Translate

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Περί τῶν οἰκονομικῶν δολοφόνων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης
Θέλετε, μίαν τρανή ἁγιογραφική ἀπόδειξη, ὅτι πρόκειται περί μείζωνος Ἐθνικοῦ καί ὄχι μόνον, προβλήματος; Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας, τό προφήτευσε πρό 2.000 χρόνων: "Κα σεσθε μισούμενοι π πάντων δι τ νομά μου· δ πομείνας ες τέλος οτος σωθήσεται. (Κατά Ματθαον. 9, 22)"...
-Θέλετε, ἕναν παγιδευμένο καί ἀπειλούμενο Ἕλληνα Πρωθυπουργό, δοῦλο καί γλύφτη, ὑπό τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς ἐταιρειοκρατίας τῶν ἐλίτ;

-Θέλετε, νά παραμείνουμεν, ὡς λαός, ραγιάδες καί δούλοι, τῶν οἰκονομικῶν δολοφόνων ἤ καί τῶν "τσακαλιῶν";

-Θέλετε, νά παραγάγουμεν, "κότες" πρωθυπουργούς, πού ἐπιθυμοῦσιν, ἐκῶν-ἄκοντες, νά σώσουν τό τομαράκι τους ἔναντι ἀδρᾶς ἀμειβῆς;

-Θέλετε, νά συνεχίσουν, "οἱ θεσμοί" τῶν διαβόλων βρυκολάκων, νά μᾶς ρουφοῦσιν, τό αἷμα τῶν παιδιῶν μας;

-Θέλετε, νά δυστυχήσουν, τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια τῶν παιδιῶν μας;

Ἄν ὅντως, τά θέλουμεν, ὅλα αὐτά, ἄς διαβάσουμεν προσεκτικά, τά σκαναρισμένα, ντοκουμέντα ὁμολογίες, ἐκ τινός  διαβόητου οἰκονομικοῦ ἐκτελεστή... καί ἄς πάμε τήν Κυριακή, νά ψηφίσουμεν, ἕναν Γραικυλίστικο καί ραγιαδίστικο "ΝΑΙ", ἤ ἕνα βροντερό, ἠχηρό καί ῥωμαλέο "ΟΧΙ"(!!!).

Ἄν πράγματι, εἴμαστε ὑποψιασμένοι, μάλιστα σέ βάθος καί
ἐπιθυμοῦμεν, νά σπάσουμεν, τήν χοντρή ἀλυσίδα τοῦ Νεογραικισμοῦ καί τοῦ Νεοραγιαδισμοῦ, ὑπέρ τῶν Σιωνιστικῶν συμφερόντων τῆς γνωστῆς, παγκόσμιας δικτατορίας τῆς Νew Age, ἄς πράξουμεν, τό ἱερόν καθήκον μας, ὡς Ἕλληνες καί Ρωμηοί!

Δηλαδή ἀγαπητοί ἀναγνώστες μας, μέχρι καί τό ἱερόν Εὐαγγέλιον προτείνει καί προτρεπει, καθαρές καί ἀνθρώπινες κουβέντες: " στω δ λόγος μν να ναί, ο ο· τ δ περισσν τούτων κ το πονηρο στιν. (Κατά Ματθαον 5, 37)".
Ἐλπίζω νά εἶναι σαφέστατο, πολλῶ δέ μᾶλλον καί εἰδικά: δ περισσν τούτων κ το πονηρο στιν"!

Ἄρα, κάθε ἄλλη ἐνέργεια καί ἀπάντησις, πλήν τοῦ "ΝΑΙ" ἤ καί τοῦ "ΟΧΙ", εἶναι σαφέστατα ἐκ τινός πονηροῦ μυαλοῦ.

Οὐδετερότητα, ἀποχή, ἄκυρο ἤ λευκό, σέ Ἐθνικά καίρια ζητήματα, καί μάλιστα στήν παροῦσα χωροχρονική, Ἑλλαδική πραγματικότητά μας, σημαίνει αὐτόματα, ἐσχάτη προδοσία καί ἀντίχριστος Ποντιοπιλατισμός, τοῦ χειρίστου εἶδους.

Ἐπίσης, εἶναι ξεκάθαρον, εἰς τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί πάλιν, ὅτι πρέπει νά πράττουμεν σοβαρά, μέ πάσαν συνέπεια καί εὐθύνη, τό πολιτικό χρέος μας, ὣς πολιτικά ὄντα, πρός τόν ἐκάστοτε "Καίσαρα" (δηλ. τήν Πολιτεία καί τήν Κυβέρνηση).

Διότι θά πρέπει νά γίνει ἀπόλυτα σαφές ὅ,τι μία χλιαρή καί ἀναποφάσιστη στάση, βαραίνει κυρίως, πρός τό Γραικυλίστικο καί ἀνθελληνικό (στήν παροῦσα περίπτωση) καί ἀπάνθρωπο "ΝΑΙ", καί στήν συνέχιση, τῶν δυσχερῶν δοκιμασιῶν, ὑπό τῶν ὑπάνθρωπων καί διαβολικῶν μέτρων, τῶν  μνημονίων, ὑπό τῶν γραμματέων καί φαρισαίων Εὐρωπαίων ἐτέρων μας.

Ὁ Θεάνθρωπος, νομίζω, καί πάλιν ἦτο ξεκάθαρος περί τοῦτων: " γνος δ ᾿Ιησος τν πονηραν ατν επε· τ με πειρζετε, ποκριτα; κα λγει ατος· τνος εκν ατη κα πιγραφ; λγουσιν ατ· Κασαρος· ττε λγει ατος· πδοτε ον τ Κασαρος Κασαρι κα τ το Θεο τ Θε. κα κοσαντες  θαμασαν, κα φντες ατν πλθον. ( Κατά Ματθαίον 22, 18-22)".
 
Τέλος, ὅποιος ἐπιθυμεί νά ἀπαξιώση, τά πιό πάνω ἁγιογραφικά λεχθέντα, δικαίωμά του, ὅμως ὑφίσταται καί γι΄αὐτόν προπληρωμένη, Προφητική ἀπάντηση, ὑπό τοῦ Χριστοῦ μας: "Κα πς κούων μου τος λόγους τούτους κα μ ποιν ατος μοιωθήσεται νδρ μωρ, στις κοδόμησεν ατο τν οκίαν π τν μμον. [Ματθ. ζ' 26]".Γι΄αὐτόν τό λόγῳ ἐξ αἰτίας τῆς συνήθους μωροσοφίας μας, εἴτε μωροί ἄνδρες, μεταβληθοῦμεν, εἴτε μωρές γυναίκες, ἕναν θά εἶναι τό σίγουρο:Τά κτισμένα σπίτια, στήν ἄμμο, εἶναι καταδικασμένα  a priori νά ὑποστοῦσιν τήν φυσική ἐξέλιξη τῶν  πραγμάτων...!


Π.Π.Ν.