Translate

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΕΝΑ ΤΡΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ(SIC) ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΙ “ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ” ΤΟΝ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΣΤΟ FACEBOOK!


Ἕνα τρανό παράδειγμα(sic) Κληρικοῦ πού κηρύττει “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ” τόν Σοδομισμό στό Facebook!


Plaudite, amici, comedia finita est!
(Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus)


Ἔγραφα τόν Δεκέμβριο τοῦ 2014 σέ κριτικό ἄρθρο μας μέ τίτλο: "Ο ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ “TOGETHER” ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΗΣΟΥΙΤΕΣ", γιά τόν ὁποίον δυστυχῶς, πρόκειται, γιά ἕναν ΑΝΑΞΙΟ, Οἰκουμενιστή και Λατινόφρωνα Κληρικό τῆς Χαλκιδικῆς (καί ὄχι μόνον, μιᾶς καί διατηρεί διαχριστιανική παρασυναγωγή στήν Θεσ]νίκη) τόν π. Ἰουστῖνο Κεφαλοῦρο [1]:

"Άρα σεβαστέ μας π. Ιουστίνε, άν θα συνεχίσετε να μας διδάσκετε Φραγκολατίνικη, αιρετική εκκλησιολογία και διεστραμμένη θεολογία, γιατί δεν γίνεστε και επίσημα, αποστάτης, ως ο γνωστότατος Ισκαριώτης Βησσαρίων και να προσχωρήσετε στις τάξεις των αδελφών σας, στους Καρδινάλιους του Πάπα; (...)

Ίσως μόνο έτσι, μερικοί καλοπροαίρετοι «Οικουμενιστές» εξεύρουσιν την αλήθεια του πράγματος!... Μήπως π. Ιουστίνε, διαστρέφετε κατάφωρα και ουσιαστικά το Ιερόν Ευαγγέλιο, ελέω της κακόδοξης Οικουμενιστικής σας ιδεοληψίας, ή μήπως, ελέω της «Σταμούλειας φιλίας»; Τρίτος δρόμος δεν χωρεί περί των γραφθέντων σας, παρ΄εκτός του «θανατηφόρου-ερωτικά» συνδυασμού και των δύο!!!"

Δυστυχῶς τέτοιοι εἶναι οἱ σύγχρονοι διαβολόπνευστοι καί λογιοτατιστές θεολόγοι καί λοιποί κληρικοί Οἰκουμενιστές: Εἶναι ἀνάξιοι τῆς ἀποστολῆς των, μιᾶς καί διαστρέφουσιν καί θέτουσιν ἐμπόδια, στόν λαό τοῦ Θεοῦ, διά τήν ὁδόν πρός τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν!

Μήπως ἐν τέλει, ὅχι μόνον εἶναι ΑΝΑΞΙΟΣ ὁ συγκεκριμένος κληρικός π. Ἰουστῖνος Κεφαλούπαρος, ἀλλά μάλιστα, καθότι προπαγανδίζει ἀποδεδειγμένα, τήν κιναιδόφιλο "διαφορετικότητα" καί τήν ἀμαρτία τοῦ Σοδομισμοῦ, ἐκ τοῦ προφίλ του, ὡς δήθεν Χριστιανική καί «Αὐγουστίνια ἀγάπη», εἶναι καί φανατικά ὑπέρμαχος, τῶν ἀκατανόμαστων ἐνεργειῶν, ἐκ τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων;


Μποροῦμεν νά φανταστοῦμεν καθόλου, πώς μέ τέτοιους προβληματικούς Κληρικούς, εἶναι ἀδύνατον νά παραχθοῦν, νόρμαλ καί εὐσεβείς λαϊκοί(;!).


