Translate

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΕΝΑ ΕΤΕΡΟ ΤΡΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΘΟΠΟΙΟΥ(SIC) ΠΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ(;) ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ!


Ἕνα ἕτερο τρανό παράδειγμα ἠθοποιοῦ(sic) πού διακηρύττει τόν σοδομισμό του ἀνά τήν ὑφήλιο μέ τίς εὐλογίες(;) ἑνός Γέροντα Ἁγιορείτη!
Μόλις χθές, ὅλως τυχαίως(;) Κύριος οἶδεν, παρακολουθήσαμεν, στήν τηλοψία, τήν ἐκπομπή "ΟΛΑ ΜΠΙΠ" μέ τόν κ. Θέμο Ἀναστασιάδη ὁ ὁποίος, εἶχε γιά καλεσμένον τόν "ἠθοποιό" κ. Φώτη Σπύρου.

Ὁ ἐν λόγῳ "ἠθοποιός" μίλησε δυστυχῶς, ἀνοικτά, γιά τά διάφορα προσωπικά του ζητήματα, γιά τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη του· ὅμως ἕνα ἀπ΄τά θετικά πράγματα πού ἀνέφερε ἦταν, ὅτι διαφωνεί, μέ αὑτές τίς «ἀνόητες ὁμαδοποιήσεις τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων» καί τίς παρελάσεις των. Αὑτό μάλιστα, εἶναι ὄντως, πρός τιμήν του! Καί ἔχουμεν τήν ἐλάχιστη γνῶμη, ὅτι εἶναι ἕνα εἶδος... ὁμολογίας τῆς Πίστεως, νά ἀντιτάσσεται κανείς ῥωμαλέα, στό ὀργανωμένο ἔγκλημα τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἀνομίας, ἀνεξάρτητα τῶν ὅποιων προσωπικῶν ἀστοχιῶν.

Τό ἀρνητικό, μᾶλλον καλύτερα, τό τραγικό τῆς ὑπόθεσης, τοῦ γνωστοῦ «ἠθοποιοῦ», εἶναι ὅτι ἐπιθυμεί καί κάνει ἐνέργειες, ὡς «εὐκατάστατος πλέον», νά υἱοθετήσει(!!!) κανένα παιδάκι... πράγμα τό ὁποῖο ἐδήλωσε μέ πάσαν σαφήνεια, διότι νοιώθει ἔτοιμος νά γίνει γονέας μιᾶς καί ὑπάγει ταχέως πρός τῆς ΗΠΑ γιά νά ὑπανδρευθεί τόν 20χρονο ἐραστή του... ὁ Θεός νά μήν τόν ἀφήσει νά τολμήσει τέτοιο εἰδεχθές ἔγκλημα.

Ἀναμένουμεν διακαῶς, νά τόν παραλάβει στήν γραφίδα του, ὁ συμπατριώτης μας ἐξ Ἀμερικῆς, κύρ-Παναγιώτης Τελεβάντος, διότι κάποιος πρέπει νά τοῦ τά πεί καί σέ τελεβάντικο ἦχο, διαφορετικά δέν ἀντιλαβάνεται ἡ ψυχοῦλα, τίς συνέπειες τῶν ἐνεργειῶν του.

Δυστυχῶς ὅμως, μᾶς ἄφησε πραγματικά ἐμβρόντητους, διότι ὁμολόγησε καί ἐπιβεβαίωσε ἀνερυθρίαστα, τά πρό ἡμερῶν ἔναρθρα δημοσιεύματα, καί μάλιστα δήλωσε ἀσμένως, ὅτι μόλις ἀφίχθει(!) εἰς τήν ἐκπομπή, ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, στό ὁποῖον πήγε εἰδικά, γιά νά λάβει τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του... «γιά νά παντρευθεί στήν Ἀμερική τόν ἄντρα τῆς ζωῆς του»! Μετά μᾶς λένε, μερικά ἀσκαρίδια ὅντα: «γιατί ἐπεμβαίνουμεν στά προσωπικά τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων»;! Τό ἐρώτημα ὅμως θά πρέπει νά ἦταν διαφορετικά καί λογικά διατυπωμένο ὠς ἑξῆς: «ποιός τούς κάλεσε νά διαφημίζουν, δημοσίως καί προκλητικῶς, τίς σεξουαλικές ἐπιλογές καί προτιμήσεις των, καί μάλιστα σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές;»· ἐξάπαντος ἔχουμεν τήν σταθερή γνῶμη, ὅτι θά πρέπει νά γίνεται, δρυμία κριτική, σ΄αὑτά τά ἀπαράδεκτα καί φαῦλα φαινόμενα.


 Παραδέχθηκε ἐπίσης, ὅτι ὁ Γέροντάς του, «εἶναι σημαντικός» καί τοῦ εἶπε «κατ΄εὐχήν»... δίδοντας του εὐλογία (γράφτε ἀλογία!) γιά τόν Σοδομίτικο γάμο... Πράγμα πού δέν μᾶς ξάφνιασε ἀπόλυτα, διότι σημειώναμε πρό ἡμερῶν, περί τοῦ θέματος μερικά σημαντικά πράγματα ἐπί τοῦ θέματος...

