αἰσθητήριο τοῦ λαοῦ μας, τῶν Ρωμιῶν Νεοελλήνων!

Γράφει ὁ μακαριστός Πρωτ. π. Ἰωάννης Ρωμανίδης: «Ὁ Γραικύλος
ὅμως νομίζει ὅτι συμμαχία σημαίνει πνευματικήν δουλείαν, δηλαδή συγχώνευσιν πολιτισμῶν καί σύγχυσιν ἰδεολογιῶν. Ὁ Γραικύλος δέν γίνεται μόνον σύμμαχος, ἀλλά γίνεται καί θέλει νά γίνῃ ἕνα πρᾶγμα μέ τόν σύμμαχον. Νομίζει ὅτι συμμαχία εἶναι τό νά προσφέρεται δι΄ἔρωτα ὡς δούλη πρός κύριον ἵνα ἀποκτήςῃ ἰσχυρόν προστάτην, ὁ ὁποῖος θά σώςῃ τήν Ἑλλαδίτσαν του. Ὁ Νεογραικύλος εἶναι συνεχιστής τῆς παραδόσεως τῶν Γραικύλων πρό τῆς Ἁλώσεως, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐκήρυττον τήν ἀνάγκην τῆς φραγκεύσεως τοῦ πνεύματος, διά νά σωθῶμεν ἀπό τήν δουλείαν τοῦ σώματος... Πῶς ἠμπορεῖ ὁ Γραικύλος νά ἔχῃ αἰσθήματα καί πεποίθησιν ἡγέτου, ὅταν εἶναι δοῦλος; (ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, ΡΩΜΑΝΙΑ, ΡΟΥΜΕΛΗ, Ἔκδοσις Τρίτη, Ἐκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2002, σελ.9-15)».

Ἄϊντε τότε στα τσακίδια καί εἰς τόν πατέρα σας, τόν Βελζεβοῦλη, κύριοι Γραικύλοι!

ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ BATMEN


Ἐπίσης, γιά νά συμπληρωθεί δικαίως το πάζλ, τῶν "ἐπι μέρους ἐξουσιῶν", νά ἐκφράσουμεν, τίς θερμότερες εὐχαριστίες και τά ἀνίερα-ἀνιαρά πολυχρόνια των Ἐκκλησιαστικῶν ἠγετίσκων, δηλ. θά πρέπει νά ἀναπέμψουμεν, εἰς τούς σεπτούς Ἱεράρχες μας, τρομάρα των, λ.χ. στούς "Παναγιώτατους-Μακαριώτατους-Σεβασμιώτατους", κ.ἄ. σαχλεπίσαχλα τιμητικά ἐπιφωνήματα τῶν τύπων, τά γνωστά σέ ὅλους μας σεβαστά πρόσωπα μέν, τῶν μεγαλόσχημων Κληρικῶν, τά ὀποία πρόσωπα, δυστυχῶς, εἶναι καί αὐτοί τραγικά φερέφωνα, τοῦ Μασονοκρατούμενου Πολιτικοῦ κατεστημένου τῆς χώρας μας...

Ὅσα κατέγραψα πιό πάνω, περί τῶν ἰσχυρῶν κατά κόσμον, Πολιτικάντηδων Μασόνων καί Γραικύλων, τά ἴδια ἔχουσιν ἰσχύ καί γιά τούς συγκεκριμένους, ἰσχυρούς ρασοφόρους, τούς σφόδρα ἀνάξιους Δεσπότες-Κληρικαλιστές καί Φαριζαίους, ἀσχέτως ἄν κάποιοι ἐξ αὐτῶν, δέν μπαινοβγαίνουσιν... σέ Μασονικές στοές ,ὡς οἱ ἀφεντάδες των... τά ἴδια συγκρητιστικά μυαλά, κουλιαντιρίζει, καί ὁ ἐπισκοποκεντρισμός τῆς Δεσποτοκρατίας ἤ καί ὁ «Δεσποκρατικός ἐπισκοπιμονισμός» τοῦ Λουθηροκαλβινοπαπικοῦ «Πρωτείου».

