Translate

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΕΣ ΜΕ “ REAL ΑΝΤΡΙΛΙΚΙ”, Ἤ ΒΟΛΕΦΤΙΝΕΣ ΜΕ “NOT REAL ΑΝΤΡΙΛΙΚΙ”;


 
-Κύριε Γεώργιε Καλλινίκου, ἄν μή τί ἄλλον, ὅταν θά ἀσχολεῖστε "μέ τρίχες" καί δή μέ  μουστακαλῆδες, κάντε το κόπον τουλάχιστον καί κάντε τήν ἀποτρίχωση σας καί ἔπειτα μιλάτε... διότι φαίνεται νά εἶστε νἀκκον σπανομυστακαλῆς;(!!!)


Βουλευτίνες μέ “real αντριλίκι”, ἤ βολεφτίνες μέ “not real αντριλίκι”;

-Γιά νά δύνανται αξιότιμε κ. Θεμιστοκλέους μας, νά ἀπαντήσουσιν οἱ χαυνόνοες δημοσιοπρωκτίστικοι, μέ ἐπιχειρήματα, θά πρέπει νά ἐνεργοποιήσουν πρώτιστα τόν ἐγκέφαλό τους... πέραν τοῦ παχέου τους ἐντέρου!(π.ν.)

 "Τόν Μαμωνά πολλοί ἐλάτρευσαν, τό βουλευτιλίκι νά δείς! (Παναής ὁ Θάσιος)"Ὅσον ἀφορά τόν ἀξιότιμο πρῶην δημοσιογράφο καί νῦν Βουλευτή κ. Εὐθύμιο Δίπλαρο, μᾶς ἔχει ἀπογοητεύσει δυστυχῶς, μέ τήν δήθεν οὐδέτερη στάση του, νά μήν καταψηφίσει, τό κιναιδίστικο νομοσχέδιο... διότι εἶναι υἱός, τοῦ ἀξιότιμου κυρίου Νίκου Διπλαρου, ἑνός ἐξαιρετικοῦ καί ὁμολογητοῦ Θεολόγου καί μάλιστα καρδιακοῦ φίλου τοῦ μακαριστοῦ Μεγίστου Θεολόγου καί Ὁμολογητοῦ τῆς Ἐκκλησίας Νικολάου Σωτηρόπουλου!

Ὑφίσταται, λογική οὐδετερότητα, στό ἐν λόγῳ θέμα, τῆς ἐπιθετικο-λομπιστικῆς, κοινωνιοπολιτικῆς προπαγάνδας καί ὑπερψηφίσεων νομοθετημάτων, ὑπέρ τοῦ Σοδομισμοῦ;

Δίπλαρε μου, γιά τήν εἰδεχθή καί ἄ-νόητη οὐδετερότητα σου, σέ ἀπαράδεκτα ρατσιστικά καί φασιστικά νομοσχέδια τοῦ πρωκτοῦ, κατά τῶν Χριστιανῶν συμπολιτῶν σου καί ὑπέρ τῶν ἀρσενοκοιτῶν κ.ἄ. ὑβριδικῶν ἀτόμων, δέν θά παρευρεθῶ στόν γάμο σου καί δέν πρόκειται μάλιστα νά σέ ξαναψηφίσω, μέχρι νά μάθεις, ὡς φέρελπις πολιτικός ἀνῆρ, νά ἐξασφαλίζεις τά πολιτικά συμφέροντα ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν τῆς νῆσου.

Προτρέπω, καί παρακαλῶ θερμά τούς φίλους, τούς συγγενείς καί ὅσους συμπατριώτες καί ἀναγνώστες μας ψηφοφόρους, εἰδικά γιά τόν φίλο Εὐθύμιο Δίπλαρο, νά λάβει μίαν παραδειγματικήν καί παιδαγωγικήν τιμωρία, καταψηφίζοντας αὐτόν, «οὐδέτερα»,  στίς ἐπόμενες βουλευτικές γιά νά ἀντιληφθεί βαθέως, ὅτι οἱ Χριστιανοί πολιτικοί δέν δύνανται καί δέν τους ἐξουσιοδοτοῦμεν, νά λαμβάνουσιν, στάση οὐδετερότητας, σέ θέματα Πίστεως καί Θεολογικῶν ἀρχῶν.