Σκέφτομαι πώς: Τίς τελευταίες μέρες, ἔχουμεν ὑποστεί, ἀπίσχνανση στά δάκτυλα, ἀπ΄τό πολυκύμαντο πληκτρολόγημα μας, περί τοῦ θέματος τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων· τό πρόβλημα, σχεδόν ἀπάντων τῶν συμμαρτυρούντων καί συνυπερμαχούντων, μᾶλλον καλύτερα συνηλιθιαζόντων (τό ἐννοῶ!) στήν ἀνωμαλία, τῶν ὑπό τήν δικήν τους επιλογή, αὐτοπεριθωριοποιημένων ΛΟΑΤ, εἶναι πέραν ἀπό πνευματικό (δηλ. ψυχοσωματικό), καθῶς θεωροῦμεν, ὅτι εἶναι καί θέμα σοβαρούς, πλήν τῆς ἐλαχίστου καί τῆς στοιχειώδους μορφώσεως, θέμα περί τῶν ἁπλῶν νέων ἑλληνικῶν τοῦ δημοτικοῦ, μιᾶς καί τήν λέξη “ἀγάπη” , τήν παρερμηνεύουσιν, ἀπό μή ἀγνή-ἄγνοια, μέ τήν πλανερή ἀπάτη τῶν αἰσθήσεων ἤ καί ἑνός στεῖρου καί ἐπιπόλαιου συναισθηματισμοῦ ἤ καί τοῦ κλασικοῦ ἀβυθομέτρητου ἀγαπισμοῦ, δηλ. τοῦ ὅποιου ἐπιλεγόμενου ἤ μη σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ἐμποτισμένου βεβαίως, διά τῆς νεοεποχήτικης φαρμακερῆς ἰδεοληψίας ἐλέω τῆς Χολυγουντιανῆς σατανικῆς ντουσιέρας ἐκ τῶν μοφυλόφιλων νωμένων θνῶν (Ο.Η.Ε.). Ἔχω ἀπαυδήσει ὅμως, μέ τά ἄτιμα σχολιαστικά καπρίτσια τῶν ΛΟΑΤΙ ἀτόμων, πολλῶ δέ μᾶλλον, μέ τήν ἐωσφορίζουσα καί ἐμετική παρερμηνεία ἤ καί τήν ἀλλοτρίωση τῶν Χριστιανικῶν Γραφῶν, καί δή τῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης· Ἄν νομίζετε, κύριοι, κυρίες και κύρια, Λεσβιομοφυλοαμφιλοτρανσιντερσέξουλα ὄντα, ὅτι ἡ Χριστιανική ἀγάπη, εἶναι ὁ αἰσχρός καί ὁ παρά φύσιν Σοδομισμός καί Λεσβιασμός, πλανάστε ὄντως, μέ διαβολικήν κοπροφοροῦσαν πλάνην... σκηνές ἀπείρου κάλλους, δηλ. μέ  πλάνην οἰκτράν!


Φυσικά, θά μέ πεί κάποιος, ἐδῶ ὁ Κληρικός π. Κεφαλοπάπαρδος, ἀντίγραψε καί κοινοποίησε τό λεχθέν τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστῖνου: «Ἀγάπα καί κάνε ὅ,τι θές»· στά Λατινικά:  Ama et fac quod vis, συνδέοντας το ὁ ἐν λόγῳ παπάς, μέ μίαν αἰσχρήν θεματολογίαν καί φωτογραφίαν, περί τῶν φαυλεπίφαυλων φεστι(Β)αᾶλ τῆς κιναιδοφιλίας. Καί ἀποροῦμεν ἁγιο-λογικά καί Θεανθρωπο-λογικά τίμιε πάτερ: Ταῦτην τήν διαβολάνθρωπο «ἀγάπη» ἐννοοῦσε, ὁ ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ υἱός τῶν δακρύων; Ἐνοοῦσεν, νά ἀγαπάμεν(sic) τήν ἐνεργούμενη, τήν ἐπιλεγόμενη καθῶς καί τήν σφόδρα ἀμετανόητη,  ἀνομία ἤ καί ἀστοχία μας, ὅπως καί τήν πολυδιαφημιζόμενη,  παρά φύσιν συνουσία τῶν κιναίδων, κ.ἄ. ἀθεόφοβων ἀτόμων;

Ἐξάπαντος, ὄχι, φίλοι/ες ἀναγνώστες!

Γιά τήν Πατερική καί Θεοφόρα ἀπλανή ἑρμηνεία τοῦ συγκεκριμένου, Αὐγουστίνιου ρηθέντος, εἶναι ἀναρμόδιος, ὁ διαστροφεύς καί ἁγιομπαίκτης, παπά-Κεφαλοαγαπουλῖνος... γι΄αὑτό ἀποταθεῖτε στούς εἰδικούς καί ἀπλανείς ἐρμηνευτές τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὡστόσο, ἐπιβεβαιωνόμαστε προφητικά, γιά τό τότε "ὑστερόγραφον" τοῦ παρελθοντικοῦ κειμένου μας:
"Εύχομαι μόνον, να μην χρειάζεστε μετάφραση τζαί για ετούτην την σοφήν Κυπριακήν παροιμίαν:Τζοιμάσαι την νύχτα με τον στραό τζιαί το πρωί αλληθωρίζεις !"


Π.Π.Ν.