Ἐξαιροῦνται φυσικῶς, οἱ μή τυχόντες, Κληρικοί, ἐξάπαντος ὐπέρμαχοι καί ὐποστηριχτές τοῦ “ΝΑΙ” πού ἔχουσιν ὅμως, ἀποδείξει(!), δημοσίως καί διαχρονικῶς, διά τῆς σφοδρῆς πολεμικῆς  των, κατά τῶν συγκεκριμένων κακόδοξων θεολογικῶν συστημάτων καί ἰδεοληψιῶν.

Ἡ αἰῶνια Κόλαση, δυστυχῶς, δέν θά ἐμπεριέχει μόνον, ἀμετανόητους ἐωσφοριστές, διαβολάνθρωπους, τουτέστιν ταλαίπωρους μασόνους Πολιτικούς, δημοσιογράφους, τραπεζίτες καί δημοσιογράφους κ.λπ.· ἀλλά  δυστυχέστερα καί ἀμετανόητους Κληρικούς καί θεολόγους, δηλ. ρασοφόρους καί μή, ἐωσφοριστές-οἰκουμενιστές, πού καθοδηγοῦσαν, ἀντιχριστιανικῶς καί ἀντιευαγγελικῶς, μέχρι τή σήμερον, τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας!

Αὐτό δέν εἶναι, τυχοῦσα καί δική μας, προσωπική ἄποψη ἤ θέση, ἀλλά εἶναι, πάγια ἐκκλησιολογική καί πνευματολογική Ποιμαντική θέση τῆς Ἐκκλησίας μας καθότι ἀπόδειξη τρανή εἶναι τά Ἐκκλησιαστικά κείμενα: τά Συναξάρια, τά Γεροντικά, ἡ Πατερική Γραμματεία, τά συγγράμματα τῶν Πατέρων, ἡ Ἁγία Γραφή, κ.ἄ. τά ὁποῖα εἶναι σύσσωμα καί ἀπόλυτα σύμφωνα, καθότι ἀποδεικνύουν σαφῶς καί συχνάκις, ὅ,τι ἔχει στιβαρή καί ἀναντίλεκτη ἀλήθεια, ὁ πιό πάνω εἰδικός λόγος μας, περί τοῦ κολασμοῦ τῶν ρασοφόρων, διότι εἶναι καί ἔχει ὡς βάση του, τίς Θεόπνευστες ἀποκαλύψεις, σέ Προφήτες, Ἀποστόλους, Ἁγίους καί Ἁγίες τῆς Ἐκκλησίας. Ἄρα δέν εἶναι αὐθαίρετος καί ἐπιπόλαιος ὁ θεολογικός συλλογισμός μας.Λογικά, μέ τήν ὅποια, ἐπίσημη καί ἀνεπίσημη γραμμή, πού ἔδωσαν, ὑπέρ τοῦ Φραγκολατίνικου καί παπόδουλου "ΝΑΙ", οἱ
διάφοροι ξακουστοί ταγοί καί ρασοφόροι, π.χ. "Παναγιώτατοι, Μακαριώτατοι καί Σεβασμιώτατοι", θά πρέπει ἀπαραιτήτως νά, παραιτηθοῦσιν, ἄν εἶναι σοβαρά πολιτικά ὄντα, πού τολμοῦσιν, νά ἐκφράζουν δημόσια γνώμη, διά τοῦ ἄμβωνος, καί νά μᾶς ἀδιάζουν τήν γωνιά, διότι, ἤδη στήν συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας καί πέραν καί ἐκτός αὐτῆς, ὑπάρχει μία σοβαρότατη ἀπαξίωση, τοῦ θείου καί Θεανθρώπινου θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό τήν συγκεκριμένη Γραικυλίστικη στάση των, τῶν συγκεκριμένων ξακουστῶν καί αναξίων «καμινομπουτάρηδων» Ἱεραρχῶν...

Ποιός τούς κάλεσε, νά ἐκφραστοῦν, δημόσια, καί μάλιστα κάποιος, διά τοῦ ἄμβωνα ἐν τῇ Θεία Λειτουργεία, καί νά «εὐαγγελίζουν» τόν ἀπλό λαό τοῦ Θεοῦ, ὑπέρ τῆς Λουθηροκαλβινικῆς Παποκρατίας καί χρεοκρατίας τῶν λαῶν, τῆς γνωστῆς οἰκογενειο-ἐταιρειοκρατίας, τῶν Ἀντιχρίστων δανειστῶν καί ἐλίτ, π.χ. τοῦ Σόρου, Ροκφέλερ καί Ρότσιλντ;

Ἆραγε, τούς ἐνέπνευσε ὁ Θεός καί τό ἰερόν Εὐαγγέλιον, ἤ μήπως τά μασονοκρατούμενα, πολιτικά κόμματα, τῶν "ἔνθεων" θρησκόληπτων καί θεουσῶν;

Ἔλαβαν μήπως τινά πληροφορίαν, Θεοπνευστίαν ἤ καί διαβολοπνευστίαν; Καί ἐννοῶ τίς προσωπικές, συγκεκριμένες γνώμες, ἐκ τινῶν συγκεκριμένων Ἱεραρχῶν.

Μέση λύση ἀγαπητοί μου, δέν ὑφίσταται, καί τό ξέρουν πολύ καλά...

Θεσσαλονίκης Ἄνθιμε, Ἀθηνῶν Ἰερώνυμε, Χόνγκ Κόνγκ Νεκτάριε, τρεμοσβησμένου Φαναρίου Βαρθολομαίε, Μεσογαίας Νικόλαε, Περγάμου Ζηζιοῦλα, Προῦσης Ἐλπιδοφόρε, Καλαβρύτων Ἀμβρόσιε κ.ἄ.:
"Φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ"!

Βασανίστε τό, παρακαλῶ, θερμά.

Γράφει ὀ παραδοσιακός Κληρικός, Πρωτ. π. Βασίλειος Βολουδάκης: «Τό τραγικό εἶναι ὄτι αὐτή
αὐτή ἡ ἀνεξήγητη ἀνοχή καί ἀδιαφορία τῶν κατά καιρούς Ἐκκλησιαστικῶν διοικήσεων, ἀλλοίωσε τελικά καί τό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἀφοῦ γιά πρώτη φορά στήν Ἐκκλησιαστική ἱστορία υἱοθετήθηκε στήν πράξη ἡ παραδοχή δύο ἐξουσιῶν -Ἐκκλησιαστική καί πολιτική- σάν νά ἀντλοῦν, ἠ κάθε μιά χωριστά, ἀπευθείας τήν ἐξουσία ἀπό τόν Θεό! Ἔτσι de facto μέν, ἀλλά πολύ κακῶς, ἠ πολιτική ἐξουσία ἀναγνωρίσθηκε ἀπό τό Ἱερατεῖο σάν παράλληλη ἐξουσία μέ τήν Ἐκκλησία, σάν νά ἵδρυσε ὁ Θεός ἐπί τῆς γῆς δύο Θεῖα καθιδρύματα: Τήν Ἐκκλησία καί τήν Πολιτεία! (Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ, Α΄ἔκδοση, Ἐκδόσεις: ΘΥΗΠΟΛΟΣ, 2011, σελ.199-210».

Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, μέ τό κραυγαλέο καί συντριπτικό 60% “ΟΧΙ”, ἔχει νομίζω, καί μίαν θεολογικήν ἐρμηνεία, πρός ὅσους Κληρικούς, συνέδραμαν καί συμμάχισαν, ὐπέρ τῆς φαυλοκρατίας τοῦ ραγιαδισμοῦ  καί ὑπέρ τῆς κομματοκρατίας τῶν ἐνχώριων, Σιωνιστῶν, τοῦ λόμπι τοῦ ΚΙΣ:

ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ! ΑΝΑΘΕΜΑ!

Π.Π.Ν.