Λυπόμαστε καί γιά ὅλους τούς ἄλλους, βολεφτάδες, πού ὑπερψήφισαν, τό νομοσχέδιο τοῦ χαυνοπροκτισμοῦ, καί συγχέρουμε ἄπαντας, ὅσους προέταξαν τά συμφέροντα τῶν Ἑλληνοκυπρίων Χριστιανών πολιτῶν! Γιά τούς μέν πρῶτους: ἄν ξαναδεῖτε τήν ψήφο μας, νομοθέτες τῆς μπακίρας καί τῆς κοπρολαγνείας, σφυράτε του Κλέφτικα! Γιά τούς δέ δευτέρους, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν σχηματισμῶν, τούς ἀξίζει συνετά, τό βουλευτιλίκι, καί ὁ Θεός θά τούς εὐλογεί γιά τήν ὑποστήριξει τῶν Πνευματικῶν Νόμων... ἤ πρῶτοι καί πάλιν, θα θερίσουν δικαίως, τούς καρπούς τῶν ἐνεργειῶν τους!

Παρακαλοῦνται ὅμως, οἱ συγκεκριμένοι "μυστακοφόροι", οἱ καταψηφίσαντες τά Σοδομίτικα νομοσχέδια καί ἀξιότιμοι κύριοι Βουλευτές μας, ὅπως δημιουργήσουσιν, εἰδικήν ἀνθρωπιστικήν ὁργάνωση γιά “ΜΟΑΛ” ἄτομα (=Μουστακαλῆδες Ὄμορφοι Ἀνίκητοι Λεβέντες), γιά νά διεκδικήσουσιν δυναμικῶς, τά ἀνάλογα πολιτικά κ.ἄ. δικαιώματά των... καθότι αἰσθάνομαι, μίαν "ρητορική μίσους" κατά τῶν μουστακαλήδων, διότι ὁ γράφων ὡς γενιαφόρος, θεωρῶ ὅτι «ὅποιος ἔχει γένια, ἔσσιη τζαί τήν ἔννοια», διότι ἡ φθονερή καί μνησίκακη "μυστακοφοβία" ἐκ τῶν προπαγανδιστῶν δημοσιογραφο-πορνίσκωνμ ὑπέρ τῶν "ΑΝΩΜΑΛ-ἀτόμων", μέ τήν συγκεκριμένη "παρα φύσιν" φόρα πού πήραμεν καί τήν νομοθετική ἐξέλιξη τῶν Κυπριακῶν πραγμάτων, ἡ ὁποία πλήττει δόλια καί "κάτω ἀπ΄τή μέση" τούς φίλους μουστακαλῆδες, θά πρέπει νά προστατέψουμεν καί τά ἄτομα πού διατηροῦν τήν παραδοσιακή γενιάδα· διότι μᾶλλον ὁ ἐμφανής στόχος των δέν εἶναι τά μουστάκια... ἀλλ΄εἶναι τό ξύρισμα(sic) τῶν παπάδων μας, μιάς καί ὁ «κοινοβουλευτικός προοδευτισμός» μερικῶν ἀ-νοήτων "ἐγκεφάλων", θά εἶναι τό μή παραδοσιακό γυναικοπρόσωπον καί τό φραγκολατίνικον ξύρισμα ἐκ τῆς «Λευκῆς Δαιμονίας» τῶν ἀχάπαρων διασκοτισμών λαῶν!


Προχωράμε δηλ. λάου-λάου (= χάλουπα-χάλουπα εἰς την Κυπριακήν διάλεκτον) κατά τή δικήν μας μή ἀλάθητη γνῶμη, πρός μίαν τραγελαφικήν ποινικοποίησην τῶν μουστακαλήδων καί τῶν γενιαφόρων ἀνδρῶν, δηλ. ὁδεύουμεν εἰς μίαν ἄτριχον κοινωνίαν στήν ὁποία θά ποινικοποιεῖτε τό μουστάκι καί τό γενάκι, ἵνα μή αἱσθάνονται κόμπλεξ καί μειονεκτικά, τά ὅσα ἄτριχα καί ἀγένεια πλάσματα τῶν ΛΟΑΤ(Ι) (=Ἱντερσέξι ἡμῆσσ) ἀτόμων...!

Παρακαλῶ πολύ, ὅπως, οἱ διωκτικές ἀρχές, τῆς Κυπριακῆς Μπανανοκρατορίας, ὅπως μέ ὁδηγήσουσιν σέ ἐξορία... στήν Σπιναλλόγα, διότι ἦδη σέ τοῦντην κοινωνία, αἰσθάνομαι τριχωτό λεπρόσκυλλο τζαί ἔτσι μᾶλλον θέλω θά πεθάνω!

Ἀπό πότε τό ὑπάνθρωπο θράσσος καί ἡ ψυχοσωματική διαστροφή «χαυνόνοων νόων» ἐκ τινῶν ἀθλίων Βουλευτῖνων, θεωρεῖτε ὡς, "real αντριλικι";


Π.Π.Ν.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ Α-ΝΟΗΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

ΘΕΛΕΤΕ  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ  ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ;

ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΣ=ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