Προσωπικά θεωροῦμεν, ὅτι εἶναι θλιβερό τό γεγονός καί μόνον, νά βγαίνει δημοσίως, κάποιος συνάνθρωπος μας, συναμαρτωλός, καί νά ὁμολογεί τά πάθη καί τίς ἀστοχίες του, ἀμετανόητα, καί μάλιστα μέ ἀκατάσχετη ἀναίδεια καί ἀθυροστομία. Ἆραγε, ἀπό τήν στιγμή, πού προκαλεί δημοσίως, ἔχουμεν ἤ ὄχι, τό χρέος νά ἀσκήσουμεν κριτικήν; Ἀσφαλέστατα καί τό ἔχουμεν, διότι μᾶς δίδει τό κάθε δικαίωμα, μιᾶς καί κάνει δημόσια σατανική ἐξομολόγηση.

Τό κερασάκι στήν τοῦρτα, τῆς Θεοασέβειας καί τῆς Θεομαχίας, εἶναι ἡ τάχα μου "εὐλογία" πού ἔλαβεν, ὡς ἰσχυρίζεται ὁ ἰδιος, ἀπό «πνευματικό τοῦ Ἁγίου Ὄρους», γιά νά συνάψει, κιναιδοφιλικό γάμο στήν Ἀμερική!!! Τά ἅγια Λείψανα τοῦ Ἀποστόλου καί Θεοφόρου Παῦλου θά τρίζουνε στό Ὄρος.

Μήπως θά πρέπει τελικά, καλῶς ἤ κακῶς, ἡ Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Θεοτοκοβάδιστου Ὄρους, ἵνα μή παραμένει ἔκθετη καί συκοφαντούμενη, νά ἐπιληφθεί ἄμεσα καί ταχύτατα ἐπί τοῦ θέματος, καί νά ἐξετάσει βάση τοῦ διαμονητηρίου τοῦ "ἠθοποιοῦ", μέ ποῖον "πνευματικό Γέροντα" σχετίζεται ὁ ἄνθρωπος, γιά νά ἐξακριβωθεί ἔτσι καί τοῦ λόγου τό ἀληθές;

Δέν βλασφημῆται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὁ Πλάστης μας, οἱ Γραφές καί πάντες οἱ ἅγιοι μαζί καί ὁ Θεοτοκοφρούρητος Μοναχισμός τοῦ Ὄρους, μέ τέτοιες ἀνήθικες καί ἀνήκουστες προσβολές, κατά πάντων τῶν ἀξίων Πνευματικῶν, Γερόντων, Μοναχῶν καί Ἀσκητῶν;

Προσωπικά ὡς ἀνήσυχο πνεύμα καί ὁ τελευταίος τῶν λαϊκῶν, δέν δύναμαι νά ἀποδεχθῶ τήν ἁγιορείτικη ἀπονεύρωση τῶν Καλογέρων ἤ ἔστω τήν βλαμένη ἀνευλάβεια Χριστιανῶν κ.ἄ. τινῶν ἀντιχρίστων.

Παρ΄ταῦτα, ὑπάρχουν ἀκόμη, ἀφελείς Χριστιανοί, πού νά νομίζουσιν, ὅτι δέν ὑπάρχουν "πνευματικοί" ἀφώτιστοι, οἱ ὁποίοι νά δίδουν μάλιστα καί "εὐλογία", γιά πλανερόν καί ἀντιχριστιανικόν τρόπο ζωῆς; Πολλῶ δέ μᾶλλον, ὅταν ἡ πανοῦκλα καί αἵρεσις τοῦ Νεονικολαϊτισμοῦ, θερίζει, μεγάλη μερίδα Νεονικολαϊτῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποίοι δήθεν, "οἰκονομοῦν" ἀντιευαγγελικῶς, τά πνευματικά παιδιά των... ἐξάπαντος ὅμως, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος μας, πρό 2.000 ἑτῶν, ἐπαληθεύεται καί ἐπανεπιβεβαιώνεται καί πάλιν... καί πάλιν... καί πάλιν, ὅτι: "τό δέντρον ἐκ τοῦ καρποῦ κρίνεται" ἄχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.

Π.Π.Ν.
(10/6/2015 μ.μ.Χ.*)

*Ἔγραφα τό παρόν σχόλιο τήν 10η τοῦ 6ου τό 2015, μᾶλλον μετά τόν Χριστόν! Τά Σόδομα καί τά Γόμορα, ἦτο πρό ἤ μετά, τόν Χριστόν; Ρωτῶ διότι, ἔχασα τόν χωροχρονικό προσανατολισμό μου, μέ τά «μεσαιωνικά» φληναφήματα, τῶν ΛΟΑΤ. Ἄν ὅσοι Χριστιανοί διαμαρτύρονται, κατά τοῦ Σοδομισμοῦ, εἴμεθα μεσαιωνιστές, σκοταδιστές, ἱεροεξεταστές κ.ἄ. ἀνούσια φλυαρήματα, οἱ ὁρκισμένοι καί φανατικοί κιναιδοταλιμπανέζοι τί εἶναι καί τίνος εἶδος «προοδευτισμός» εἶναι ἡ ἀρσενοκοιτία;  Εἶναι πρό Χριστοῦ ἤ μετά Χριστόν τρόπος ζωῆς; Μήπως καί μᾶλλον ἀντί τοῦ Χριστοῦ; Τί λέτε;

Ἀκολουθεί φωτοειδησεογράφημα ἐκ τοῦ Facebook:ΒΑΛΤΕ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΝ ΣΟΛΩΝΑ, ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΤΟ ΞΕΝΟΦΩΝ κ.ἄ. ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΛΑΚΤΑ ΕΠΙ ΟΛΑΚΕΡΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ!!!
ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΖΕΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΒΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΘΟΣ  ΠΟΛΛΩ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ....